Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τρέχοντα » ΥΔΡΙΣΚΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΒΔΗΡΑ: Συμβολή στην μελέτη των μικρογραφικών αγγείων στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο από την αρχαϊκή έως την ελληνιστική περίοδο

Υπεύθυνος: Παρασκευή Δ. Μότσιου, Αρχαιολόγος

Έναρξη: 2017  Λήξη: Εν εξελίξει

Θέμα κατηγορίας Έρευνας: Διδακτορική έρευνα

Περιγραφή

Με κύριες μελέτες περίπτωσης τις περίπου 20.000 μικρογραφικές υδρίες του αποθέτη του ιερού της Δήμητρας στα Άβδηρα και τις περίπου 60 υδρίες μικρού μεγέθους από τον αποθέτη του ιερού της Δήμητρας στην Αμφίπολη, στόχος της διατριβής είναι μία διεπιστημονική και διαχρονική μελέτη του θέματος της μικρογραφικής κεραμικής στον ελλαδικό χώρο από την αρχαϊκή ως την ελληνιστική περίοδο. Η έρευνα θα διευρυνθεί στα μικρογραφικά αγγεία της πόλης και χώρας των Αβδήρων, από το αστικό περιβάλλον και τα νεκροταφεία, αλλά και σε αντίστοιχες θέσεις της Θράκης, του ΒΑ Αιγαίου σε σύγκριση με αντίστοιχα παραδείγματα μικρογραφικής κεραμικής από ιερά, νεκροταφεία και άστυ θέσεων από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, τα παράλια της Μικράς Ασίας και τις αποικίες. Στη διδακτορική μελέτη θα διερευνηθούν θέματα σχετικά με τα εργαστήρια κατασκευής μικρογραφικών αγγείων, τεχνολογίας και οικονομίας στα ιερά, με τα τελετουργικά τυπικά, τη σημειωτική, τη βιογραφία αντικειμένων, και εν γένει την ερμηνεία κατασκευής και χρήσης αυτών των ειδικής χρήσης αγγείων.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ακαδημία Αθηνών

Είδος έρευνας: Αρχαιολογική έρευνα, Έρευνα πρωτογενούς - αρχειακού, βιβλιογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού