Ελληνική αρχική σελίδα » Γραμματεία » Άνάρτηση αποτελεσμάτων σχετικά με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Επιλογή της κ. Κανελλοπούλου ως διδάσκουσα κατόχου διδακτορικού

Επιλογή της κ. Κανελλοπούλου ως διδάσκουσα κατόχου διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΕΚΠΑ", για την διδασκαλία του μαθήματος: "Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ιστορία της Τέχνης, 19ος - 20ος αι"