Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Σύνταξη Λεξικού, με τίτλο: "Λεξικό Αρχαιολογικών Όρων Κεραμικήςτης Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο"

Σύνταξη Λεξικού, με τίτλο: "Λεξικό Αρχαιολογικών Όρων Κεραμικής της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο" (Κωδ. 70/4/11107)

 

Υπεύθυνη: ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Έναρξη: 2013   |   Λήξη: 2015

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα

 

Περιγραφή

  • Καθώς στο χώρο της Αρχαιολογίας της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο δραστηριοποιείται πλήθος ερευνητικών ομάδων, η χρήση διαφορετικών γλωσσών και ορολογιών στις δημοσιεύσεις δημιουργεί δυσκολίες και συχνά εμπόδιο στη μελέτη και την έρευνα τόσο για τους μελετητές, όσο και, κυρίως, για τους φοιτητές. Ιδιαίτερες δυσκολίες εμφανίζει ο τομέας της κεραμικής λόγω της ίδιας της φύσης των αντικειμένων (ποικιλομορφία, γρήγορη εναλλαγή τεχνικών, σχημάτων και διακοσμητικών ρυθμών), αλλά και λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων κατά  την εξέλιξη της επιστήμης.
  • Έτσι οδηγηθήκαμε στην ιδέα της σύνταξης ενός πολύγλωσσου Λεξικού για την αιγαιακή κεραμική της Εποχής του Χαλκού, που ευελπιστούμε ότι θα διευκολύνει τη μετάφραση και την κατανόηση της ειδικής ορολογίας αποτελώντας βοηθητικό εργαλείο για την ανάπτυξη της μελέτης και της έρευνας.
  • Το πρώτο μέρος, που θα συνοδεύεται από εικόνες, θα περιλαμβάνει επεξηγηματικά λήμματα στα ελληνικά για βασικές έννοιες, που αφορούν τις τεχνικές κατασκευής των αγγείων, τον ευτρεπισμό των επιφανειών, τα σχήματα, τη διακόσμηση και τους ρυθμούς.
  • Το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει τις μεταφράσεις των όρων από ελληνικά σε αγγλικά και  γαλλικά (μελλοντικά και σε γερμανικά) και αντιστρόφως.
  • Θα αναρτηθεί (τουλάχιστον αρχικά) στο διαδίκτυο και θα είναι ανοικτό σε διαρκή συμπλήρωση και εμπλουτισμό.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: 

  • Κουρνιώτου Δήμητρα
  • Μιχαλόπουλος Παναγιώτης
  • Στεφάνου Ιωάννα
  • Σχίζα Βασιλική
  • Φουρίκη Σταυρούλα