Ελληνική αρχική σελίδα » Γραμματεία » Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου

Αθήνα 157 84

 

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, 3ος όροφος

Προσωπικό:  Κατσικαρέλη Ειρ. Ταχμιτζής Α. (2107277318) – Χριστοδούλου Ελπ. (2107277956) – Μπερερή Αγγ (2107277849) - Τρυφιάτης Ν. (2107277356) - Μήτσης Π. (2107277314).

Τηλεομοιοτυπία: 210 7277954

 Email: secr[at]arch.uoa[dot]gr

Γραμματεία Τομέα Ιστορίας

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, 4ος όροφος

Τηλέφωνο: 210 7277400

Προσωπικό:

Email: dep-history[at]arch.uoa[dot]gr

 

Γραμματεία Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, 4ος όροφος

Τηλέφωνο: 210 7277432

Τηλεομοιοτυπία: 210 7277426

Προσωπικό: Γκιώνη Μ.

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, 4ος όροφος (404)

Τηλέφωνο: 210 7277887

Τηλεομοιοτυπία: 210 7277426

Προσωπικό: Χ. Κούκου (210 7277319) - Δ. Τσιώτα (210 7277887)

Email: PMS-Hist-Arch[at]arch.uoa[dot]gr

Ώρες υποδοχής: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-14:00

 

Διδακτικό προσωπικό

Για να επικοινωνήσετε με κάποιο μέλος του διδακτικού προσωπικού δείτε τον ονομαστικό κατάλογο.