Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Cost Action IS 1205: Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union

Cost Action IS 1205: Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union

(http://costis1205.wix.com/home#!working-groups/c1otq)


Υπεύθυνος: Leaurant Licata

Μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν: ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Έναρξη: 2012   |   Λήξη: 2015

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Περιγραφή

Ο σχηματισμός των ιστορικών αναπαραστάσεων στη σημερινή Ευρώπη. Μια διεθνής έρευνα συνεργασίας ιστορικών και κοινωνικών ψυχολόγων

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

επιστημονικά άρθρα

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: European Science Foundation

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΟΧΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Ερευνητές:

28 ερευνητές από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια