Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Βελτίωση και εμπλουτισμός

Βελτίωση & εμπλουτισμός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και διαδικτυακή πρόσβαση των βιβλιογραφικών αναφορών στο Έργο «Βυζαντινός & Δυτικός Κόσμος: αντιπαραθέσεις & αλληλεπιδράσεις από τον 11ο έως τον 15ο αιώνα» (Κωδ. 70/4/11107)

 

Υπεύθυνοι: ΚΟΛΙΑ-ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ, ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΝΙΑΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΤΣΑ

Έναρξη: 2012   |   Λήξη: 2012

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Περιγραφή

  • Το  έργο βασίζεται σε ήδη υπάρχον κοινό πρόγραμμα των καθηγητριών Αθ. Κόλια-Δερμιτζάκη, Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη και Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου, το οποίο ερευνά τις σχέσεις και αμοιβαίες επιδράσεις μεταξύ Βυζαντίου, Δύσεως και Λατινικής Ανατολής στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής, της ιδεολογίας, της κοινωνίας και της οικονομίας. Το έργο κατέληξε στη δημιουργία λημματικής κατά θέματα βιβλιογραφίας σε μορφή έντυπη (βιβλίο) και ψηφιακή (CD-Rom), η οποία απευθύνεται κατ’ αρχήν στους ερευνητές (Έλληνες και ξένους) και στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), ενώ  αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διεθνή έρευνα.
  • Σε προηγούμενη φάση δημιουργήθηκε από έναν εξωτερικό συνεργάτη (προγραμματιστή) μία εφαρμογή και βάση κατάλληλη για διαδικτυακή πρόσβαση, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η παρούσα φάση αφορά στη βελτίωση καθώς και τον εμπλουτισμό της συγκεκριμένης βάσης. Δεδομένου ότι έχουν ήδη αποδελτιωθεί και μελετηθεί περίπου 2500 χιλιάδες τίτλοι,έπρεπε να εισαχθεί το σύνολο των στοιχείων στη νέα βάση και να επικαιροποιηθούν ορισμένα από αυτά.
  • Θα πρέπει να τονιστεί ότι το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την επίκουρη καθηγήτρια Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη και την καθηγήτρια Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου. Κάθε μία έχει αναλάβει την αποδελτίωση των λημμάτων διαφορετικών θεματικών ενοτήτων. Η συμβολή της κυρίας Κόλια-Δερμιτζάκη στη μελέτη των σχέσεων και των αμοιβαίων επιδράσεων Βυζαντίου και Δύσεως αφορά στις θεματικές ενότητες της Εξωτερικής Πολιτικής, της Ιδεολογίας και της Θρησκείας. Η συμβολή της κυρίας Ντούρου-Ηλιοπούλου αφορά στις θεματικές ενότητες της Λατινοκρατίας στη Ρωμανία και την ανατολική Μεσόγειο. Η συμβολή της κυρίας Μανιάτη-Κοκκίνη αφορά στις θεματικές ενότητες της Κοινωνίας, της Οικονομίας και των Θεσμών.
  • Στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων που θα περιέχει τα βιβλιογραφικά στοιχεία. Με την επιλογή συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών, θα εμφανίζεται στην οθόνη μία σειρά βιβλιογραφικών εγγραφών που σχετίζονται με το θέμα του ενδιαφέροντός του. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνδυασμού λέξεων-κλειδιών. Τέλος,  θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος θα είναι διαρκώς ανανεώσιμος από τα μέλη ΔΕΠ, τους διδάκτορες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας που θα αναλάβουν τη συντήρησή του.
  • Η πρωτοτυπία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι επιδιώκει να συνδυάσει την έρευνα πάνω σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία με την ανάρτηση στο διαδίκτυο ειδικής βιβλιογραφίας, με θεματική και συγχρόνως λημματική διάταξη της ύλης, η οποία θα καλύπτει ένα ευρύ θεματικό και χρονικό πλαίσιο (11ος-15ος αι.) και θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, εφόσον θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τους ερευνητές και τους ενδιαφερόμενους για επί μέρους εξειδικευμένα θέματα.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Βελτίωση, αναμόρφωση  και εμπλουτισμός της λημματικής βιβλιογραφικής βάσης για διαδικτυακή πρόσβαση, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ένταξή της στον συγκεκριμένο δικτυακό ιστότοπο.
  • Επεξεργασία των δεδομένων της βάσης και εμπλουτισμός της με την εισαγωγή των βιβλιογραφικών στοιχείων από την ερευνητική ομάδα

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ (για την κυρία Ντούρου-Ηλιοπούλου)

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Ερευνητές:

  • Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη
  • Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη
  • Μαρία Ντούρου Ηλιοπούλου