Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Ηράκλειτος. Τα ψηφιακά αρχεία μνήμης

Ηράκλειτος. Τα ψηφιακά αρχεία μνήμης

 

Υπεύθυνος: ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Έναρξη: 2010   |   Λήξη: 2014

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Διδακτορική έρευνα

 

Περιγραφή

Ερευνα πάνω στα ψηφιακά αρχεία μνήμης

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

διδ. διατριβή

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού). Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ηράκλειτος ΙΙ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΌΧΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Ερευνητές:

  • Δέσποινα Βαλατσού