Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Πλάσι, Μαραθώνας » Η ανασκαφή του 2014 » Τομή 1

Ανασκαφή στο Πλάσι Μαραθώνα - Η ανασκαφή του 2014: Τομή 1

Η Τομή 1 βρίσκεται κοντά στα νότια όρια του απαλλοτριωμένου χώρου και έχει ακανόνιστα ορθογώνιο σχήμα και διαστάσεις 30 επί 15 μέτρα. Αποκαλύφθηκαν μεγάλες ποσότητες κεραμικής, που σε όλες τις περιπτώσεις ήταν αστρωματογράφητη, καθώς και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κτιρίων και κατασκευών που είχαν αποκαλυφθεί το 1970 από τους Ε. Μαστροκώστα και Σπ. Μαρινάτο και είχαν αποτυπωθεί το 1980 από τον Ι. Τραυλό.

Τομή 1

Πιο συγκεκριμένα:

1) Η πρωιμότερη κεραμική χρονολογείται στην Τελική Νεολιθική και την Πρωτοχαλκή Ι περίοδο. Δεν εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αυτών των περιόδων, τουλάχιστον ως το επίπεδο που έφτασε η ανασκαφή του 2014, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξή τους σε βαθύτερα σημεία των επιχώσεων.

2) Τα πρωιμότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ανήκουν σε μικρές οικίες της Πρωτοχαλκής ΙΙ περιόδου, που βρέθηκαν στο επίπεδο που έφτασε η ανασκαφή του 2014.


Τοίχοι της Πρωτοχαλκής ΙΙ περιόδου

3) Οι παραπάνω οικίες βρίσκονταν εν μέρει κάτω από ένα μεγάλο μεγαροειδές οικοδόμημα το οποίο σύμφωνα με την κεραμική μπορεί να χρονολογηθεί στη Μέση Εποχή του Χαλκού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο, για τα δεδομένα της εποχής του, οικοδόμημα, με την τυπική δρομική διάταξη χώρων που χαρακτηρίζει τα μεταγενέστερα μυκηναϊκά μέγαρα. Σε πολύ κοντινή απόσταση αποκαλύφθηκε ξανά ο μεγάλος κεραμικός κλίβανος της ίδιας περιόδου που είχε ανασκαφεί το 1970.


Το μέγαρο (πάνω αριστερά) και ο κλίβανος (μπροστά στο κέντρο)
της Μεσοχαλκής περιόδου

4) Σε διάφορα σημεία γύρω και μέσα στο μέγαρο, ακόμα και πάνω στους τοίχους του βρέθηκαν κιβωτιόσχημοι τάφοι που χρονολογούνται στη μετάβαση από τη Μέση στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Μερικοί από τους τάφους είχαν ακόμα επάνω τους την καλυπτήρια πλάκα, αλλά όλοι οι τάφοι είχαν ανασκαφεί το 1970 και το περιεχόμενό τους είχε απομακρυνθεί. Φαίνεται ότι οι τάφοι αυτοί ανήκουν σε εκτεταμένο νεκροταφείο το οποίο ιδρύθηκε στην περιοχή μετά την εγκατάλειψη του μεγάρου και του οικισμού της Μεσοχαλκής περιόδου.


Τάφοι της Μεσοχαλκής περιόδου στα νότια του μεγάρου

5) Στην ανατολική πλευρά της Τομής 1 βρέθηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, για τα οποία δεν υπήρχαν σχετικές αναφορές στις παλαιές ανασκαφικές εκθέσεις. Στη νοτιοανατολική γωνία της τομής, σε επαφή με το άσκαφο, και εν μέρει εντός αυτού βρέθηκε in situ ακέραιος σκύφος της Πρωτογεωμετρικής περιόδου, ο οποίος χρονολογεί αυτά τα κτίσματα και υποδηλώνει την ύπαρξη ανθρώπινης εγκατάστασης στην περιοχή αυτήν την περίοδο.

Τοίχοι της Πρωτογεωμετρικής περιόδου Σκύφος της Πρωτογεωμετρικής περιόδου


6) Στη βορειοδυτική γωνία της Τομής 1, η ανασκαφή αποκάλυψε δύο μεγάλους γραμμικούς λιθοσωρούς. Στις παλαιές ανασκαφικές εκθέσεις ερμηνεύονται ως τμήμα προϊστορικής οχύρωσης, ωστόσο η περιοχή γύρω τους έδωσε πολύ μεγάλη ποσότητα κεραμικής και κεραμίδων της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου, και επομένως η αρχική ερμηνεία θα πρέπει να επανεξεταστεί με την πρόοδο των ανασκαφών.


Λιθοσωροί με κεραμική της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου