Ελληνική αρχική σελίδα » Γραμματεία » Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Webadm

Εγγραφή στην υπηρεσία My-studies και υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμού.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Κάθε Ίδρυμα μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του.

My-studies

Η εφαρμογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους από οποιονδήποτε Η/Υ συνδεδεμένο στο Internet, οπουδήποτε στον κόσμο.

Αναλυτικότερα, οι Φοιτητές έχουν τη δυνατότητα:

 • να δουν ή/και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους
  • σε κάποια ή σε όλες τις εξεταστικές περιόδους
  • σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, ή συγκεντρωτικά
  • με βάση τις επιτυχημένες ή τις αποτυχημένες προσπάθειες
 • να έχουν πληροφορίες για οποιοδήποτε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών (διδακτικές μονάδες, βάση, ώρες διδασκαλίας, καθηγητής, συγγράμματα κτλ)
 • να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο
 • να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία (αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, εφορίας κ.ά.)

E-class

Η πλατφόρμα E-class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία.

Εύδοξος

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων στους φοιτητές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Προσφέρει:

 • Πλήρη ενημέρωση των φοιτητών για τα διαθέσιμα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα.
 • Δυνατότητα άμεσης δήλωσης και παραλαβής των Συγγραμμάτων

Papyrus

Το πτυχίο σε Περγαμηνή

Στην παρούσα εφαρμογή μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση του τίτλου σπουδών σας, πτυχιακών-μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών που έχετε ολοκληρώσει στο ΕΚΠΑ, σε ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ και αφού έχει τελεστεί η ορκωμοσία σας. Δ/νση Τυπογραφείου ΕΚΠΑ

Edupass

Στην πλατφόρμα edupass θα γίνεται η δήλωση παρουσίας και συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία σε δημόσιες δομές με βάση το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού rapid test ή self-test.

Κάρτα Σίτισης

Αντικείμενο του Τμήματος Σίτισης Φοιτητών είναι η μέριμνα και η διεξαγωγή των απαραίτητων εργασιών για τη σίτιση των φοιτητών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις και εντολές του Υπουργείου Παιδείας και της Διοίκησης του Ιδρύματος και ιδίως:

 • Η μέριμνα για την προετοιμασία της διακήρυξης διαγωνισμών για την ανάθεση της σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου σε Φοιτητικά Εστιατόρια στεγαζόμενα σε πανεπιστημιακά κτίρια ή σε ιδιωτικά εστιατόρια της περιοχής.
 • Η παρακολούθηση των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ της Πανεπιστημιακής Λέσχης και των αναδόχων εστιατόρων για την σίτιση των φοιτητών.
 • Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η χορήγηση  δικαιώματος δωρεάν σίτισης, με τα απαραίτητα στοιχεία τους.
 • Ο έλεγχος των τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και του ημερήσιου αριθμού σιτιζομένων φοιτητών, για την πληρωμή των αναδόχων.

Το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών στεγάζεται στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, (Τηλ. 210-3688216, 210-3688253).

Ανοικτά μαθήματα - Open Courses

 • Τι είναι: Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.
 • Τι δεν είναι: Μέρος προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή προγράμματος σπουδών ΑΕΙ. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα δεν προσφέρουν υποστήριξη από διδάσκοντες και δεν οδηγούν στη χορήγηση κάποιου πιστοποιητικού.
 • Ποιοι τα παρακολουθούν: Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται! Φοιτητές και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, επαγγελματίες… κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του!
 • Τι προσφέρουν: Νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη μάθηση. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, που συνάδει με τον δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των ΑΕΙ.

WiFi

Η Υπηρεσία Aσύρματης Πρόσβασης παρέχει σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών χωρίς να απαιτείται η χρήση καλωδίου δικτύου. Με κύριο όφελος την ελευθερία κινήσεων, οι χρήστες μπορούν να συνδέονται στο Διαδίκτυο χωρίς να περιορίζονται από τη θέση στην οποία βρίσκονται.

Ειδικότερα, με τη χρήση του λογαριασμού τους στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέσω των σημείων ασύρματης πρόσβασης (hotspots) που βρίσκονται διάσπαρτα σε χώρους του Πανεπιστημίου, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Προϋπόθεση για την υπηρεσία είναι η συσκευή (laptop, κινητό, tablet, PDA κτλ) να διαθέτει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Παράλληλα με τον ίδιο λογαριασμό δίνεται η δυνατότητα χρήσης του ασύρματου δικτύου όλων των ιδρυμάτων που έχουν ενταχθεί στην Υποδομή Eduroam παγκοσμίως.

Πέργαμος

Η ακολουθούμενη πολιτική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την κατάθεση της Γκρίζας Βιβλιογραφίας διαμορφώθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (22ας-9-2016/ Αρ. Κεντρικού Πρ: 1617006790 και 29ης-11-2016/Αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856).
Παρά την ύπαρξη ορισμένων δυνατοτήτων περιορισμού στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει και ενθαρρύνει την επιλογή της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης στο περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη και το ψήφισμα της 71ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων (http://www.synodos-aei.gr/announcements.html ) καθώς και τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (https://openaccess.mpg.de/67671/BerlinDeclaration_gr.pdf) και τη Διακήρυξη της Βουδαπέστης για την Ανοικτή Πρόσβαση
(http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-translation-1 ).

Για να δείτε την αναλυτική διαδικασία κατάθεσης εργασίας πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΣΟ (Δελτία Ειδικού Εισιτηρίου)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου. Σκοπός της νέας αυτής υπηρεσίας είναι η διάθεση του ΠΑΣΟ με ενιαίο τρόπο και κεντρικό έλεγχο των κριτηρίων διάθεσης, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και ελαχιστοποιώντας το διοικητικό φορτίο των Ιδρυμάτων.

Πανεπιστημιακή Λέσχη

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη έχει σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης, με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής, κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης

Απόφοιτοι

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί για την εξέλιξη των αποφοίτων του με σκοπό τη διατήρηση και σύσφιγξη των δεσμών τους με την Σχολή, την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες της και την ενημέρωση για εκδηλώσεις. Δίνεται έτσι η δυνατότητα αύξησης της αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των αποφοίτων.

Πυξίδα

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ μας να:

 • Δουν την εικόνα τους (Στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στην Γραμματεία)
 • Να κάνουν αλλαγή της Διεύθυνσης Επικοινωνίας
 • Να δουν την Αναλυτική τους Βαθμολογία
 • Να προχωρήσουν σε Δήλωση Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Σύντομα η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα εμπλουτιστεί με νέες λειτουργικότητες με στόχο πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Α.   Ε.Κ.Π.Α.: Ενημερωτικό φυλλάδιο για το ΄Ιδρυμα  (Σεπτέμβριος 2020)

Office 365

 1. Κάνετε login με τους κωδικούς του Παν/μιου στη σελίδα o365.uoa.gr, επιλέγετε "Κατεβάστε το Office":
 2. Διαλέγετε τη γλώσσα εμφάνισης και «Εγκατάσταση του Office».
 3. Ανοίγετε το αρχείο που κατέβηκε και επιλέγετε “Run”:
 4. Δίνετε την άδεια να ξεκινήσει η διαδικασία:
 5. Γίνεται η εγκατάσταση (προσοχή σε μια ADSL γραμμή θα χρειαστεί αρκετός χρόνος) :
 6. Τέλος εγκατάστασης:

Τηλεκπαίδευση

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σχετικά με την Τηλεκπαίδευση 6-4-2020.
Σας πληροφορούμε ότι με την εγγραφή σας στο Παν/μιο έχει ανοιχτεί αυτόματα από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) ο *προσωπικός ιδρυματικός σας λογαριασμός* στο ΕΚΠΑ.
Ο λογαριασμός είναι αυτός που χρησιμοποιείτε στο mystudies και είναι της μορφής *studxxxxx*.
Με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό μπορείτε να αξιοποιήσετε πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕKΠΑ και προτείνεται να τον χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στα τηλεμαθήματα. Για την πρόσβαση σε ορισμένα εργαλεία τρίτων, όπως το Google Meet, και το Office365 o λογαριασμός σας είναι:*·*Google Meet: *studxxxxx@uoa.gr * ·Office 365: *studxxxxx@o365.uoa.gr*

Οι παραπάνω λογαριασμοί δεν αποτελούν email.

Κοσμητεία

Η Φιλοσοφική Σχολή, μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιακές σχολές στην Ελλάδα, είναι ταγμένη στην υπηρεσία των ανθρωπιστικών σπουδών, στην προετοιμασία καθηγητών ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών της μέσης εκπαίδευσης, καθώς και ψυχολόγων. Η έρευνα, η διδασκαλία και οι δημόσιες εκδηλώσεις της Σχολής, από τη Φιλοσοφία, τη Φιλολογία και τη Γλωσσολογία ως την Ιστορία, την Αρχαιολογία, την Ιστορία της Τέχνης και τη Λαογραφία, από το Θέατρο και τη Μουσική ως την Παιδαγωγική, αλλά και την Ψυχολογία, ως κοινωνική επιστήμη, έχουν στόχο να καλλιεργήσουν και να διαδώσουν τις επιστήμες αυτές, σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με ευρωπαϊκές γλώσσες (αρχαίες και νεότερες), την ιστορία, καθώς και τους θεωρητικούς προβληματισμούς, την καλλιτεχνική δημιουργία και τη συμπεριφορά του ανθρώπου.