Ελληνική αρχική σελίδα » Γραμματεία » Βελτίωση Βαθμολογίας

Βελτίωσης Βαθμολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματός μας (συν. 9η/1-4-20121) αποφάσισε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του 7ου και του 8ου εξαμήνου, καθώς και στους επί πτυχίω, να ζητούν βελτίωση της βαθμολογίας τους σε έως και έξι (6) μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα κατεύθυνσης).

Η υποβολή της αίτησης βελτίωσης βαθμολογίας  θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr  (γενική αίτηση για φοιτητικά θέματα) από 30-10-2021 έως και 10-11-2021

Ακολούθως σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησης, αυτόματα διαγράφεται ο προηγούμενος προβιβάσιμος βαθμός του μαθήματος του οποίου ο φοιτητής αιτείται τη βελτίωση, ενώ επίσης δεν επιτρέπεται και η επανεξέταση του ιδίου μαθήματος για δεύτερη φορά.