Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » ThANAr: Thasos, Abords Nord de l'Artémision / Θάσος, Περιοχή Βόρεια του Αρτεμισίου

ThANAr: Thasos, Abords Nord de l'Artémision / Θάσος, Περιοχή Βόρεια του Αρτεμισίου.

 

Υπεύθυνος: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ

Έναρξη: 2004 (To Παν/μιο Αθηνών συμμετέχει από το 2007)   |   Λήξη: -

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα

 

Περιγραφή

 • Ανασκαφή πρωτοβυζαντινής έπαυλης στο Λιμένα Θάσου.
 • Μελέτη αρχιτεκτονικών καταλοίπων και κινητών ευρημάτων. Διεπιστημονική προσέγγιση του πρωτοβυζαντινού παρελθόντος της Θάσου.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

 • Προβλέπεται να δημοσιευθούν μονογραφίες με θέμα την αρχιτεκτονική της έπαυλης και τα κινητά ευρήματα.
 • Εχουν δημοσιευθεί ανασκαφικές εκθέσεις και άρθρα που αφορούν κυρίως την κεραμεική και την επιγραφική.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΝΑΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης:

 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ

Ερευνητές:

 • Arthur MULLER, Professeur, Université Charles-de-Gaulle, Lille 3
 • Francine BLONDE, Dr., Chargée de Recherche, CNRS
 • Σταυρούλα ΔΑΔΑΚΗ, Προϊσταμένη, 12η ΕΒΑ

Φορείς:

 • ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΙΗ ΕΠΚΑ, 12η ΕΒΑ)
 • UNIVERSITE CHARLES-DE-GAULLE LILLE 3 (HALMA-IPEL)
 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ