Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Πλάσι, Μαραθώνας » Η ανασκαφή του 2014 » Τομή 2

Ανασκαφή στο Πλάσι Μαραθώνα - Η ανασκαφή του 2014: Τομή 2

Η Τομή 2 βρίσκεται 30 μέτρα βορειότερα της Τομής 1 και έχει ακανόνιστο σχήμα με διαστάσεις 35 επί 20 μέτρα. Ο καθαρισμός της απέδωσε μεγάλες ποσότητες κεραμικής, που σε όλες τις περιπτώσεις ήταν αστρωματογράφητη, καθώς και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κτιρίων και κατασκευών που είχαν αποκαλυφθεί το 1970 από τους Ε. Μαστροκώστα και Σπ. Μαρινάτο και είχαν αποτυπωθεί το 1980 από τον Ι. Τραυλό.


Τομή 2

Πιο συγκεκριμένα:

1) Τα πρωιμότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ανήκουν σε ένα παχύ οχυρωματικό τείχος που σύμφωνα με τους πρώτους ανασκαφείς χρονολογείται στην Πρωτοχαλκή ή/και τη Μεσοχαλκή περίοδο. Οι καθαρισμοί του 2014 επιβεβαίωσαν τον οχυρωματικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης κατασκευής, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί η χρονολόγησή της λόγω της απουσίας κεραμικής. Το terminus ante quem για την κατασκευή του τείχους είναι η ανέγερση του υπερκείμενου αρχαϊκού περιβόλου, και μόνο η συνέχιση των ανασκαφών σε γειτονικά άσκαφα σημεία θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη χρονολόγησή του.


Προϊστορικό οχυρωματικό τείχος

2) Στα ανατολικά όρια της Τομής 2 οι παλαιές ανασκαφές είχαν αποκαλύψει αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Μεσοχαλκής περιόδου. Πράγματι, ο φετινός καθαρισμός επιβεβαίωσε την ύπαρξή τους και τη χρονολόγησή τους σε αυτήν την περίοδο. Πρόκειται για κτίρια σύγχρονα με το μέγαρο της Τομής 1, το οποίο βρίσκεται 50 μέτρα νοτιότερα. Τα παραπάνω στοιχεία υποδηλώνουν ότι το μέγαρο ανήκε σε μεγαλύτερο οικισμό ο οποίος μένει να εντοπιστεί ανασκαφικά στην περιοχή μεταξύ και γύρω από τις Τομές 1 και 2.

3) Όπως και στην περίπτωση της Τομής 1, ένας αριθμός κιβωτιόσχημων τάφων είχε ανοιχθεί πάνω και γύρω από τους τοίχους των κτιρίων της Μεσοχαλκής περιόδου. Όλοι είχαν ανασκαφεί το 1970 και το μόνο που βρέθηκε εντός και γύρω από αυτούς ήταν λίγα όστρακα της μετάβασης από τη Μέση στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Η ύπαρξη τάφων σε αυτήν την περιοχή δείχνει ότι μεταξύ των Τομών 1 και 2, και ίσως και πέρα από αυτές, θα πρέπει να υπήρχε ένα αρκετά εκτεταμένο νεκροταφείο κιβωτιόσχημων τάφων του τέλους της Μέσης εποχής του Χαλκού το οποίο αναμένεται να αποκαλυφθεί με την πρόοδο των ανασκαφών.


Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Μεσοχαλκής περιόδου,
και τάφοι σημειωμένοι με κόκκινο βέλος

4) Στο βόρειο όριο της Τομής 2 αποκαλύφθηκαν τοίχοι οι οποίοι δεν περιγράφονται στις ανασκαφικές εκθέσεις του 1970, αλλά έχουν αποτυπωθεί από τον Τραυλό το 1980. Η χρονολόγησή τους παραμένει προβληματική, όμως η αστρωματογράφητη κεραμική από την περιοχή χρονολογείται στη Μυκηναϊκή (Υστεροχαλκή ΙΙΙΑ-Β) περίοδο. Επιπλέον, στα βορειοανατολικά ο καθαρισμός του επιπέδου στο οποίο είχαν φτάσει οι παλαιές ανασκαφές αποκάλυψε την άνω σωζόμενη επιφάνεια μιας εκτεταμένης απόθεσης που περιλαμβάνει κύλικες και οστά ζώων των μυκηναϊκών χρόνων, πιθανώς κατάλοιπα τελετουργιών που σχετίζονται με συμποτικές δραστηριότητες και τελετουργίες. Η απόθεση αυτή δεν είχε εντοπισθεί από τις παλαιές ανασκαφές, και θα αποτελέσει το επίκεντρο της ανασκαφικής δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια.


Μυκηναϊκή απόθεση με κύλικες και οστά ζώων

5) Στο κέντρο της Τομής 2, πάνω από τα κτίρια της Μεσοχαλκής περιόδου και από τη Μυκηναϊκή απόθεση βρίσκεται μεγάλος περίβολος ιερού που χρονολογείται στα Αρχαϊκά χρόνια. Ολόκληρο το νότιο μισό του περιβόλου έχει καταστραφεί, αλλά από το βόρειο μισό που σώζεται είναι ξεκάθαρο ότι έχει κατασκευαστεί με προσεγμένο πολυγωνικό τρόπο δόμησης. Στο εσωτερικό του εντοπίσθηκε τμήμα δαπέδου από σκληρό πηλοκονίαμα, αλλά κανένα ίχνος κτιρίου ή κατασκευής.


Περίβολος ιερού της Αρχαϊκής περιόδου

6) Τέλος, αγωγός και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα άγνωστου προς το παρόν χαρακτήρα βρέθηκαν στη βορειοδυτική γωνία της τομής, σε συσχετισμό με κεραμική της Κλασικής περιόδου. Η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει μόνο μετά την πρόοδο της ανασκαφής στο συγκεκριμένο σημείο.