Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » H ελληνική ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα. Προβληματισμοί για την εθνική ταυτότητα και τον εκμοντερνισμό

H ελληνική ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα. Προβληματισμοί για την εθνική ταυτότητα και τον εκμοντερνισμό

 

Υπεύθυνος: Γαζή Φωτεινή

Μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν: ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Έναρξη: 2012   |   Λήξη: 2015

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Περιγραφή

Η ιστορία της ελληνικής ιστοριογραφίας του 20ου αιώνα, αρθρώνεται πάνω σε δυο βασικούς άξονες που συνιστούν και την κυρίως υπόθεση του ερευνητικού προγράμματος: α) την συλλογική  εθνική ταυτότητα και   β) τον εκμοντερνισμό της ελληνικής κοινωνίας.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

 • Βιβλιογραφία της ελληνικής ιστοριογραφίας:   οδηγός με πληροφορίες για  άρθρα και βιβλία, συγγραφείς, θέματα, λέξεις κλειδιά.
 • «Χάρτης» της ελληνικής ιστοριογραφίας του 20ου αι. με πληροφορίες για τις εστίες ανάπτυξης, συζήτησης και υποδοχής της
 • Οπτικοακουστικό Αρχείο, «Συναντήσεις με ιστορικούς»
 • Τόμος με τις βασικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις που διαμόρφωσαν την ελληνική ιστοριογραφία, και μέσα από τις οποίες μπορούμε να αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συγκροτήθηκε. 
 • Διεπιστημονικά εργαστήρια
 • Ένας διαδικτυακός κόμβος ανοιχτής πρόσβασης,  στα αγγλικά και στα ελληνικά, με υλικό του προγράμματος.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ, ΕΣΠΑ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Αριστεία

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Ερευνητές:

 • Γαζή Φωτεινή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Λιάκος Αντώνης, ΕΚΠΑ
 • Καραμανωλάκης Βαγγέλης, ΕΚΠΑ

Φορείς:

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας