Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Βάσεις δεδομένων

Βάσεις δεδομένων

 • Mορφές Xορηγίας στην Καππαδοκία (6ος-13ος αι.)
  Το ερευνητικό πρόγραμμα είχε στόχο τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών για το έργο των δωρητών και αφιερωτών που δραστηριοποιήθηκαν σε ναούς της Kαππαδοκίας από τον 6ο έως τον 13ο αιώνα. Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο διάστημα 1997-1999 με τη χρηματοδότηση του Iδρύματος Mείζονος Eλληνισμού και επιστημονική υπεύθυνη την καθ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας Σοφία Καλοπίση-Βέρτη. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του διαδικτυακού τόπου έγιναν με χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Βυζαντινή παρουσία στη Γεωργία και γεωργιανή στον ευρύτερο βυζαντινό χώρο.
  Το ερευνητικό πρόγραμμα είχε στόχο τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών για μνημειακή ζωγραφική στη Γεωργία από τον 6ο έως τον 15ο αιώνα και τη διερεύνηση της σχέσης της με το Βυζαντινό πολιτισμό. Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε δύο φάσεις (στο διάστημα 2000-2001 και 2003-2006) με τη χρηματοδότηση του Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και επιστημονική υπεύθυνη την καθ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας Μαρία Παναγιωτίδη.
 • Βιβλιογραφία του παροικιακού Ελληνισμού, 15-19ος αι.
  Πρόκειται για την θεματική και κατά συγγραφέα συγκέντρωση τίτλων από μελέτες και μονογραφίες που αφορούν στην ιστορία της ελληνικής διασποράς στους πιο πάνω αιώνες. Επιδιώκεται η τακτική ενημέρωση της βάσης.
 • Αρχείο Σπ. Λάμπρου
  To μεγαλύτερο τμήμα του Αρχείου του Σπ. Λάμπρου έχει κληροδοτηθεί και στεγάζεται στο Ιστορικό Σπουδαστήριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επεξεργασία και η ψηφιοποίηση του Αρχείου πραγματοποιείται με την οικονομική και επιστημονική συνδρομή του Εργαστηρίου Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημόσιου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (4ος-15ος αι.) καθώς και με τη συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων της Βυζαντινής Ιστορίας.
 • Ναυτίλος: Eπιλογή πρωτογενών γραπτών πηγών της μετακλασικής Aρχαιότητας στο χώρο της Aνατολικής Mεσογείου.
  Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική βάση δημοσιεύσεων επιγραφών και παπύρων με μορφή χάρτη και μια βάση μεταφρασμένων και σχολιασμένων κειμένων (επιγραφών και παπύρων). Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Tομέων Iστορίας και Kλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Eθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών και του Tμήματος Πληροφορικής των TEI Aθηνών με επιστημονική υπεύθυνη την Επίκ. Καθηγ. Αρχαίας Ιστορίας Σοφία Ανεζίρη. Χρηματοδοτήθηκε από το προγράμμα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ» στο πλαίσιο του EΠEAEK II.
 • Περιβαλλοντική Αρχαιολογία, έρευνα και ψηφιακή ανασύσταση του παλαιοπεριβάλλοντος της Ελλάδος (Η βάση είναι ενεργή κατά τις εργάσιμες ημέρες και πρωινές ώρες λόγω τεχνικών προβλημάτων)
  Πρόκειται για πλοήγηση μέσω διαδραστικού χάρτη στις σημαντικότερες δημοσιευμένες προϊστορικές ανασκαφές του ελληνικού χώρου παρέχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο αρχαιοπεριβαλλοντικό υλικό όπου και όταν υπάρχουν πληροφορίες. Εν συντομία περιγράφονται οι κύριοι υποτομείς της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας δηλαδή η Γεωαρχαιολογία, η Αρχαιοβοτανική, η Αρχαιοζωολογία, η Οικολογία και η Ανθρωπολογία. Ανθρώπινες ταφές, οστά ζώων και φυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια στη βάση δεδομένων ανά ανασκαφή και κατά είδος καταλοίπων με την αντίστοιχη βιβλιογραφική αναφορά όπως για παράδειγμα: Κατηγορία-Αρχαιοβοτανική,Υποκατηγορίες-Μικροσκοπικά, Μακροσκοπικά κατάλοιπα, Λέξεις-Κλειδιά-Φυτικά κατάλοιπα, Σπόροι, Καρποί κ.ά.
 • Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος: Αντιπαραθέσεις και αλληλεπιδράσεις από τον ενδέκατο έως τον δέκατο πέμπτο αιώνα.
  Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει μία βάση επιλεγμένης λημματικής βιβλιογραφίας, που στοχεύει στην έρευνα των σχέσεων του βυζαντινού και του δυτικού κόσμου και στην πληρέστερη τεκμηρίωση των στοιχείων αλληλεπιδράσεώς τους. Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Πυθαγόρας - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια» στο πλαίσιο του EΠEAEK II. Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο διάστημα 2005-2006 από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, την επίκουρη καθηγήτρια Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη και την καθηγήτρια Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου. Πρόθεση των υπευθύνων είναι η τακτική ενημέρωση της βάσης.
 • Σημειώματα-Κώδικες
  Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει τη βάση χρονολογημένων Σημειωμάτων ελληνικών κωδίκων από τον 9ο μέχρι και τον 15ο αιώνα. Σκοπός της δημιουργίας της ηλεκτρονικής βάσης είναι η εύχρηστη αναζήτηση των κειμένων καθώς και πληροφοριών από αυτά, μέσα από έναν συνολικό όγκο που πλησιάζει τις 4.000 εγγραφές. Πρόκειται για υλικό που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μία ενιαία συλλογή και μπορεί να λειτουργήσει καίρια στη μελέτη της Βυζαντινής περιόδου. Περιέχονται Σημειώματα από γραφείς, χορηγούς και γενικά χρήστες των χειρογράφων, στα οποία καταγράφονται ιστορικά γεγονότα, φυσικά φαινόμενα και ποικίλες όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου στο Βυζάντιο. Η δημιουργία της ιστοσελίδας «Σημειώματα-Κώδικες» εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημόσιου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (4ος - 15ος αι.). Το πρόγραμμα ξεκίνησε υπό τη διεύθυνση της Ομότιμης Καθηγήτριςας Αθηνάς Κόλια-Δερμιτζάκη και την εποπτεία της Ομότιμης Καθηγήτριας Φλωρεντίας Ευαγγελάτου-Νοταρά και συνεχίζει με την τακτική ενημέρωση της βάσης.