Ελληνική αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Φοιτητές με αναπηρία

Υπηρεσίες για τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει την ισότιμη πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας προσφέρει:

 • Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριμένων αναγκών κάθε ΦμεΑ.
 • Τμήμα Προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο του Πανεπιστημίου.
 • Υπηρεσία Μεταφοράς των ΦμεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές και αντιστρόφως
 • Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής.
 • Δωρεάν Λογισμικό για ΦμεΑ.
 • Προσβάσιμα Συγγράμματα.
 • Προσβάσιμους Σταθμούς Εργασίες στις Βιβλιοθήκες.
 • Υπηρεσία Διαμεταγωγής για την άμεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των ΦμεΑ, μέσω διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, με τους συμφοιτητές, καθηγητές και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου.
 • Υπηρεσία εθελοντών συμφοιτητών υποστήριξης ΦμεΑ.
 • Οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ. 
 • Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης για ΦμεΑ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦμεΑ σε κάθε Τμήμα/Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν οριστεί:

α) Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ και αναπληρωτής του και
β) Αρμόδιος υπάλληλος της Γραμματείας και αναπληρωτής του για την εξυπηρέτηση ΦμεΑ με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επιπλέον να επικοινωνούν τηλεφωνικά, με fax, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω της Υπηρεσίας Διαμεταγωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι:

Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνα: 2107275130, 2107275687, 2107275183 Fax: 2107275193
Ηλ. ταχυδρομείο: access[at]uoa[dot]gr Ιστοθέση: http://access.uoa.gr
MSN ID: m.emmanouil[at]di.uoa[dot]gr οoVoo ID: m.emmanouil
Αποστολή SMS: 6958450861

Σύµβουλοι Σπουδών για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2022-2023

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Κ. Γαγανάκης (χειμερινό εξάμηνο) και Κ. Κωνσταντινίδου (εαρινό εξάμηνο)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Γ. Πάλλης (χειμερινό εξάμηνο) και Ευρ. Κεφαλίδου (εαρινό εξάμηνο)

Σύµβουλοι για Φοιτητές  ΑΜΕΑ για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2022-23

ΤMHMA ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ: Χ.Κανελλόπουλος με αναπλ. σύμβουλο: Ν. Γιαννακόπουλος

Δείτε επίσης:

(Τελευταία ενημέρωση: 6/9/2022)