Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Αρχαιολογική έρευνα στον χώρο του επονομαζόμενου "Ρωμαϊκού Βαλανείου" της Ραφήνας

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ "ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ" ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Β΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 

Υπεύθυνος: ΚΑΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Έναρξη: 2012   |   Λήξη: 2017

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα

 

Περιγραφή

  • Ο χώρος του λεγ. «Ρωμαϊκού Βαλανείου» βρίσκεται στην είσοδο της σημερινής πόλης της Ραφήνας και ανασκάφηκε μερικώς τη δεκαετία κυρίως του 1970 από τη Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία προχώρησε στην απαλλοτρίωσή του.  Αποκαλύφθηκε τότε μεγάλο τμήμα μίας λουτρικής εγκατάστασης (βαλανείου) στο κέντρο περίπου του οικοπέδου, ενώ σε δοκιμαστικές τομές εντοπίσθηκαν λείψανα τοίχων στον γύρο χώρο, οι οποίοι ανήκουν προφανώς σε ένα ευρύ οικοδομικό συγκρότημα, μάλλον μία μεγάλη αγροτική έπαυλη.των ρωμαϊκών - υστερορωμαϊκών χρόνων. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η συστηματική ανασκαφή για την πλήρη αποκάλυψη και τον ακριβή προσδιορισμό του χαρακτήρα του οικοδομικού συγκροτήματος, με παράλληλες εργασίες για τη συντήρηση-στερέωση του, την πλήρη δημοσίευση των ευρημάτων και τέλος την ανάδειξη του όλου αρχαιολογικού χώρου.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Οι εργασίες το 2012 είχαν ένα προκαταρκτικό χαρακτήρα και αφορούσαν την αναζήτηση, ταυτοποίηση και πρώτη επεξεργασία των δεδομένων των παλαιών ανασκαφών (αποδελτίωση και μελέτη των ημερολογίων, ένταξη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων σε ενιαίο σχέδιο, ορισμός κανάβου), αλλά και αντιμετώπισης επειγόντων προβλημάτων προστασίας και συντήρησης κυρίως των δαπέδων και των κονιαμάτων.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης:

  • Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΛΚΕ)
  • Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Ερευνητές:

  • Στυλιανός Κατάκης (ΕΚΠΑ)
  • Ευάγγελος Νικολόπουλος (Β΄ ΕΠΚΑ)

Φορείς:

  • Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων