Ελληνική αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » ΠΜΣ Τμήματος

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος έως ακαδ. έτος 2017-2018

Ο κανονισμός του ΠΜΣ Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα ισχύει έως την αποφοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα μέχρι το ακαδ. έτος 2017-2018. Σε εφαρμογή του ν.4485/2017, το ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας απο το ακαδ. έτος 2018-2019 αντικαταστάθηκε από τα προαναφερόμενα προγράμματα.