Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Πόλεμος και καθημερινή ζωή στην ελληνοβενετική Ανατολή (15ος-18ος αι.)

Πόλεμος και καθημερινή ζωή στην ελληνοβενετική Ανατολή (15ος-18ος αι.) (Κωδ.: 70/4/11107)

 

Υπεύθυνη: ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Έναρξη: 2012   |   Λήξη: 2013

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού

 

Περιγραφή

  • Αρχειακή έρευνα στα βενετικά αρχεία και συγκέντρωση βιβλιογραφίας για την επίδραση του «πολέμου» κατά την περίοδο της βενετοκρατίας στον ελληνικό χώρο (13ος-18ος αι.) στην καθημερινή ζωή των εγχώριων πληθυσμών (ιδεολογικές στάσεις, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, πολιτισμικές δράσεις).

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Αναστασία Παπαδία-Λάλα, "Πόλεμος και καθημερινή ζωή
  • στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (δεύτερο μισό 15ου αι. - 1669)", Θησαυρίσματα 41-42 (2011/2012), 451-464.
  • Μαρία Μάμαλη, υποψήφια διδάκτωρ: Ηλεκτρονικοί και έντυποι αρχειακοί και βιβλιογραφικοί κατάλογοι.
  • Αξιοποίηση του παραπάνω υλικού στην υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή της κυρίας Μαρίας Μάμαλη, με τίτλο «Intra muros: Η καθημερινή ζωή στον πολιορκούμενο Χάνδακα (1648-1669)».

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ