Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Οικογένεια και κοινωνική οργάνωση στα Χανιά κατά τη βενετική περίοδο. Δομές, ταυτότητες, νοοτροπίες (16ος αι. - 1645)

Οικογένεια και κοινωνική οργάνωση στα Χανιά κατά τη βενετική περίοδο. Δομές, ταυτότητες, νοοτροπίες (16ος αι. - 1645) (Κωδ.: MIS: 346942 με K.A. 70/3/10952.)

 

Υπεύθυνος: ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Έναρξη: 01/09/2010   |   Λήξη: 31/08/2013

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Διδακτορική έρευνα

 

Περιγραφή

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από την υποψήφια διδάκτορα κυρία Ελένη Τσουραπά, στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Επεξεργασία αρχειακού υλικού και βιβλιογραφίας.
  • Δημιουργία βάσεων δεδομένων.
  • Συγγραφή κεφαλαίων της διδακτορικής διατριβής, η εκπόνηση της οποίας συνεχίζεται

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης:

  • Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού).
  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ηράκλειτος ΙΙ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΟΧΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Φορείς:

  • Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού).
  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών