Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα - Συγγράμματα » Μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα τμήματα

Μαθήματα Ιστορίας και Αρχαιολογία /Ιστορίας της Τέχνης που προσφέρονται σε άλλα Τμήματα

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τα μαθήµατα που σημειώνονται µε αστερίσκο (*) προσφέρονται από τους διδάσκοντες σε ιδιαίτερες ώρες (διαφορετικές από αυτές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

1) Για το Τμήμα Φιλολογίας

(σε παρένθεση ο κωδικός του µαθήµατος στο Τµήµα Φιλολογίας)

Για την κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας

 • Υποχρεωτικά:

ΙΑ 01 (ΚΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH874

Ν. Δημάκης, 3 ώρες

 • Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)


IΑ 02 (ΚIΑ 02) Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄. Το Προϊστορικό Αιγαίο.

Το μάθημα στοχεύει σε μια γενική επισκόπηση της Αιγαιακής προϊστορίας από την Παλαιολιθική μέχρι το τέλος της Χαλκοκρατίας. Κυρίως θα ασχοληθούμε με τις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου (εκτός της Κρήτης, χωρίς να παραλείπονται συσχετισμοί με τις εκεί εξελίξεις) και θα εστιάσουμε στα μεγάλα ιστορικά επεισόδια της εξέλιξης των πολιτισμών. Με αφορμή τα στοιχεία του υλικού πολιτισμού, εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του τροφοσυλλεκτικού σταδίου, η μετάβαση στις παραγωγικές οικονομίες με τα συνακόλουθά τους (μόνιμη εγκατάσταση, τεχνολογικές αλλαγές) και κυρίως οι πολιτισμοί της Χαλκοκρατίας. Παρουσιάζονται ανά περίοδο η οικιστική και ταφική αρχιτεκτονική, τα ταφικά έθιμα, η κεραμική και οι λοιπές τέχνες με τελικό στόχο την περιγραφή της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης. Ξεχωριστή προσοχή θα δοθεί στο φαινόμενο της Νεολιθικοποίησης, τις μεγάλες μεταβολές που παρατηρούνται στο β΄ μισό της 3ης χιλιετίας π.Χ. και τις επιπτώσεις των φαινομένων του ‘εκμινωισμού’, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μυκηναϊκό πολιτισμικό μόρφωμα που κυριαρχεί στους τελευταίους αιώνες της 2ης χιλιετίας π.Χ. στις περισσότερες περιοχές του νοτίου Αιγαίου.

(Εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH925

Β. Πετράκης, 3 ώρες

ΙΑ 14 (ΚΙΑ 14) Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄. Αρχαιολογία και τέχνη της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου (7ος αι. – 1453)

Εισαγωγικό μάθημα για την αρχαιολογία και την τέχνη των χρόνων από τα μέσα του 7ου αιώνα μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, με στόχο την απόκτηση μιας συνολικής εικόνας για την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική παραγωγή και τα κατάλοιπα του υλικού βίου της περιόδου. Εξετάζονται η πολεοδομία, η κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η μνημειακή ζωγραφική, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, η μικροτεχνία και η κεραμική, με σύντομη αναφορά στην επιγραφική και τη νομισματική. Επισκέψεις σε μνημεία και μουσεία της Αθήνας και της Βοιωτίας.

(εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH603, ARCH741

Γ. Πάλλης, Α. Δρανδάκη, 3 ώρες

Για την κατεύθυνση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας:

 • Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)

ΙΑ 01 (ΜΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH874

Ν. Δημάκης, 3 ώρες

IΑ 02 (ΜIΑ 02) Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄. Το Προϊστορικό Αιγαίο.

Το μάθημα στοχεύει σε μια γενική επισκόπηση της Αιγαιακής προϊστορίας από την Παλαιολιθική μέχρι το τέλος της Χαλκοκρατίας. Κυρίως θα ασχοληθούμε με τις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου (εκτός της Κρήτης, χωρίς να παραλείπονται συσχετισμοί με τις εκεί εξελίξεις) και θα εστιάσουμε στα μεγάλα ιστορικά επεισόδια της εξέλιξης των πολιτισμών. Με αφορμή τα στοιχεία του υλικού πολιτισμού, εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του τροφοσυλλεκτικού σταδίου, η μετάβαση στις παραγωγικές οικονομίες με τα συνακόλουθά τους (μόνιμη εγκατάσταση, τεχνολογικές αλλαγές) και κυρίως οι πολιτισμοί της Χαλκοκρατίας. Παρουσιάζονται ανά περίοδο η οικιστική και ταφική αρχιτεκτονική, τα ταφικά έθιμα, η κεραμική και οι λοιπές τέχνες με τελικό στόχο την περιγραφή της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης. Ξεχωριστή προσοχή θα δοθεί στο φαινόμενο της Νεολιθικοποίησης, τις μεγάλες μεταβολές που παρατηρούνται στο β΄ μισό της 3ης χιλιετίας π.Χ. και τις επιπτώσεις των φαινομένων του ‘εκμινωισμού’, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μυκηναϊκό πολιτισμικό μόρφωμα που κυριαρχεί στους τελευταίους αιώνες της 2ης χιλιετίας π.Χ. στις περισσότερες περιοχές του νοτίου Αιγαίου.

(Εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH925

Β. Πετράκης, 3 ώρες

ΙΑ 14 (ΜΙΑ 14) Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄. Αρχαιολογία και τέχνη της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου (7ος αι. – 1453)

Εισαγωγικό μάθημα για την αρχαιολογία και την τέχνη των χρόνων από τα μέσα του 7ου αιώνα μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, με στόχο την απόκτηση μιας συνολικής εικόνας για την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική παραγωγή και τα κατάλοιπα του υλικού βίου της περιόδου. Εξετάζονται η πολεοδομία, η κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η μνημειακή ζωγραφική, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, η μικροτεχνία και η κεραμική, με σύντομη αναφορά στην επιγραφική και τη νομισματική. Επισκέψεις σε μνημεία και μουσεία της Αθήνας και της Βοιωτίας.

(εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH603, ARCH741

Γ. Πάλλης, Α. Δρανδάκη, 3 ώρες

Για την κατεύθυνση Γλωσσολογίας:

 • Επιλεγόµενο (περιορισµένης επιλογής)

ΙΑ 01 (ΓΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)

 η-Τάξη: ARCH874

Ν. Δημάκης, 3 ώρες

2) Για τα Τμήματα: Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, Γερμανικής, Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Επιλεγόµενο

ΙΑ01 Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH874

Ν. Δημάκης, 3 ώρες

3) Για το Τμήμα Φιλοσοφίας

 • Επιλεγόµενο

ΙΑ01 Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH874

Ν. Δημάκης, 3 ώρες

 • Επιλεγόµενο

ΙΑ 15 Ιστορία της Τέχνης Α: Η τέχνη της Αναγέννησης και του Μανιερισμού (15ος-16ος αι.).

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση της Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Αρχιτεκτονικής στα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της Ιταλίας (Φλωρεντία, Ρώμη, Βενετία) κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, με αφετηρία την ανάπτυξη του «Φυσικού Ύφους» και την καλλιτεχνική παραγωγή του Giotto κατά τον 14ο αιώνα.

Έμφαση θα δοθεί επίσης στα θεωρητικά κείμενα περί Τέχνης την περίοδο αυτή, κυρίως στις πραγματείες περί ζωγραφικής του Leon Battista Alberti (Della Pittura, Φλωρεντία 1436) και του Leonardo da Vinci (Trattato della Pittura, Παρίσι 1651).

(χειμερινό εξάμηνο).

η-Τάξη: ARCH892

Ι. Ασημακοπούλου, 3 ώρες

 • Επιλεγόµενο

ΙΑ 16 Ιστορία της Τέχνης Β: Η τέχνη του Baroque και του Rococo

Επιδίωξη του μαθήματος αυτού είναι να αναδείξει τις πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτικές ιστορικές (και ιστοριογραφικές) συνιστώσες των κυρίαρχων καλλιτεχνικών τάσεων της νεώτερης Ευρωπαϊκής τέχνης από τον ύστερο 16ο μέχρι τον 18ο αιώνα. Η ανάλυση της ύλης γίνεται ακολουθώντας κυρίως την ιστορική αλληλουχία, ώστε οι φοιτητές να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην πιο πάνω περίοδο, ενώ παράλληλες αφηγήσεις επιτρέπουν τη συγκριτική προσέγγιση της παραγωγής σημαντικών καλλιτεχνικών κέντρων της Ευρώπης. Αναλύονται εκφάνσεις της τέχνης του Baroque, όπως εκφράστηκαν στην ιταλική χερσόνησο, στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Φλάνδρα, την Ολλανδία, τα γερμανόφωνα εδάφη, την Αγγλία. Μέσα  από την ανάπτυξη ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων (φορμαλιστική ανάλυση, εικονογραφία – εικονολογία, κοινωνική ιστορία, φεμινισμός, έργα τέχνης ως αντικείμενα μνήμης και τεκμήρια του υλικού πολιτισμού) οι φοιτητές μαθαίνουν να προσεγγίζουν πολύπλευρα έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής και να κατανοούν τη λειτουργία και το ρόλο τους εντός του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιβάλλοντός τους.

(εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH891

Ι. Ασημακοπούλου, 3 ώρες

4) Για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών

 • Επιλεγόµενο

ΙΑ01 Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH874

Ν. Δημάκης, 3 ώρες

 • Επιλεγόµενο

ΙΑ 15 Ιστορία της Τέχνης Α: Η τέχνη της Αναγέννησης και του Μανιερισμού (15ος-16ος αι.).

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση της Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Αρχιτεκτονικής στα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της Ιταλίας (Φλωρεντία, Ρώμη, Βενετία) κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, με αφετηρία την ανάπτυξη του «Φυσικού Ύφους» και την καλλιτεχνική παραγωγή του Giotto κατά τον 14ο αιώνα.

Έμφαση θα δοθεί επίσης στα θεωρητικά κείμενα περί Τέχνης την περίοδο αυτή, κυρίως στις πραγματείες περί ζωγραφικής του Leon Battista Alberti (Della Pittura, Φλωρεντία 1436) και του Leonardo da Vinci (Trattato della Pittura, Παρίσι 1651).

(χειμερινό εξάμηνο).

η-Τάξη: ARCH892

Ι. Ασημακοπούλου, 3 ώρες

5) Για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

 •  Επιλεγόµενο

ΙΑ01 Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH874

Ν. Δημάκης, 3 ώρες

 • Υποχρεωτικό

ΙΑ 15 Ιστορία της Τέχνης Α: Η τέχνη της Αναγέννησης και του Μανιερισμού (15ος-16ος αι.).

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση της Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Αρχιτεκτονικής στα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της Ιταλίας (Φλωρεντία, Ρώμη, Βενετία) κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, με αφετηρία την ανάπτυξη του «Φυσικού Ύφους» και την καλλιτεχνική παραγωγή του Giotto κατά τον 14ο αιώνα.

Έμφαση θα δοθεί επίσης στα θεωρητικά κείμενα περί Τέχνης την περίοδο αυτή, κυρίως στις πραγματείες περί ζωγραφικής του Leon Battista Alberti (Della Pittura, Φλωρεντία 1436) και του Leonardo da Vinci (Trattato della Pittura, Παρίσι 1651).

(χειμερινό εξάμηνο).

η-Τάξη: ARCH892

Ι. Ασημακοπούλου, 3 ώρες

 • Επιλεγόµενο

ΙΑ 16 Ιστορία της Τέχνης Β: Η τέχνη του Baroque και του Rococo

Επιδίωξη του μαθήματος αυτού είναι να αναδείξει τις πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτικές ιστορικές (και ιστοριογραφικές) συνιστώσες των κυρίαρχων καλλιτεχνικών τάσεων της νεώτερης Ευρωπαϊκής τέχνης από τον ύστερο 16ο μέχρι τον 18ο αιώνα. Η ανάλυση της ύλης γίνεται ακολουθώντας κυρίως την ιστορική αλληλουχία, ώστε οι φοιτητές να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην πιο πάνω περίοδο, ενώ παράλληλες αφηγήσεις επιτρέπουν τη συγκριτική προσέγγιση της παραγωγής σημαντικών καλλιτεχνικών κέντρων της Ευρώπης. Αναλύονται εκφάνσεις της τέχνης του Baroque, όπως εκφράστηκαν στην ιταλική χερσόνησο, στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Φλάνδρα, την Ολλανδία, τα γερμανόφωνα εδάφη, την Αγγλία. Μέσα  από την ανάπτυξη ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων (φορμαλιστική ανάλυση, εικονογραφία – εικονολογία, κοινωνική ιστορία, φεμινισμός, έργα τέχνης ως αντικείμενα μνήμης και τεκμήρια του υλικού πολιτισμού) οι φοιτητές μαθαίνουν να προσεγγίζουν πολύπλευρα έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής και να κατανοούν τη λειτουργία και το ρόλο τους εντός του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιβάλλοντός τους.

(εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH891

Ι. Ασημακοπούλου, 3 ώρες

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τα µαθήµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) προσφέρονται από τους διδάσκοντες σε ιδιαίτερες ώρες (διαφορετικές από αυτές του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

Για το Τμήμα Φιλολογίας (σε παρένθεση ο κωδικός του μαθήµατος στο Τµήµα Φιλολογίας):

Για την κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας

 • Υποχρεωτικά:

ΙΙ 10ΑΤ (ΚΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α* (χειμερινό εξάμηνο)

Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους περιόδων της αρχαίας ιστορίας.

η-Τάξη:ARCH910

Σ. Ψωμά, 3 ώρες

ΙΙ 11ΑΤ (ΜΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β* (χειµερινό εξάµηνο)

Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο έως τον Διοκλητιανό)

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος γίνεται παρουσίαση των βασικών πολιτικών γεγονότων, καθώς και των πολιτειακών, κοινωνικών, οικονομικών και θρησκευτικών φαινομένων της ελληνιστικής εποχής (336-30 π.Χ.) και της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου (από την εποχή του Αυγούστου ως το Διοκλητιανό)

η-Τάξη: ARCH516

Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες

 • Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής):

ΙΙ 13ΑΤ (ΚΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Α. Κιουσοπούλου, 3 ώρες

ΚΙΙ04 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Εξετάζονται οι κυριότερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας από το κίνημα στου Γουδή (1909) έως την εμπλοκή της Ελλάδας στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940). Ανάμεσα στα άλλα, αναλύονται οι θεματικές ενότητες: βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, οι Εθνικοί Πόλεμοι (1912-1922), το Μικρασιατικό Ζήτημα, η αποκατάσταση των προσφύγων, η αγροτική μεταρρύθμιση και οικονομία στον Μεσοπόλεμο, η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, το καθεστώς Ι. Μεταξά.

Η-τάξη: ARCH304

Σπ. Πλουμίδης, 3 ώρες. Στη διδασκαλία θα συμμετάσχει ο κος. Ανδρέας Αντωνόπουλος (μέλος ΕΔΙΠ), ο οποίος θα προσφέρει ένα τρίωρο

Για την κατεύθυνση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας:

 • Υποχρεωτικά:

ΙΙ 13ΑΤ (ΜΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Α. Κιουσοπούλου, 3 ώρες

Για την κατεύθυνση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας:

 • Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής):

ΙΙ 10Φ (ΜΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α* (χειμερινό εξάμηνο)

Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους περιόδων της αρχαίας ιστορίας.

η-Τάξη:ARCH910

Σ. Ψωμά, 3 ώρες

ΙΙ 11ΑΤ (ΜΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β* (χειµερινό εξάµηνο)

Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο έως τον Διοκλητιανό)

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος γίνεται παρουσίαση των βασικών πολιτικών γεγονότων, καθώς και των πολιτειακών, κοινωνικών, οικονομικών και θρησκευτικών φαινομένων της ελληνιστικής εποχής (336-30 π.Χ.) και της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου (από την εποχή του Αυγούστου ως το Διοκλητιανό)

η-Τάξη: ARCH516

Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες

ΜΙΙ04 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Εξετάζονται οι κυριότερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας από το κίνημα στου Γουδή (1909) έως την εμπλοκή της Ελλάδας στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940). Ανάμεσα στα άλλα, αναλύονται οι θεματικές ενότητες: βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, οι Εθνικοί Πόλεμοι (1912-1922), το Μικρασιατικό Ζήτημα, η αποκατάσταση των προσφύγων, η αγροτική μεταρρύθμιση και οικονομία στον Μεσοπόλεμο, η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, το καθεστώς Ι. Μεταξά.

η-Τάξη: ARCH304

Σπ. Πλουμίδης, 3 ώρες. Στη διδασκαλία θα συμμετάσχει ο κος. Ανδρέας Αντωνόπουλος (μέλος ΕΔΙΠ), ο οποίος θα προσφέρει ένα τρίωρο

Για την κατεύθυνση Γλωσσολογίας:

 • Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής):

ΙΙ 10Φ (ΓΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α* (χειμερινό εξάμηνο)

Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους περιόδων της αρχαίας ιστορίας.

η-Τάξη: ARCH910

Σ. Ψωμά, 3 ώρες

ΙΙ 11ΑΤ (ΓΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β* (χειµερινό εξάµηνο)

Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο ως το Διοκλητιανό)

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος γίνεται παρουσίαση των βασικών πολιτικών γεγονότων καθώς και των πολιτειακών, κοινωνικών, οικονομικών και θρησκευτικών φαινομένων της ελληνιστικής εποχής (336-30 π.Χ.) και της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου (από την εποχή του Αυγούστου ως το Διοκλητιανό)

η-Τάξη: ARCH516

Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες

ΙΙ 13ΑΤ (ΓΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο )

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Α. Κιουσοπούλου, 3 ώρες

ΓΙΙ04 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Εξετάζονται οι κυριότερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας από το κίνημα στου Γουδή (1909) έως την εμπλοκή της Ελλάδας στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940). Ανάμεσα στα άλλα, αναλύονται οι θεματικές ενότητες: βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, οι Εθνικοί Πόλεμοι (1912-1922), το Μικρασιατικό Ζήτημα, η αποκατάσταση των προσφύγων, η αγροτική μεταρρύθμιση και οικονομία στον Μεσοπόλεμο, η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, το καθεστώς Ι. Μεταξά.

η-Τάξη: ARCH304

Σπ. Πλουμίδης, 3 ώρες. Στη διδασκαλία θα συμμετάσχει ο κος. Ανδρέας Αντωνόπουλος (μέλος ΕΔΙΠ), ο οποίος θα προσφέρει ένα τρίωρο.

Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Υποχρεωτικά:

74 ΙΙ 10ΑΤ Αρχαία Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα, καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους περιόδων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

η-Τάξης: ARCH685

Ν. Γιαννακόπουλος, 3 ώρες

74 II 13ΑΤ Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Α. Κιουσοπούλου, 3 ώρες

ΙΙ 88 Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (χειμερινό εξάμηνο)

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, 1929-1967

Εξέταση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατά την περίοδο από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση έως την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

η-Τάξη: ARCH271

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

 • Επιλεγόµενα:

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισμού Β΄ (εαρινό εξάµηνο)

Ιστορία των βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών (13ος - 18ος αι.).

Πολιτικό περιβάλλον, ιδεολογία, διοικητικοί θεσμοί και εκκλησιαστική πολιτική, κοινωνική διαστρωμάτωση και συσσωματώσεις, οικονομικές δραστηριότητες, πολιτισμικός βίος.

η-Τάξη: ARCH330

Κ. Κωνσταντινίδου, 3 ώρες

ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου Ι (εαρινό εξάμηνο)

Εξέταση της πορείας της μεταπολεμικής ιστορίας των διεθνών σχέσεων με άξονα την ανάληψη τριών βασικών διεργασιών της: Ψυχρός Πόλεμος, Αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

η-Τάξη: ARCH114

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

Για το Τμήμα Φιλοσοφίας

 • Υποχρεωτικά:

ΙΣΤ 001 Αρχαία Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα, καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους περιόδων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

η-Τάξη: ARCH685

Ν. Γιαννακόπουλος, 3 ώρες

73 ΙΥ 20 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

η-Τάξη: ARCH909

Εμμ. Κούμας, 3 ώρες

 • Επιλεγόµενα:

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισμού Β΄ (εαρινό εξάµηνο)

Ιστορία των βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών (13ος - 18ος αι.).

Πολιτικό περιβάλλον, ιδεολογία, διοικητικοί θεσμοί και εκκλησιαστική πολιτική, κοινωνική διαστρωμάτωση και συσσωματώσεις, οικονομικές δραστηριότητες, πολιτισμικός βίος.

η-Τάξη: ARCH330

Κ Κωνσταντινίδου, 3 ώρες

ΙΙ 88 Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (χειμερινό εξάμηνο)

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, 1929-1967

Εξέταση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατά την περίοδο από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση έως την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

η-Τάξη: ARCH271

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου Ι (εαρινό εξάμηνο)

Εξέταση της πορείας της μεταπολεμικής ιστορίας των διεθνών σχέσεων με άξονα την ανάληψη τριών βασικών διεργασιών της: Ψυχρός Πόλεμος, Αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

η-Τάξη: ARCH114

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

Για το Τμήμα Ψυχολογίας

 • Επιλεγόµενα:

67 ΙΙ 10ΑΤ Αρχαία Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα, καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους περιόδων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

η-Τάξη: ARCH685

Ν. Γιαννακόπουλος, 3 ώρες

67 ΙΙ 13ΑΤ Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο )

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Α. Κιουσοπούλου, 3 ώρες

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισμού Β΄ (εαρινό εξάµηνο)

Ιστορία των βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών (13ος - 18ος αι.).

Πολιτικό περιβάλλον, ιδεολογία, διοικητικοί θεσμοί και εκκλησιαστική πολιτική, κοινωνική διαστρωμάτωση και συσσωματώσεις, οικονομικές δραστηριότητες, πολιτισμικός βίος.

η-Τάξη: ARCH330

Κ. Κωνσταντινίδου, 3 ώρες

ΙΥ 20 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

η-Τάξη: ARCH341

Β. Σειρηνίδου, 3 ώρες

ΙΙ 88 Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (χειμερινό εξάµηνο)

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, 1929-1967

Εξέταση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατά την περίοδο από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση έως την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

η-Τάξη: ARCH271

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου Ι (εαρινό εξάµηνο)

Εξέταση της πορείας της μεταπολεμικής ιστορίας των διεθνών σχέσεων με άξονα την ανάληψη τριών βασικών διεργασιών της: Ψυχρός Πόλεμος, Αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

η-Τάξη: ARCH114

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

Για το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Επιλεγόµενο:

ΕEI01 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

η-Τάξη: ARCH341

Β. Σειρηνίδου, 3 ώρες

Για το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Επιλεγόµενο:

64679 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο).

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

η-Τάξη: ARCH341

Β. Σειρηνίδου, 3 ώρες

Για το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Επιλεγόµενa:

ΙΥ 20 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

η-Τάξη: ARCH341

Β. Σειρηνίδου, 3 ώρες

ΙΙ 13ΑΤ (ΚΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Α. Κιουσοπούλου, 3 ώρες

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισμού Β΄ (εαρινό εξάµηνο)

Ιστορία των βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών (13ος-18ος αι.)

Πολιτικό περιβάλλον, ιδεολογία, διοικητικοί θεσμοί και εκκλησιαστική πολιτική, κοινωνική διαστρωμάτωση και συσσωματώσεις, οικονομικές δραστηριότητες, πολιτισμικός βίος.

η-Τάξη: ARCH330

Κ. Κωνσταντινίδου, 3 ώρες

ΙΙ 88 Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (χειμερινό εξάµηνο)

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, 1929-1967

Εξέταση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατά την περίοδο από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση έως την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

η-Τάξης: ARCH271

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου Ι (εαρινό εξάµηνο)

Εξέταση της πορείας της μεταπολεμικής ιστορίας των διεθνών σχέσεων με άξονα την ανάληψη τριών βασικών διεργασιών της: Ψυχρός Πόλεμος, Αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

η-Τάξη: ARCH114

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

Για το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Υποχρεωτικό:

72 ΚΟΙ 009 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

η-Τάξη: ARCH341

Β. Σειρηνίδου, 3 ώρες

Για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 • Επιλεγόμενο

ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου Ι (εαρινό εξάµηνο)

Εξέταση της πορείας της μεταπολεμικής ιστορίας των διεθνών σχέσεων με άξονα την ανάληψη τριών βασικών διεργασιών της: Ψυχρός Πόλεμος, Αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

η-Τάξη: ARCH114

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες