Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Εικονογράφηση λειτουργικών ομιλιών του Γρηγορίου Νανζιανζηνού

Ερευνητικό πρόγραμμα: Εικονογράφηση λειτουργικών ομιλιών του Γρηγορίου Νανζιανζηνού (Κωδ.: 70/4/11107)

 

Υπεύθυνη: ΚΕΠΕΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν: -

Έναρξη: 2011   |   Λήξη: 2012

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΟΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΟΧΙ