Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Ράπτης

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΘΠΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013], (Κωδ.: K.A. 70/3/10958)

 

Υπεύθυνος: ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έναρξη: 2010   |   Λήξη: -

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Διδακτορική έρευνα

 

Περιγραφή

«Η εξέλιξη της πολιτικής ιδεολογίας και του δημόσιου πολιτικού λόγου της βρετανικής αριστοκρατικής ελίτ κατά την περίοδο 1832-1884»

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

Ο κ. Αμπούτης έχει καλύψει την αποδελτίωση και αξιολόγηση της βασικής βιβλιογραφίας, έχει συλλέξει σημαντικό τμήμα πρωτογενούς αλλά και δευτερογενούς υλικού, έχει συγκροτήσει ηλεκτρονική βάση των αρχείων των δημόσιων ομιλιών Βρετανών αριστοκρατών πολιτικών περί τις τρεις Μεταρρυθμίσεις για την επέκταση του δικαιώματος ψήφου (1832, 1867, 1884-5) και τους Νόμους περί Πτωχών (1834) και έχει ήδη συγγράψει το μεγαλύτερου μέρους του εισαγωγικού κεφαλαίου της διατριβής.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού). Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ηράκλειτος ΙΙ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΌΧΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Ερευνητές:

  • Αντώνιος Αμπούτης (υποψ. διδάκτωρ)