Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » DARIAH – ΑΤΤΙΚΗ – Ανάπτυξη της Ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ

DARIAH – ΑΤΤΙΚΗ – Ανάπτυξη της Ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ (Κωδ. MIS 431025)

 

Υπεύθυνη: ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν: ΓΑΡΔΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (υπεύθυνη προγράμματος), ΑΝΕΖΙΡΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΡΑΛΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ, ΚΑΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΟΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έναρξη: 2013   |   Λήξη: 2015

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα, Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού, Ψηφιακή έρευνα

 

Περιγραφή

 • Το έργο DARIAH ΑΤΤΙΚΗ αποσκοπεί στην ανάπτυξη εθνικής ψηφιακής υποδομής για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με σκοπό τη διάδοση και καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων και τεχνολογιών, την υποστήριξη των ελληνικών επιστημονικών κοινοτήτων, τη διεύρυνση του πεδίου έρευνας μέσω της διασύνδεσης κατανεμημένων ψηφιακών πόρων διαφόρων ειδών, την πρόσβαση, χρήση, δημιουργία και μακροπρόθεσμη διατήρηση ερευνητικών δεδομένων, πρωτογενών και δευτερογενών, σε ψηφιακή μορφή και την υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων, μεθόδων και πρακτικών εργασίας μεταξύ επιστημονικών κοινοτήτων στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η δραστηριότητα της Υποδομής διεξάγεται σε συντονισμό με εκείνη της ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής για τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες DARIAH.
 • Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει να υποστηρίξει συγκεκριμένες εργασίες στο πλαίσιο των παραπάνω ενοτήτων, δηλαδή τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις: Υπηρεσίες κοινωνίας ψηφιακών πόρων, Εργαλεία και οδηγίες ανάπτυξης ψηφιακών πόρων, Υπηρεσίες ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH, Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: ΕΣΠΑ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΟΧΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Ερευνητές:

 • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΑ
 • ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΠΑΝΙΑΣ
 • ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΣΙΑΚΟΥ
 • ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ
 • ΠΛΑΤΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
 • ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΛΗ
 • ΣΟΦΙΑ ΑΝΕΖΙΡΗ
 • ΣΕΛΗΝΗ ΨΩΜΑ
 • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΒΑΣΩ ΣΕΙΡΙΝΙΔΟΥ
 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

Φορείς:

 • Ακαδημία Αθηνών (Συντονιστής έργου)
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
 • Τμήμα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά
 • Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ
 • Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (με χωριστή πρόσκληση)