Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Μελέτη εσχατολογικών εικονογραφικών θεμάτων Παλαιολόγιας περιόδου στη μνημειακή ζωγραφική της Κρήτης.

Ερευνητικό πρόγραμμα: Μελέτη εσχατολογικών εικονογραφικών θεμάτων Παλαιολόγιας περιόδου στη μνημειακή ζωγραφική της Κρήτης. (Κωδ.: 70/4/11107)

 

Υπεύθυνη: ΚΕΠΕΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν: -

Έναρξη: 2012   |   Λήξη: -

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα

 

Περιγραφή

  • Μελέτη των σχέσεων του εικονογραφικού αυτού θέματος μεταξύ των Κρητικών μνημείων και αυτών στις παρυφές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΟΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ