Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Η συλλογική δράση των εσπερινών μαθητών τη δεκαετία του 1960

Η συλλογική δράση των εσπερινών μαθητών τη δεκαετία του 1960. Όψεις της καθημερινής ζωής, της εκπαίδευσης και της εργασίας των νέων στη μεταπολεμική Ελλάδα (Κωδ.: 70/4/11107)

 

Υπεύθυνη: ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έναρξη: 2013   |   Λήξη: 2013

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Περιγραφή

Η έρευνα εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της ιστορίας των νέων στη μεταπολεμική Ελλάδα, εστιάζοντας στο παράδειγμα των εσπερινών μαθητών κατά τις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Ανιχνεύονται οι πρακτικές και οι αντιλήψεις τους σχετικά με την εκπαίδευση και την εργασία, όψεις του καθημερινού τρόπου ζωής τους, καθώς και η συλλογική τους δράση, όπως αυτή μορφοποιήθηκε μέσα από τη δημιουργία και τις δραστηριότητες του Συλλόγου Εργαζόμενων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Μ.Μ.Ε). Η αρχειακή έρευνα διεξάγεται στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.), τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.)τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, τα αρχεία της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (Ε.Μ.Ι.Α.Ν). Το υλικό περιλαμβάνει επίσης προφορικές συνεντεύξεις με άνδρες και γυναίκες που είχαν φοιτήσει σε εσπερινά σχολεία της Αθήνας κατά τις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έως τώρα, έχει αποφέρει την παρουσίαση μίας επιστημονικής ανακοίνωσης με τον τίτλο "From day work to night school: Laboring youth and social change in post-war Greece", European Social Science History Conference 2014 (Vienna, April 24th-27th 2014)

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ