Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Ευρετήρια εκδεδομένων βυζαντινών και χριστιανικών επιγραφών

Ευρετήρια εκδεδομένων βυζαντινών και χριστιανικών επιγραφών

 

Υπεύθυνοι: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, επίκ. καθηγήτριες Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Έναρξη:    |   Λήξη: -

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού, Ψηφιακή έρευνα

 

Περιγραφή

Στόχος του έργου είναι η συλλογή και καταγραφή των εκδεδομένων χριστιανικών και βυζαντινών επιγραφών καθώς και η επεξεργασία του γραπτού μηνύματός τους

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων πλήρους αναζήτησης

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Ερευνητές:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, επίκ. καθηγήτριες Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ