Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Μεγάλες δυνάμεις, μικρά κράτη και συμμαχικές σχέσεις: το ΝΑΤΟ ως αναλυτής της διεθνούς πολιτικής, 1951-1969

Μεγάλες δυνάμεις, μικρά κράτη και συμμαχικές σχέσεις: το ΝΑΤΟ ως αναλυτής της διεθνούς πολιτικής, 1951-1969. (Κωδ.: 70/4/11107)

 

Υπεύθυνος: ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΝΘΗΣ

Έναρξη: 2012   |   Λήξη: 2012

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Περιγραφή

Η έρευνα επικεντρώνεται στις διαδικασίες της διεθνοπολιτικής ανάλυσης που ανέπτυξε το ΝΑΤΟ κατά την πρώτη φάση του Ψυχρού Πολέμου. Η μελέτη ξεκινά την επαύριον της έκρηξης του πολέμου της Κορέας, γεγονός που καθόρισε τις προσλήψεις της Δύσης για τον Ψυχρό Πόλεμο, αλλά και τις στρατηγικές της σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο. Ολοκληρώνεται το έτος 1969, δηλαδή την επαύριον της εσωτερικής μεταρρύθμισης του ΝΑΤΟ (Harmel Report, Δεκέμβριος 1967), που αντιμετώπισε την κρίση που είχε δημιουργήσει η αποχώρηση της Γαλλίας από το στρατιωτικό σκέλος της συμμαχίας το 1966. Το ίδιο έτος, το 1969, αποκρυσταλλώθηκε και η ΝΑΤΟϊκή ανάλυση για τη σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία: επρόκειτο για μία στιγμή εξαιρετικά λεπτή, κατά την οποία όμως τελικά επικράτησε διεθνώς το κλίμα της ύφεσης (détente) στις σχέσεις των δύο κόσμων. Εξετάζονται οι προσλήψεις, από τους αναλυτές της δυτικής συμμαχίας, των δυνάμεων και των αδυναμιών του δυτικού του ανατολικού κόσμου στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Η έρευνα δεν περιλαμβάνει τις ΝΑΤΟϊκές μελέτες για το συσχετισμό των στρατιωτικών δυνάμεων• επικεντρώνεται αποκλειστικά στην κατάσταση και τις προοπτικές των δύο κόσμων στην οικονομία, την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα – σε εκείνα δηλαδή τα στοιχεία που επηρέαζαν την εξέλιξη ενός Ψυχρού Πολέμου μακράς διαρκείας.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό, με σκοό την εκπόνηση μονογραφίας. Έως τώρα, έχει αποφέρει την δημοσίευση ορισμένων επιστημονικών άρθρων. Μέρος του υλικού που εξασφαλίστηκε με την συγκεκριμένη επίσκεψη του 2012 έχει χρησιμοποιηθεί στην ακόλουθη δημοσίευση:
  • Evanthis Hatzivassiliou, «Out-of-Area: NATO Perceptions of the Third World, 1957-1967», Cold War History, 13/1 (2013), σσ. 67-88.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΕΚΠΑ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ