Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Μελέτη της αρχιτεκτονικής στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού

Μελέτη της αρχιτεκτονικής στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού

Υπεύθυνος: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Έναρξη: 2013   |   Λήξη: -

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα

 

Περιγραφή

  • Αποτύπωση των κατά χώραν λειψάνων, διάσπαρτων λίθων των κατασκευών

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Ανασύνθεση, γραφική αναπαράσταση, απόδοση λίθων σε αυθεντικές θέσεις. 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ -ΕΚΠΑ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες Νίκος Λιανός (ΔΠΘ)

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ