Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα - Συγγράμματα » Μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα τμήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τα µαθήµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) προσφέρονται από τους διδάσκοντες σε ιδιαίτερες ώρες (διαφορετικές από αυτές του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

 

Για το Τμήμα Φιλολογίας

(σε παρένθεση ο κωδικός του µαθήµατος στο Τµήµα Φιλολογίας)

Για την κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας

Υποχρεωτικά:

ΙΑ 01 (ΚΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)
η-Τάξη: ARCH552

Π. Βαλαβάνης - Ευρ. Κεφαλίδου, 3 ώρες

 

Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)

IΑ 02 (ΚIΑ 02) Προϊστορική Αρχαιολογία. Οι πολιτισμοί του Προϊστορικού Αιγαίου. Γενική επισκόπηση.

Παρουσιάζονται οι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο κατά την Εποχή του Λίθου και την Εποχή του Χαλκού. Εξετάζονται οι σημαντικότερες κατηγορίες του υλικού πολιτισμού κάθε περιόδου: οικιστική και ταφική αρχιτεκτονική, κεραμική, εργαλειοτεχνία, ειδωλοπλαστική, μικροτεχνία. Συζητούνται θέματα ιδεολογίας και ταφικών εθίμων, οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας.

(εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH 166 (αναλυτικές σημειώσεις, διαφάνειες, βιβλιογραφία)

Αφρ. Χασιακού-Αργυράκη, 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας (Εισαγωγή) και Παιδαγωγικών (Εισαγωγή).

 

ΙΑ 14 (ΚΙΑ 14) Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄. Αρχαιολογία και τέχνη της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου (7ος αι. – 1453)

Εισαγωγικό μάθημα για την αρχαιολογία και την τέχνη των χρόνων από τα μέσα του 7ου αιώνα μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, με στόχο την απόκτηση μιας συνολικής εικόνας για την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική παραγωγή και τα κατάλοιπα του υλικού βίου της περιόδου. Εξετάζονται η πολεοδομία, η κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η μνημειακή ζωγραφική, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, η μικροτεχνία και η κεραμική, με σύντομη αναφορά στην επιγραφική και τη νομισματική.

Επισκέψεις σε μνημεία και μουσεία της Αθήνας και της Βοιωτίας.

(εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH603

Γ. Πάλλης , 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Αρχαιολογίας, Βυζαντινής Ιστορίας και Παιδαγωγικών.

 

Για την κατεύθυνση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας:

Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)

ΙΑ 01 (ΜΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)
η-Τάξη: ARCH552

Π. Βαλαβάνης - Ευρ. Κεφαλίδου, 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Κλασικής Αρχαιολογίας και Ρωμαϊκής Ιστορίας.

 

IΑ 02 (ΜIΑ 02) Προϊστορική – Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία:

Προϊστορική Αρχαιολογία. Οι πολιτισμοί του Προϊστορικού Αιγαίου. Γενική επισκόπηση.

Παρουσιάζονται οι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο κατά την Εποχή του Λίθου και την Εποχή του Χαλκού. Εξετάζονται οι σημαντικότερες κατηγορίες του υλικού πολιτισμού κάθε περιόδου: οικιστική και ταφική αρχιτεκτονική, κεραμική, εργαλειοτεχνία, ειδωλοπλαστική, μικροτεχνία. Συζητούνται θέματα ιδεολογίας και ταφικών εθίμων, οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας.

(εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH166 (αναλυτικές σημειώσεις, διαφάνειες, βιβλιογραφία)

Αφρ. Χασιακού-Αργυράκη, 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας (Εισαγωγή) και Παιδαγωγικών (Εισαγωγή).

 

ΙΑ 14 (ΜΙΑ 14) Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄. Αρχαιολογία και τέχνη της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου (7ος αι. – 1453)

Εισαγωγικό μάθημα για την αρχαιολογία και την τέχνη των χρόνων από τα μέσα του 7ου αιώνα μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, με στόχο την απόκτηση μιας συνολικής εικόνας για την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική παραγωγή και τα κατάλοιπα του υλικού βίου της περιόδου. Εξετάζονται η πολεοδομία, η κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η μνημειακή ζωγραφική, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, η μικροτεχνία και η κεραμική, με σύντομη αναφορά στην επιγραφική και τη νομισματική.

Επισκέψεις σε μνημεία και μουσεία της Αθήνας και της Βοιωτίας.

 (εαρινό εξάμηνο)

η-Τάξη: ARCH603

Γ. Πάλλης , 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Αρχαιολογίας, Βυζαντινής Ιστορίας και Παιδαγωγικών.

 

Για την κατεύθυνση Γλωσσολογίας:

Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)

ΙΑ 01 (ΓΙΑ 01) Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)
η-Τάξη: ARCH552

Π. Βαλαβάνης - Ευρ. Κεφαλίδου, 3 ώρες

Επιλογή µόνο µεταξύ Κλασικής Αρχαιολογίας, Υμνογραφίας και Ρωμαϊκής Ιστορίας.


Για το Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας

Υποχρεωτικά:

Για την Κατεύθυνση Φιλοσοφίας

ΙΑ 15 Ιστορία της Τέχνης Α: Η τέχνη της Αναγέννησης και του Μανιερισμού (15ος-16ος αι.).

Με αφετηρία την ανάπτυξη του «Φυσικού Ύφους» και την καλλιτεχνική παραγωγή του Giotto κατά τον 14ο αιώνα, εξετάζονται η Ζωγραφική, Γλυπτική και Αρχιτεκτονική στα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της Ιταλίας (Φλωρεντία, Ρώμη, Βενετία) κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Έμφαση θα δοθεί επίσης στα θεωρητικά κείμενα περί Τέχνης την περίοδο αυτή, κυρίως στις πραγματείες περί ζωγραφικής του Leon Battista Alberti (Della Pittura, Φλωρεντία 1436) και του Leonardo da Vinci (Trattato della Pittura, Παρίσι 1651) (χειμερινό εξάμηνο).

η-Τάξη: ARCH200 (με πλήρες αρχείο εικόνων των παραδόσεων).

E. Μαυρομιχάλη, 3 ώρες

Το μάθημα προσφέρεται αποκλειστικά στους φοιτητές/-τριες της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας του Τμήματος ΦΠΨ.

 

ΙΑ 16 Ιστορία της Τέχνης Β΄: Η Τέχνη του Μπαρόκ στην Ευρώπη. Διαφοροποιήσεις, τοπικές Σχολές, δημιουργοί.

Στο μάθημα εξετάζονται οι πιο αντιπροσωπευτικοί ζωγράφοι, γλύπτες και αρχιτέκτονες του 17ου και του 18ου αιώνα στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, στην Ολλανδία και στην Αγγλία. Παράλληλα γίνεται συνοπτική αναφορά στη μουσική, στο θέατρο και στη λογοτεχνία που αναπτύχθηκαν στους δύο αυτούς αιώνες. Το μάθημα πλαισιώνεται με προβολή σχετικών ταινιών τόσο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) όσο και μυθοπλασίας (κινηματογραφικών) (εαρινό εξάμηνο).

η-Τάξη: ARCH333

Δ. Παυλόπουλος, 3 ώρες

Το μάθημα προσφέρεται αποκλειστικά στους φοιτητές/-τριες της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας του Τμήματος ΦΠΨ.

 

Επιλεγόµενα (για όλες τις κατευθύνσεις του ΦΠΨ)

ΙΑ01 Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)
η-Τάξη: ARCH552

Π. Βαλαβάνης - Ευρ. Κεφαλίδου, 3 ώρες

 

Για την Κατεύθυνση Ψυχολογίας

Επιλεγόµενα

ΙΑ 01 Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)
η-Τάξη: ARCH552

Π. Βαλαβάνης - Ευρ. Κεφαλίδου, 3 ώρες

 

 

Για τα Τμήματα: Θεατρικών Σπουδών, Μουσικών Σπουδών, Σλαβικών Σπουδών, Γερμανικής, Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Επιλεγόµενα

ΙΑ01 Κλασική Αρχαιολογία: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία*

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου (1050-50 π.Χ.): Αρχιτεκτονική, τοπογραφία, γλυπτική, κεραμική, ειδωλοπλαστική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία: υλικά και τεχνικές, εξέλιξη, κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Τα αρχαία κτήρια και τέχνεργα ως άμεσες πηγές για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους/τις φιλολόγους, όπως το αρχαίο θέατρο.

(χειμερινό εξάμηνο)
η-Τάξη: ARCH552

Π. Βαλαβάνης - Ευρ. Κεφαλίδου, 3 ώρεςΓια το Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Επιλεγόµενο

ΙΑ 15 Ιστορία της Τέχνης Α: Η τέχνη της Αναγέννησης και του Μανιερισμού (15ος-16ος αι.).

Με αφετηρία την ανάπτυξη του «Φυσικού Ύφους» και την καλλιτεχνική παραγωγή του Giotto κατά τον 14ο αιώνα, εξετάζονται η Ζωγραφική, Γλυπτική και Αρχιτεκτονική στα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της Ιταλίας (Φλωρεντία, Ρώμη, Βενετία) κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Έμφαση θα δοθεί επίσης στα θεωρητικά κείμενα περί Τέχνης την περίοδο αυτή, κυρίως στις πραγματείες περί ζωγραφικής του Leon Battista Alberti (Della Pittura, Φλωρεντία 1436) και του Leonardo da Vinci (Trattato della Pittura, Παρίσι 1651) (χειμερινό εξάμηνο).

η-Τάξη: ARCH200 (με πλήρες αρχείο εικόνων των παραδόσεων)

E. Μαυρομιχάλη, 3 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τα µαθήµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) προσφέρονται από τους διδάσκοντες σε ιδιαίτερες ώρες (διαφορετικές από αυτές του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

 

 

Για το Τμήμα Φιλολογίας (σε παρένθεση ο κωδικός του µαθήµατος στο Τµήµα Φιλολογίας):

Για την κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας

Υποχρεωτικά:

ΙΙ 10ΑΤ (ΚΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α * (χειµερινό εξάµηνο)

Από τη δημιουργία της πόλης–κράτους μέχρι το τέλος των κλασικών χρόνων.

Το μάθημα περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν στην Ιστορία της περιόδου, όπως η εμφάνιση της πόλεως ως μορφής πολιτειακής οργάνωσης, ο κόσμος των ομηρικών επών, ο αποικισμός, το φαινόμενο της τυραννίας, η Αθήνα και η Σπάρτη, η πολιτική τους οργάνωση και και οι ιδιαιτερότητές τους, η επέκταση του βασιλείου των Λυδών και εν συνεχεία των Αχαιμενιδών και οι συνέπειες για τον αρχαϊκό κόσμο, τα Μηδικά, η Πεντηκονταετία, η Αθηναϊκή Ηγεμονία, ο Πελοποννησιακός πόλεμος, η ηγεμονία της Σπάρτης και εν συνεχεία των Θηβών και ο καταλυτικός ρόλος του Φιλίππου Β' της Μακεδονίας.

Σ. Ψωμά, 3 ώρες

 

ΙΙ 11ΑΤ (ΚΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β* (χειµερινό εξάµηνο)

Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο έως τον Διοκλητιανό)

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος γίνεται παρουσίαση των βασικών πολιτικών γεγονότων καθώς και των πολιτειακών, κοινωνικών, οικονομικών και θρησκευτικών φαινομένων της ελληνιστικής εποχής (336-30 π.Χ.) και της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου (από την εποχή του Αυγούστου ως το Διοκλητιανό)

Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες

 

Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)

ΙΙ 13ΑΤ (ΚΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Εισαγωγή στην ιστορία του Βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή και ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα του Βυζαντινού κόσμου και πολιτισμού. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: οι κύριες χρονικές τομές, το πολιτικό πλαίσιο, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά και επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού. Πολιτική ιδεολογία, κοινωνία, οικονομία. Η πορεία της βυζαντινής συλλογικής ταυτότητας.

Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, 3 ώρες


ΚΙΙ04 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα εξετάζει θέματα της Νεοελληνικής Ιστορίας από την Άλωση (1453) έως την είσοδο της Ελλάδας στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940). Η οθωμανική κατάκτηση των Βαλκανίων, η Βενετοκρατία στις ελληνικές χώρες, το ζήτηματων αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων (1844) και το κίνημα στου Γουδή (1909) είναι μερικές από αυτές τις θεματικές ενότητες.

Συνεπικουρία του Α. Αντωνόπουλου (Ε.ΔΙ.Π.), ο οποίος στο πλαίσιο του μαθήματος θα προσφέρει την (τρίωρη) ενότητα «Το Ανατολικό Ζήτημα (1774-1923)».

Σπ. Πλουµίδης, 3 ώρες


Για την κατεύθυνση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας:

Υποχρεωτικά:

ΙΙ 13ΑΤ (ΜΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Εισαγωγή στην ιστορία του Βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή και ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα του Βυζαντινού κόσμου και πολιτισμού. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: οι κύριες χρονικές τομές, το πολιτικό πλαίσιο, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά και επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού. Πολιτική ιδεολογία, κοινωνία, οικονομία. Η πορεία της βυζαντινής συλλογικής ταυτότητας.

Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, 3 ώρες

 

Για την κατεύθυνση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας:

Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)

 

ΙΙ 10Φ (ΜΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α* (χειµερινό εξάµηνο)

Από τη δημιουργία της πόλης–κράτους μέχρι το τέλος των κλασικών χρόνων.

Το μάθημα περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν στην Ιστορία της περιόδου,

όπως η εμφάνιση της πόλεως ως μορφής πολιτειακής οργάνωσης, ο κόσμος των ομηρικών επών, ο αποικισμός, το φαινόμενο της τυραννίας, η Αθήνα και η Σπάρτη, η πολιτική τους οργάνωση και και οι ιδιαιτερότητές τους, η επέκταση του βασιλείου των Λυδών και εν συνεχεία των Αχαιμενιδών και οι συνέπειες για τον αρχαϊκό κόσμο, τα Μηδικά,η Πεντηκονταετία, η Αθηναϊκή Ηγεμονία, ο Πέλοποννησιακός πόλεμος, η ηγεμονία της Σπάρτης και εν συνεχεία των Θηβών και ο καταλυτικός ρόλος του Φιλίππου Β' της Μακεδονίας.

Σ. Ψωμά, 3 ώρες

 

ΙΙ 11ΑΤ (ΜΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β* (χειµερινό εξάµηνο)

Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο έως τον Διοκλητιανό)

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος γίνεται παρουσίαση των βασικών πολιτικών γεγονότων καθώς και των πολιτειακών, κοινωνικών, οικονομικών και θρησκευτικών φαινομένων της ελληνιστικής εποχής (336-30 π.Χ.) και της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου (από την εποχή του Αυγούστου ως το Διοκλητιανό)

Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες


ΜΙΙ04 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα εξετάζει θέματα της Νεοελληνικής Ιστορίας από την Άλωση (1453) έως την είσοδο της Ελλάδας στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940). Η οθωμανική κατάκτηση των Βαλκανίων, η Βενετοκρατία στις ελληνικές χώρες, το ζήτημα των αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων (1844) και το κίνημα στου Γουδή (1909) είναι μερικές από αυτές τις θεματικές ενότητες.

Συνεπικουρία του Α. Αντωνόπουλου (Ε.ΔΙ.Π.), ο οποίος στο πλαίσιο του μαθήματος θα προσφέρει την (τρίωρη) ενότητα «Το Ανατολικό Ζήτημα (1774-1923)».

Σ. Πλουμίδης, 3 ώρεςΓια την κατεύθυνση Γλωσσολογίας:

Επιλεγόµενα (περιορισµένης επιλογής)

 

ΙΙ 10Φ (ΓΙΙ01) Αρχαία Ιστορία Α* (χειµερινό εξάµηνο)

Από τη δημιουργία της πόλης–κράτους μέχρι το τέλος των κλασικών χρόνων.

Το μάθημα περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν στην Ιστορία της περιόδου, όπως η εμφάνιση της πόλεως ως μορφής πολιτειακής οργάνωσης, ο κόσμος των ομηρικών επών, ο αποικισμός, το φαινόμενο της τυραννίας, η Αθήνα και η Σπάρτη, η πολιτική τους οργάνωση και και οι ιδιαιτερότητές τους, η επέκταση του βασιλείου των Λυδών και εν συνεχεία των Αχαιμενιδών και οι συνέπειες για τον αρχαϊκό κόσμο, τα Μηδικά,η Πεντηκονταετία, η Αθηναϊκή Ηγεμονία, ο Πέλοποννησιακός πόλεμος, η ηγεμονία της Σπάρτης και εν συνεχεία των Θηβών και ο καταλυτικός ρόλος του Φιλίππου Β' της Μακεδονίας.

Σ. Ψωμά, 3 ώρες

 

ΙΙ 11ΑΤ (ΓΙΙ02) Αρχαία Ιστορία Β* (χειµερινό εξάµηνο)

Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι (από τον Αλέξανδρο ως το Διοκλητιανό)

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος γίνεται παρουσίαση των βασικών πολιτικών γεγονότων καθώς και των πολιτειακών, κοινωνικών, οικονομικών και θρησκευτικών φαινομένων της ελληνιστικής εποχής (336-30 π.Χ.) και της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου (από την εποχή του Αυγούστου ως το Διοκλητιανό)

Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες

 

ΙΙ 13ΑΤ (ΓΙΙ03) Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο )

Εισαγωγή στην ιστορία του Βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή και ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα του Βυζαντινού κόσμου και πολιτισμού. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: οι κύριες χρονικές τομές, το πολιτικό πλαίσιο, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά και επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού. Πολιτική ιδεολογία, κοινωνία, οικονομία. Η πορεία της βυζαντινής συλλογικής ταυτότητας.

Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, 3 ώρες

 

ΓΙΙ04 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα εξετάζει θέματα της Νεοελληνικής Ιστορίας από την Άλωση (1453) έως την είσοδο της Ελλάδας στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940). Η οθωμανική κατάκτηση των Βαλκανίων, η Βενετοκρατία στις ελληνικές χώρες, το ζήτημα των αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων (1844) και το κίνημα στου Γουδή (1909) είναι μερικές από αυτές τις θεματικές ενότητες.

Συνεπικουρία του Α. Αντωνόπουλου (Ε.ΔΙ.Π.), ο οποίος στο πλαίσιο του μαθήματος θα προσφέρει την (τρίωρη) ενότητα «Το Ανατολικό Ζήτημα (1774-1923)».

Σπ. Πλουµίδης, 3 ώρεςΓια το Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας

Υποχρεωτικά:

ΙΙ 10ΑΤ Αρχαία Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο)

Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος γίνεται παρουσίαση των βασικών πολιτικών γεγονότων καθώς και των πολιτειακών, κοινωνικών, οικονομικών και θρησκευτικών φαινομένων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες

 

II 13ΑΤ Βυζαντινή Ιστορία*  (εαρινό εξάµηνο)

Εισαγωγή στην ιστορία του Βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή και ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα του Βυζαντινού κόσμου και πολιτισμού. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: οι κύριες χρονικές τομές, το πολιτικό πλαίσιο, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά και επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού. Πολιτική ιδεολογία, κοινωνία, οικονομία. Η πορεία της βυζαντινής συλλογικής ταυτότητας.

Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, 3 ώρες

 

ΙΥ 20 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

Β. Σειρηνίδου, Α-Μα, 3 ώρες

Μ. Ευθυμίου, Με-Ω, 3 ώρες

 

Επιλεγόµενα (για όλες τις κατευθύνσεις του ΦΠΨ)

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισμού Β΄ (εαρινό εξάµηνο)

Ιστορία των βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών (13ος-18ος αι.).

Πολιτικό περιβάλλον, ιδεολογία, διοικητικοί θεσμοί και εκκλησιαστική πολιτική, κοινωνική διαστρωμάτωση και συσσωματώσεις, οικονομικές δραστηριότητες, πολιτισμικός βίος.

Α. Παπαδία-Λάλα, 3 ώρες

 

ΙΙ 88 Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (χειμερινό εξάμηνο)

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, 1929-1967

Εξέταση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατά την περίοδο από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση έως την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

 

ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου (εαρινό εξάμηνο)

Εξέταση της πορείας της μεταπολεμικής ιστορίας των διεθνών σχέσεων με άξονα την ανάληψη τριών βασικών διεργασιών της: Ψυχρός Πόλεμος, Αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Ευ. Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

 

 

Για το Τμήμα Ψυχολογίας

Επιλεγόµενα

 ΙΙ 10ΑΤ Αρχαία Ιστορία* (εαρινό εξάμηνο)

Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και της Ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος γίνεται παρουσίαση των βασικών πολιτικών γεγονότων καθώς και των πολιτειακών, κοινωνικών, οικονομικών και θρησκευτικών φαινομένων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

Σ. Ανεζίρη, 3 ώρες

 

ΙΙ 13ΑΤ Βυζαντινή Ιστορία* (εαρινό εξάµηνο )

Εισαγωγή στην ιστορία του Βυζαντινού κόσμου

Εισαγωγή και ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα του Βυζαντινού κόσμου και πολιτισμού. Το Βυζάντιο στη διαχρονική του πορεία: οι κύριες χρονικές τομές, το πολιτικό πλαίσιο, ο γεωγραφικός χώρος και η ροή των γεγονότων στη διάρκεια των ένδεκα αιώνων ζωής του Βυζαντίου. Η θέση του Βυζαντίου στη διεθνή σκηνή, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η γεωστρατηγική του κράτους. Χαρακτηριστικά και επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού. Πολιτική ιδεολογία, κοινωνία, οικονομία. Η πορεία της βυζαντινής συλλογικής ταυτότητας.

Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, 3 ώρες

 

ΙΙ 30 Ιστορία Νέου Ελληνισμού Β΄ (εαρινό εξάµηνο)

Ιστορία των βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών (13ος-18ος αι.).

Πολιτικό περιβάλλον, ιδεολογία, διοικητικοί θεσμοί και εκκλησιαστική πολιτική, κοινωνική διαστρωμάτωση και συσσωματώσεις, οικονομικές δραστηριότητες, πολιτισμικός βίος.

Α. Παπαδία-Λάλα, 3 ώρες

 

ΙΥ 20 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

Β. Σειρηνίδου, Α-Μα, 3 ώρες

Μ. Ευθυμίου, Με-Ω, 3 ώρες

 

ΙΙ 88 Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (χειμερινό εξάµηνο)

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, 1929-1967

Εξέταση της εξέλιξης του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατά την περίοδο από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση έως την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Ευ.Χατζηβασιλείου, 3 ώρες

 

ΙΙ 84 Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου (εαρινό εξάµηνο)

Εξέταση της πορείας της μεταπολεμικής ιστορίας των διεθνών σχέσεων με άξονα την ανάληψη τριών βασικών διεργασιών της: Ψυχρός Πόλεμος, Αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Ευ.Χατζηβασιλείου, 3 ώρεςΓια το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Επιλεγόµενο

ΕEI01 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

Β. Σειρηνίδου, Α-Μα, 3 ώρες

Μ. Ευθυμίου, Με-Ω, 3 ώρεςΓια το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών

Επιλεγόµενο

64679 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο).

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

Β. Σειρηνίδου, Α-Μα, 3 ώρες

Μ. Ευθυμίου, Με-Ω, 3 ώρεςΓια το Τμήμα Ισπανικών Σπουδών

Υποχρεωτικό

72ΚΟΙ 009 Νεότερη Ελληνική Ιστορία / Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος-20ός αι.* (χειμερινό εξάµηνο)

Το μάθημα καλύπτει την περίοδο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και τις πρώτες δεκαετίες του νέου ελληνικού κράτους. Στόχος του είναι, αφενός, η ανάδειξη πτυχών που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του πληθυσμού της ελληνικής χερσονήσου στα χρόνια της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας. Αφετέρου, θα συζητηθούν ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, με έμφαση στη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, την ιδεολογία, την οργάνωση της οικονομίας και την κοινωνική διάρθρωση.

Β. Σειρηνίδου, Α-Μα, 3 ώρες

Μ. Ευθυμίου, Με-Ω, 3 ώρες