Ελληνική αρχική σελίδα » Γραμματεία » Άνάρτηση αποτελεσμάτων σχετικά με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Επιλογή του κ. Λιακόπουλου ως διδάσκοντα κατόχου διδακτορικού

Επιλογή του κ. Λιακόπουλου ως διδάσκοντα κατόχου διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΕΚΠΑ", για την διδασκαλία του μαθήματος: Οθωμανική Ιστορία και οθωμανική παλαιογραφία"

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης