Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Η τέχνη και η εξέλιξη του ζωγράφου από τη βυζαντινή παράδοση στα έργα του της ρωμαϊκής περιόδου

«Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Η τέχνη και η εξέλιξη του ζωγράφου από τη βυζαντινή παράδοση στα έργα του της ρωμαϊκής περιόδου» (Κωδ. 70/4/11107)

 

Υπεύθυνη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έναρξη: 2011-12   |   Λήξη: -

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Περιγραφή

Εξετάζεται σε βάθος η εξέλιξη του Δ. Θεοτοκόπουλου, ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της ευρωπαϊκής ζωγραφικής,μέσα από τα έργα που παρήγαγε κατά τη βυζαντινή (κρητική) περίοδο της τέχνης του, τη βενετική φάση και μέχρι τη ρωμαϊκή παραμονή του. Μελετώνται όλες οι πλευρές της δράσης του στο καλλιτεχνικό και κοινωνικό πλαίσιο της Κρήτης και της Βενετίας, η παιδεία και η διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, εξετάζονται ενυπόγραφα και αποδιδόμενα έργα, ερευνάται η στάση του απέναντι στη βυζαντινή παράδοση και τη δυτικοευρωπαϊκή τέχνη και οι επιρροές μεγάλων Βενετών και άλλων καλλιτεχνών, με σκοπό να εντοπιστούν πιθανώς νέες  πηγές των έργων του, σταθμίζεται η θέση του νέου ζωγράφου στο καλλιτεχνικό περιβάλλον τόσο της Κρήτης όσο και της  Βενετίας και εντοπίζονται σημεία που θα εξελιχθούν στην τέχνη του μεταγενέστερα.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Προώθηση της έρευνας και δημοσίευση μέχρι τώρα:
  • Το δοκίμιο «Από τον Θεοτοκόπουλο στον El Greco: σκιαγράφηση της πορείας του ζωγράφου από τη Βενετία στη Ρώμη και το Τoledo», Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Από τον Χάνδακα στο Τολέδο. Στα βήματα μιας ευρωπαϊκής διαδρομής, Κατάλ. έκθεσης, Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, Οκτ.-Δεκ. 2012, Λευκωσία 2012, σελ. 40-63 (αγγλ. μετάφρ. σελ. 100-109).
  • Το λήμμα «Η Κοίμηση της Θεοτόκου», στο ίδιο, σελ. 68-71 (και αγγλ. μετάφρ. σελ. 112-113).
  • Το λήμμα «Η Προσκύνηση των Μάγων», στο ίδιο, σελ. 72-75 (και αγγλ. μετάφρ. σελ. 114-115).

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ