Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Βενετική χαρτογράφηση του ελληνικού χώρου, τέλη 17ου αρχές 18ου αι.

Βενετική χαρτογράφηση του ελληνικού χώρου, τέλη 17ου αρχές 18ου αι. (Κωδ.: 70/4/11107)

 

Υπεύθυνη: ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING ΟΛΓΑ

Έναρξη: 2006   |   Λήξη: 2012

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Περιγραφή

  • Το πρόγραμμα βασίζεται σε έρευνα στη Χαρτογραφική συλλογή του Πολεμικού αρχείου της Βιέννης, όπου σώζονται οι βενετικοί χάρτες της Πελοποννήσου κατά τη Β΄ βενετοκρατία (1687-1715), αλλά και χάρτες των Ιονίων νήσων.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • «Η Λευκάδα στη βενετική χαρτογραφία (1686-1729)», στο Χαρτογραφίες της Ανατολικής Μεσογείου, Επιμ. Γιώργος Τόλιας και Δημήτρης Λούπης, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Τετράδια Εργασίας 25/26, Αθήνα 2004, σ. 93-133
  • υπό την επιμέλειά μου πρόκειται να εκδοθεί από το ΜΙΕΤ τόμος με 12 άρθρα που θα αφορά στην κτηματογραφική χαρτογράφηση της Πελοποννήσου την ίδια περίοδο και θα εκδοθούν και οι χάρτες. Το προς έκδοση υλικό έχει παραδοθεί στο ΜΙΕΤ από το 2010.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» [ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ] ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Ερευνητές:

Στον υπό έκδοση τόμο έχουν συνεργασθεί εκτός από την δική μου επιμέλεια και εισαγωγή οι συνάδελφοι ιστορικοί: Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Κων/νος Ντόκος, Χάρις Καλλιγά, Ευτ. Λιάτα, Αγ. Τσελίκας, Γιώργος Τόλιας, Αλέξης Μάλιαρης, Αγγελική Πανοπούλου, John Bennet, Siriol Davies, και ο συνάδελφος του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης Ευάγγελος Λιβιεράτος

Φορείς:

  • Δημήτρης Μπελέζος, υποψ. διδάκτωρ