Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Παλαιότερα » Η πόλη του Γυθείου κατά τη ρωμαϊκή περίοδο

Η πόλη του Γυθείου κατά τη ρωμαϊκή περίοδο

 

Υπεύθυνος: Αθ. Θέμος - Ε. Ζαββού

Μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Έναρξη: 2010   |   Λήξη: 2014

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα

 

Περιγραφή

  • Ανασύνθεση του ρωμαϊκού Γυθείου με βάση τα δεδομένα απο τις ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Αναγνώριση κρήνης σε κόμβο του αστικού αστού, αποκατάσταση της ρωμαϊκής αγοράς, οδικών αρτηριών και δημόσιων χώρων, οικιστικών και αμυντικών ζωνών, υδραγωγείου. Ανασύνθεση της "εικόνας" της πόλης

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: προσωπική χρηματοδότηση

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΟΧΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Ερευνητές:

  • Αθ. Θέμος
  • Ε. Ζαββού

Φορείς:

  • Επιγραφικό Μουσείο