Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » The Temple of the Winged Lions Cultrual Resource Management in Petra, Jordan

The Temple of the Winged Lions Cultrual Resource Management in Petra, Jordan


Υπεύθυνη: Barbara Porter

Μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Έναρξη: 2009   |   Λήξη: 2015

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα

 

Περιγραφή

  • Καταγραφή της αρχιτεκτονικής του μεγάλου ελληνιστικού ναού στην Πέτρα της Ιορδανίας. Συντήρηση, αναστήλωση , ανάδειξη

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Καταγράφεται συστηματικά η αρχιτεκτονική του ναού, διαπιστώνεται οτι διαθέτει προστώο με κανονικές ελληνιστικές μορφές, διατυπώνονται προτάσεις για το διώροφο εσωτερικό, ανασυντέθηκαν και αναγνωρίστηκαν κίονες απο διάσπαρτους σφονδύλους, όλα στοιχεία χρήσιμα για την φάση της αναστήλωσης και παραγωγής εποπτικού υλικού κατά την ανάδειξη του μνημείου,

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: World Monuments Fund

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΟΧΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Ερευνητές:

  • Christina Danielli
  • Christopher Tuttle

Φορείς:

  • American Center of Oriental Research in Amman, Jordan