Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Ανιχνεύοντας την Ανα-κύκλωση: μία αρχαιολογική και ανθρωπολογική επισκόπηση στο φυσικό, οικιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον στην περιοχή της Ξάνθης, Θράκη (Κ.Ε.16337)

Υπεύθυνη: ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Ερευνητική ομάδα:

Έναρξη: 2020   |   Λήξη: 2022

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα

 

Περιγραφή

Δείτε στην Ιστοσελίδα

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: Η ερευνητική εργασία υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 2452)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΟΧΙ

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ