Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα - Συγγράμματα » Μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα τμήματα

Μαθήματα Ιστορίας και Αρχαιολογία /Ιστορίας της Τέχνης που προσφέρονται σε άλλα Τμήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τα µαθήµατα που σημειώνονται µε αστερίσκο (*) προσφέρονται από τους διδάσκοντες σε ιδιαίτερες ώρες (διαφορετικές από αυτές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

1) Για το Τμήμα Φιλολογίας

(σε παρένθεση ο κωδικός του µαθήµατος στο Τµήµα Φιλολογίας)

 

Για την κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας

 

 • Υποχρεωτικά:

 

ΙΑ 01 (ΚΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)
η-Τάξη: ARCH552

Ευρ. Κεφαλίδου, 3 ώρες

 

 • Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)


IΑ 02 (ΚIΑ 02) Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄. Το Προϊστορικό Αιγαίο.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η γενική επισκόπηση της Εποχής του Λίθου και της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο (ιδίως ηπειρωτική Ελλάδα και Κυκλάδες).

Εξετάζονται ανά περίοδο οι κυριότερες κατηγορίες του υλικού πολιτισμού: η οικιστική και η ταφική αρχιτεκτονική, τα ταφικά έθιμα, η κεραμική, η λιθοτεχνία, η ειδωλοπλαστική, η μικροτεχνία. Περιγράφονται η οικονομία και η οργάνωση της κοινωνίας και επιχειρείται η ανασύσταση της καθημερινής ζωής.

(εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH 166 (αναλυτικές σημειώσεις, διαφάνειες, βιβλιογραφία)

Αφρ. Χασιακού-Αργυράκη, 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας (Εισαγωγή) και Παιδαγωγικών (Εισαγωγή).

 

ΙΑ 14 (ΚΙΑ 14) Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄. Αρχαιολογία και τέχνη της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου (7ος αι. – 1453)

Εισαγωγικό μάθημα για την αρχαιολογία και την τέχνη των χρόνων από τα μέσα του 7ου αιώνα μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, με στόχο την απόκτηση μιας συνολικής εικόνας για την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική παραγωγή και τα κατάλοιπα του υλικού βίου της περιόδου. Εξετάζονται η πολεοδομία, η κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η μνημειακή ζωγραφική, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, η μικροτεχνία και η κεραμική, με σύντομη αναφορά στην επιγραφική και τη νομισματική. Επισκέψεις σε μνημεία και μουσεία της Αθήνας και της Βοιωτίας.

(εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH603

Γ. Πάλλης, Α. Δρανδάκη, 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Αρχαιολογίας, Βυζαντινής Ιστορίας και Παιδαγωγικών.

 

Για την κατεύθυνση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας:

 

 • Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)

 

ΙΑ 01 (ΜΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)
η-Τάξη: ARCH552

Ευρ. Κεφαλίδου, 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Κλασικής Αρχαιολογίας και Ρωμαϊκής Ιστορίας.

 

IΑ 02 (ΜIΑ 02) Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄. Το Προϊστορικό Αιγαίο.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η γενική επισκόπηση της Εποχής του Λίθου και της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο (ιδίως ηπειρωτική Ελλάδα και Κυκλάδες).

Εξετάζονται ανά περίοδο οι κυριότερες κατηγορίες του υλικού πολιτισμού: η οικιστική και η ταφική αρχιτεκτονική, τα ταφικά έθιμα, η κεραμική, η λιθοτεχνία, η ειδωλοπλαστική, η μικροτεχνία. Περιγράφονται η οικονομία και η οργάνωση της κοινωνίας και επιχειρείται η ανασύσταση της καθημερινής ζωής

(εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH166 (αναλυτικές σημειώσεις, διαφάνειες, βιβλιογραφία)

Αφρ. Χασιακού-Αργυράκη, 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας (Εισαγωγή) και Παιδαγωγικών (Εισαγωγή).

 

ΙΑ 14 (ΜΙΑ 14) Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄. Αρχαιολογία και τέχνη της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου (7ος αι. – 1453)

Εισαγωγικό μάθημα για την αρχαιολογία και την τέχνη των χρόνων από τα μέσα του 7ου αιώνα μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, με στόχο την απόκτηση μιας συνολικής εικόνας για την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική παραγωγή και τα κατάλοιπα του υλικού βίου της περιόδου. Εξετάζονται η πολεοδομία, η κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η μνημειακή ζωγραφική, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, η μικροτεχνία και η κεραμική, με σύντομη αναφορά στην επιγραφική και τη νομισματική. Επισκέψεις σε μνημεία και μουσεία της Αθήνας και της Βοιωτίας.

(εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH603

Γ. Πάλλης, Α. Δρανδάκη, 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Αρχαιολογίας, Βυζαντινής Ιστορίας και Παιδαγωγικών.

 

Για την κατεύθυνση Γλωσσολογίας:

 

 • Επιλεγόµενο (περιορισµένης επιλογής)

 

ΙΑ 01 (ΓΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)
η-Τάξη: ARCH552

Ευρ. Κεφαλίδου, 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Κλασικής Αρχαιολογίας, Υμνογραφίας και Ρωμαϊκής Ιστορίας.

 

2) Για το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

 

 • Υποχρεωτικά αποκλειστικά για την Κατεύθυνση Φιλοσοφίας

 

ΙΑ 15 Ιστορία της Τέχνης Α΄: Η τέχνη της Αναγέννησης και του Μανιερισμού (15ος-16ος αι.).

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση της Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Αρχιτεκτονικής στα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της Ιταλίας (Φλωρεντία, Ρώμη, Βενετία) κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, με αφετηρία την ανάπτυξη του «Φυσικού Ύφους» και την καλλιτεχνική παραγωγή του Giotto κατά τον 14ο αιώνα. Έμφαση θα δοθεί επίσης στα θεωρητικά κείμενα περί Τέχνης την περίοδο αυτή, κυρίως στις πραγματείες περί ζωγραφικής του Leon Battista Alberti (Della Pittura, Φλωρεντία 1436) και του Leonardo da Vinci (Trattato della Pittura, Παρίσι 1651).

(χειμερινό εξάμηνο).

η-Τάξη: ARCH200 (με πλήρες αρχείο εικόνων των παραδόσεων).

E. Μαυρομιχάλη, 3 ώρες

ΙΑ 16 Ιστορία της Τέχνης Β΄: Η Τέχνη του Μπαρόκ και του Ροκοκό.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη κατά τις περιόδους του Μπαρόκ και του Ροκοκό 

(εαρινό εξάμηνο).

η-Τάξη: ARCH333

Δ. Παυλόπουλος, 3 ώρες

 

 • Επιλεγόµενο (για όλες τις κατευθύνσεις)

 

ΙΑ01 Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)
η-Τάξη: ARCH552

Ευρ. Κεφαλίδου, 3 ώρες

 

3) Για τα Τμήματα: Θεατρικών Σπουδών, Μουσικών Σπουδών, Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, Γερμανικής, Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

 • Επιλεγόµενο

 

ΙΑ01 Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)
η-Τάξη: ARCH552

Ευρ. Κεφαλίδου, 3 ώρες

 

4) Για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών

 

 • Επιλεγόµενο

 

ΙΑ 15 Ιστορία της Τέχνης Α: Η τέχνη της Αναγέννησης και του Μανιερισμού (15ος-16ος αι.).

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση της Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Αρχιτεκτονικής στα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της Ιταλίας (Φλωρεντία, Ρώμη, Βενετία) κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, με αφετηρία την ανάπτυξη του «Φυσικού Ύφους» και την καλλιτεχνική παραγωγή του Giotto κατά τον 14ο αιώνα.

Έμφαση θα δοθεί επίσης στα θεωρητικά κείμενα περί Τέχνης την περίοδο αυτή, κυρίως στις πραγματείες περί ζωγραφικής του Leon Battista Alberti (Della Pittura, Φλωρεντία 1436) και του Leonardo da Vinci (Trattato della Pittura, Παρίσι 1651).

(χειμερινό εξάμηνο).

η-Τάξη: ARCH200 (με πλήρες αρχείο εικόνων των παραδόσεων)

E. Μαυρομιχάλη, 3 ώρες

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τα µαθήµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) προσφέρονται από τους διδάσκοντες σε ιδιαίτερες ώρες (διαφορετικές από αυτές του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

 

Για το Τμήμα Φιλολογίας (σε παρένθεση ο κωδικός του μαθήµατος στο Τµήµα Φιλολογίας):

 

Για την κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας

 

 • Υποχρεωτικά:

ΙΙ 10ΑΤ (ΚΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α * (χειµερινό εξάµηνο)

Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους περιόδων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

Σ. Ψωμά, 3 ώρες

 

ΙΙ 11ΑΤ (ΚΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β* (χειµερινό εξάµηνο)

Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο έως τον Διοκλητιανό)

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής εποχής (336-30 π.Χ.) και της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου (από την εποχή του Αυγούστου έως τον Διοκλητιανό).

Ν. Γιαννακόπουλος, 3 ώρες

 

 • Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)

 

ΙΙ 13ΑΤ (ΚΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Κ. Νικολάου, 3 ώρες

 

ΚΙΙ04 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα εξετάζει, σε θεματικές ενότητες, τις κύριες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις της νεοελληνικής ιστορίας από την Άλωση (1453) έως τα μέσα του 20ού αιώνα (1940).

Συνεπικουρία του Α. Αντωνόπουλου (Ε.ΔΙ.Π.), ο οποίος στο πλαίσιο του μαθήματος θα προσφέρει την (τρίωρη) ενότητα «Το Ανατολικό Ζήτημα (1774-1923)».

Σ. Πλουμίδης, 3 ώρες

 

Για την κατεύθυνση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας:

 

 • Υποχρεωτικά:

ΙΙ 13ΑΤ (ΜΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Κ. Νικολάου, 3 ώρες

 

Για την κατεύθυνση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας:

 

 • Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)

ΙΙ 10Φ (ΜΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α* (χειµερινό εξάµηνο)

Από τη δημιουργία της πόλης–κράτους μέχρι το τέλος των κλασικών χρόνων

Το μάθημα περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν στην Ιστορία της περιόδου, όπως η εμφάνιση της πόλεως ως μορφής πολιτειακής οργάνωσης, ο κόσμος των ομηρικών επών, ο αποικισμός, το φαινόμενο της τυραννίας, η Αθήνα και η Σπάρτη, η πολιτική τους οργάνωση και οι ιδιαιτερότητές τους, η επέκταση του βασιλείου των Λυδών και εν συνεχεία των Αχαιμενιδών και οι συνέπειες για τον αρχαϊκό κόσμο, τα Μηδικά, η Πεντηκονταετία, η Αθηναϊκή Ηγεμονία, ο Πελοποννησιακός πόλεμος, η ηγεμονία της Σπάρτης και εν συνεχεία των Θηβών και ο καταλυτικός ρόλος του Φιλίππου Β' της Μακεδονίας.

Σ. Ψωμά, 3 ώρες

 

ΙΙ 11ΑΤ (ΜΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β* (χειµερινό εξάµηνο)

Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο έως τον Διοκλητιανό)

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής εποχής (336-30 π.Χ.) και της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου (από την εποχή του Αυγούστου έως τον Διοκλητιανό).

Ν. Γιαννακόπουλος, 3 ώρες

ΜΙΙ04 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα εξετάζει θέματα της Νεοελληνικής Ιστορίας από την Άλωση (1453) έως την είσοδο της Ελλάδας στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940). Η οθωμανική κατάκτηση των Βαλκανίων, η Βενετοκρατία στις ελληνικές χώρες, το ζήτημα των αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων (1844) και το κίνημα στου Γουδή (1909) είναι μερικές από αυτές τις θεματικές ενότητες.

Συνεπικουρία του Α. Αντωνόπουλου (Ε.ΔΙ.Π.), ο οποίος στο πλαίσιο του μαθήματος θα προσφέρει την (τρίωρη) ενότητα «Το Ανατολικό Ζήτημα (1774-1923)».

Σ. Πλουμίδης, 3 ώρες

 

Για την κατεύθυνση Γλωσσολογίας:

 

 • Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)

ΙΙ 10Φ (ΓΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α* (χειµερινό εξάµηνο)

Από τη δημιουργία της πόλης–κράτους μέχρι το τέλος των κλασικών χρόνων

Το μάθημα περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν στην Ιστορία της περιόδου, όπως η εμφάνιση της πόλεως ως μορφής πολιτειακής οργάνωσης, ο κόσμος των ομηρικών επών, ο αποικισμός, το φαινόμενο της τυραννίας, η Αθήνα και η Σπάρτη, η πολιτική τους οργάνωση και και οι ιδιαιτερότητές τους, η επέκταση του βασιλείου των Λυδών και εν συνεχεία των Αχαιμενιδών και οι συνέπειες για τον αρχαϊκό κόσμο, τα Μηδικά, η Πεντηκονταετία, η Αθηναϊκή Ηγεμονία, ο Πελοποννησιακός πόλεμος, η ηγεμονία της Σπάρτης και εν συνεχεία των Θηβών και ο καταλυτικός ρόλος του Φιλίππου Β' της Μακεδονίας.

Σ. Ψωμά, 3 ώρες

 

ΙΙ 11ΑΤ (ΓΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β* (χειµερινό εξάµηνο)

Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο έως τον Διοκλητιανό)

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής εποχής (336-30 π.Χ.) και της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου (από την εποχή του Αυγούστου έως τον Διοκλητιανό).

Ν. Γιαννακόπουλος, 3 ώρες

 

ΙΙ 13ΑΤ (ΓΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο )

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Κ. Νικολάου, 3 ώρες

 

ΓΙΙ04 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα εξετάζει θέματα της Νεοελληνικής Ιστορίας από την Άλωση (1453) έως την είσοδο της Ελλάδας στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940). Η οθωμανική κατάκτηση των Βαλκανίων, η Βενετοκρατία στις ελληνικές χώρες, το ζήτημα των αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων (1844) και το κίνημα στου Γουδή (1909) είναι μερικές από αυτές τις θεματικές ενότητες.

Συνεπικουρία του Α. Αντωνόπουλου (Ε.ΔΙ.Π.), ο οποίος στο πλαίσιο του μαθήματος θα προσφέρει την (τρίωρη) ενότητα «Το Ανατολικό Ζήτημα (1774-1923)».

Σ. Πλουμίδης, 3 ώρες

 

Για το Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας

 

 • Υποχρεωτικά:

ΙΙ 10ΑΤ Αρχαία Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους περιόδων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

Ν. Γιαννακόπουλος, 3 ώρες

 

II 13ΑΤ Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Κ. Νικολάου, 3 ώρες

 

ΙΥ 20 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

Κ. Κωνσταντινίδου, Α-Μα, 3 ώρες

Μ. Ευθυμίου, Με-Ω, 3 ώρες

 

 • Επιλεγόµενα (για όλες τις κατευθύνσεις του ΦΠΨ)

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισμού Β΄ (εαρινό εξάµηνο)

Ιστορία των βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών (13ος - 18ος αι.).

Πολιτικό περιβάλλον, ιδεολογία, διοικητικοί θεσμοί και εκκλησιαστική πολιτική, κοινωνική διαστρωμάτωση και συσσωματώσεις, οικονομικές δραστηριότητες, πολιτισμικός βίος.

Α. Παπαδία-Λάλα, 3 ώρες

ΙΙ 88 Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (χειμερινό εξάμηνο)

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, 1929-1967

Εξέταση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατά την περίοδο από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση έως την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

 

ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου (εαρινό εξάμηνο)

Εξέταση της πορείας της μεταπολεμικής ιστορίας των διεθνών σχέσεων με άξονα την ανάληψη τριών βασικών διεργασιών της: Ψυχρός Πόλεμος, Αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

 

Για το Τμήμα Ψυχολογίας

 

 • Επιλεγόµενα

ΙΙ 10ΑΤ Αρχαία Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται τα βασικά πολιτικά γεγονότα καθώς και τα πολιτειακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους περιόδων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

Ν. Γιαννακόπουλος, 3 ώρες

 

ΙΙ 13ΑΤ Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο )

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Κ. Νικολάου, 3 ώρες

 

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισμού Β΄ (εαρινό εξάµηνο)

Ιστορία των βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών (13ος - 18ος αι.).

Πολιτικό περιβάλλον, ιδεολογία, διοικητικοί θεσμοί και εκκλησιαστική πολιτική, κοινωνική διαστρωμάτωση και συσσωματώσεις, οικονομικές δραστηριότητες, πολιτισμικός βίος.

Α. Παπαδία-Λάλα, 3 ώρες

 

ΙΥ 20 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

Κ. Κωνσταντινίδου, Α-Μα, 3 ώρες

Μ. Ευθυμίου, Με-Ω, 3 ώρες

 

ΙΙ 88 Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (χειμερινό εξάµηνο)

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, 1929-1967

Εξέταση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατά την περίοδο από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση έως την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Ευ.Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

 

ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου (εαρινό εξάµηνο)

Εξέταση της πορείας της μεταπολεμικής ιστορίας των διεθνών σχέσεων με άξονα την ανάληψη τριών βασικών διεργασιών της: Ψυχρός Πόλεμος, Αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Ευ.Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

 

Για το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

 • Επιλεγόµενο

ΕEI01 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

Κ. Κωνσταντινίδου, Α-Μα, 3 ώρες

Μ. Ευθυμίου, Με-Ω, 3 ώρες

 

Για το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

 • Επιλεγόµενο

64679 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο).

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

Κ. Κωνσταντινίδου, Α-Μα, 3 ώρες

Μ. Ευθυμίου, Με-Ω, 3 ώρες

Για το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

 • Επιλεγόµενa

ΙΥ 20 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

Κ. Κωνσταντινίδου, Α-Μα, 3 ώρες

Μ. Ευθυμίου, Με-Ω, 3 ώρες

 

ΙΙ 13ΑΤ (ΚΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Εισαγωγή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό του βυζαντινού κόσμου. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: η πολιτική ιδεολογία, το πολίτευμα, οι κύριες χρονικές τομές, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων, το δίκαιο, η κοινωνία στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού.

Κ. Νικολάου, 3 ώρες

 

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισμού Β΄ (εαρινό εξάµηνο)

Ιστορία των βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών (13ος-18ος αι.)

Πολιτικό περιβάλλον, ιδεολογία, διοικητικοί θεσμοί και εκκλησιαστική πολιτική, κοινωνική διαστρωμάτωση και συσσωματώσεις, οικονομικές δραστηριότητες, πολιτισμικός βίος.

Α. Παπαδία-Λάλα, 3 ώρες

 

ΙΙ 140 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (χειμερινό εξάµηνο)

Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας

Εξετάζονται κεντρικά ζητήματα και βασικές όψεις της ιστορίας κατά κύριο λόγο της παιδικής ηλικίας αλλά ευρύτερα και της νεότητας στην Ευρώπη (προπάντων στη βόρεια, τη βορειοδυτική και τη δυτική Ευρώπη, αλλά και γενικότερα στον λεγόμενο δυτικό κόσμο) από τον 18ο αιώνα μέχρι τη μεσοπολεμική περίοδο, με εκτενείς αναδρομές στην πρώιμη νεότερη και τη μεσαιωνική εποχή: το ιστορικό περιεχόμενο της κατηγορίας «παιδική ηλικία», οι κυρίαρχες αντιλήψεις, λόγοι και πρακτικές των ενηλίκων σε σχέση με τα παιδιά, η καθημερινή ζωή, η θέση, ο ρόλος, οι εμπειρίες των παιδιών, στο πλαίσιο οικιακών ομάδων, ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών μηχανισμών, ομάδων ομηλίκων, εθνικών κρατών και αποικιακών αυτοκρατοριών, πάντοτε σε συνάρτηση με το φύλο και την κοινωνική τάξη.

Μ. Παπαθανασίου, 3 ώρες

 


 

ΙΙ 135 Νεότερη ελληνική ιστορία (χειμερινό εξάμηνο)

Η Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε μία από τις κεντρικές ιστορικές εμπειρίες του εικοστού αιώνα σε πλανητικό επίπεδο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το μάθημα θα προσεγγίσει τις συνθήκες στην κατεχόμενη Ελλάδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη υπό ναζιστική κατοχή Ευρώπη, καθώς  και τις κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν στον ελληνικό χώρο κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Θα μελετηθούν η οικονομική αποδιάρθρωση και η πείνα,  η πολιτική των κατοχικών δυνάμεων και η τρομοκρατία σε βάρος του άμαχου πληθυσμού, η εξόντωση των ελλήνων Εβραίων, το πολύπτυχο φαινόμενο του δωσιλογισμού, η ανάπτυξη του κινήματος της Αντίστασης, οι εμφύλιες συγκρούσεις στη διάρκεια της Κατοχής, τα Δεκεμβριανά και οι συνάφειες ανάμεσα στην περίοδο της Κατοχής και σε εκείνη του Εμφυλίου Πολέμου. Θα θιγούν επίσης ζητήματα που αφορούν τη θέση του πολέμου, της Κατοχής και της Αντίστασης στη συλλογική μνήμη και τη δημόσια ιστορία. Στόχος του μαθήματος είναι προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες βασικές γνώσεις για την περίοδο της Κατοχής και να τους εισαγάγει στην πλούσια σχετική βιβλιογραφία που έχει παραχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Δ. Λαμπροπούλου, 3 ώρες

 

ΙΙ 88 Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (χειμερινό εξάµηνο)

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, 1929-1967

Εξέταση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατά την περίοδο από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση έως την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Ευ.Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

 

ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου (εαρινό εξάµηνο)

Εξέταση της πορείας της μεταπολεμικής ιστορίας των διεθνών σχέσεων με άξονα την ανάληψη τριών βασικών διεργασιών της: Ψυχρός Πόλεμος, Αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Ευ.Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

 

Για το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

 • Υποχρεωτικό

72ΚΟΙ 009 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

Κ. Κωνσταντινίδου, Α-Μα, 3 ώρες

Μ. Ευθυμίου, Με-Ω, 3 ώρες