Ελληνική αρχική σελίδα » Γραμματεία » Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 

My-studies

Η εφαρμογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους από οποιονδήποτε Η/Υ συνδεδεμένο στο Internet, οπουδήποτε στον κόσμο.

Αναλυτικότερα, οι Φοιτητές έχουν τη δυνατότητα:

 • να δουν ή/και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους
  • σε κάποια ή σε όλες τις εξεταστικές περιόδους
  • σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, ή συγκεντρωτικά
  • με βάση τις επιτυχημένες ή τις αποτυχημένες προσπάθειες
 • να έχουν πληροφορίες για οποιοδήποτε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών (διδακτικές μονάδες, βάση, ώρες διδασκαλίας, καθηγητής, συγγράμματα κτλ)
 • να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο
 • να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία (αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, εφορίας κ.ά.)

 

E-class

Η πλατφόρμα E-class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία.

 

Εύδοξος

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων στους φοιτητές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Προσφέρει:

 • Πλήρη ενημέρωση των φοιτητών για τα διαθέσιμα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα.
 • Δυνατότητα άμεσης δήλωσης και παραλαβής των Συγγραμμάτων.

 

Webadm

Εγγραφή στην υπηρεσία My-studies και υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμού.

 

ΠΑΣΟ (Δελτία Ειδικού Εισιτηρίου)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου. Σκοπός της νέας αυτής υπηρεσίας είναι η διάθεση του ΠΑΣΟ με ενιαίο τρόπο και κεντρικό έλεγχο των κριτηρίων διάθεσης, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και ελαχιστοποιώντας το διοικητικό φορτίο των Ιδρυμάτων.