Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Ευρήματα από την Μυκηναϊκή περίοδο του Ναού στην Αγ. Ειρήνη Κέας

Ευρήματα από την Μυκηναϊκή περίοδο του Ναού στην Αγ. Ειρήνη Κέας

 

Υπεύθυνος: ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ-ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Έναρξη: 2012   |   Λήξη: Εν εξελίξει

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα

 

Περιγραφή

  • Καταγραφή Μυκηναϊκού υλικού από τον Ναό στον ΥΚ οικισμό της Αγ. Ειρήνης Κέας

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Η έρευνα είναι ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο

 

Χρηματοδότηση

Δεν έχει ζητηθεί ακόμη χρηματοδότηση

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ