Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Πλάσι, Μαραθώνας » Στόχοι του προγράμματος

Ανασκαφή στο Πλάσι Μαραθώνα - Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος

Ως Πανεπιστημιακή Ανασκαφή η οποία γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος της Ανασκαφικής, η ανασκαφή στο Πλάσι έχει δύο βασικούς στόχους.

Ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ανασκαφικής, έχει στόχο την πρακτική άσκηση και την εκπαίδευση των υποψήφιων αρχαιολόγων που θα στελεχώσουν μελλοντικά την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα μουσεία και τους φορείς που σχετίζονται με τη μελέτη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια της ανασκαφικής διαδικασίας, όπως η χρήση των ανασκαφικών εργαλείων, το κοσκίνισμα, το πλύσιμο και η διαλογή της κεραμικής, το αρχιτεκτονικό σχέδιο και η λήψη τοπογραφικών μετρήσεων, η δειγματοληψία χώματος και το νεροκόσκινο, και η τήρηση σημειώσεων για τη σύνταξη ανασκαφικού ημερολογίου.

Ως ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διερεύνηση της διαχρονικής ανθρώπινης παρουσίας στο Μαραθώνα. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία τόσο των παλαιών όσο και των νέων ανασκαφών, το Πλάσι αποτελούσε το επίκεντρο της ανθρώπινης κατοίκησης στην περιοχή του Μαραθώνα από την προϊστορία έως και τους πρώιμους χριστιανικούς χρόνους.

Οι προϊστορικοί οικισμοί φαίνεται να άκμασαν ιδιαίτερα αφενός λόγω της εύφορης πεδιάδας του Μαραθώνα, αφετέρου λόγω της στρατηγικής τους θέσης πάνω στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους του Ευβοϊκού κόλπου. Συνεπώς, η ανασκαφή θα συμπληρώσει πολλά κενά στη γνώση μας για την προϊστορική κατοίκηση στην περιοχή, η οποία έως τώρα βασιζόταν μόνο σε δεδομένα από τα σημαντικά και πλούσια νεκροταφεία στο Τσέπι και στο Βρανά.

Για τους ιστορικούς χρόνους, η ακριβής θέση του αρχαίου δήμου του Μαραθώνα παραμένει ένα από τα σημαντικά ανοικτά ζητήματα της έρευνας και η πλήρης ανασκαφή των οικιστικών καταλοίπων της γεωμετρικής, αρχαϊκής και κλασικής περιόδου έχει σκοπό να εμπλουτίσει σημαντικά τα δεδομένα και να ανανεώσει τη σχετική συζήτηση.