Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ.: 70/4/11107)

 

Υπεύθυνη: Ελένη Μαντζουράνη

Μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν: ΑΝΕΖΙΡΗ ΣΟΦΙΑ

Έναρξη: 2011   |   Λήξη: 2013

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού, Ψηφιακή έρευνα

 

Περιγραφή

  • Πρώτο στάδιο: επεξεργασία βάσης γραπτών πηγών (επιγραφών, παπύρων, γραμματειακών πηγών) που αφορούν δωρεές, ιδρύματα και κληροδοτήματα στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Η βάση δεδομένων αριθμεί μέχρι στιγμής περί τις 460 εγγραφές.
  • Δεύτερο στάδιο: αξιολόγηση και σύνθεση του υλικού.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Ερευνητές:

Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών