Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Εξετάσεις » Πρόγραμμα εξετάσεων

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021

 • Ημερομηνίες εξεταστικής Φεβρουαρίου ακαδ. έτους 2020 - 2021

 

Σημειώσεις:

 • Στο μάθημα «Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α΄» (κωδ. ΙΙ 18, διδ.: Δ. Λαμπροπούλου) θα διεξαχθεί ασύγχρονη εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση για επί πτυχίω φοιτητές/-ήτριες μέσω του e-class με χρήση του εργαλείου «Εργασίες», την Τετάρτη 17/2/2021, ώρες 09.00-19.00. Για λεπτομερείς οδηγίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες πρέπει να ανατρέξουν στη σχετική ανακοίνωση στο e-class της διδάσκουσας (κωδ. μαθ. στο e-class: ARCH353)
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες των μαθημάτων 60ΜΦΝ16 (ΜΝΕΦ), 60ΚΦΝ16(Κλασικό, Ιστορικό-Αρχαιολογικό)), 62ΚΦΝ16 (ΦΠΨ),73ΙΣΤ103 (Φιλοσοφίας), με διδάσκοντα τον Θανάση Αγάθο, θα εξεταστούν με γραπτή εργασία, το θέμα και οι προδιαγραφές της οποίας θα προσδιοριστούν με ανακοίνωση στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος: Νεοελληνική Φιλολογία 20ού αιώνα IV: Πεζογραφία Γενιάς του '30 (Η' ΜΝΕΦ/ΜΦΝ16, Η' ΚΛΑΣ./ΚΦΝ16. ΦΠΨ/ΚΦΝ16) Εαρινό 2019-2020.

 • Οι επί πτυχίω εξετάσεις του μαθήματος ΦL03-Λατινική Φιλολογία Ι (Λατινικά Β΄ εξαμήνου) θα πραγματοποιηθούν γραπτώς εξ αποστάσεως και για τα δύο κλιμάκια την Παρασκευή 5/2/2021, ώρες 15.00-16.30. Λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης θα αναρτηθούν στο Eclass κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες που οφείλουν το μάθημα Αναλυτικό πρόγραμμα, διδασκαλία και μάθηση- Ασκήσεις (TEK-126) θα εξεταστούν προφορικά εξ αποστάσεως την Παρασκευή 5-2-2021 και ώρα 14.00-17.00. Σύνδεσμος webex για την εξ αποστάσεως προφορική εξέταση:https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mbb20602b41e48a87b952a523f0d5ea1b

  Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στην εξέταση ηλεκτρονικά μέχρι τις 31.1.2021 στο e-mail: ipapaio[at]ppp.uoa[dot]gr .

  Εξεταστέα ύλη (Φεβρουάριος 2021) Ματσαγγούρας. Η., (2011), Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [ ενιαίο, τόμος Ι και ΙΙ ], Αθήνα Gutenberg Από τον τόμο ΙΙ: σελ. 19 - 28, 75-79, 92-104, 140 - 149, 151 - 188, 189 -246, 247-301, 303-338.

  Σημείωση: Οι παραπάνω σελίδες ισχύουν εφόσον η σελιδοποίηση του τόμου ΙΙ του ενιαίου βιβλίου είναι ξεχωριστή. Τα κεφάλαια που συγκροτούν την εξεταστέα ύλη είναι τα εξής:

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ- Το Παιδαγωγικο-διδακτικό Κίνημα της Κριτικής Σκέψης Παιδαγωγικο-διδακτικά Κινήματα του 20ού Αιώνα
  • Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- Ένα Προτεινόμενο Πρόγραμμα
  • Η Σκέψη: Κριτική, Στοχαστικο-κριτική και Δημιουργική
  • Η Δομή της Κριτικής Σκέψης από τη Σκοπιά της Διδακτικής- Β' Γνωστικές Δεξιότητες Γ΄Μεταγνωστικό
  • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην Κριτική Διδασκαλία
  • ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-Μοντέλο, Στρατηγική, Πορεία, Μέθοδος και Μορφή Όλο το κεφάλαιο
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ- Απαρχή των Προβληματισμών Όλο το κεφάλαιο
  • ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Όλο το κεφάλαιο
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Όλο το κεφάλαιο

(Τελευταία ενημέρωση: 13/1/2021)