Ελληνική αρχική σελίδα » Γραμματεία » Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γραφείο 304 (3ος όροφος)
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου

Αθήνα 157 84

 

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, 3ος όροφος

Προσωπικό:  Κατσικαρέλη Ειρ. Ταχμιτζής Α. (2107277318) – Χριστοδούλου Ελπ. (2107277956) – Μπερερή Αγγ (2107277849) - Τρυφιάτης Ν. (2107277356) - Μήτσης Π. (2107277314).

Τηλεομοιοτυπία: 210 7277954

 Email: secr[at]arch.uoa[dot]gr  secr@arch.uoa.gr

Γραμματεία Τομέα Ιστορίας

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, 4ος όροφος

Τηλέφωνο: 210 7277400

Προσωπικό: M. Σκούντζου

Email: dep-history[at]arch.uoa[dot]gr  dep-history@arch.uoa.gr

 

Γραμματεία Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, 4ος όροφος

Τηλέφωνο: 210 7277432

Τηλεομοιοτυπία: 210 7277426

Προσωπικό: Μ. Γκιώνη

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, 4ος όροφος (404)

Τηλέφωνο: 210 7277887

Τηλεομοιοτυπία: 210 7277426

Προσωπικό: Χ. Κούκου (210 7277319) - Δ. Τσιώτα (210 7277887)

Email: PMS-Hist-Arch[at]arch.uoa[dot]gr

Ώρες υποδοχής: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-14:00

 

Διδακτικό προσωπικό

Για να επικοινωνήσετε με κάποιο μέλος του διδακτικού προσωπικού δείτε τον ονομαστικό κατάλογο.