Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Εξετάσεις » Πρόγραμμα εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2021

 

Σημειώσεις:

  • Η εξέταση, για τους επί πτυχίω του μαθήματος Παιδαγωγικά-I-Διδακτική της Ιστορίας-Θεωρία και Πράξη,, έχει οριστεί για την Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021, 09:00, μέσω eclass. https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/index.php?course=EDS136&an_id=342440
  • Η εξέταση του μαθήματος "Βυζαντινή Φιλολογία"  (ΦΒ27, Γ´ εξαμ.) για τους επί πτυχίω φοιτητές περιόδου Ιουνίου - Ιουλίου 2021 θα διεξαχθεί με γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση. Η εξέταση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Ιουλίου, θα ξεκινήσει στη 1.30 μμ. ακριβώς. Οδηγίες για τον τρόπο και τη διάρκεια εξέτασης θα βρείτε σε σχετική ανακοίνωση στο eclass του μαθήματος.
  • Προκολομβιανοί και Ιθα-γενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής 72ΙΣΠ087 Δευτέρα 05-07-2021 12:00 – 13:30 Αμφιθέατρο 313
  • Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός 72ΙΣΠ008  Παρασκευή 18-06-2021 12:00-14:00 Γραπτώς και εξ αποστάσεως (μέσω ηλεκτρονικής τάξης)
  • Επιχειρηματικότητα & Ισπανικές Σπουδές 72ΙΣΠ108  Παρασκευή 25-06-2021 09:00-10:30 Γραπτώς και εξ απο-στάσεως (μέσω ηλε-κτρονικής τάξης)

  

(Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2021)