Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Το αρχαϊκό νεκροταφείο του Φαλήρου στην Αττική

Υπεύθυνη: Άννα Αλεξανδροπούλου

Έναρξη: 2020 Λήξη: 2023

 

Θεματική κατηγορία έρευνας: Μεταδιδακτορική έρευνα

 

Περιγραφή

Το αρχαϊκό νεκροταφείο του Φαλήρου στην Αττική είναι γνωστό ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Το 2012- 2013 και το 2015- 2017 η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία διεξήγαγε νέες ανασκαφές στο χώρο αυτό με αφορμή την ανέγερση του «Κέντρου Πολιτισμού Στ. Νιάρχος». Οι ανασκαφές αυτές αποκάλυψαν 1800 περίπου νέες ταφές, η κεραμική των οποίων  αποτελεί το αντικείμενο της έρευνάς μου.

Το νεκροταφείο του Φαλήρου είναι μοναδικό όσον αφορά την έκτασή του και ανατρέπει τη μέχρι σήμερα εικόνα για την  απουσία μεγάλων οργανωμένων χώρων ταφής στην Αττική.

Τρείς είναι οι στόχοι της μελέτης μου: Πρώτον, η τυπολογική και χρονολογική κατάταξη των αγγείων με επίκεντρο την αναγνώριση γνωστών Ζωγράφων, εργαστηρίων, ομάδων, εισαγωγών και μιμήσεων αλλά και την παρουσίαση μοναδικών μέχρι σήμερα εικονογραφικών θεμάτων.

Δεύτερον, η συγκριτική προσέγγιση των ευρημάτων του νεκροταφείου με αυτά άλλων γνωστών νεκροταφείων στην Αττική (Κεραμεικός, Βάρη, Μαραθώνας, Θορικός) με στόχο να τονιστούν διαφορές και ομοιότητες όσον αφορά την κεραμική που θα αποτελέσουν μια βασική παράμετρο της συγκειμενικής  μελέτης του νεκροταφείου.

Και τρίτον, η κατανόηση των πολιτισμικών παραμέτρων που διέπουν το θάνατο, εφόσον τα κτερίσματα δεν νοούνται ξεκομμένα από το νεκρό, το βασικό πρωταγωνιστή του δράματος. Στα έθιμα ταφής και κτέρισης αντανακλώνται οι αξίες και οι αντιλήψεις των ζωντανών και επομένως, η κεραμική του νεκροταφείου μπορεί να αποτελέσει πλοηγό ερμηνευτικής προσέγγισης της κοινωνικής ομάδας του Φαλήρου.

 

Φορέας χρηματοδότησης:  Ίδρυμα Ψύχα, Mediterranean Archaeological Trust (MAT).

 

Είδος έρευνας: Αρχαιολογική- βιβλιογραφική έρευνα