Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » “ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΘΑΡΩΙΔΟΥ” Συμβολή στην εικονογραφία των νικητών μουσικών αγώνων στην αττική αγγειογραφία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου

Υπεύθυνος: Νικόλαος Αντ. Χαροκόπος, Δρ.Φ.

Έναρξη: 2017 Λήξη: Εν εξελίξει

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Μεταδιδακτορική έρευνα

Περιγραφή

Η αρχαία ελληνική μουσική, ένα συστατικό στοιχείο του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, παραμένει σήμερα ανέκκλητα χαμένη. Μια βασική πηγή προσέγγισης, πέρα από τα ψήγματα μουσικών κειμένων και τις μαρτυρίες της αρχαίας γραμματείας, αποτελούν οι παραστάσεις της αρχαίας τέχνης, όπου  οι απεικονίσεις μουσικών της αθηναϊκής αγγειογραφίας κατέχουν κεντρική θέση. Η παρούσα μεταδιδακτορική έρευνα, εστιάζοντας στις παραστάσεις του αθηναϊκού ερυθρόμορφου, εξετάζει ένα εμβληματικό γνώρισμα των μουσικών, την ενδυμασία τους, η οποία δεν έχει τύχει ειδικότερης μελέτης μέχρι σήμερα. Μέσα από μια ευρεία θεώρηση των μνημείων και των πηγών, ερευνώνται οι απαρχές της πολυτελούς σκευής των μουσικών και η εξέλιξή της, ειδικότερα στην κλασική αγγειογραφία και σε σύνδεση με τη σειρά παραστάσεων όπου οι μουσικοί λαμπρύνονται με τη συνοδεία μιας ή περισσοτέρων Νικών. Ειδικότερη έμφαση δίνεται στη διαχρονική διάδραση με τους πολιτισμούς της Ανατολής και στις ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις της ενδυμασίας των μουσικών εντός των πολιτιστικών συμφραζόμενων της Κλασικής περιόδου.

Φορέας χρηματοδότησης: Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Είδος έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα,  Έρευνα πρωτογενούς-αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού