Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » Το ναυτεργατικό δυναμικό της ελληνόκτητης ναυτιλίας από τα μέσα του 20ού αι. έως σήμερα

Το ναυτεργατικό δυναμικό της ελληνόκτητης ναυτιλίας από τα μέσα του 20ού αι. έως σήμερα (Κωδ.: 70/3/10946)

 

Υπεύθυνη: Γαρδίκα Κατερίνα

Έναρξη: 2009   |   Λήξη: -

Θεματική κατηγορία  Έρευνας: Διδακτορική έρευνα

 

Περιγραφή

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από την κ. Σεβαστή Παπαβασιλείου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια β' κύκλου στην νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία.

 

Χρηματοδότηση

Κύρια πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού). Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ηράκλειτος ΙΙ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): ΟΧΙ

Άλλες πηγές χρηματοδότησης: -

 

Συμμετέχοντες

Προπτυχιακοί φοιτητές: ΌΧΙ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: ΝΑΙ