Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Φύση και ιδιοκτησία στον ελληνικό χώρο, 15ος – 19ος αιώνας

Φύση και ιδιοκτησία στον ελληνικό χώρο, 15ος – 19ος αιώνας (Κωδ.: 70/4/11107)

 

Υπεύθυνη: ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Έναρξη:    |   Λήξη: -

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Περιγραφή

Το πρόσφατο σκάνδαλο της λίμνης Βιστωνίδας, αλλά και το πλήθος των αντιδράσεων σε παγκόσμια κλίμακα από την αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση φυσικών πηγών που παραδοσιακά θεωρούνταν δημόσια ή κοινόχρηστα αγαθά, όπως το νερό, τα δάση, η θάλασσα, το υπέδαφος, έχουν φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της χρήσης, της διαχείρισης και του ελέγχου των φυσικών πόρων όσο και το γενικότερο ζήτημα της σχέσης φύσης, κοινωνίας και ιδιοκτησίας. Στόχος της έρευνας είναι να ανιχνεύσει την ιστορική διαμόρφωση και εξέλιξη αυτής της σχέσης στον ελληνικό χώρο. Σκοπεύει να εξετάσει τα διαφορετικά ιδιοκτησιακά καθεστώτα της φύσης, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο οικολογικό, κοινωνικό, οικονομικό, νομικό, και ιδεολογικό περιβάλλον τους και να εντοπίσει συνέχειες και τομές. Ως μελέτη περίπτωσης έχει επιλεγεί η λίμνη Βιστωνίδα. Η έρευνα θα στηριχθεί σε ποικίλο εκδεδομένο υλικό, καθώς και σε επιτόπια έρευνα.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012 μεταπτυχιακό σεμινάριο με τίτλο «Το δημόσιο, το κοινόχρηστο και το ιδιωτικό. Φύση και ιδιοκτησία στον ελληνικό χώρο, 15ος – 19ος αιώνας». Στο σεμινάριο μελετήθηκαν θεωρητικά ζητήματα γύρω από την ιστορική συγκρότηση της έννοιας της ιδιοκτησίας και τη σχέση φύσης και δικαίου, ενώ στη βάση εκδεδομένου υλικού εξετάστηκαν παραδείγματα από τον ελληνικό χώρο. Τον προβληματισμό εμπλούτισαν με διαλέξεις τους ο ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κος Δημήτρης Δημητρόπουλος και η ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών κα Εύη Καρούζου.
  • Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας συγκεντρώθηκε βιβλιογραφικό υλικό σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστωνίδας, το οποίο βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ