Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Όψεις του Εθνικισμού στην Αψβουργική Μοναρχία 1848-1918

Όψεις του Εθνικισμού στην Αψβουργική Μοναρχία 1848-1918 (Κωδ.: 70/4/11107)

 

Υπεύθυνος: ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έναρξη: 2012   |   Λήξη: 2012

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Περιγραφή

Καταγραφή, μετάφραση από τα γερμανικά και ταξινόμηση βιβλιογραφικού και αρχειακού υλικού για την εκπαίδευση και τον τύπο των εθνοτήτων της Αψβουργικής Μοναρχίας κατά την περίοδο 1848-1918 με στόχο τη δημιουργία βάσης τεκμηρίωσης για τη συμβολή προπάντων της εκπαίδευσης και του τύπου στις διαδικασίες καλλιέργειας και διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης επί μέρους εθνοτήτων της Μοναρχίας. Πηγή άντλησης του υλικού αποτελεί το πολύτομο έργο Geschichte der Habsburgermonarchie  (έκδοση της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών).

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

Σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ