Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Ιστορική έρευνα στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών στη Σορβόνη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Παρίσι)

Ιστορική έρευνα στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών στη Σορβόνη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Παρίσι)

 

Υπεύθυνος: ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Έναρξη: 2012   |   Λήξη: 2012

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Περιγραφή

Το επιστημονικό ταξίδι εγγράφεται στην ευρύτερη έρευνα μου αναφορικά με τη συγκρότηση των νεοελληνικών σπουδών από το Μεσοπόλεμο και μετά. Στο πλαίσιο αυτό το ταξίδι μου στη Γαλλία είχε ως στόχο την αναζήτηση τεκμηρίων και πληροφοριών αναφορικά με τις σπουδές Ελλήνων νεοελληνιστών στο Παρίσι την μεταπολεμική περίοδο. Για το σκοπό αυτό αναζήτησα αρχειακά τεκμήρια και βιβλιογραφία στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών στη Σορβόννη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Παρίσι).

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενσωματωθούν στην τελική σχετική μονογραφία. Πρώτα συμπεράσματα από την έρευνα περιέχονται στο υπό δημοσίευση άρθρο μου Αναζητώντας τους προγόνους.«Αλληλογραφία ελληνιστών από το Παρίσι  στις δεκαετίες 1940 και 1950» στα πρακτικά του συνεδρίου Συνομιλίες της ελληνικής με την γαλλική ιστοριογραφία από τα χρόνια της Μεταπολίτευσης έως σήμερα (Αθήνα, 17, 18 και 19 Μαΐου 2012).

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» [ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ]

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΟΧΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Ερευνητές:

  • Βαγγέλης Καραμανωλάκης