Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ - ΕΣΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2022)    

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/φοιτηριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, που πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ στοχεύει στην ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στους φυσικούς χώρους της μελλοντικής επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου να αποκτηθεί η σχετική εμπειρία και να  επιτευχθεί η δημιουργία διαύλου αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς ιδιωτικούς και δημόσιους, σχετικούς με την Ιστορία, την Αρχαιολογία,  την Ιστορία της Τέχνης και τη Μουσειολογία, όπως σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες Υπουργείων, καθώς και σε ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς.

Είναι προαιρετική, αμειβόμενη, έχει διάρκεια δύο μηνών και πραγματοποιείται κατ’ έτος μεταξύ  Ιανουαρίου και Οκτωβρίου των θερινών μηνών συμπεριλαμβανομένων.

Για τη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβουλευθούν τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, που είναι ανηρτημένος στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ακαδημαϊκοί Επόπτες: Ν. Δημάκης, συνεπικουρούμενος από τις Ε. Κεφαλίδου και τον Ε. Κούμα.

Το Τμήμα προσφέρει επίσης πρακτικές ασκήσεις και ελεύθερα φροντιστήρια (βλ. σελ. 103-108).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ - ΕΣΠΑ 2021-2022

28/03/202

TEΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2021-2022

 

Στις 14/03/2022 στην αίθουσα 405 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών/τριων για την Πρακτική Άσκηση, όπως ορίστηκε από την Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συνεδρίαση 5η/25-11-2021, Α.Π. ΕΚΠΑ 106340/03/12/2021), για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, κατά το Ακαδ. Έτος 2021-2022 για την περίοδο από Μάρτιο έως Οκτώβριο 2022.

Παρόντες ήταν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής:

 1. Νικόλαος Δημάκης, επίκουρος καθηγητής (Πρόεδρος)
 2. Ευρυδίκη Κεφαλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια (Μέλος)
 3. Εμμανουήλ Κούμας, επίκουρος καθηγητής (Μέλος)

Συνολικά υποβλήθηκαν 110 αιτήσεις (για 119 προσφερόμενες θέσεις), από τις οποίες 109 έγιναν δεκτές (Πίνακας 1) καθώς πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής ενώ 1 απορρίφθηκε λόγω μη πλήρωσης των ελάχιστων κριτηρίων επιλογής (Πίνακας 2). Μετά την από 28/02/2022 ανάρτηση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων, και την από 01/03/2022 ηλεκτρονική ειδοποίηση (με email) του Επιστημονικού Υπευθύνου, αποσύρθηκε 1 αίτηση από τις επιλεχθείσες με τον τελικό τους αριθμό να ανέρχεται σε 108. Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

 • Οι Πίνακες (1 και 2) με τα Τελικά Αποτελέσματα είναι διαθέσιμοι ΕΔΩ : http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/secr/praktiki_askish/praktikh_askhsh_2021/2021-2022_PRAKTIKO_TELIKWN_APOTELESMATON.pdf
 • Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν δημοσιεύονται τα ονόματα των φοιτητών/τριών, αλλά ο Αριθμός Μητρώου και ο Αριθμός Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τον οποίο παρακαλούνται οι φοιτητές να κρατήσουν στο αρχείο τους.
 • Εγγραφή στο e-class: παρακαλούνται οι επιλεγέντες να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ), ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις και να υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Οι σχετικές ανακοινώσεις δεν θα αναρτώνται πλέον στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 • Επιβεβαίωση στοιχείων: παρακαλούνται οι επιλεγέντες να αποστείλουν άμεσα με email στον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης τα εξής στοιχεία τους: Αριθμό Μητρώου  Φοιτητή,  Όνομα  Φοιτητή/τριας, Επώνυμο Φοιτητή/τριας, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, E-mail, Τηλέφωνο (κινητό).
 • Αναλυτικές πληροφορίες για τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας και τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα χρειαστεί να προσκομίσουν οι φοιτητές/τριες για την έναρξη της άσκησης, είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Φοιτητές» της ιστοσελίδας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης:  https://grapas.uoa.gr/index.php?id=16658

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 


 

28/02/2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2021-2022

Στις 22/02/2022 στην αίθουσα 405 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών/τριων για την Πρακτική Άσκηση, όπως ορίστηκε από την Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συνεδρίαση 5η/25-11-2021, Α.Π. ΕΚΠΑ 106340/03/12/2021), για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, κατά το Ακαδ. Έτος 2021-2022 για την περίοδο από Μάρτιο έως Οκτώβριο 2022.

Παρόντες ήταν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής:

 1. Νικόλαος Δημάκης, επίκουρος καθηγητής (Πρόεδρος)
 2. Ευρυδίκη Κεφαλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια (Μέλος)
 3. Εμμανουήλ Κούμας, επίκουρος καθηγητής (Μέλος)

Συνολικά υποβλήθηκαν 110 αιτήσεις (για 119 προσφερόμενες θέσεις), από τις οποίες 109 έγιναν δεκτές (Πίνακας 1) καθώς πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής ενώ 1 απορρίφθηκε λόγω μη πλήρωσης των ελάχιστων κριτηρίων επιλογής (Πίνακας 2). Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά έχουν οριστεί στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης και περιλαμβάνονται και στην Πρόσκληση.

 • Τους Πίνακες (1 και 2) με τα προσωρινά αποτελέσματα μπορείτε να τους βρείτε ΕΔΩ
 • Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν δημοσιεύονται τα ονόματα των φοιτητών/τριών, αλλά ο Αριθμός Μητρώου και ο Αριθμός Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τον οποίο παρακαλούνται οι φοιτητές να κρατήσουν στο αρχείο τους.
 • Τα αποτελέσματα θα παραμείνουν ανηρτημένα στην ιστοσελίδα, καθώς, σύμφωνα με τον κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να παρέλθει διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους για τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα εξεταστούν από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Μετά την πάροδο των 5 εργάσιμων ημερών, και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ενστάσεις, οι πίνακες των αποτελεσμάτων θα υποβληθούν προς έγκριση στην επόμενη Συνέλευση του Τμήματος (24/03/2022), και στη συνέχεια (28/03/2022) θα αναρτηθούν ως «Τελικά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2021-2022».
 • Εγγραφή στο e-class: μετά την ανάρτηση των Τελικών Αποτελεσμάτων, παρακαλούνται οι επιλεγέντες να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ), ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις και να υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Οι σχετικές ανακοινώσεις δεν θα αναρτώνται πλέον στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 • Αναλυτικές πληροφορίες για τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας και τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα χρειαστεί να προσκομίσουν οι φοιτητές/τριες για την έναρξη της άσκησης (μετά την τελική επιλογή τους), είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Φοιτητές» της ιστοσελίδας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 


31/01/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ακαδ. έτος 2021-2022)

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (έως 11/02)

 

Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 24-28/01 που ανέστειλαν την εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, και διατάραξαν την ομαλή λειτουργία των διοικητικών της υπηρεσιών, ανακοινώνεται η παράταση κατά μία εβδομάδα της περιόδου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Κατά συνέπεια καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση έως 11/02/2022 και ώρα 23:59

 • Την επικαιροποιημένη (ως προς την προθεσμία) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι:

 • Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται.
 • Η αίτηση για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ υποβάλλεται αποκλειστικά στη διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/
 • Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με σειρά όπως αυτά έχουν οριστεί από την Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (29/10/2020), είναι διαθέσιμα στον Εσωτερικό Κανονισμό
 • Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ)
 • Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν αιτηθεί την έκδοση αναλυτική βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως την Παρασκευή 04/02.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 


 

12/01/2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ακαδ. έτος 2021-2022)

 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5032778 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

 

 • Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ
 • Η αίτηση για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ υποβάλλεται αποκλειστικά στη διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/
 • Διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 17/01/2022 έως 04/02/2022 και ώρα 24:00 (όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται)
 • Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με σειρά όπως αυτά έχουν οριστεί από την Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (29/10/2020), είναι διαθέσιμα στον Εσωτερικό Κανονισμό
 • Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος


 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ - ΕΣΠΑ 2020-2021

22-11-2021

 

Η Πρακτική Άσκηση εμφανίζεται ως μάθημα του χειμερινού εξαμήνου, ΟΜΩΣ δικαίωμα να τη δηλώσουν έχουν μόνον οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί (στις αρχές του 2021) με τις επίσημες διαδικασίες, όπως ορίζεται από το Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ), το οποίο προκηρύσσεται κατ’ έτος.

Όσοι ενδιαφέρονται για την επόμενη Πρακτική Άσκηση (2021-2022) πρέπει να περιμένουν την προκήρυξη του νέου προγράμματος και τότε να υποβάλλουν αίτηση. Η προκήρυξη θα γίνει στην Ιστοσελίδα του Τμήματος τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν συχνά τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας. Επίσης, μπορούν να ενημερωθούν για τις διαδικασίες διαβάζοντας τις περυσινές ανακοινώσεις. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

5-4-2021

Μετά την Ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων και την παρέλευση του αναγκαίου διαστήματος, κατά το οποίο δεν προέκυψαν ενστάσεις, η Συνέλευση της 1-4-2021 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ενέκρινε τον Κατάλογο των φοιτητών για πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης 2020-2021.

Δείτε τον σχετικό πίνακα με τα τελικά αποτελέσματα της επιλογής των φοιτητών του Τμήματος για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ για το 2020-2021.

Ενημέρωση

Παρακαλείσθε όσοι δεν έχετε κάνει αίτηση εγγραφής στο e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ), να το κάνετε άμεσα, διότι εκεί πλέον θα αναρτώνται ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

Παρακαλείσθε όλοι να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης: grapas.uoa.gr, όπου είναι ανηρτημένες οι οδηγίες για τη σειρά των διαδικασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τα πρότυπα των εγγράφων που πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε για την έναρξη της Π.Α.

Παρακαλείσθε επίσης να δείτε προσεκτικά την αμέσως προηγούμενη ανακοίνωση της Ιστοσελίδας, όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες έναρξης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

►Μέχρι στιγμής ισχύει η απαγόρευση της πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση της άσκησης με τηλεργασία μετά από συνεννόηση των φοιτητών με τον φορέα, εφόσον ο φορέας συμφωνεί και έχει αυτή τη δυνατότητα. Συνεπώς, στις επαφές σας με τους φορείς πρέπει να συνεννοηθείτε για αυτή τη δυνατότητα, όπως και για το ότι μπορεί αυτό να αλλάξει σε δυνατότητα εργασίας με φυσική παρουσία από τη στιγμή που θα αλλάξουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και, κατά συνέπεια, και οι υπουργικές αποφάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλεργασία θα αναρτήσω ανακοίνωση στο e-class μόλις οριστικοποιηθούν οι οδηγίες εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και του ΕΛΚΕ. 

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ

26-3-2021

Τα τελικά αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση 2020-21 θα ανακοινωθούν στις 2 Απριλίου, καθώς πρέπει να προηγηθεί έγκρισή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος, που θα πραγματοποιηθεί την 1/4/2021.

Οι ενέργειες εκ μέρους όλων μας θα ξεκινήσουν από εκείνη την ημερομηνία και μετά. Εντούτοις, για την έγκαιρη ενημέρωσή σας και προετοιμασία σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης: grapas.uoa.gr, όπου είναι ανηρτημένες όλες οι οδηγίες για τη σειρά των διαδικασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τα πρότυπα των εγγράφων που πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς και να κατατεθούν για την έναρξη της Π.Α.

Παρακαλείσθε, όσοι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει αίτημα εγγραφής στο e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ), να εγγραφείτε, καθώς εκεί θα αναρτώνται ανακοινώσεις, νέα, οδηγίες και ό,τι άλλο αφορά στην Π.Α. από τις αρχές Απριλίου και μετά (δηλαδή αφότου ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα).

Σας ενημερώνω ότι είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με τους γενικούς κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων, να υποβάλετε υπογεγραμμένη και Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης για τη χρήση τους (έντυπο Ν.1599/1986) ως εξής:

Προς Αρμοδίους Πρακτικής ΄Ασκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ

Δηλώνω ότι: Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται τόσο στην αίτησή μου όσο και στα υποβαλλόμενα έγγραφα, από το ΕΚΠΑ, από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ και από την Επιστημονική Υπεύθυνη, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση της πρακτικής μου άσκησης.

Την Υπεύθυνη Δήλωση αυτή θα την καταθέσετε σε εμένα (επιστημονική υπεύθυνη), όταν θα συναντηθούμε για την υπογραφή των Συμφωνητικών. Οι ημερομηνίες των συναντήσεών μας θα ανακοινωθούν στο e-class στις αρχές Απριλίου.

Προς ενημέρωσή σας αναφέρω τα ακόλουθα, στα οποία πρέπει να προχωρήσετε ΜΕΤΑ την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα.

► Το πρώτο βήμα στις διαδικασίες για την Π.Α. είναι να μπείτε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, να επιλέξετε τη θέση που σας ενδιαφέρει και να επικοινωνήσετε με τον φορέα. Αν συμφωνήσετε μεταξύ σας, σας δίνει ο φορέας ένα «Κωδικό GROUP». Προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση και να πάρετε «Κωδικό θέσης», αποστέλλετε σχετικό e-mail στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ) και συγκεκριμένα στην κυρία Έλλη Μεϊμάρη, που είναι υπεύθυνη για το Τμήμα μας: emeimari[at]uoa[dot]gr

►Τον Κωδ GROUP τον αναγράφετε στο Συμφωνητικό, αλλά τον Κωδικό θέσης θα τον συμπληρώσουν στο ΓΡΑΠΑΣ, όταν θα πάτε να υποβάλλετε τα έγγραφα έναρξης.

► Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η συμπλήρωση και υπογραφή του Συμφωνητικού, το οποίο παρακαλούμε να διαβάσετε προηγουμένως προσεκτικά.

Το Συμφωνητικό υποβάλλεται εις τετραπλούν. Πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα (αλλά με κεφαλαία πολύ καθαρά στοιχεία και χωρίς σβησίματα) και να το εκτυπώσετε 4 φορές.

Στο Συμφωνητικό, στη σελ. 2, πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής στοιχεία που ζητούνται:

Τίτλος Έργου: Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Κωδικός Έργου: 13626

ΑΔΑ: 6Ι3Ξ46ΨΖ2Ν-0Α0 - Απόφαση ΕΛΚΕ από 12-3-2021.

Η μηνιαία αποζημίωση του φοιτητή είναι: 280 ευρώ/μήνα, άρα 560 ευρώ για το δίμηνο της Π.Α.

Στη συνέχεια, πρέπει να φροντίσετε να υπογραφούν και τα 4 αντίτυπα του Συμφωνητικού με ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ υπογραφές (μπλε στυλό):

1.από εσάς, 2.από εμένα (επιστημονική υπεύθυνη) και 3. από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής (πρέπει, πλην της υπογραφής, να αναφέρεται και το όνομά του και να υπάρχει και μπλε σφραγίδα της υπηρεσίας. Να επισημάνω ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα μπορεί να είναι ο διευθυντής/ προϊστάμενος της υπηρεσίας και μπορεί να είναι είτε ο ίδιος είτε άλλος από τον υπεύθυνο/ επόπτη της πρακτικής σας άσκησης).

► Στη συνέχεια, πρέπει να καταθέσετε τα 4 αντίτυπα του Συμφωνητικού, ►μαζί με τα υπόλοιπα Έγγραφα Έναρξης, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα, στο ΓΡΑΠΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Μαθηματικού).

Το ΓΡΑΠΑΣ τα προωθεί στον ΕΛΚΕ, όπου και υπογράφονται (4η υπογραφή) από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ.

Όταν γίνει αυτό, το ΓΡΑΠΑΣ σας ειδοποιεί να παραλάβετε τα Συμφωνητικά.

Το ένα το καταθέτετε άμεσα στον φορέα σας για να μπορεί να ξεκινήσει η άσκησή σας, με παράλληλη εγγραφή σας από τον φορέα σας (εργοδότη) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο είναι υποχρεωτικό (δείτε οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΓΡΑΠΑΣ).

Το δεύτερο το παραδίδετε στην επιστημονική υπεύθυνη. Το τρίτο το κρατάτε εσείς. Το τέταρτο παραμένει στο αρχείο του ΕΛΚΕ.

Επειδή η διαδικασία στον ΕΛΚΕ απαιτεί χρόνο, γι’ αυτό και πρέπει να καταθέσετε τα Συμφωνητικά και τα λοιπά έγγραφα στο ΓΡΑΠΑΣ ένα μήνα πριν από την έναρξη της άσκησής σας.

Έτσι: π.χ. αν θέλετε να πραγματοποιήσετε την άσκησή σας Μάιο- Ιούνιο, πρέπει να καταθέσετε τα χαρτιά σας άμεσα, αρχές Απριλίου. Αν προγραμματίζετε να κάνετε την άσκησή σας π.χ. Ιούλιο- Αύγουστο, πρέπει να έχετε καταθέσετε τα έγγραφα μέχρι τέλη Μαϊου/ αρχές Ιουνίου (φυσικά μπορείτε και πολύ νωρίτερα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Λόγω των δύσκολων υγειονομικών συνθηκών, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αλλαγές και διακυμάνσεις στον τρόπο πραγματοποίησης της Π.Α., ανάλογα με τα μέτρα προστασίας που ανακοινώνονται, δηλαδή άλλοτε με φυσική παρουσία και άλλοτε με τηλεργασία. Πρέπει να ενημερώσετε σχετικά και να συνεννοηθείτε με τον φορέα σας, αν μπορεί να στηρίξει εναλλακτικά και τους δύο τρόπους.

Αυτή τη στιγμή ΔΕΝ επιτρέπεται η πραγματοποίηση της Π.Α. με φυσική παρουσία. Επιτρέπεται με τηλεργασία. ΟΜΩΣ δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα έχουν τα πράγματα στις αρχές Μαίου, όταν θα μπορείτε εσείς να ξεκινήσετε.

Οπότε: Παρακαλώ να παρακολουθείτε σταθερά τις σχετικές ανακοινώσεις στο e-class.

Αν τα μέτρα και οι όροι για τις μετακινήσεις συνεχίσουν να είναι όπως τώρα (με μήνυμα), θα ανεβάσω στο e-class επίσημο έγγραφο για την ανάγκη μετακίνησής σας προς το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα μπορείτε να εκτυπώσετε και να έχετε μαζί σας για περίπτωση ελέγχου.

Για όσους βρίσκεστε εκτός Αθηνών λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν έχει ακόμη προκύψει κεντρική οδηγία για τον τρόπο υπογραφής και κατάθεσης εγγράφων. Μία σκέψη είναι να προγραμματίσετε την έναρξη της άσκησής σας προς το καλοκαίρι- φθινόπωρο, οπότε οι μετακινήσεις μπορεί να είναι ευκολότερες. Μία άλλη σκέψη είναι: μετά από συνεννόηση με τον φορέα σας, να του αποστείλετε με κούριερ το συμφωνητικό προς υπογραφή (αφού θα το έχετε υπογράψει εσείς), να σας το αποστείλει πίσω υπογεγραμμένο και μετά να το αποστείλετε μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα έναρξης με κούριερ στο ΓΡΑΠΑΣ. Σε αυτή την περίπτωση τη δική μου υπογραφή στο Συμφωνητικό θα την βάλω πηγαίνοντας στο ΓΡΑΠΑΣ, όταν φθάσουν εκεί τα χαρτιά σας. Θα επικοινωνήσουμε ξανά σχετικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να κρατάτε απαραιτήτως για το προσωπικό σας αρχείο αντίγραφα όλων των εγγράφων που καταθέτετε.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ για το 2020-2021

22-3-2021

Στις 19/3/2021 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη (e-Presence) η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων, όπως είχε οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος της 26-11-2020, για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Παρόντες ήταν τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής:

1) Ευ. Καραμανωλάκης, αναπληρωτής Καθηγητής

2) Ιω. Παπαδάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής

3) Αφρ. Χασιακού, Λέκτορας

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνολικά υποβλήθηκαν 114 αιτήσεις για 117 προσφερόμενες θέσεις. Όλες οι αιτήσεις έγιναν δεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης, καθώς όλες πληρούν τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στον Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης και βάσει αλγορίθμου. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή απορριφθέντες.

Ειδικότερα:

Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά έχουν οριστεί στον Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος είναι ανηρτημένος στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, και στον οποίο ορίζεται ότι:

Προκειμένου οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. να έχουν ολοκληρώσει το Γ΄ εξάμηνο σπουδών τους και να έχουν περατώσει επιτυχώς τουλάχιστον δέκα (10) μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) των προηγούμενων εξαμήνων.

β. να ανήκουν κατά προτεραιότητα στο 8ο και 6ο εξάμηνα σπουδών. Αν δεν καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις, ακολουθούν φοιτητές του 4ου εξαμήνου και, στη συνέχεια, οι επί πτυχίω φοιτητές (10ου εξαμήνου και εξής).

Οι επιλεγέντες φοιτητές βρέθηκαν να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η μοριοδότηση, σύμφωνα με ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, έχει ορισθεί ως εξής:

Ακαδημαϊκά κριτήρια

Εξάμηνο σπουδών

8ο

6ο

4ο

10ο

12ο και εξής

 

Διακρίσεις

Δημοσιεύσεις

Μόρια

100

90

80

70

60

 

20

Κοινωνικά κριτήρια

 

 • Άποροι γονείς, δηλαδή δικαιούχοι με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πριμοδοτούνται με 20 μόρια σωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι άποροι γονείς και οι φοιτητές που είναι προστατευόμενα μέλη άπορων γονέων.
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πριμοδοτούνται με 10 μόρια σωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι: πρόσφυγες, παλιννοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένα άτομα.
 • Φοιτητές ΑμεΑ πριμοδοτούνται με 10 μόρια.
 • Φοιτητές που είναι οι ίδιοι γονείς μονοπρόσωπης οικογένειας με προστατευόμενα ανήλικα τέκνα (5 μόρια)

Ο Αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξη είναι ο εξής:

(Αριθμός μαθημάτων επί Μέσο όρο βαθμολογίας) δια την σταθερή μονάδα 5

Π.χ. Φοιτητής Α: (49 μαθήματα Χ Μ.Ο. 8.8): 5 = 86,2 μόρια

Φοιτητής Β: (49 μαθήματα Χ Μ.Ο 6.2): 5 = 60,76 μόρια

Σε αυτά προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τα ακαδημαϊκά κριτήρια (εξάμηνο σπουδών) και προστίθενται επιπλέον όσα (όταν) προκύπτουν από κοινωνικά κριτήρια (βλ. ανωτ).

Π.χ. Φοιτητής Α: (49 μαθήματα Χ Μ.Ο. 8.8): 5 = 86,2 μόρια + 100 μόρια (8ο εξάμηνο σπουδών) =186,2 μόρια συνολικά.

Φοιτητής Β: (49 μαθήματα Χ Μ.Ο 6.2): 5 = 60,76 μόρια + 70 μόρια (10ο εξάμηνο σπουδών) =130,76 μόρια συνολικά.

Αν π.χ. ο Φοιτητής Α έχει κάποια υποτροφία ή ανήκει σε κάποια από τις ανωτέρω ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, λαμβάνει τα αντίστοιχα επιπλέον μόρια.

Επειδή από τον ανωτέρω αλγόριθμο προκύπτουν αρκετά δεκαδικά, δεν υπήρξαν απόλυτες ισοβαθμίες.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν δημοσιεύονται τα ονόματα των φοιτητών/τριών, αλλά ο Αριθμός Μητρώου και ο Αριθμός Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τον οποίο παρακαλούνται οι φοιτητές να κρατήσουν στο αρχείο τους. Τα αποτελέσματα θα παραμείνουν ανηρτημένα στην ιστοσελίδα, καθώς, σύμφωνα με τον κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης, πρέπει να παρέλθει διάστημα 5 ημερών για τυχόν ενστάσεις (π.χ. σε περιπτώσεις απόρριψης αιτήσεων ή σειράς επιλαχόντων), που εξετάζονται από ειδική επιτροπή, η οποία έχει καθοριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος (26-11-2020).

Στη συνέχεια, ο Πίνακας των αποτελεσμάτων θα υποβληθεί προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος και ακολούθως θα αναρτηθεί και πάλι στην Ιστοσελίδα (αρχές Απριλίου) ως «Τελικά Αποτελέσματα για συμμετοχή φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ- ΕΣΠΑ 2020-2021». Τότε θα αναρτηθούν και οδηγίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την έναρξη της Άσκησης.Ανακοίνωση- Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2021

7-3-2021

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε στάδιο επεξεργασίας.

Θα ελεγχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα περί τις 22-24 Μαρτίου. Θα παραμείνουν ανηρτημένα για 5 ημέρες για την περίπτωση ενστάσεων. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα υποβληθούν για έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα περίπου στις 2-3 Απριλίου.

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Ευελπιστούμε ότι οι θέσεις θα επαρκέσουν για όλους. Αν όχι, θα υπάρξουν επιλαχόντες, οι οποίοι θα παίρνουν με τη σειρά μοριοδότησης τη θέση όσων φοιτητών τυχόν παραιτούνται για διάφορους προσωπικούς λόγους, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Προς το παρόν η ενημέρωση θα πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας. Μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, θα ζητήσουμε από τους φοιτητές να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος, μέσα από το οποίο πλέον θα λαμβάνουν ενημερώσεις και οδηγίες για τις επόμενες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, θα ζητηθεί τότε από τους φοιτητές να υποβάλουν έγγραφα για την Έναρξη της άσκησης, για τα οποία θα αναρτηθούν στο e-class αναλυτικές οδηγίες. Μεταξύ αυτών, όπως μας ενημέρωσαν από την Διαχειριστική Αρχή, (αφού όμως είχαμε ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση), πρέπει, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, να υποβάλουν οι φοιτητές και Υπεύθυνη Δήλωση- Συγκατάθεση ότι δέχονται το εξής: τα στοιχεία τους, όπως αυτά εμφανίζονται στην αίτηση, καθώς και η βεβαίωση βαθμολογίας, να τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (επιστημονικό υπεύθυνο, γραφείο Πρακτικής άσκησης και ΕΛΚΕ) προκειμένου να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση.

• Να επισημάνουμε ότι στην Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν μόνο ΜΙΑ φορά. Αν κάποιος, που είχε συμμετάσχει στην ΠΑ παλαιότερα και έχει τώρα κάνει αίτηση και πάλι, παρακαλείται να την αποσύρει εγκαίρως.

• Να επισημάνουμε, επίσης εκ των προτέρων και για καλύτερο προγραμματισμό, ότι πρέπει οι φοιτητές να προσέξουν κατά τη δήλωση μαθημάτων, ώστε με την Πρακτική Άσκηση να μην ξεπεράσουν τον συνολικό αριθμό μαθημάτων για πτυχίο, διότι, ούτε βαθμό θα μπορούν να πάρουν για την άσκηση ούτε να πληρωθούν.

Στο επόμενο διάστημα, προκειμένου οι φοιτητές να σκεφθούν και να προγραμματίσουν τις επιλογές και τις κινήσεις τους, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις υπάρχουσες θέσεις πρακτικής άσκησης, που δημοσιεύονται από ποικίλους φορείς υποδοχής φοιτητών στον ειδικό Άτλαντα, στο https://atlas.grnet.gr. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν διερευνητικά και ενημερωτικά με τους φορείς, στους οποίους θα ενδιαφέρονταν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους, αλλά στην τελική συνεννόηση με τους φορείς και τη δέσμευση θέσης θα προχωρήσουν ΜΕΤΑ την έγκριση και την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και με συγκεκριμένη διαδικασία, για την οποία θα ενημερωθούν με σχετικές ανακοινώσεις.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι, αν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να πραγματοποιήσει την ΠΑ σε κάποιο φορέα που δεν είναι εγγεγραμμένος στον Άτλαντα, μπορεί να επικοινωνήσει με τον φορέα και εκείνος να εγγραφεί στον Άτλαντα «ανοίγοντας θέση» πρακτικής άσκησης, στην οποία βεβαίως, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και άλλοι τυχόν ενδιαφερόμενοι (δηλ. η εγγραφή αυτή δεν αποτελεί δέσμευση).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της δύσκολης υγειονομικής κατάστασης, δεν έχει ακόμα αποσαφηνισθεί ο χρόνος έναρξης της Πρακτικής άσκησης και ο τρόπος, δηλαδή αν θα είναι με φυσική παρουσία ή/ και με τηλεργασία. Αναμένονται υπουργικές αποφάσεις, για τις οποίες, βεβαίως, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των φοιτητών.

Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις στην Ιστοσελίδα.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2-2-2021

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5032778 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 2020- 2021 για το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Για το τρέχον πρόγραμμα έχουν προβλεφθεί 117 θέσεις για τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Κωδικός Μαθήματος 61ΠρΑσκ.

 • Γενικά

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών στην έρευνα και την επαγγελματική δραστηριότητα στους φυσικούς χώρους της μελλοντικής τους απασχόλησης και στη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημιακού χώρου και των φορέων απασχόλησης.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/-τριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας πραγματοποιείται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που σχετίζονται με την Ιστορία, την Αρχαιολογία, την Ιστορία της Τέχνης και τη Μουσειολογία, όπως σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πινακοθήκες, Υπηρεσίες Υπουργείων (όπως Πολιτισμού και Τουρισμού, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών), σε Ερευνητικά Ιδρύματα και, γενικώς, σε οργανισμούς (π.χ. τραπεζών, δήμων), που σχετίζονται με την Αρχαιολογία, τις Τέχνες, την Ιστορία και τον Πολιτισμό.

Είναι δίμηνη, αμειβόμενη (280 ευρώ/ μήνα) και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα στα Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης και των δύο Τομέων του Τμήματος, βαθμολογείται και λαμβάνει 5,5 πιστωτικές μονάδες. Κωδικός μαθήματος 61ΠρΑσκ.

Συμβουλευθείτε και τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Εσωτερικός Κανονισμός

 • Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται πριν από οτιδήποτε άλλο να μελετήσουν προσεκτικά τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, που είναι ανηρτημένος στην Ιστοσελίδα, ώστε να γνωρίζουν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, τη σειρά των διαδικασιών, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν. Επίσης, θα πληροφορηθούν για τον τρόπο ενημέρωσής τους σχετικά με τους φορείς απασχόλησης (΄Αρθρο 6).
 • Προϋποθέσεις:
 • Απαραίτητες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές πρακτική άσκηση, και να λάβουν τη σχετική αποζημίωση είναι:

α) να μην έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ως φοιτητές του ιδίου τμήματος

β) να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

γ) να έχουν ολοκληρώσει το Γ΄ εξάμηνο σπουδών τους και να έχουν περατώσει επιτυχώς τουλάχιστον δέκα (10) μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) των προηγούμενων εξαμήνων.

δ) να ανήκουν κατά προτεραιότητα στο 8ο και 6ο εξάμηνα σπουδών. Αν δεν καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις, ακολουθούν φοιτητές του 4ου εξαμήνου και, στη συνέχεια, οι επί πτυχίω φοιτητές (10ου εξαμήνου και εξής).

 • Τα κριτήρια επιλογής είναι ακαδημαϊκά και κοινωνικά, όπως αυτά αναγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Σύμφωνα με αυτά και με εφαρμογή σχετικού αλγορίθμου γίνεται η μοριοδότηση των φοιτητών.
 • Διάστημα πραγματοποίησης της Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση (ΠρΑ) μπορεί να πραγματοποιηθεί (κατά τη βούληση του φοιτητή και τη δυνατότητα του φορέα) σε όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, αλλά και κατά τους θερινούς μήνες μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά, πάντως, σε δύο συνεχόμενους μήνες και, κατά προτίμηση, από την αρχή του πρώτου μηνός.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα ανωτέρω αναφερόμενα για το διάστημα πραγματοποίησης της ΠρΑ ισχύουν υπό κανονικές συνθήκες. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης και των προβλημάτων με τον κορωνοϊό, είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές και καθυστερήσεις. Η ροή τής ΠρΑ θα εξαρτάται από τις επιδημιολογικές εξελίξεις και τις σχετικές αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν ακόμη να ορισθεί με βεβαιότητα ο χρόνος έναρξης της άσκησης, καθώς υπάρχει εντολή αναστολής της με φυσική παρουσία. Εντούτοις, είναι πιθανόν να επιτραπεί η τηλεργασία υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ελπίζεται ότι οι θερινοί μήνες θα είναι ευνοϊκότεροι. Κρίνοντας από όσα συνέβησαν με την Άσκηση 2019-20, αν εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, είναι πιθανό να παραταθεί η λήξη της. Για αυτόν τον λόγο η ΠρΑ αποτελεί μάθημα ΚΑΙ του χειμερινού εξαμήνου, όπως φαίνεται στον Οδηγό Σπουδών, ώστε να καλυφθεί αυτή η περίπτωση – όμως αυτό θα συζητηθεί ΑΝ υπάρξει τέτοια εξέλιξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου και οι επί πτυχίω, που πρόκειται να δώσουν τα τελευταία τους μαθήματα για πτυχίο στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αντίστοιχα μέχρι τέλος Ιουνίου ή τέλος Σεπτεμβρίου ΚΑΙ το δίμηνο της Πρακτικής Άσκησης.

Επίσης, οι επί πτυχίω φοιτητές πρέπει να συνυπολογίσουν την ΠρΑ στον συνολικό αριθμό μαθημάτων τους, ώστε να μην τον ξεπεράσουν πριν την ολοκλήρωσή της.

 • Η διαδικασία

Αναλυτικά περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Συνοπτικά η Πρακτική Άσκηση εκτυλίσσεται στις εξής φάσεις:

1η φάση: αιτήσεις ενδιαφερομένων φοιτητών, επιλογή συμμετεχόντων και επιλαχόντων (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που έχουν δοθεί στο Τμήμα). Ανάρτηση τελικού καταλόγου επιλεγέντων και επιλαχόντων στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

2η φάση: υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των επιλεγέντων για την έναρξη.

3η φάση: πραγματοποίηση της ΠρΑ.

4η φάση: υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την λήξη της ΠρΑ.

 • Πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://www.grapas.uoa.gr

Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού, Κυψέλη 405.

e-mail: ahassia[at]arch.uoa[dot]gr, τηλ. 210- 7277655.

Την γραμματειακή υποστήριξη για το Τμήμα έχει η κα Δημ. Τσιώτα, Κυψέλη 404, ditsiota[at]uoa[dot]gr.

Την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης emeimari[at]uoa[dot]gr

 • Αιτήσεις συμμετοχής

Προς αποφυγή μετακινήσεων των φοιτητών και συγχρωτισμού σε γραφεία, οι αιτήσεις φέτος θα γίνουν ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το Έντυπο αίτησης συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση 2020-2021, που είναι ανηρτημένο στην Ιστοσελίδα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση praktikiaskisi.arch.uoa[at]gmail[dot]com, από όπου και θα τα λάβει η επιστημονική υπεύθυνη. Συγκεκριμένα, πρέπει να το εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν τα στοιχεία, να το υπογράψουν χειρόγραφα και, στη συνέχεια, να το σκανάρουν και να το αποστείλουν.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 3-28 Φεβρουαρίου 2021

Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να είναι βέβαιοι ότι διαθέτουν:

_ ΑΦΜ (αν δεν διαθέτουν μπορούν να αποκτήσουν από την Εφορία στην οποία ανήκουν) και

_Λογαριασμό Τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχοι, καθώς εκεί θα κατατεθεί η αποζημίωσή τους μετά τη λήξη της άσκησης.

 • Αξιολόγηση – Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των αιτήσεων, συνεδριάζει η 3μελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, και η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις με βάση τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό (΄Αρθρο 4).

Ο Κατάλογος Επιλεγέντων (προσωρινός) αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Επίσης αναρτάται Κατάλογος επιλαχόντων, ο οποίος ενεργοποιείται, όταν και αν κάποιος από τους επιλεγέντες παραιτηθεί.

Μετά την ανάρτηση του Καταλόγου Επιλεγέντων – Επιλαχόντων δίδεται περίοδος 5 εργάσιμων ημερών για τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι οποίες εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, που επίσης ορίζεται από το Τμήμα.

Ο Τελικός (Οριστικός) Κατάλογος Επιλεγέντων και Επιλαχόντων (Τελικά Αποτελέσματα) αναρτάται στην Ιστοσελίδα, αφού εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 • Εγγραφή στο e-class

Μετά την τελική ανάρτηση, οι επιλεγέντες και οι επιλαχόντες πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ), ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση με την επιστημονική υπεύθυνη. Οι σχετικές ανακοινώσεις δεν θα αναρτώνται πλέον στην Ιστοσελίδα. Μέσω του e-class θα ενημερωθούν οι επιλεγέντες για τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας και τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα χρειαστεί να προσκομίσουν για την έναρξη της άσκησης.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου , Τ.Κ.15784, Αθήνα

Επιστημονική Υπεύθυνη: Λέκτορας Αφρ. Χασιακού

Τηλ. 210-7277655, e-mail: ahassia[at]arch.uoa[dot]gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ - ΕΣΠΑ 2019-2020

 

29-10-2020

 Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι στη σημερινή της Συνεδρία η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε την ένταξη της Πρακτικής Άσκησης στα μαθήματα όχι μόνο του εαρινού, αλλά και του χειμερινού εξαμήνου στο εξής, ώστε να είναι δυνατή η βαθμολόγηση για όσους την ολοκληρώνουν στα τέλη Οκτωβρίου – αλλά και εκτάκτως φέτος για όσους καθυστέρησαν εξαιτίας της πανδημίας.

Εννοείται πως θα έχουν δικαίωμα να δηλώνουν το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο μόνον όσοι φοιτητές έχουν επιλεγεί με τις επίσημες διαδικασίες της άσκησης και όχι άλλοι.

Δείτε εδώ τον επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό. 

 

11-3-2020

 Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Μετά την αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω του Κορωναϊού, αναστέλλεται και η πρακτική Άσκηση. Όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, θα σας ειδοποιήσω. Παρακαλώ να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο  e-class.3-3-2020

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019-2020 – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Ανακοινώνεται ο οριστικός -τελικός Κατάλογος επιλεγέντων και επιλαχόντων φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση μετά την έγκρισή του από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος της 27-2-2020.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν μέχρι τώρα εγγραφεί στο  e-class  παρακαλούνται να το κάνουν, ώστε να ενημερώνονται άμεσα μέσω ανακοινώσεων που θα αναρτώνται πλέον εκεί. Παρακαλούνται να εγγραφούν όχι μόνον οι επιλεγέντες αλλά και οι επιλαχόντες.

Θα χρειαστεί ένα μικρό διάστημα αναμονής μέχρι την έναρξη των διαδικασιών (δέσμευση θέσης στον Άτλαντα κλπ).  Θα ενημερωθείτε σχετικά με ανακοίνωση και θα σας σταλούν μέσω του e-class λεπτομερείς οδηγίες.

ΤΕΛΙΚΟΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ και ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2019-2020

                 ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

1.      Παπαγεωργίου Ναταλία

2.      Κωνσταντακοπούλου Ανθή

3.      Μπίτα Ελπίδα

4.      Μόκας Κωνσταντίνος-Ιάσων

5.      Κορδαλή Ιωάννα

6.      Χριστοδούλου Ιωάννης

7.      Γκιζέρη Ελένη

8.      Βασιλείου Άννα

9.      Βασιλείου- Πρωτονοταρίου Ευαγγελία

10.  Ράπτης Κωνσταντίνος

11.  Ζώη Όλγα

12.  Παπαδάκης Εμμανουήλ

13.  Μεταξάτου Κυριακή

14.  Δαρκαδάκη Φωτεινή

15.  Διακάτου Μαρία

16.  Τσικουράκης Εμμανουήλ

17.  Αναγνωστέλλης Νικόλαος- Παναγιώτης

18.  Μητάκου Μαρίνα- Μαρία

19.  Σπανού Δήμητρα

20.  Μαραγκόζογλου Δήμητρα

21.  Σπυροπούλου Ειρήνη

22.  Μιχάλα Μαρία-Άννα

23.  Μελαχροινίδου Φλώρα

24.  Καλλιώρα Φωτεινή

25.  Βασιλείου Ζωή

26.  Δαμάσκου Αφροδίτη

27.  Τσιγκοπούλου Ελένη

28.  Ομηρίδου Ελισσάβετ

29.  Ρισβά Μαρία

30.  Κουταλιανού Χρυσοβαλάντου

31.  Ράπτη Ευαγγελία

32.  Κελίδου Ευπραξία

33.  Μαρνιεράκη Χριστίνα- Κλεάνθη

34.  Νικολετοπούλου Μαρία- Ιωάννα

35.  Γεωργακοπούλου Αθηνά

36.  Μπρούσκα Άντζελα

37.  Μιχαλοπούλου Αρετή

38.  Ιατρίδης Γεώργιος

39.  Κασίμος Δημήτριος

40.  Ζουρελίδου Μαρία

41.  Σπηλιώτης Γεώργιος

42.  Ζήκα Μαρία- Κωνσταντίνα

43.  Παναγοπούλου Μυρτώ- Γεωργία

44.  Σταθακοπούλου Ιωάννα

45.  Αντωνάκη Ευγενία- Δέσποινα

46.  Αποστολάκη Αντωνία

47.  Βασιλοπούλου Μαρία

48.  Γιαννάκου γεωργία

49.  Γούναρη Πελαγία

50.  Μόσχος Παναγιώτης

51.  Τζάνερου Ειρήνη

52.  Χρυσανθόπουλος Ιωάννης

53.  Πάσσαρη Ευαγγελία – Σπυριδούλα

54.  Κουμπουλή Χαριτίνη

55.  Γρίβας Βασίλειος

56.  Μουσαφείρη Αλεξάνδρα-Αργυρώ

57.  Ζώγκου Γεωργία- Άννα

58.  Βασιλείου Κωνσταντίνος

59.  Αθανασοπούλου Χριστίνα- Ευφραιμία

60.  Βάγιας Κωνσταντίνος

61.  Κρούσκας Σωτήριος

62.  Τσίγκου Γεωργία

63.  Πραγιάννης Κωνσταντίνος

64.  Τάρτας Φίλιππος

65.  Γκολφινοπούλου Ναταλία

66.  Τζαβάρα Ιωσηφίνα

67.  Τζαμαλή Βασιλική

68.  Γουργουλέτη Ελένη

69.  Βαλασσόπουλος Ηλίας

70.  Σταυρίδη Αικατερίνη – Θεοδώρα

71.  Νικολοπούλου Αλεξάνδρα

72.  Μουστεράκη Ευλαμπία- Αλεξάνδρα

73.  Λάβαρη Έρση

74.  Σταθοπούλου Αναστασία

75.  Καρζή – Αναστασίου Μυρτώ- Σεμέλη

76.  Ανδρεαδάκης Εφραίμ- Αθανάσιος

77.  Ντόκα Μαρία- Ιφιγένεια

78.  Τσιώλη – Κουτσουρά Μαρία- Βασιλική

79.  Καλακίδη Αικατερίνη

80.  Καραγεώργου Νίκη

81.  Λυμπεριάδη Ευγενία

82.  Κωτσάκη Χριστίνα- Κωνσταντίνα

83.  Βλάχου Λυδία- Ελέσα

84.  Παπαδημητρίου Ευστάθιος

85.  Μεσσήνη Γεωργία

86.  Μανκαρέλλα Αμαλία- Ελένη

87.  Θεοδωρόπουλος Χρήστος

88.  Λινού Μαρία

89.  Πεφάνη Αγγελική- Νεκταρία

         ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

90.  Οικονόμου Χρυσάνθη

91.  Διακουμάκου Στυλιανή

92.  Κουκάς Μιχαήλ

93.  Κρυσταλλογιάννη Κωνσταντίνα

94.  Πανοπούλου Ελένη

95.  Αιβαλιώτη Βασιλική

96.  Ρουσσίνου Σοφία

97.  Αλμπάνη Ελένη

98.  Βλαχοπαναγιώτη Ειρήνη

99.  Φαμπρίκατζη Αικατερίνη

100.      Ποντικός Στέφανος

101.      Ζούλια Αρετή

102.      Περτέση Ελπίδα

103.      Πολυμέρου Μαρία

104.      Ντούζου Αρτεμισία

105.      Καραμπά Σοφία

106.      Παπαδόπουλος Ορέστης

107.      Δάρρα Ιωάννα

108.      Μάρκου Θεοχαρούλα

109.      Μπίλα Δήμητρα

110.      Φαρόγιαννη Αυγή – Δέσποινα

111.      Κατακαλέας Αντώνιος

112.      Μαρκάκης Νηρεύς

113.      Κακουλίδου Γεωργία -Νικολέττα

114.      Γκιουζέλη Ζαχαρούλα

115.      Μπίρη Ιόλη

116.      Σιδέρη Καλλιόπη- Ειρήνη


20-2-2020

 

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ 2019-2020

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

 

Ο κατωτέρω κατάλογος επιλεγέντων – επιλαχόντων φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση 2020 καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων, όπως αυτή ορίστηκε κατά την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στις 23-1-2020, αποτελούμενη από την κ. Αφρ. Χασιακού, ως επιστημονική υπεύθυνη της Π.Α. και τους καθηγητές κκ. Χρ. Κανελλόπουλο και Ευ. Καραμανωλάκη. Η επιλογή – κατάταξη των φοιτητών έγινε με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης.

Κατατέθηκαν 116 αιτήσεις. Οι θέσεις που έχουν δοθεί για το Τμήμα είναι 89, κατά συνέπεια τόσοι είναι οι φοιτητές που επελέγησαν, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.

Η επιλογή έγινε με μοριοδότηση των φοιτητών ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται, με βάση τον Πίνακα Μοριοδότησης του Εσωτερικού Κανονισμού (σελ. 6). Επί ισοψηφίας ελήφθη  υπ΄ οψιν ο βαθμός (Μέσος Όρος)  του φοιτητή για την σειρά της επιλογής, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας που εκδόθηκαν από την Γραμματεία του Τμήματος και κατατέθηκαν από τους φοιτητές μαζί με τις αιτήσεις.  Σε ορισμένες περιπτώσεις προστέθηκαν μόρια σε φοιτητές λόγω διακρίσεων (υποτροφιών κλπ), όπως σημειώνεται στον πίνακα μοριοδότησης, ή επί τη βάσει κοινωνικών κριτηρίων (Εσωτ. Κανονισμός, σελ. 7).

Οι βαθμοί δεν δημοσιεύονται εδώ διότι θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, όμως είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Υπάρχει δικαίωμα ενστάσεων μέχρι και τις 25/2 : μπορούν να κατατεθούν στο γραφείο της κ. Χασιακού (Κυψέλη 405) ή στο γραφείο της κ. Τσιώτα (Κυψέλη 404).

Μετά την εξέταση των (τυχόν) ενστάσεων, ο κατάλογος επιλεγέντων – επιλαχόντων θα τεθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος (27-2-2020)  και στη συνέχεια θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα ως Οριστικός Κατάλογος Αποτελεσμάτων.

Μετά από αυτό οι επιλεγέντες πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος (Κωδ.61ΠρΑσκ),  διότι πλέον θα λαμβάνουν ενημερώσεις και οδηγίες με αυτόν τον τρόπο και όχι μέσω της Ιστοσελίδας.

Οι επιλαχόντες πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύ πιθανό να ειδοποιηθούν τους επόμενους μήνες για συμμετοχή τους στην Πρακτική  Άσκηση, καθώς πάντα υπάρχουν επιλεγέντες που τελικώς δεν μπορούν για διάφορους λόγους να πραγματοποιήσουν την Άσκηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019-2020

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ και ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

                 ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

1.      Παπαγεωργίου Ναταλία

2.      Κωνσταντακοπούλου Ανθή

3.      Μπίτα Ελπίδα

4.      Μόκας Κωνσταντίνος-Ιάσων

5.      Κορδαλή Ιωάννα

6.      Χριστοδούλου Ιωάννης

7.      Γκιζέρη Ελένη

8.      Βασιλείου Άννα

9.      Βασιλείου- Πρωτονοταρίου Ευαγγελία

10.  Ράπτης Κωνσταντίνος

11.  Ζώη Όλγα

12.  Παπαδάκης Εμμανουήλ

13.  Μεταξάτου Κυριακή

14.  Δαρκαδάκη Φωτεινή

15.  Διακάτου Μαρία

16.  Τσικουράκης Εμμανουήλ

17.  Αναγνωστέλλης Νικόλαος- Παναγιώτης

18.  Μητάκου Μαρίνα- Μαρία

19.  Σπανού Δήμητρα

20.  Μαραγκόζογλου Δήμητρα

21.  Σπυροπούλου Ειρήνη

22.  Μιχάλα Μαρία-Άννα

23.  Μελαχροινίδου Φλώρα

24.  Καλλιώρα Φωτεινή

25.  Βασιλείου Ζωή

26.  Δαμάσκου Αφροδίτη

27.  Τσιγκοπούλου Ελένη

28.  Ομηρίδου Ελισσάβετ

29.  Ρισβά Μαρία

30.  Κουταλιανού Χρυσοβαλάντου

31.  Ράπτη Ευαγγελία

32.  Κελίδου Ευπραξία

33.  Μαρνιεράκη Χριστίνα- Κλεάνθη

34.  Νικολετοπούλου Μαρία- Ιωάννα

35.  Γεωργακοπούλου Αθηνά

36.  Μπρούσκα Άντζελα

37.  Μιχαλοπούλου Αρετή

38.  Ιατρίδης Γεώργιος

39.  Κασίμος Δημήτριος

40.  Ζουρελίδου Μαρία

41.  Σπηλιώτης Γεώργιος

42.  Ζήκα Μαρία- Κωνσταντίνα

43.  Παναγοπούλου Μυρτώ- Γεωργία

44.  Σταθακοπούλου Ιωάννα

45.  Αντωνάκη Ευγενία- Δέσποινα

46.  Αποστολάκη Αντωνία

47.  Βασιλοπούλου Μαρία

48.  Γιαννάκου γεωργία

49.  Γούναρη Πελαγία

50.  Μόσχος Παναγιώτης

51.  Τζάνερου Ειρήνη

52.  Χρυσανθόπουλος Ιωάννης

53.  Πάσσαρη Ευαγγελία – Σπυριδούλα

54.  Κουμπουλή Χαριτίνη

55.  Γρίβας Βασίλειος

56.  Μουσαφείρη Αλεξάνδρα-Αργυρώ

57.  Ζώγκου Γεωργία- Άννα

58.  Βασιλείου Κωνσταντίνος

59.  Αθανασοπούλου Χριστίνα- Ευφραιμία

60.  Βάγιας Κωνσταντίνος

61.  Κρούσκας Σωτήριος

62.  Τσίγκου Γεωργία

63.  Πραγιάννης Κωνσταντίνος

64.  Τάρτας Φίλιππος

65.  Γκολφινοπούλου Ναταλία

66.  Τζαβάρα Ιωσηφίνα

67.  Τζαμαλή Βασιλική

68.  Γουργουλέτη Ελένη

69.  Βαλασσόπουλος Ηλίας

70.  Σταυρίδη Αικατερίνη – Θεοδώρα

71.  Νικολοπούλου Αλεξάνδρα

72.  Μουστεράκη Ευλαμπία- Αλεξάνδρα

73.  Λάβαρη Έρση

74.  Σταθοπούλου Αναστασία

75.  Καρζή – Αναστασίου Μυρτώ- Σεμέλη

76.  Ανδρεαδάκης Εφραίμ- Αθανάσιος

77.  Ντόκα Μαρία- Ιφιγένεια

78.  Τσιώλη – Κουτσουρά Μαρία- Βασιλική

79.  Καλακίδη Αικατερίνη

80.  Καραγεώργου Νίκη

81.  Λυμπεριάδη Ευγενία

82.  Κωτσάκη Χριστίνα- Κωνσταντίνα

83.  Βλάχου Λυδία- Ελέσα

84.  Παπαδημητρίου Ευστάθιος

85.  Μεσσήνη Γεωργία

86.  Μανκαρέλλα Αμαλία- Ελένη

87.  Θεοδωρόπουλος Χρήστος

88.  Λινού Μαρία

89.  Πεφάνη Αγγελική- Νεκταρία

 

         ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

90.  Οικονόμου Χρυσάνθη

91.  Διακουμάκου Στυλιανή

92.  Κουκάς Μιχαήλ

93.  Κρυσταλλογιάννη Κωνσταντίνα

94.  Πανοπούλου Ελένη

95.  Αιβαλιώτη Βασιλική

96.  Ρουσσίνου Σοφία

97.  Αλμπάνη Ελένη

98.  Βλαχοπαναγιώτη Ειρήνη

99.  Φαμπρίκατζη Αικατερίνη

100.      Ποντικός Στέφανος

101.      Ζούλια Αρετή

102.      Περτέση Ελπίδα

103.      Πολυμέρου Μαρία

104.      Ντούζου Αρτεμισία

105.      Καραμπά Σοφία

106.      Παπαδόπουλος Ορέστης

107.      Δάρρα Ιωάννα

108.      Μάρκου Θεοχαρούλα

109.      Μπίλα Δήμητρα

110.      Φαρόγιαννη Αυγή – Δέσποινα

111.      Κατακαλέας Αντώνιος

112.      Μαρκάκης Νηρεύς

113.      Κακουλίδου Γεωργία -Νικολέττα

114.      Γκιουζέλη Ζαχαρούλα

115.      Μπίρη Ιόλη

116.      Σιδέρη Καλλιόπη- Ειρήνη


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ - ΕΣΠΑ

4-2-2020

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει ακόμη το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με αναφορά στον Μέσο Όρο) να το προσκομίσουν μέχρι και τις 14/2/2020 στο γραφείο μου (Κυψέλη 405). Ημέρες υποδοχής: 12/2, 13/2, 14/2, ώρα 12-3.


 

3-2-2020

 

 Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ – ΕΣΠΑ 2019-20

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει ακόμη το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με αναφορά στον Μέσο Όρο) να το προσκομίσουν μέχρι και τις 14/2/2020 στο γραφείο μου (Κυψέλη 405). Ημέρες υποδοχής: 12/2, 13/2, 14/2, ώρα 12-3. Αφρ. Χασιακού.23-1-2020

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑ_ ΕΣΠΑ 2019-2020


 

Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  ΕΚΠΑ -ΕΣΠΑ για το 2020.

Για το τρέχον πρόγραμμα προβλέφθηκαν 89 θέσεις για τους φοιτητές του Τμήματος.

·         Γενικά

 

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών στην έρευνα και την επαγγελματική δραστηριότητα στους φυσικούς χώρους της μελλοντικής τους απασχόλησης και στη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημιακού χώρου και των φορέων απασχόλησης.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/-τριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας πραγματοποιείται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που σχετίζονται με την Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης, όπως σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε Ερευνητικά Ιδρύματα και σε Ιδρύματα που σχετίζονται με τις Τέχνες, την Ιστορία  και τον Πολιτισμό.

Είναι προαιρετική, δίμηνη, αμειβόμενη και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα στα Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης και των δύο Τομέων του Τμήματος, με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (5.5) και με βαθμολόγηση. Συνεπώς, θα δηλώνεται ως μάθημα (βλ. Οδηγό Σπουδών).

·      Εσωτερικός Κανονισμός

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται πριν από οτιδήποτε άλλο να μελετήσουν προσεκτικά τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, που είναι ανηρτημένος στην Ιστοσελίδα, ώστε να γνωρίζουν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, τη σειρά των διαδικασιών, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους. Επίσης, θα πληροφορηθούν τον τρόπο ενημέρωσής τους για τους φορείς απασχόλησης (΄Αρθρο 6).

Δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό

·         Χρόνος πραγματοποίησης της Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί (κατά τη βούληση του φοιτητή και τη δυνατότητα του φορέα) σε όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, αλλά και κατά τους θερινούς μήνες μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές του  8ου   Εξαμήνου  και οι επί πτυχίω, που πρόκειται να δώσουν τα τελευταία τους μαθήματα για πτυχίο στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αντίστοιχα μέχρι τέλος Ιουνίου ή τέλος Σεπτεμβρίου  ΚΑΙ την Πρακτική Άσκηση, διότι, όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανακηρύσσονται πτυχιούχοι και χάνουν την φοιτητική τους ιδιότητα (ανεξάρτητα αν έχουν ορκιστεί ή όχι), συνεπώς δεν μπορεί να εκκρεμεί η Πρακτική Άσκηση.

·         Η διαδικασία

Αναλυτικά περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Συνοπτικά εκτυλίσσεται στις εξής φάσεις:

1η φάση: αιτήσεις ενδιαφερόμενων φοιτητών, επιλογή συμμετεχόντων και επιλαχόντων (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που έχουν δοθεί στο Τμήμα). Ανάρτηση τελικού καταλόγου επιλεγέντων και επιλαχόντων στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

2η φάση: υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των επιλεγέντων για την «΄Εναρξη απασχόλησης».

3η φάση: πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.

4η φάση: υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την «Λήξη της Πρακτικής Άσκησης».

·         Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών

Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού, Κυψέλη 405, ahassia[at]arch.uoa[dot]gr, τηλ. 210- 7277655.

Την γραμματειακή υποστήριξη για το Τμήμα έχει η κα Δημ. Τσιώτα, Κυψέλη 404, ditsiota[at]uoa[dot]gr.

Την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος έχει ο κ. Δημ. Αδάμος, dadamos[at]elke.uoa[dot]gr

·         Αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν :

να συμπληρώσουν το Έντυπο αίτησης χειρόγραφα και να το υποβάλλουν στην επιστημονική υπεύθυνη.

να συνυποβάλλουν Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας με αναφορά στον Μέσο Όρο, την οποία θα ζητήσουν από την Γραμματεία του Τμήματος.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων   29 και 31 Ιανουαρίου 2020  ΚΑΙ  3, 4, 5 Φεβρουαρίου 2020 ώρες 12.00-15.00   στο γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης (Κυψέλη 405)  

Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να είναι βέβαιοι ότι διαθέτουν ΑΦΜ (αν δεν διαθέτουν μπορούν να αποκτήσουν από την Εφορία στην οποία ανήκουν) και Λογαριασμό Τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχοι.

·         Αξιολόγηση – Αποτελέσματα

Σύντομα μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των αιτήσεων, θα συνεδριάσει η 3μελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις με βάση τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό (΄Αρθρο 4).

Ο Κατάλογος Επιλεγέντων και Επιλαχόντων θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.

Θα υπάρξει περίοδος λίγων ημερών για τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι οποίες θα εξετασθούν από την επιτροπή.

Ο Τελικός Κατάλογος Επιλεγέντων και Επιλαχόντων θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, αφού εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

·         Εγγραφή στο e-class

Οι επιλεγέντες και επιλαχόντες πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ), ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση από την Επιστημονική Υπεύθυνη.

Μέσω του e-classοι επιλεγέντες φοιτητές θα ενημερωθούν για τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας και τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που πρέπει να ετοιμάσουν και να υποβάλουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-2019

 

6-11-2019

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ – ΕΣΠΑ

Έληξε το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης 2018- 2019.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο μελλοντικό πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πρέπει να περιμένουν την Προκήρυξη του νέου προγράμματος για το 2020. Μέχρι τώρα οι προκηρύξεις γίνονται Νοέμβριο/ Δεκέμβριο εκάστου έτους και αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Ακολουθούν ανακοινώσεις με ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται από επιτροπή. Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν την Ιστοσελίδα. Για την διαδικασία και λεπτομέρειες του προγράμματος μπορούν να ενημερωθούν από τον Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος είναι ανηρτημένος στην Ιστοσελίδα.Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19

 20-10-2019

Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης κ. Αφρ. Χασιακού δέχεται τους φοιτητές στο γραφείο της κάθε Τρίτη 1-3 και Τετάρτη 2-3.

Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν την άσκησή τους, παρακαλούνται να προσέλθουν για προφορικές εξετάσεις στο γραφείο της επιστημονικής Υπευθύνου κ. Α. Χασιακού (Κυψέλη 405), στις 25/10/2019, ώρα 11.

Παρακαλούνται να έχουν μαζί προς υπογραφή και τη «Βεβαίωση Εκτέλεσης Π.Α. από τον επιστημονικό υπεύθυνο», προκειμένου να την καταθέσουν, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα λήξης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην αμελήσουν την έγκαιρη κατάθεση των δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Εξετάσεις 25- 10- 2019

1η Ομάδα- ώρα 11

Αθανασίου Ευανθία

Βασιλάκη Δέσποινα

Γιαννούλη Αρετή

Γούσια Δανάη

Δεσίκου Αλεξάνδρα

Δημητρίου Λωρελάη -Βασιλική

Διαματάρη Παναγιώτα

Ευθυμιοπούλου Σοφία-Μαρία- Στεφανία

Κατσίγιαννης Κων/νος

+ Μηλιοπούλου Κωνσταντίνα

 

2η Ομάδα – ώρα 12

Κατσιάπη Μαρία

Κόκκου Αναστασία

Κοπακάκη Ιωάννα

Κορέντη Μαρία- Γαρυφαλλιά

Κουτσιμπέλης Νικόλαος

Κράστεβα Λόρα

Κωνσταντινίδου Μαρίνα

Κωτσάκης Αθανάσιος

Μαστρογιάννη Ειρήνη

 

3η Ομάδα – ώρα 13

Μιχαηλίδου Χρυσούλα

Μπάδα Ευαγγελία

Μπότσα Αικατερίνα

Μπούρα Αντιγόνη

Μυλωνάς- Πλούτος Εκτορας

Παπαγόρα Αθανασία

Παπαδόγιαννη Αναστασία

Παπάς Νικόλαος

Παστρικού Αγγελική

 

4η Ομάδα -ώρα 14

Πετροπούλου Ειρήνη

Πετσίτης Νικόλαος

Ποθοπούλου Μαρία

Πολυχρονάκη Νίκη

Σακελλαράκη Θωμ

Σκαλτσά Ελένη

Σλότου Μικαέλα – Ηλέκτρα

Σουλελέ Άννα

Στύλιος Σπυρίδων

 

5η Ομάδα – ώρα 15

Suvorov Konstantin

Τσιτωνάκης Σταύρος

Φωτεινάκη Δήμητρα

Χαλαστάρα ‘Αρτεμις

ΧρυσαδάκουΑλεξάνδρα

+ Μαύρος Ευστράτιος

+ Φωτεινόπουλος Φώτης

+ Αναγνωστάκης Ιωάννης

  

9-9-2019

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ – ΕΣΠΑ 2018-19

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης να ενημερωθούν σχετικά με την εξέταση και την παράδοση των εγγράφων λήξης από αναλυτική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο η-Τάξη.

 
20-7-2019

 Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-2019

 

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την άσκησή τους εντός του Ιουλίου, παρακαλούνται να προσέλθουν για προφορική εξέταση στο Γραφείο της επιστημονικής Υπευθύνου κ. Χασιακού, (Κυψέλη 405) στις 29-7-2019, ώρα 11.00. Η ημερομηνία είναι ανελαστική, διότι στις 30/7 κλείνουν τα βαθμολόγια.28-6-2019

 

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης 2018-2019

 

Λόγω μη δυνατότητας πραγματοποίησης της άσκησης εκ μέρους ορισμένων εκ των επιλεγέντων, μπορούν οι εξής επιλαχόντες να προχωρήσουν στη διαδικασία για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση:

Γιαννούλη Αρετή, Κουμπούρης Αναστάσιος, Λιλικάκης Χρήστος, Κορέντη Μαρία- Γαρυφαλλιά, Γεωργίου Αθανάσιος.

Συγκεκριμένα πρέπει μέσω του Άτλαντα της Πρακτικής Άσκησης να επιλέξουν φορέα, να επικοινωνήσουν για το εάν και πότε μπορούν να γίνουν δεκτοί και, στη συνέχεια, να επικοινωνήσουν με τον κ. Κων. Τσερώνη, στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Σταδίου 5, για την αντιστοίχιση της θέσης τους και να ετοιμάσουν τα απαραίτητα για την έναρξη έγγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι ανηρτημένες και στην Ιστοσελίδα και στο e-class  του μαθήματος. Επίσης, να εγγραφούν στο e-class.

Παρακαλούνται να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ στη διαδικασία, ακόμη και αν πρόκειται να πραγματοποιήσουν την άσκηση αργότερα. Για απορίες προς την επιστημονική υπεύθυνη στο ahassia[at]arch.uoa[dot]gr  και στο  ktseronis@uoa.gr».

 Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-10

 Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ – ΕΣΠΑ - Αξιολόγηση των φοιτητών

21-6-2019

Καθώς η Πρακτική Άσκηση είναι εφέτος για πρώτη φορά κανονικό μάθημα, χρειάζεται να παραδοθεί βαθμολογία για κάθε φοιτητή/τρια που επέλεξε το μάθημα. Όμως: καθώς η Π.Α. πραγματοποιείται σε διάφορους φορείς με ποικίλες ειδικότητες και περιεχόμενο, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη, όπως στα συνήθη μαθήματα. Εξάλλου δεν είναι αυτός ο σκοπός της Π.Α.

Η Αρχή του προγράμματος ζητά προφορική εξέταση του φοιτητή από τον επιστημονικό υπεύθυνο κάθε Τμήματος. Παράλληλα, όμως, με την λήξη του προγράμματος είναι υποχρεωτικό να παραδοθεί γραπτή αξιολόγηση του φοιτητή από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και γραπτή έκθεση πεπραγμένων από τον ίδιο τον φοιτητή/τρια.

Έτσι, μετά από έγκριση της Γ.Σ του Τμήματος της 13-6-2019, θεσπίζεται ένας συνθετικός τρόπος αξιολόγησης, που θα περιλαμβάνει και θα συνυπολογίζει όλα τα παραπάνω ως εξής:

1.Η «Έκθεση επίδοσης του ασκουμένου από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής», θα περιλαμβάνει, πλην του κειμένου, και πίνακα αξιολόγησης – βαθμολόγησης του φοιτητή σε κλίμακα από 1-10 που θα αφορά τα εξής: «Προθυμία και συνέπεια», «Ικανότητες και απόδοση», «Συνεργατικότητα και Επαγγελματικό ήθος». Καθώς οι χώροι στους οποίους ασκούνται οι φοιτητές μας είναι αποκλειστικά επιστημονικοί και είναι στελεχωμένοι από συναδέλφους ιστορικούς και αρχαιολόγους, η αξιολόγησή τους θεωρείται έγκυρη.

2.Η Έκθεση Πεπραγμένων του φοιτητή θα είναι αναλυτική περιλαμβάνοντας θέματα σκεπτικού της απασχόλησής τους, μεθοδολογίας, ζητούμενου και αποτελέσματος. Η έκθεση αυτή θα αποτελεί ένα είδος γραπτής εξέτασης του φοιτητή.

3.Η προφορική εξέταση του φοιτητή/ τριας από τον επιστημονικό υπεύθυνο θα περιλαμβάνει συζήτηση και ερωτήσεις κρίσεως πάνω στο αντικείμενο της άσκησής του.

Προσοχή: στο e-class, στην κατηγορία «Έγγραφα» υπάρχει ΝΕΟ έγγραφο «Έκθεση επίδοσης του ασκουμένου από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής», που περιλαμβάνει και τον πίνακα αξιολόγησης. Οι φοιτητές παρακαλούνται να εκτυπώσουν και να προσκομίσουν αυτό το νέο έγγραφο αντί εκείνου που είχε αναρτηθεί παλαιότερα.

Ημερομηνίες εξέτασης:

 • Οι φοιτητές/ τριες που ολοκληρώνουν την Π.Α θα προσέρχονται στο γραφείο της επιστημονικής υπευθύνου για την προφορική εξέταση προσκομίζοντας συμπληρωμένα και τα έγγραφα λήξης, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα.
 • Όσοι ολοκληρώνουν την Π.Α. μέχρι 30 Ιουνίου θα προσέρχονται αρχές Ιουλίου.
 • Όσοι ολοκληρώνουν την Π.Α. μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα προσέρχονται άμεσα, τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.
 • Έτσι θα ολοκληρώνεται η διαδικασία και θα περιλαμβάνεται ο βαθμός τους στα αντίστοιχα βαθμολόγια των δύο εξεταστικών περιόδων.
 • Για τις ακριβείς ημέρες και ώρες θα δημοσιεύεται ανακοίνωση στο e-class και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 


15-4-2019

 Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19

Προσοχή στις προθεσμίες

Παρακαλούνται οι φοιτητές να τηρούν αυστηρά τις προθεσμίες για την κατάθεση των συμφωνητικών και των λοιπών εγγράφων, διότι αλλιώς δημιουργούνται πολλά διαδικαστικά προβλήματα και καθυστερήσεις.

Ιδίως παρακαλούνται να σπεύσουν όσοι πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα την Πρακτική Άσκηση.

Επίσης παρακαλούνται όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο η-Τάξη του μαθήματος να το κάνουν άμεσα.


8-4-2019

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι φοιτητές - επιλεγέντες ΚΑΙ επιλαχόντες - να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος.

Δείτε Οδηγίες για την ακολουθητέα διαδικασία και κατεβάστε τα έντυπα των απαραίτητων δικαιολογητικών. Πριν την συμπλήρωση των εντύπων (με πρώτο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό), βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ακολουθήσει με ακρίβεια τις οδηγίες, αλλιώς θα υπάρξουν εμπλοκές και καθυστερήσεις.Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19

2-4-2019

Η Πρακτική άσκηση, ως μάθημα, απέκτησε τον χώρο της στο η-Τάξη (  e-class) με κωδικό 61ΠρΑσκ. 

Παρακαλούνται τόσο οι επιλεγέντες όσο και οι επιλαχόντες να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ, διότι εκεί πλέον, και όχι στην ιστοεσελίδα του Τμήματος, θα αναρτώνται ανακοινώσεις, ενημερώσεις και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της άσκησης, ώστε οι φοιτητές να τα λαμβάνουν πλέον απευθείας στα μέιλ τους. 

Επίσης εκεί θα αναρτηθούν όλα τα πρότυπα των επίσημων εγγράφων, τα οποία πρέπει οι επιλεγέντες να συμπληρώσουν για την έναρξη της άσκησής τους. 

Επειδή μία από τις επιλεγείσες φοιτήτριες δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την Άσκηση, ειδοποιείται η α΄ επιλαχούσα, Ιωάννα Ασλαματζίδη ότι μπορεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση. 

Όσοι φοιτητές δεν έχουν λάβει μέιλ εκ μέρους του κ. Τσερώνη (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης), σημαίνει μάλλον ότι δεν το είχαν αναγράψει καθαρά στην αίτηση και, συνεπώς, δεν έφτασε ποτέ. Παρακαλούνται, λοιπόν, να αποστείλουν το μέιλ τους ηλεκτρονικά στην κα Χασιακού. Στην ίδια μπορούν να απευθύνουν τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις στο γραφείο της ή μέσω μέιλ. 


Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19 

 22-3-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 21-3-2019 ενέκρινε την επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Πρακτικής Άσκησης.Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19

20-3-2019

 Ενημερωτική Συνάντηση 

Την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, ώρα 12, στην αίθουσα 430 της Φιλοσοφικής Σχολής θα πραγματοποιηθεί  Συνάντηση για ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την Πρακτική Άσκηση  με τους αρμοδίους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και την Επιστημονική Υπεύθυνη.

Η συμμετοχή ΟΛΩΝ των επιλεγέντων φοιτητών είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία και όλες τις λεπτομέρειες της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και να υποβάλλουν ερωτήσεις.


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19

12-3-2019

Ορθός Τελικός Κατάλογος Πρακτικής Άσκησης

 Επειδή στον ανηρτημένο Κατάλογο επιλεγέντων/ επιλαχόντων είχε αναγραφεί εκ παραδρομής δύο φορές το όνομα του ίδιου φοιτητή (Μεζίνης Κων/νος, θέση 13 ΚΑΙ θέση 39), ο κατάλογος διορθώθηκε και όλοι μετά την θέση 38 μετακινούνται μια θέση πιο πάνω. Κατά συνέπεια, η Άννα- Μαρία Σδράλια μετακινείται από πρώτη επιλαχούσα στη θέση 93. Δημοσιεύεται ο Τελικός Κατάλογος επιλεγέεντων- επιλαχόντων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ - ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

28- Αθανασίου Ευανθία

72- Αναγνωστάκης Ιωάννης

26- Αντωνιάδη Ελένη – Μαρία

4 - Αυγερινόπουλος Σπυρίδων

53- Αχτσή Κων/να

29- Βαρελά Κων/να

54- Βασιλάκη Δέσποινα

80- Βάσιου Νεφέλη

30- Βερεκέτη Ερμιόνη

66- Γεωργακάκη Βασιλική-Μαρία

79- Γιαζτζή Μαρίνα

67- Γούσια Δανάη

86- Δαββέτας Παναγιώτης

52- Δεσίκου Αλεξάνδρα

47- Δημητρίου Λορελάι – Βασιλική

41- Διαματάρη Παναγιώτα

20- Ευθυμιοπούλου Σοφία-Μαρία-Στεφανία

42- Ζαπάντη Νίκη

92- Θεοδώρου Κων/να

9 - Καπετανάκης Κων/νος

82- Καρανάσου Δανάη

71- Κατσιάπη Μαρία – Ειρήνη 

5 - Κατσίγιαννης Κων/νος

50- Κοπακάκη Ιωάννα

62- Κουτσιμπέλης Νικόλαος

25- KrastevaLora

81- Κριεμπάρδη Αικατερίνη

77- Κωνσταντινίδου Μαρίνα

89- Κωνσταντινίδης Ηλίας

12- Κωτσάκης Αθανάσιος

70- Λιαροπούλου Θεοδώρα

17- Λιόπετα Χριστίνα

7 - Μαθιουδάκη Σοφία

36- Μανανά Χρυσούλα

18- Μάστορα Στεφανία-Σταματίνα

23- Μάστορα Ραφαηλία-Σπυριδούλα

78- Μαστρογιάννη Ειρήνη

19- Μαύρος Ευστράτιος

13- Μεζίνης Κων/νος

63- Μετσίου Τατιάνα

14- Μηλιοπούλου Κων/να

57- Μητράκη Παναγιώτα

31- Μιχαηλίδου Χρυσούλα

90- Μιχαλοπούλου Ευσταθία

16- Μόσχου Ευαγγελία

27- Μπάδα Ευαγγελία

22- Μπαϊρακτάρης Κων/νος

88- Μπάκα Γρηγορία

1 - Μπότσα Αικατερίνη

61- Μπίτα Ελπίδα 

85- Μπουζέα Γεωργία

46- Μπούρα Αντιγόνη

73- Μυλωνάς Πλούτος Έκτωρ

40- Ντούζου Αρτεμισία

55- Πανγκανίκας Χρήστος

43- Παπαγόρα Αθανασία

10- Παπαδόγιαννη Αναστασία

76- Παππάς Νικόλαος

48- Παστρικού Αγγελική

49- Πεππές Ιωάννης –Νικόλαος

58- Περυσινάκη Αναστασία

32- Πετσίτης Νικόλαος

37- Πετροπούλου Ειρήνη

68- Ποθοπούλου Μαρία

21- Πολυχρονάκη Νίκη

35- Πρασίνου Κυριακή

56- Πρίτσα Ελένη

65- Ρεμπούτσικα Μαρία

39- Σακελλαράκη Θωμαΐς

93- Σδράλια  ΄Αννα- Μαρία

15- Σεκλός Σωτήριος 

44- Σίμος Χαράλαμπος

6 - Σκαλτσά Ελένη

59- Σλότου Μικαέλλα –Ηλέκτρα

2 - Σουλελέ Άννα

8 - Σπηλιώτη Χριστίνα

45- Σταθέα Μαριλένα 

75- Στάθη Παναγιώτα

69- Στεργίου Χριστίνα

34- Στύλιος Σπύρος

11- Suvorov Konstantin

33- Σωτηρόπουλος Σωτήριος

87- Ταράντου Δήμητρα

38- Τσιτωνάκης Σταύρος

91- Τσονάκας Κων/νος

83- Φωτεινάκη Δήμητρα

24- Φωτεινόπουλος Φώτιος

51- Χαλαστάρα Άρτεμις 

84- Χατζάκη Χρυσή

74- Χολέβας-Μανιάτης Φοίβος

60- Χριστοπούλου Μαρία-Ιωάννα

64- Χρύσανθος Στέφανος

3 - Χρυσαδάκου Αλεξάνδρα

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

94- Ασλαματζίδη Ιωάννα

100-Γεωργίου Αθανάσιος

96- Γιαννούλη Αρετή

95- Δαλαχάνη Ιωάννα

102-Καλεμικεράκη Αθηνά- Βαρβάρα

101-Κόκκου Αναστασία

99- Κορέντη Μαρία- Γαρυφαλλιά

97- Κουμπούρης Αναστάσιος

98- Λιλικάκης Χρήστος

103- Μυτιληνού Αναστασία


 

Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19

 Διόρθωση στον Κατάλογο επιλεγέντων

22-2-2019

Εκ παραδρομής αποδόθηκαν λάθος μόρια στην Παναγιώτα Μητράκη, η οποία, επειδή φοιτά στο 8ο εξάμηνο, λαμβάνει 100 μόρια και μετακινείται στην 58η θέση. Κατά συνέπεια, η Άννα -Μαρία Σδράλια μετακινείται στην 94η θέση, ως πρώτη επιλαχούσα.Σύντομα θα ανακοινωθούν οδηγίες για τις διαδικασίες εκ μέρους των φοιτητών.

Τελικός Κατάλογος Επιλεγέντων-επιλαχόντων – διορθωμένοςΠρακτικής Άσκησης 2018- 2019 "διόρθωση καταλόγου"Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19

18-2-2019

Μετά από την εξέταση των ενστάσεων και την Έγκριση του Καταλόγου από τη Συνέλευση του Τμήματος της 7-2-2019, δημοσιεύεται ο Τελικός κατάλογος των επιλεγέντων και επιλαχόντων για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 2018-19. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές. 25-1-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής φοιτητών για την  Πρακτική Άσκηση 2018-2019

Σήμερα, 24-1-2019,  τα υπογραφόμενα μέλη ΔΕΠ Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Δήμητρα Λαμπροπούλου και Αφροδίτη Χασιακού, υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης, συνήλθαν ως επιτροπή για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση κατά το 2019. Έλεγξαν τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά τους και, με βάση τα κριτήρια που είχαν ορισθεί με τον εγκριθέντα από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εσωτερικό Κανονισμό, επέλεξαν και κατέταξαν τους φοιτητές για τις 88 αρχικά προκηρυχθείσες θέσεις και τις επιπλέον 5, που δόθηκαν από γενικότερη ανακατανομή των θέσεων, σύνολο 93, σύμφωνα με τον συνημμένο κατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει και τους επιλαχόντες, οι οποίοι θα κληθούν να πραγματοποιήσουν την Άσκηση σε περίπτωση που αδυνατεί κάποιος από τους επιλεγέντες.

Ο Κατάλογος εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος της 24-1-2019.Ο κατάλογος είναι προσωρινός, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα γίνουν δεκτές Τρίτη 29/01, Πέμπτη 31/01 και Παρασκευή 01/02/ 2019, ώρες 12:00 - 15:00, στην κυψέλη 405, στο γραφείο της κ. Χασιακού.

Τα τελικά αποτελέσματα μαζί με οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων.

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018- 2019

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

αα

Μόρια

Ονοματεπώνυμο

Εξ

Μ.Ο

1

120

Μπότσα Αικατερίνη

8

8.93

2

120

Σουλελέ Άννα

8

8.74

3

120

Χρυσαδάκου Αλεξάνδρα

8

8.48

4

120

Αυγερινόπουλος Σπυρίδων

8

8.43

5

120

Κατσιγιάννης Κων/νος

8

7.81

6

120

Σκαλτσά Ελένη

8

7.7

7

120

Μαθιουδάκη Σοφία

8

7.45

8

120

Σπηλιώτη Χριστίνα

8

7.13

9

120

Καπετανάκης Κων/νος

8

7.04

10

110

Παπαδόγιαννη Αναστασία

6

8.62

11

110

Suvorov Konstantin

6

7.56

12

105

Κωτσάκης Αθανάσιος

8

8.13

13

105

Μεζίνης Κων/νος

8

6.41

14

100

Μηλιοπούλου Κων/να

8

8.95

15

100

Σεκλός Σωτήριος

8

8.74

16

100

Μόσχου Ευαγγελία

8

8.73

17

100

Λιόπετα Χριστίνα

8

8.72

18

100

Μάστορα Στεφανία-Σταμ

8

8.63

19

100

Μαύρος Ευστράτιος

8

8.56

20

100

Ευθυμιοπούλου Σοφία Μαρία Στεφανία

8

8.39

21

100

Πολυχρονάκη Νίκη

8

8.34

22

100

Μπαϊρακτάρης Κων/νος

8

8.33

23

100

Μάστορα Ραφαηλία-Σπυρ

8

8.1

24

100

Φωτεινόπουλος Φώτιος

8

8.09

25

100

Krasteva Lora

8

8.03

26

100

Αντωνιάδη Ελένη-Μαρία

8

8

27

100

Μπαδά Ευαγγελία

8

7.9

28

100

Αθανασίου Ευανθία

8

7.89

29

100

Βαρελά Κων/να

8

7.88

30

100

Βερεκέτη Ερμιόνη

8

7.87

31

100

Μιχαηλίδου Χρυσούλα

8

7.76

32

100

Πετσίτης Νικόλαος

8

7.74

33

100

Σωτηρόπουλος Σωτήριος

8

7.58

34

100

Στύλιος Σπυρίδων

8

7.53

35

100

Πρασίνου Κυριακή

8

7.52

36

100

Μανανά Χρυσούλα

8

7.48

37

100

Πετροπούλου Ειρήνη

8

7.39

38

100

Τσιτωνάκης Σταύρος

8

7.36

40

100

Σακελλαράκη Θωμαϊς

8

7.35

41

100

Ντούζου Αρτεμισία

8

7.31

42

100

Διαματάρη Παναγιώτα

8

7.16

43

100

Ζαπάντη Νίκη

8

7.11

44

100

Παπαγόρα Αθανασία

8

7.02

45

100

Σίμος Χαράλαμπος

8

7

46

100

Σταθέα Μαριλένα

8

6.95

47

100

Μπούρα Αντιγόνη

8

6.85

48

100

Δημητρίου Λορελάι-Βασιλ

8

6.79

49

100

Παστρικού Αγγελική

8

6.74

50

100

Πεππές Ιωάννης-Νικ

8

6.68

51

100

Κοπακάκη Ιωάννα

8

6.56

52

100

Χαλαστάρα Άρτεμις

8

6.55

53

100

Δεσίκου Αλεξάνδρα

8

6.54

54

100

Αχτσή Κων/να

8

6.5

55

100

Βασιλάκη Δέσποινα

8

6.48

56

100

Πανγκανίκας Χρήστος

8

6.41

57

100

Πρίτσα Ελένη

8

6.4

58

100

Μητράκη Παναγιώτα

8

5.96

59

90

Περυσινάκη Αναστασία

6

9.46

60

90

Σλότου Μικαέλλα-Ηλέκτρα

6

9.33

61

90

Χριστοπούλου Μαρία-Ιωάν

6

9.15

62

90

Μπίτα Ελπίδα

6

8.27

63

90

Κουτσιμπέλης Νικόλαος

10

7.77

64

90

Μετσίου Τατιάνα

6

7.69

65

90

Χρύσανθος Στέφανος

6

7.65

66

90

Ρεμπούτσικα Μαρία

10

7.56

67

90

Γεωργακάκη Βασιλ-Μαρία

6

7.04

68

90

Γούσια Δανάη

6

7

69

90

Ποθοπούλου Μαρία

6

6.95

70

90

Στεργίου Χριστίνα

6

6.89

71

90

Λιαροπούλου Θεοδώρα

6

6.76

72

90

Αναγνωστάκης Ιωάννης

10

6.39

73

90

Μυλωνάς Πλούτος Εκτωρ

6

6.27

74

80

Χολέβας Μανιάτης-Φοίβος

14

6.77

75

80

Στάθη Παναγιώτα

12

6.67

76

70

Μαστρογιάννη Ειρήνη

10

9.34

77

80

Παππάς Νικόλαος

10

8.85

78

80

Κωνσταντινίδη Μαρίνα

10

8.45

79

70

Γιαζτζή Μαρίνα

10

8.42

80

70

Βάσιου Νεφέλη

10

8.4

81

70

Κριεμπάρδη Αικατερίνη

10

8.26

82

70

Καρανάσου Δανάη

10

8.09

83

70

Φωτεινάκη Δήμητρα

10

8.09

84

70

Χατζάκη Χρυσή

10

7.78

85

70

Μπουζέα Γεωργία

10

7.37

86

70

Δαββέτας Παναγιώτης

10

7.36

87

70

Ταράντου Δήμητρα

10

7.3

88

70

Μπάκα Γρηγορία

10

7.03

89

70

Κωνσταντινίδης Ηλίας

10

7

90

70

Μιχαλοπούλου Ευσταθία

10

7

91

70

Τσονάκας Κων/νος

10

7

92

70

Θεοδώρου Κων/να

10

6.97

93

70

Σδράλια Άννα – Μαρία

10

6.92

 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

αα

Μόρια

Ονοματεπώνυμο

ΕΞ

Μ.Ο

94

70

Ασλαματζίδη Ιωάννα Δεσπ

10

6.9

95

70

Κατσιάπη Μαρία-Ειρήνη

10

6.73

96

70

Δαλαχάνη Ιωάννα

10

6.66

97

70

Γιαννούλη Αρετή

10

6.54

98

70

Κουμπούρης Αναστάσιος

10

6.52

99

70

Λιλικάκης Χρήστος

10

6.4

100

70

Κορέντη Μαρία-Γαρυφαλλιά

10

6.06

101

60

Γεωργίου Αθανάσιος

12

7.82

102

60

Κόκκου Αναστασία

16

7.42

103

60

Καλεμικεράκη Αθηνά-Βαρβάρα

12

7.17

104

60

Μυτιληνού Αναστασία

16

6.97Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19

17-12-2018

Στοιχεία απαραίτητα για την αίτηση της Πρακτικής Άσκησης

Προκειμένου οι φοιτητές να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ), πρέπει να συμπληρώσουν στο έντυπο της αίτησης το ΑΦΜ τους και αριθμό λογαριασμού τραπέζης, στον οποίο να υπάρχει το όνομά τους.

Όσοι δεν έχουν ΑΦΜ, πρέπει να επισκεφθούν την ΔΟΥ (Εφορεία της περιοχής τους) με την ταυτότητά τους και να ζητήσουν έκδοση/ απόδοση ΑΦΜ.

Όσοι δεν έχουν Λογαριασμό σε Τράπεζα, μπορούν να ανοίξουν σε οποιοδήποτε κατάστημα προσκομίζοντας την ταυτότητά τους, το ΑΦΜ τους, το έντυπο Ε1 (δικό τους, αν κάνουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση, ή του γονέα τους) και λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας του τόπου κατοικίας τους. Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση δεν είναι μισθοδοσία/ τακτική πληρωμή, είναι μία εφάπαξ καταβολή ποσού για την συμμετοχή τους.Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19

5-12-2018

Στην συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 29 -11-2018 εγκρίθηκαν διορθώσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.

 


Για τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης
 πατήστε εδώ.Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2018-19

5-12-2018

 

Σε λίγες ημέρες θα αναρτηθεί ανακοίνωση για την διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης για το 2018-2019 και οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Παρακαλούνται να έχουν προηγουμένως μελετήσει τον Εσωτερικό Κανονισμό, ώστε να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά και να γνωρίζουν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Από φέτος (δεν ισχύει για τους παλαιούς) η ΠΑ εντάσσεται ως μάθημα του εαρινού εξαμήνου στο Πρόγραμμα Σπουδών μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της 24-10-2018. Εντάσσεται.  στα επιλεγόμενα κατεύθυνσης και των δύο Τομέων του Τμήματος, με τις αντίστοιχες 5,5 πιστωτικές μονάδες και με βαθμολόγηση. Συνεπώς, θα δηλώνεται ως μάθημα. Εμφανίζεται στον Οδηγό Σπουδών στις σελίδες 19, 25-27, 47-49 και 102.
Η ΠΑ θα πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, αλλά και κατά τους θερινούς μήνες και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οπότε και λήγει το Πρόγραμμα.

ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου και οι επί πτυχίω, που πρόκειται να δώσουν τα τελευταία τους μαθήματα για πτυχίο σε συγκεκριμένη περίοδο, πρέπει να έχουν παράλληλα πραγματοποιήσει και την Πρακτική Άσκηση, διότι, όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα μαθήματα που οφείλουν, χάνουν την φοιτητική τους ιδιότητα, συνεπώς δεν πρέπει να εκκρεμεί η Πρακτική Άσκηση. Π.χ. αν κάποιος φοιτητής σκοπεύει να ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, πρέπει να έχει ολοκληρώσει και την Πρακτική Άσκηση μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ομοίως και για τον Σεπτέμβριο, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Αν όμως κάποιος φοιτητής σκοπεύει να ολοκληρώσει τις εξετάσεις των μαθημάτων του σε επόμενη φάση, τότε μπορεί να ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε συνήθως λήγει και το πρόγραμμα.

Ακαδημαϊκός επόπτης: Αφροδίτη Χασιακού, Κυψέλη 405

 

E-mail: ahassia[at]arch.uoa[dot]gr

 

Ώρες υποδοχής (γενικά), Τρίτη 1-3 και Τετάρτη 2-3. Θα ανακοινωθούν άλλες ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2017-2018

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου , Τ.Κ.15784, Αθήνα
Ακαδημαϊκός Επόπτης: Λέκτορας Αφρ. Χασιακού
Τηλ. 210-7277655, e-mail: ahassia[at]arch.uoa[dot]gr

 

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ

9/10/2018


Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης κ. Αφρ. Χασιακού δέχεται τους φοιτητές στο γραφείο της κάθε Τρίτη 1-3 και Τετάρτη 2-3.


Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου , Τ.Κ.15784, Αθήνα
Ακαδημαϊκός Επόπτης: Λέκτορας Αφρ. Χασιακού
Τηλ. 210-7277655, e-mail: ahassia[at]arch.uoa[dot]gr

9/7/2018

Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2017-18


Σχετικά με την Πρακτική άσκηση, η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος κ. Α. Χασιακού θα δεχτεί την Παρασκευή 13/7/2018 και ώρα 11.00-13.00 π.μ.

 


Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση 2017-2018

 Νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος

1-7-2018

 Επειδή υπάρχουν κενές θέσεις,

• Καλούνται οι φοιτητές που είχαν κάνει αίτηση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση και δεν επελέγησαν στην πρώτη φάση να επανέλθουν, εφόσον ενδιαφέρονται.

•Καλούνται επίσης να κάνουν αίτηση όσοι δεν είχαν κάνει την πρώτη φορά, αλλά τώρα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση.

Η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει άμεσα και έχει ως εξής:

 1. Στέλνετε μέιλ εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στην υπεύθυνη Αφρ. Χασιακού: ahassia[at]arch.uoa[dot]gr
 2. Διαβάζετε πολύ προσεκτικά τις Οδηγίες για τα απαραίτητα έγγραφα , που έχουν αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις της  Ιστοσελίδας  του  Τμήματος.
 3. Εκτυπώνετε και συμπληρώνετε τις φόρμες των εγγράφων που είναι αναρτημένες εδώ.
 4. Τα προσκομίζετε στο γραφείο της κ. Αφρ. Χασιακού (Κυψέλη 405) για υπογραφή τις εξής ημέρες: Τρίτη 3/7/18 και Τετάρτη 4/7/2018, ώρες 11.00-14.00 και Πέμπτη 5/7/18, ώρες 12.00-14.00.
 5. Μετά την υπογραφή, καταθέτετε τα έγγραφα στο Γραφείο της Πρακτικής Άσκησης, Σταδίου 5, στον κ. Τσερώνη  μέχρι 6/7 για όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση Αύγουστο – Σεπτέμβριο και μέχρι 20/7 για όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση Σεπτέμβριο – Οκτώβριο.

23-6-2018

Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ -ΕΣΠΑ 2017-2018

Τα έγγραφα που αφορούν την πρακτική σας άσκηση βρίσκονται σε εκκρεμότητα και πρέπει να τα προχωρήσετε προκειμένου  να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να πραγματοποιήσετε την άσκηση.

Όσοι για διάφορους λόγους δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την άσκηση υποχρεούσθε να το δηλώσετε, ώστε να μην παραμένετε υπόλογοι, σε ό,τι αφορά το διοικητικό αλλά και το οικονομικό θέμα, αλλά και για να προωθηθούν οι επιλαχόντες συνάδελφοί σας.

Παρακαλείσθε, λοιπόν, αφού μελετήσετε προσεκτικά τις Οδηγίες , που έχουν πρόσφατα αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις της  Ιστοσελίδας του Τμήματος και αφού συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να προσέλθετε  όχι πλέον στο γραφείο του Τομέα Ιστορίας (λόγω κωλύματος  της κας Χαρίση), αλλά στον Τομέα Αρχαιολογίας, Κυψέλη 405, είτε στο γραφείο της κας Γκιώνη, στη Γραμματεία του Τομέα, είτε στο γραφείο της  κας Χασιακού,  την Τρίτη, 26-6-2018, ώρα 11- 13.30 και μόνο σε περίπτωση σοβαρού εμποδίου, την Πέμπτη, 28-6-2018, ώρα 11.30- 13.30.

Αν δεν υπάρξει εκ μέρους σας ανταπόκριση θα προωθήσουμε τις επόμενες αιτήσεις.Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ

18/6/2018

Όσοι φοιτητές λαμβάνουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση παρακαλούνται να παραλάβουν τα έγγραφα που έχουν υπογράψει (Ιδιωτικά Συμφωνητικά κ.α.) από την Κυψέλη 405 είτε από το γραφείο της Γραμματέως του Τομέα Αρχαιολογίας κας Μ. Γκιώνη, είτε από το γραφείο της Επιστ. Υπευθύνου κας Αφρ. Χασιακού τις εξής ημέρες και ώρες:

 • Τρίτη, 19/6/18: 11.00 -14.00
 • Τετάρτη 20/6/18: 11.30- 14.00
 • Τρίτη 26/6/18: 11.00- 14.00

Τα έγγραφα: • Ιδιωτικό Συμφωνητικό με ΕΚΠΑ, • Συμφωνητικό ΕΚΠΑ –Φορέα, • Φωτοτυπία Λογαριασμού Τραπέζης και Δήλωση Φυσικού Προσώπου για κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του κου Κ. Τσερώνη, Σταδίου 5 άμεσα και, πάντως, ένα μήνα ΠΡΙΝ την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Όσοι θα ξεκινήσουν την Άσκηση αρχές Αυγούστου πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα μέχρι 28/6/18.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους επιλαχόντες: Αρχ. Παπασημακοπούλου, Χ. Βενιανάκη, Φ. Στραγαλινού και Μ. Βενιέρη.

Όσοι δεν έχετε ακόμη κάνει επιλογή Φορέα, να το κάνετε, να πάρετε κωδικό. Την αντιστοίχιση με τον ΑΤΛΑΝΤΑ θα την κάνετε με τον κ. Τσερώνη, όταν πάτε για να καταθέσετε τα χαρτιά σας στο γραφείο του.

Όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση πρέπει να προσπαθήσετε να είστε συνεπείς. Αν για σοβαρούς λόγους δεν μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την Άσκηση πρέπει να το δηλώσετε οπωσδήποτε και εγκαίρως στην κα Γκιώνη ή στην κα Χασιακού, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποδέσμευσης της θέσης (και του ποσού που σας αντιστοιχεί), ώστε να μην παραμείνετε υπόλογοι αλλά και για να επωφεληθούν οι επιλαχόντες συμφοιτητές σας.

Οι επιλαχόντες παρακαλούνται να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις για την περίπτωση που προκύψουν θέσεις.

Με την ολοκλήρωση της Άσκησής σας, πρέπει να υποβάλετε τα εξής έγγραφα, πρότυπα των οποίων είναι ανεβασμένα στην Ιστοσελίδα:

 1. Αξιολόγηση από τον επιβλέποντα του φορέα σας.
 2. Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών από τον Υπεύθυνο του Φορέα όπου πραγματοποιήσατε την Πρακτική σας άσκηση. Ο επιβλέπων και ο υπεύθυνος μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά εσείς πρέπει να προσκομίσετε και τα δύο έγγραφα (αξιολόγηση και βεβαίωση)
 3. Βεβαίωση Επιστημονικού Υπευθύνου (Α. Χασιακού) για εκτέλεση εργασιών (μετά από έλεγχο εκ μέρους της των προηγούμενων εγγράφων)
 4. Έκθεση Πεπραγμένων από τον/ την φοιτητή/τρια.

Προς διευκόλυνση των φοιτητών που λαμβάνουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση, επισυνάπτονται και πάλι οι φόρμες των απαραίτητων εγγράφων. Δείτε ποια έγγραφα προσκομίζετε ΠΡΙΝ και ποια ΜΕΤΑ την Πρακτική Άσκηση. Ακολουθήστε τις «Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης».Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ

13/6/2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές της Πρακτικής Άσκησης στο επόμενο διάστημα να επικοινωνούν, αντί με την κα Χαρίση στο γραφείο του Τομέα Ιστορίας, με την κα Γκιώνη στο γραφείο του Τομέα Αρχαιολογίας ή με την κα Χασιακού (Κυψέλη 405).
Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ

8/6/2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και δεν έχουν καταθέσει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου, να το προσκομίσουν οπωσδήποτε την Τρίτη 12/6/2018 και την Τετάρτη 13/6/2018 ώρες 11:00 – 13:00, στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κυψέλη 409.

 

Διευκρινίζεται επίσης, πως στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και οι κάτωθι φοιτητές/ τριες που είχαν οριστεί ως επιλαχόντες/ουσες:

 1. Βερεκέτη Ερμιόνη 7,50 (έπειτα από κλήρωση καθώς ισοβαθμεί με την φοιτήτρια Βένερη Μαρία)
 2. Βένερη Μαρία 7,50
 3. Φαλία Μυρσίνη 7,28
 4. Σπανοπούλου Ευμορφία - Μαρία 7,16
 5. Κυριακώδη Αθηνά 7,00
 6. Σπηλιώτη Χριστίνα 6,91
 7. Βασιλάκη Δέσποινα 5,86Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ

 25-4-2018

Παραλάβαμε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Οδηγίες και τα Πρότυπα εγγράφων για συμπλήρωση τόσο για την έναρξη όσο και για τη λήξη της άσκησης. Δείτε τα συνημμένα.Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ

19/04/2018

Ενημερώνουμε πως την Τετάρτη 25/04/2018, 12:00 – 14:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον 3ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής, στην Αίθουσα Συνεδριών της Κοσμητείας, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των φοιτητών, ιδίως για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η όλη διαδικασία.

Επειδή παρατηρούνται προβλήματα και δυσκολίες κατά την συμπλήρωση των αιτήσεων, καλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης να προσέλθουν στη συνάντηση έχοντας μαζί τους τυπωμένο εις τριπλούν, αλλά όχι συμπληρωμένο, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου, για το οποίο θα λάβουν ακριβείς οδηγίες ορθής συμπλήρωσης.

Επισημαίνουμε ότι οι φοιτητές πρέπει να έχουν προσωπικό ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου), όχι των γονέων τους, διαφορετικά δεν μπορούν να πληρωθούν. Όσοι δεν έχουν, χρειάζεται να αποτανθούν στην Εφορία (ΔΟΥ) στην οποία ανήκουν και να  ζητήσουν την έκδοση προσωπικού ΑΦΜ.

Επίσης, παρακαλούνται οι επιλαχόντες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις, διότι είναι πιθανόν μερικοί να κληθούν σε αντικατάσταση όσων επιλεγέντων δεν θα μπορέσουν για διάφορους λόγους να πραγματοποιήσουν την άσκηση.Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση 207-2018

9-3-2018

 

Παρακαλώ δείτε τις συνημμένες οδηγίες για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.Ανακοίνωση οριστικών Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2017- 2018

 

20-2-2018

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η επιτροπή κατέληξε στον παρακάτω Οριστικό – Τελικό Κατάλογο φοιτητών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2017-2018

8ο Εξάμηνο

 1. Αγραβαράς Δαμιανός  7,86
 2. Αγραφα Μαρία   6,45
 3. Ασλόγλου Αντωνία 9.03
 4. ΒατοπούλουΣτυλιανή  7,31
 5. Βλασσοπούλου Χριστίνα   6,74
 6. Βουτηρέα Δήμητρα 8,13
 7. Γιαννακοπούλου Παρασκεύη 8,15
 8. Δημητρακοπούλου Κωνσταντίνα 8,86
 9. Κασίμου Ελένη  8
 10. Κεραμάρη Κωνσταντίνα  6,83
 11. Κοκκαλιά Μυρτώ 8,45
 12. Λάβδα Ευανθία  6, 89
 13. Λίντζος Θεόδωρος   7,56
 14. Μαρίτσα Σταυρούλα 8,48
 15. Μαστρογιάννη Ειρήνη 9,22
 16. Μελέτη Ελένη Ειρήνη  6,21
 17. Μιχαλοπούλου Μαρία – Ευαγγελία 7,08
 18. Μυλωνά Χριστίνα  7,40
 19. Νικολογιάννη Σταματίνα   6,72
 20. Παναγιώτου Φίλιππος 6,68
 21. Παπαχάμος Αθανάσιος    7,59
 22. Πετανίτη Στυλιανή     6, 21
 23. Πολυκανδριώτη Ευαγγελία   6,86
 24. Στελλάκη Εύα 6,47
 25. Στεφάνου Χριστίνα 9,13
 26. Στρωματία Σωτηρία 9,22
 27. Τοπαντζά Αγγελική 7, 64
 28. Τσαμπαζόγλου Ναταλία 8,50
 29. Τσίτου Μαρία – Χριστίνα   7
 30. Φλώρου Καλλιρρόη   7,56
 31. Φτίκα Νεκταρία    7, 82

10ο εξάμηνο

 1. Αδάμη Πηγή 6,64
 2. Βασιλάκη Ελένη 7,57
 3. Γάτης Γεώργιος 6,67
 4. Δημητρακοπούλου Αγγελική  7,58
 5. Δοβα Γεωργία   8,20
 6. Κακούρη Ελένη 6,80
 7. Καλογρίδου Μαριάννα 7,12
 8. Κουνδουράκη Μαρία 7,66
 9. Κωνσταντάκου Γρηγορία 6,61
 10. Κωνσταντίου Αντωνία 7,90
 11. Λάου Αγγελική   7,34
 12. Λίτση Σεβαστή 8,19  
 13. Λογιώτη Μαρία  6,83
 14. Μελαχροινού Τζένη   6,98
 15. Μπλάθρα Ιωάννα – Μαρία  7,24
 16. Ναούμ Δέσποινα  7,26
 17. Ξενάριου Δανάη – Ελένη 8,31
 18. Παλογιαννίδη Βασιλεία  6,78
 19. Παπανδρέου Δάφνη  7,16
 20. Παπανικολάου Θεοχαράτου  Αντιγόνη – Παναγιώτα 8,40
 21. Πέττα Ευαγγελία 8,96
 22. Σιγάλα Ευαγγελία  8,46
 23. Σταθάκη Μαρία- Άννα 6,64
 24. Τσούτση Αικατερίνη – Αμάντα 7,14
 25. Φιλίππου Εμμανουήλ  7,56
 26. Χαλβαντζή Ιωάννα   7,72

11ο εξάμηνο

 1. Αργύρη Ανδριάννα 7,46
 2. Αργυρίου Βασιλική 6,95
 3. Βαφειάδη Παναγιώτα 8,45
 4. Γαβριήλ Νεκταρία  6,90
 5. Ζώτου – Βαρουτά Αθηνά 7,43
 6. Θουά Κωνσταντίνα 7,87
 7. Κιούκη Δανάη – Κωνσταντίνα  6,75
 8. Κοβάνη Δήμητρα  8,24
 9. Κυρίτση Ισμήνη 7,61
 10. Μαυρωνά Στεφανία 6,41
 11. ΠέγκουΙώαννα  6,71
 12. Σάλτα  Αλεξάνδρα  7,81
 13. Χρίστοβα Εβελίνα 7,76

13ο εξάμηνο

 1. Γερολυμάτου Βασιλική Χρυσούλα 6,59
 2. Κουρούμαλη Νικολέττα Μαρία 6,74
 3. Λιλλή Μιχαηλία 7,06
 4. Μπισκιτζή Δήμητρα 6,57

5ο Εξάμηνο

 1. Τσαντές Σταύρος     9, 04
 2. Πολυχρονάκη Νίκη   8,15
 3. Παπασημακοπούλου Αρχοντούλα  8,08
 4. Βενιανάκης Χαράλαμπος    7,92 
 5. Κωτσάκης Αθανάσιος   Ειδική Κατηγορία  στα κοινωνικά κριτήρια
 6. Στραγαλινού Φωτεινή  7,72

Επιλαχόντες

 1. Βερεκέτη Ερμιόνη  7,50  (έπειτα από κλήρωση καθώς ισοβαθμεί με την φοιτήτρια Βένερη Μαρία)
 2. Βένερη Μαρία  7,50
 3. Φαλία Μυρσίνη  7,28
 4. Σπανοπούλου Ευμορφία -  Μαρία  7,16
 5. Κυριακώδη Αθηνά      7,00
 6. Σπηλιώτη Χριστίνα   6,91
 7. Βασιλάκη Δέσποινα 5,86Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής φοιτητών Πρακτικής Άσκησης 2017 - 2018

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την Πρακτική Άσκηση   των φοιτητών 2017-18 ήταν 93 για 80 προσφερόμενες θέσεις.

Εξετάστηκαν από την τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τα Μέλη ΔΕΠ, Αφροδίτη Χασιακού (Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης), Δήμητρα Λαμπροπούλου και Χρύσανθο Κανελλόπουλο, όπως είχε οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος της 26-10-2017.

Αναρτάται εδώ ο Κατάλογος των φοιτητών, οι οποίοι έγιναν δεκτοί σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Υπάρχουν επιλεγέντες και επιλαχόντες ανάλογα με την μοριοδότηση και τον ανώτατο αριθμό των προσφερόμενων θέσεων.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι 16/02/2018, γραπτώς προσκομίζοντάς την στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση κωλύματος και ειδικών περιπτώσεων η ένσταση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email: mrlharisi[at]gmail[dot]com

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ και ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018

8ο Εξάμηνο

 1. Αγραβαράς Δαμιανός  7,86
 2. Αγραφα Μαρία   6,45
 3. Ασλόγλου Αντωνία 9.03
 4. ΒατοπούλουΣτυλιανή  7,31
 5. Βλασσοπούλου Χριστίνα   6,74
 6. Βουτηρέα Δήμητρα 8,13
 7. Γιαννακοπούλου Παρασκεύη 8,15
 8. Δημητρακοπούλου Κωνσταντίνα 8,86
 9. Κασίμου Ελένη  8
 10. Κεραμάρη Κωνσταντίνα  6,83
 11. Κοκκαλιά Μυρτώ 8,45
 12. Λάβδα Ευανθία  6, 89
 13. Λίντζος Θεόδωρος   7,56
 14. Μαρίτσα Σταυρούλα 8,48
 15. Μαστρογιάννη Ειρήνη 9,22
 16. Μελέτη Ελένη Ειρήνη  6,21
 17. Μιχαλοπούλου Μαρία – Ευαγγελία 7,08
 18. Μυλωνά Χριστίνα  7,40
 19. Νικολογιάννη Σταματίνα   6,72
 20. Παναγιώτου Φίλιππος 6,68
 21. Παπαχάμος Αθανάσιος    7,59
 22. Πετανίτη Στυλιανή     6, 21
 23. Πολυκανδριώτη Ευαγγελία   6,86
 24. Στελλάκη Εύα 6,47
 25. Στεφάνου Χριστίνα 9,13
 26. Στρωματία Σωτηρία 9,22
 27. Τοπαντζά Αγγελική 7, 64
 28. Τσαμπαζόγλου Ναταλία 8,50
 29. Τσίτου Μαρία – Χριστίνα   7
 30. Φλώρου Καλλιρρόη   7,56
 31. Φτίκα Νεκταρία    7, 82

10ο εξάμηνο

 1. Αδάμη Πηγή 6,64
 2. Βασιλάκη Ελένη 7,57
 3. Γάτης Γεώργιος 6,67
 4. Δημητρακοπούλου Αγγελική  7,58
 5. Δοβα Γεωργία   8,20
 6. Κακούρη Ελένη 6,80
 7. Καλογρίδου Μαριάννα 7,12
 8. Κουνδουράκη Μαρία 7,66
 9. Κωνσταντάκου Γρηγορία 6,61
 10. Κωνσταντίου Ευαγγελία 7,90
 11. Λάου Αγγελική   7,34
 12. Λίτση Σεβαστή 8,19
 13. Λογιώτη Μαρία  6,83
 14. Μελαχροινού Τζένη   6,98
 15. Μπλάθρα Ιωάννα – Μαρία  7,24
 16. Ναούμ Δέσποινα  7,26
 17. Ξενάκη Ανδριάνα – Μαρία 8,49
 18. Ξενάριου Δανάη – Ελένη 8,31
 19. Παλογιαννίδη Βασιλεία  6,78
 20. Παπανδρέου Δάφνη  7,16
 21. Παπανικολάου Θεοχαράτου  Αντιγόνη – Παναγιώτα 8,40
 22. Πέττα Ευαγγελία 8,96
 23. Σιγάλα Ευαγγελία  8,46
 24. Σταθάκη Μαρία- Άννα 6,64
 25. Τσούτση Αικατερίνη – Αμάντα 7,14
 26. Φιλίππου Εμμανουήλ  7,56
 27. Χαλβαντζή Ιωάννα   7,72

11ο εξάμηνο

 1. Αργύρη Ανδριάννα 7,46
 2. Αργυρίου Βασιλική 6,95
 3. Βαφειάδη Παναγιώτα 8,45
 4. Γαβριήλ Νεκταρία  6,90
 5. Ζώτου – Βαρουτά Αθηνά 7,43
 6. Θουά Κωνσταντίνα 7,87
 7. Κιούκη Δανάη – Κωνσταντίνα  6,75
 8. Κοβάνη Δήμητρα  8,24
 9. Κυρίτση Ισμήνη 7,61
 10. Μαυρωνά Στεφανία 6,41
 11. ΠέγκουΙώαννα  6,71
 12. Σάλτα  Αλεξάνδρα  7,81
 13. Χρίστοβα Εβελίνα 7,76

13ο εξάμηνο

 1. Γερολυμάτου Βασιλική Χρυσούλα 6,59
 2. Κουρούμαλη Νικολέττα Μαρία 6,74
 3. Λιλλή Μιχαηλία 7,06
 4. Μπισκιτζή Δήμητρα 6,57

5ο Εξάμηνο

 1. Τσαντές Σταύρος     9, 04
 2. Πολυχρονάκη Νίκη   8,15
 3. Παπασημακοπούλου Αρχοντούλα  8,08
 4. Βενιανάκης Χαράλαμπος    7,92 
 5. Κωτσάκης Αθανάσιος   Ειδική Κατηγορία  στα κοινωνικά κριτήρια.

Επιλαχόντες

 1. Στραγαλινού Φωτεινή  7,72
 2. Βερεκέτη Ερμιόνη  7,50  (έπειτα από κλήρωση καθώς ισοβαθμεί με την φοιτήτρια Βένερη Μαρία)
 3. Βένερη Μαρία  7,50
 4. Φαλία Μυρσίνη  7,28
 5. Σπανοπούλου Ευμορφία -  Μαρία  7,16
 6. Σπηλιώτη Χριστίνα   6,91
 7. Βασιλάκη Δέσποινα 5,86
Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ

16-1-2018

 

Οι φοιτητές του Η΄ Εξαμήνου και οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν στην Πρακτική ΄Ασκηση  μόνον εφόσον οφείλουν ακόμη μαθήματα και συγκεκριμένα ως εξής: πρέπει ΠΡΙΝ περάσουν και το τελευταίο τους μάθημα να έχουν ολοκληρώσει την ίδια την  Πρακτική Άσκηση, αλλά και όλη την γραφειοκρατική διαδικασία που ακολουθεί (κατάθεση βεβαιώσεων, πληρωμή), διότι, από την στιγμή που ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις τους, κηρύσσονται πτυχιούχοι και χάνουν την φοιτητική τους ιδιότητα, ανεξάρτητα αν έχουν ορκιστεί ή όχι.

Έτσι, αν κάποιος φοιτητής / φοιτήτρια  εξετασθεί τον Φεβρουάριο 2018 στα τελευταία μαθήματα που οφείλει και τα περάσει επιτυχώς, ακόμη και αν έχει κάνει αίτηση για πρακτική άσκηση και έχει γίνει κατ’ αρχήν δεκτός/ δεκτή, δεν μπορεί πλέον να την πραγματοποιήσει.  Σε αυτή την περίπτωση οφείλει να ενημερώσει την Γραμματεία της πρακτικής άσκησης, ώστε να επωφεληθούν από την θέση οι επιλαχόντες.

Στην περίπτωση που δεν επιτύχει σε αυτές τις εξετάσεις ή, γενικά, σκοπεύει να δώσει μαθήματα στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, πρέπει να ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση πριν τις εξετάσεις, όπως περιγράφεται παραπάνω και με την ίδια υποχρέωση ενημέρωσης της Γραμματείας.

Μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, διότι το όλο πρόγραμμα λήγει τον Οκτώβριο.
Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης 2017-2018

Σημαντική ερώτηση και απάντηση

10-1-2018

 

Ερώτηση φοιτητή: Μπορώ να συμμετάσχω στην Πρακτική Άσκηση αν είμαι επί πτυχίω; Αν έχω περάσει τα τελευταία μαθήματα τον Φεβρουάριο, αλλά πριν να ορκιστώ;

Απάντηση: Για όσο διάστημα  χρωστάτε μαθήματα θεωρείστε επί πτυχίω, άρα μπορείτε να κάνετε αίτηση και να συμμετάσχετε στην Πρακτική Άσκηση.

Αν, όμως, περάσετε τα τελευταία μαθήματα τον Φεβρουάριο, τότε θεωρείται ότι έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας και χάνετε την φοιτητική σας ιδιότητα, ανακηρύσσεσθε πτυχιούχοι, ακόμη και αν δεν έχετε ορκιστεί. Οπότε δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε στην Πρακτική Άσκηση.Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης 2017-2018

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Σκοπός και Γενικές πληροφορίες.

Tο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών" (ΠΠΑ) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στοχεύει στην ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στους φυσικούς χώρους επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συναφών προς αυτήν υπηρεσιών, με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία (Οδηγός Σπουδών,www.arch.uoa.gr).
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες Υπουργείων, όπως Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε ερευνητικά ιδρύματα, σχετικά με την Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης.
Είναι προαιρετική, με δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών μία φορά στη διάρκεια των σπουδών τους, έχει δίμηνη διάρκεια και προβλέπει αμοιβή για τους συμμετέχοντες.
Για το 2018 έχουν προκηρυχθεί 80 θέσεις και η προβλεπόμενη αμοιβή ανέρχεται σε 500 ευρώ για το δίμηνο εργασίας. Η άσκηση πρέπει να πραγματοποιηθεί από 1/1/2018 έως 31/10/ 2018.

Tην επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το 2018 έχει η κα.Αφροδίτη Χασιακού.

Για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, στην κα. Μ. Χαρίση, κυψέλη 409, Τρίτη και Παρασκευή ώρες 10:00 13:00.


Διαδικασία - Κριτήρια επιλογής – Αιτήσεις

Για το πρόγραμμα 2017-2018 προσφέρονται 80 θέσεις.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης υποβάλλουν αίτηση (βλ. κατωτέρω).
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι Ακαδημαϊκά (η βαθμολογία τους και το εξάμηνο φοίτησής τους) και Κοινωνικά, όπως αυτά περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα μοριοδότησης, τον οποίο παρακαλούνται να συμβουλευθούν οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης.
Η επιλογή των φοιτητών, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια και σε σχέση με τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων.
Τα αποτελέσματα, με τον κατάλογο των ονομάτων των επιλεχθέντων και με τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.arch.uoa.gr και θεωρούνται προσωρινά, εφόσον υπάρχει δικαίωμα να υποβληθούν ενστάσεις μέχρι τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση.
Μετά την εξέταση και των ενστάσεων, ανακοινώνεται ο τελικός κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων. Τότε οι φοιτητές καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα/ πλατφόρμα ATLAS atlas.grnet.gr, όπου είναι ανηρτημένες οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Εγγράφονται, παίρνουν κωδικό και επιλέγουν τον φορέα, στον οποίο επιθυμούν να εργαστούν. Ενημερώνουν σχετικά τη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία κάνει αντιστοίχιση για κατοχύρωση της θέσης.
Στη συνέχεια, μετά από πρόσκληση της Γραμματείας του Προγράμματος, οι φοιτητές υπογράφουν σύμβαση με το ΕΚΠΑ (ΕΛΚΕ) και, αργότερα, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του φορέα απασχόλησης και του ΕΚΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης υποβάλλονται στη Γραμματεία: βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών και έκθεση επίδοσης από τον φορέα απασχόλησης, έκθεση πεπραγμένων από τον φοιτητή και συντάσσεται απογραφικό δελτίο και τελική αξιολόγηση.

Αίτηση συμμετοχής

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την ανηρτημένη αίτηση (αφού συμβουλευθούν τους πίνακες μοριοδότησης) και να την υποβάλλουν σε έντυπη μορφή στην κα Χαρίση 

μεταξύ 8 και 20 Ιανουαρίου 2017.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζει ο νόμος για την κάθε περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τα ακαδημαϊκά κριτήρια: αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων από την Γραμματεία του Τμήματος. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά κριτήρια: βεβαιώσεις από δημόσιους φορείς, που αποδεικνύουν την ένταξη των φοιτητών στις προβλεπόμενες κοινωνικές ομάδες.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2011-2017

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σκοπός και Γενικές πληροφορίες

Tο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών" (ΠΠΑ) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στοχεύει στην ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στους φυσικούς χώρους επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συναφών προς αυτήν υπηρεσιών, με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία (Οδηγός Σπουδών,www.arch.uoa.gr).
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες Υπουργείων, όπως Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε ερευνητικά ιδρύματα, σχετικά με την Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης.
Είναι προαιρετική, με δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών μία φορά στη διάρκεια των σπουδών τους, έχει δίμηνη διάρκεια και προβλέπει αμοιβή για τους συμμετέχοντες.
Για το 2018 έχουν προκηρυχθεί 80 θέσεις και η προβλεπόμενη αμοιβή ανέρχεται σε 500 ευρώ για το δίμηνο εργασίας. Η άσκηση πρέπει να πραγματοποιηθεί από 1/1/2018 έως 31/10/ 2018.
Tην επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το 2018 έχει η κα.Αφροδίτη Χασιακού.
Για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, στην κα. Μ. Χαρίση, κυψέλη 409, Τρίτη και Παρασκευή ώρες 10:00 13:00.


Διαδικασία - Κριτήρια επιλογής – Αιτήσεις

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης υποβάλλουν αίτηση (βλ. κατωτέρω).
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι Ακαδημαϊκά (η βαθμολογία τους και το εξάμηνο φοίτησής τους) και Κοινωνικά, όπως αυτά περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα μοριοδότησης, τον οποίο παρακαλούνται να συμβουλευθούν οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης.
Η επιλογή των φοιτητών, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια και σε σχέση με τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων.
Τα αποτελέσματα, με τον κατάλογο των ονομάτων των επιλεχθέντων και με τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.arch.uoa.gr και θεωρούνται προσωρινά, εφόσον υπάρχει δικαίωμα να υποβληθούν ενστάσεις μέχρι τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση.
Μετά την εξέταση και των ενστάσεων, ανακοινώνεται ο τελικός κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων. Τότε οι φοιτητές καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα/ πλατφόρμα ATLAS atlas.grnet.gr, όπου είναι ανηρτημένες οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Εγγράφονται, παίρνουν κωδικό και επιλέγουν τον φορέα, στον οποίο επιθυμούν να εργαστούν. Ενημερώνουν σχετικά τη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία κάνει αντιστοίχιση για κατοχύρωση της θέσης.
Στη συνέχεια, μετά από πρόσκληση της Γραμματείας του Προγράμματος, οι φοιτητές υπογράφουν σύμβαση με το ΕΚΠΑ (ΕΛΚΕ) και, αργότερα, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του φορέα απασχόλησης και του ΕΚΠΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης υποβάλλονται στη Γραμματεία: βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών και έκθεση επίδοσης από τον φορέα απασχόλησης, έκθεση πεπραγμένων από τον φοιτητή και συντάσσεται απογραφικό δελτίο και τελική αξιολόγηση.

Αίτηση συμμετοχής

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την ανηρτημένη αίτηση (αφού συμβουλευθούν τους πίνακες μοριοδότησης) και να την υποβάλλουν σε έντυπη μορφή στην κα Χαρίση μεταξύ 8 και 20 Ιανουαρίου 2017.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζει ο νόμος για την κάθε περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τα ακαδημαϊκά κριτήρια: αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων από την Γραμματεία του Τμήματος. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά κριτήρια: βεβαιώσεις από δημόσιους φορείς, που αποδεικνύουν την ένταξη των φοιτητών στις προβλεπόμενες κοινωνικές ομάδες.

 


31/3/2017

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 2017

Σας ενημερώνουμε πως επικαιροποιήθηκε η παρακάτω λίστα αποτελεσμάτων από την Τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από την Καθ. Μαρία Ηλιοπούλου-Ντούρου, την Αναπλ. Καθ. Γεωργία Κουρτέση – Φιλιππάκη και τον Αναπλ.Καθ. Ελευθέριο Πλάτων .

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές να προσέλθουν στον Τομέα Ιστορίας , Κυψέλη 409, την Δευτέρα 3/4/2017 ώρα 11:30 έως 15:00 και την Πέμπτη 6/3/2017 ώρα 11:00 -14:00 για την υπογραφή των συμβάσεων. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα ΑΦΜ, ταυτότητας και Αρ. Μητρώου ΙΚΑ.

Επικαιροποιήμενη Λίστα Αποτελεσμάτων

 

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

       
A/A ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΌΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 Κουφομανωλη Μιχαλίτσα 11 9,282
2 Τσανέλη Ελένη - Άννα 9 8,93
3 Μαστοράκου Αντιγόνη Μαρία 9 8,666
4 Νεοφώτιστος Νικόλαος 9 8,469
5 Κατωπόδη Βασιλεία Βασιλική 9 8,137
6 Κοσοβίτσα Μαρία 9 7,976
7 Λιανού Δήμητρα 9 7,971
8 Κουτουβάκη Ιωάννα 9 7,864
9 Κονδύλη Χριστίνα 9 7,795
10 Θεοδώρου Ελευθερία 9 7,76
11 Σκούπας Ευάγγελος 9 7,755
12 Καραμπίνα Σταυρούλα Άρτεμις 9 7,727
13 Τζεβελέκου Σταυρούλα 9 7,682
14 Λυκούρης Μιχαήλ 7 9,15
15 Γιαννακοπούλου Μαγδαλινή 7 8,534
16 Γρηγοριάδη Μελίνα – Κατερίνα 7 8,315
17 Νικέλλη Μαρία Ραφέλ 7 8,131
18 Δημουλά Χρυσή Μαρία 7 8,1
19 Μητσιώνη Ναταλία 7 7,95
20 Μπιστούρα Γραικού Παναγιώτα 7 7,926
21 Μπαρπαλιά Δέσποινα 7 7,921
22 Μάλλιου Σοφία 7 7,523
23 Κανέλου Κωνσταντίνα 7 7,488
24 Λογαράς Νικόδημος 7 7,317
25 Ζιαβρά Ελένη 7 7,255
26 Θεοδώρου Ευαγγελία 5 8,117
27 Πεζός Ελευθέριος 5 8,107
       

Κατεύθυνση Ιστορίας

       
A/A ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΌΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 Ντινάς Θωμάς 9 8,111
2 Φίντζος -Βαβλής Αναστάσης 9 7,76
3 Λίτου Σταυρούλα 13 7,588
4 Βασιλείου Αρώνης Εμμανουήλ 11 7,54
5 Χαρωνίτη Πηνελόπη 9 7,487
6 Φλέγκας Αντωνιος 9 7,416
7 Λιαροπούλου Βασιλική 9 7,408
8 Μαργιωτούδη Αποστολία 7 9,078
9 Σπυροπούλου Μαρία 7 8,625
10 Μπογά Πηνελόπη 7 8,4375
11 Μιχαλέλλη Μαρία 7 8,357
12 Παπαχρήστου Μαρία 7 8,344
13 Λυμπερόπουλος Διομήδης 7 7,97
14 Κουρτίδου Γαβριέλλα 7 7,666

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 13/3/2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές να αποστείλουν ηλεκτρονικά ,έως την Πέμπτη 16/2/2017, στο email: mrlharisi[at]gmail[dot]com , τον κωδικό θέσης του φορέα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (σύμφωνα με το σύστημα http://atlas.grnet.gr/ ) καθώς και το χρονικό διάστημα.

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

A/A

ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΌΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1

Κουφομανωλη Μιχαλίτσα

11

9,282

2

Τσανέλη Ελένη - Άννα

9

8,93

3

Μαστοράκου Αντιγόνη Μαρία

9

8,666

4

Νεοφώτιστος Νικόλαος

9

8,469

5

Κατωπόδη Βασιλεία Βασιλική

9

8,137

6

Κοσοβίτσα Μαρία

9

7,976

7

Λιανού Δήμητρα

9

7,971

8

Κουτουβάκη Ιωάννα

9

7,864

9

Κονδύλη Χριστίνα

9

7,795

10

Θεοδώρου Ελευθερία

9

7,76

11

Σκούπας Ευάγγελος

9

7,755

12

Καραμπίνα Σταυρούλα Άρτεμις

9

7,727

13

Τζεβελέκου Σταυρούλα

9

7,682

14

Λυκούρης Μιχαήλ

7

9,15

15

Γιαννακοπούλου Μαγδαλινή

7

8,534

16

Γρηγοριάδη Μελίνα - Κατερίνα

7

8,315

17

Νικέλλη Μαρία Ραφέλ

7

8,131

18

Δημουλά Χρυσή Μαρία

7

8,1

19

Μητσιώνη Ναταλία

7

7,95

20

Μπιστούρα Γραικού Παναγιώτα

7

7,926

21

Μπαρπαλιά Δέσποινα

7

7,921

22

Μάλλιου Σοφία

7

7,523

23

Κανέλου Κωνσταντίνα

7

7,488

24

Λογαράς Νικόδημος

7

7,317

25

Ζιαβρά Ελένη

7

7,255

 

1

Θεοδώρου Ευαγγελία

5

8,117

2

Πεζός Ελευθέριος

5

8,107

Κατεύθυνση Ιστορίας

 

1

Βασιλείου Αρώνης Εμμανουήλ

11

9,34

2

Ντινάς Θωμάς

9

8,111

3

Φίντζος -Βαβλής Αναστάσης

9

7,76

4

Λίτου Σταυρούλα

13

7,588

5

Χαραμόπουλος Ιωάννης

9

7,49

6

Χαρωνίτη Πηνελόπη

9

7,487

7

Φλέγκας Αντωνιος

9

7,416

 

1

Μαργιωτούδη Αποστολία

7

9,078

2

Σπυροπούλου Μαρία

7

8,625

3

Μπογά Πηνελόπη

7

8,4375

4

Μιχαλέλλη Μαρία

7

8,357

5

Παπαχρήστου Μαρία

7

8,344

6

Λυμπερόπουλος Διομήδης

7

7,97

7

Κουρτίδου Γαβριέλλα

7

7,666


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 22/2/2017

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, για το διάστημα 1/3/2017 – 31/10/2017, να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία, μέχρι τις 3/3/2017 και ώρα 14:00, καθώς οι αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών ξεπέρασαν τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων,
Ημέρες και ώρες υποδοχής: κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 11:00 έως 14:00.
Κυψέλη 409, 4ος όροφος, Τομέας Ιστορίας.
Τηλ. Επικοινωνίας 2107277693, email: mrlharisi[at]gmail[dot]com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 12/7/2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διάστημα Ιούλιος – Οκτώβριος 2016

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές να δηλώσουν μέχρι αύριο 13/7/2016 την αποδοχή της πρακτικής τους άσκησης, στην κ. Χαρίση στο email: mrlharisi[at]gmail[dot]com

 1. Αρμακόλα – Χαριλάου Δανάη
 2. Βανικιώτη Αλεξάνδρα
 3. Βαρβεράκη Ελένη
 4. Βενταφρίντα Ελένη.
 5. Βλαχογιάννη Φωτεινή
 6. Γεωργίου Ευαγγελία
 7. Γιάννη Αφροδίτη
 8. Ζακολίκου Σοφία
 9. Ζήρου Θεοδώρα
 10. Καλύβα Σταματία
 11. Καμζέλας Ιωάννης
 12. Καραγιώργου Μαρία
 13. Καρβούνη Παναγιώτη
 14. Κασάπη Ειρήνη
 15. Κατσιγιάννης – Ιππικόγλου Χαρίλαος
 16. Κατσικάρη Αθανασία
 17. Κληρονόμου Αντωνία
 18. Κοιλιά Χρυσάνθη
 19. Κόκκας Αθανάσιος
 20. Κοκολογιάννη Εμμανουέλα
 21. Κολοβού Ιωάννα
 22. Κρίκωνα Ελένη
 23. Κυριαζάκου Χρυσούλα
 24. Λεγγετση Μαρία
 25. Λογιώτη Μαρία
 26. Μακρής Αλέξανδρος
 27. Μαυροειδή Γεωργία
 28. Μίχου Ανθούλα
 29. Μπίρμπα Μαρία – Νεφέλη
 30. Μποροβίλου Βασιλική
 31. Μπραντίτσα Παναγιώτα
 32. Μωραϊτου Μαρία – Αντιγόνη
 33. Νεοφύτου Ελένη
 34. Νομικού Ελένη – Αναστασία
 35. Ντζογάνη Μαρία – Έλλη
 36. Οικονομάκης Ευστάθιος
 37. Πανόπουλος Κωνσταντίνος
 38. Παπασαράντου Σταματίνα
 39. Πατούνη Παναγιώτα
 40. Πατρικαλάς Χρήστος – Ελευθέριος
 41. Πηλιχού Γιαννούλα
 42. Πιπέρη Αγγελική
 43. Προκόπου Αφροδίτη
 44. Ρόκα Αθηνά Ελβίρα
 45. Σακοράφας Αργύριος
 46. Στογιάννου Αικατερίνη – Μελπομένη
 47. Τσίγκου Σοφία
 48. Χαλιακόπουλος Αντώνιος
 49. Χειλάρη Αποστολία
 50. Χρονάκη Άλκηστη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 8/7/2016

Σας ενημερώνουμε πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την Πρακτική Άσκηση ορίζεται η 11/7/2016, ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις από τις 11:00 έως τις 14:00, στον Τομέα Ιστορίας, κυψέλη 409, 4ος όροφος.

Τηλ. Επικοινωνίας 2107277693, email: mrlharisi[at]gmail[dot]com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 21/6/2016

Σας ενημερώνουμε οτι εγκρίθηκαν 50 θέσεις δίμηνης, αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για το διάστημα 1/7/2016 έως 30/10/2016. Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατα το παραπάνω διάστημα, να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να δηλώσουν το φορέα απασχόλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Τομέας Ιστορίας, κυψέλη 409, 4ος όροφος), έως τις 10/7/2016. Η Γραμματεια θα δεχεται τις αιτησεις Τρίτη, Τεταρτη και Πέμπτη, 10:00 – 13:00. Διευκρινίζεται οτι λογω του περιορισμενου αριθμου των θέσεων πρακτικής άσκησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους επι πτυχιω φοιτητές και ακολουθως σε οσους βρίσκονται στο τέταρτο και τριτο έτος των σπουδών τους. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2107277693 κ. Χαρίση και στο email mrlharisi[at]gmail[dot]com

Αίτηση: PDF, DOC


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 3/2/2014


Παρακαλούνται οι φοιτητές, με κατεύθυνση Αρχαιολογίας, που είχαν υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση και επιθυμούν να την πραγματοποιήσουν μέχρι και τον Ιούλιο του 2015, να στείλουν email επιβεβαίωσης στην κ. Χαρίση, στο mrlharisi@gmail.com, από 4/2/2015 έως 15/2/2015.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται φοιτητές κάθε Τετάρτη 11:00 - 14:00.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 17/12/2014


Σας ενημερώνουμε πως το email επικοινωνίας σχετικά με θέματα της πρακτικής άσκησης άλλαξε και πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Χαρίση στο mrlharisi[at]gmail[dot]com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 1/10/2014

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπλ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την προσκομίσουν στην κυψέλη 409 από 2/10/2014 έως 24/10/2014 .

Προς διευκόλυνσή τους οι φοιτητές θα τοποθετούν την αίτηση στο ειδικό κουτάκι που θα υπάρχει έξω από τον Τομέα Ιστορίας.

Προσοχή όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εγγραφεί προηγουμένως στο σύστημα ATLAS atlas.grnet.gr

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Αίτηση: PDF, DOC


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 25/9/2014

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπλ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την περίοδο Οκτώβριος 2014- Ιανουάριος 2015, να κάνουν εγγραφή και να δηλώσουν φορέα απασχόλησης στο σύστημα ATLAS atlas.grnet.gr

Για υποβολή αιτήσεων θα ακολουθήσει σύντομα νέα ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 3/7/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση στις 30/6/2013, να προσέρχονται στο γραφείο πρακτικής άσκησης για να παραλαμβάνουν τα έντυπα συμπλήρωσης.

Ημέρες και ώρες υποδοχής Δευτέρα έως Πέμπτη, 11:00 -14:00.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 26/6/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Καλούνται οι κάτωθι φοιτητές να προσέλθουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης από 27/6/2013 έως 1/7/2013 και ώρες 11:00-14:00 για να ενημερωθούν για τα κέντρα Πρακτικής Άσκησης. Υπενθυμίζουμε πως, οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

 • αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
 • φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου λογαριασμού Τραπέζης (Emporiki Bank),
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜKΑ),
 • Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

 

1)Αγγελόπουλος –Ξανθόπουλος Φώτιος

2)Αισώπου Θεοδώρα

3)Βρατσίστα Μαρία

4)Γιώτη Θεοδώρα

5)Δούνιας Δημήτριος

6)Ζερβάκης Λευτέρης

7)Καλολιμνιώτη Κωνσταντίνα

8)Λίγκου Ανίσα

9)Παπασάβα Χριστίνα

10)Πιπέρη Αλεξία

11)Πίσσα Στεφανία

12)Πόγκας Βλάσης

13)Σύρμου Ευτυχία

14)Τσιαδής Σπύρος

15)Τσουτσουλίγα Αικατερίνη

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 11/6/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την περίοδο Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013 να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr, ή εκτυπωμένη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, από 12/06/2013 έως 21/6/2013. Λόγω των περιορισμένου αριθμού προσφερόμενων θέσεων οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.

Διευκρινίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών καθώς και οι επί πτυχίω.

Επισυνάπτεται η αίτηση.

Για τα κέντρα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν την ενδεικτική λίστα.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 27/5/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική άσκηση έως 30/6/2013, να προσέρχονται στο γραφείο πρακτικής άσκησης για να παραλαμβάνουν τα έγγραφα συμπλήρωσης.

Ημέρες και ώρες υποδοχής Δευτέρα έως Πέμπτη, 10:00 -14:00.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 23/5/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Σας ενημερώνουμε πως το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013, ώρα 11:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΕΙΕ (ισόγειο) εκδήλωση – παρουσίαση με θέμα την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματός μας.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 1/4/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης το διάστημα Απρίλιος 2013-Ιούνιος 2013, να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης από 2/4/2013 έως 4/4/2013 για να παραλάβουν τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα για την έναρξη.

Ώρες υποδοχής 10:00 έως 14:00.

Υπενθυμίζεται πως οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των παρακάτω εγγράφων.

1)Ταυτότητας

2)ΑΦΜ

3)ΑΜΚΑ

4) Πρώτη σελίδα λογαριασμού Τραπέζης (στο όνομα του φοιτητή)

5) Αριθμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ (αν υπάρχει)

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 26/3/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Σας ενημερώνουμε πως υπάρχουν διαθέσιμες 15 θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές με κατεύθυνση Ιστορίας και 10 θέσεις για φοιτητές με κατεύθυνση Αρχαιολογίας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι 30/3/2013 και να την αποστείλουν στο email mcharisi2002@yahoo.gr

Οι παραπάνω θέσεις αφορούν το διάστημα 1/4/2013 έως 30/6/2013.

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 26/2/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών να βρίσκονται όλοι εκεί την Παρασκευή 1/3/2013 και ώρα 11:00.

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 19/2/2013

Ονομαστική λίστα φοιτητών πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης το διάστημα Μάρτιος –Ιούνιος 2013.

1. Αγγελίδη Αικατερίνη Πορταϊτισσα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
2. Αλεξοπούλου Μαρία : Εθνική Βιβλιοθήκη
3. Αλιγιζάκη Μαρία : ΓΕΣ/ΔΙΣ
4. Αναγνωστοπούλου Άρτεμις : Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.
5. Αναστασόπουλος Διονύσιος: Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας Ν. Ελλάδος
6. Αντωνοπούλου Γεωργία: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
7. Αποστολόπουλος Πέτρος: Ίδρυμα εικαστικών Τεχνών και μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη
8. Ασημακοπούλου Νικολίτσα: Εθνική βιβλιοθήκη
9. Βάκου Μάλαμα: Ά ΕΠΚΑ
10. Βαλσαμάκη Χρυσή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
11. Βασάλος Νικόλαος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
12. Βασιλάκη Ηλιάνα: Επιγραφικό Μουσείο
13. Βασιλοπούλου Γεωργία-Στυλιανή: Α' ΕΠΚΑ
14. Bεσκούκη Μαριαλένα: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών
15. Βλάσση Όλγα : Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας Ν. Ελλάδος
16. Βλατάκη Ευτυχία-Μαρία: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.
17. Γιαννουλέλη Μαρία: Εθνική Βιβλιοθήκη
18. Γκόγκου Φιλισία: Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη
19. Γκοντίνιος Χαράλαμπος – Αναστάσιος : Εθνική Βιβλιοθήκη
20. Γρούμπα Μαρία: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
21. Δαμιανάκη Ματίνα: Α' ΕΠΚΑ
22. Δεναξά Ελένη: ΚΣΤ' ΕΠΚΑ
23. Δημητρακοπούλου Αγγελική: Νομός Αχαΐας
24. Δημοπούλου Ευφροσύνη: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
25. Δικέλα Μαρία: Αρχαιολογικός Χώρος Γιοκαλείου Πνευματικού Ιδρύματος
26. Δρακάτος Κοσμάς: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
27. Δρίβα Κυριακή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
28. Ευστρατίου Μαρία – Χριστίνα: Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
29. Θεοδοσίου Παναγιώτα: ΑΣΚΙ
30. Θεοφυλάκτου Βασιλική: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
31. Ιατρίδου Σταυρούλα: Εθνική Βιβλιοθήκη
32. Ιντζιρτζί Θεοδώρα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
33. Ιωαννίδης Χρήστος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
34. Ιωσηφίδη Μαρία-Ελένη: Ίδρυμα εικαστικών Τεχνών και μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη
35. Καλοκαιρινός Ανδρέας: ΑΣΚΙ
36. Καμπουρόλια Μαρία: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου Κρήτης
37. Καναρά Μαριάννα: ΓΕΣ/ΔΙΣ
38. Καρανάσιου Νικολέττα: ΓΕΣ/ΔΙΣ
39. Καραολή Άντρια: Επιγραφικό Μουσείο
40. Κομνηνού Ελένη: Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
41. Κορεντίνη Δέσποινα: Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Καισαριανής.
42. Κουκίδης Αθανάσιος: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
43. Κουντούρη Σταυρούλα: Εθνική Βιβλιοθήκη
44. Κουτσιούκη Χρυσάνθη: Εθνική Βιβλιοθήκη
45. Κωνσταντέλλου Αθανασία: Επιγραφικό Μουσείο
46. Λαμπράκη Μαρία: Βικελαία Βιβλιοθήκη Κρήτης
47. Λιακοπούλου Αικατερίνη: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
48. Λυμπέρη Παναγιώτα: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλ. Σούτζου/Παράρτημα Ναυπλίου.
49. Μαλιχούδη Κυριακή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
50. Μάλλιου Ελένη – Καλλιόπη: Α' ΕΠΚΑ
51. Μαράκη Κυριακή: Επιγραφικό Μουσείο
52. Μαργαρίτη Δέσποινα: Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου
53. Μαργαρίτης Κυριάκος: Εθνική Βιβλιοθήκη
54. Μαρούλη Άννα: ΓΕΣ/ΔΙΣ
55. Μαυραγάνη Στεφανία – Μαρία: Εθνική Βιβλιοθήκη
56. Μαυραγάνης Νικόλαος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
57. Μεγαγιάννη Ευαγγελία: Εθνική Βιβλιοθήκη
58. Μενούνου Θεοδώρα: ΓΕΣ/ΔΙΣ
59. Μήτσης-Αναγνώστου Δημήτρης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
60. Μούχο Κλεμεντίνα: Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Καισαριανής
61. Μπακατσέλου Άννα: Εθνική Βιβλιοθήκη
62. Μπαλαμπάνη Δανάη: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών
63. Μπασουράκου Σταυρούλα: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
64. Μωραιτίνη Ιωάννα: : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
65. Νεάρχου Χαρίκλεια: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
66. Ντούμου Δήμητρα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
67. Ξένου Δήμητρα: Εθνική Βιβλιοθήκη
68. Πανταζής Ηλίας: ΑΣΚΙ
69. Παπαδάτου Σεργίνα: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
70. Παπαλεξίου Ειρήνη: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
71. Παπαναστασίου Παναγιώτα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
72. Παπανικολάου Μαριάνθη: Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Καισαριανής.
73. Πατεράκη Νικολέττα: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
74. Περαματζή Μαρία: ΚΣΤ' ΕΠΚΑ.
75. Πετράκη Χάρις: ΓΕΣ/ΔΙΣ
76. Πετρίδη Αθηνά: Εθνική Βιβλιοθήκη
77. Πολυχρονάκου |Φωτεινή : Επιγραφικό Μουσείο
78. Πολυχρόνη Παρασκευή Ασημίνα: Εθνική Βιβλιοθήκη
79. Ραδαίου Ελένη: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
80. Ρασούλης Κων/νος: Ίδρυμα εικαστικών Τεχνών και μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη
81. Ρόρρη Αδαμαντία: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
82. Ρύζου Λυδία: ΚΣΤ' ΕΠΚΑ
83. Σαρρή Τζαμτζή Άρτεμις: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών.
84. Σιδηροπούλου Τζούλια: Α' ΕΠΚΑ
85. Σίμου Φωτεινή: Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου.
86. Σκαφίδας Κων/νος:Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
87. Σκοπελίτη Θεοφανώ: Μουσείο Μπενάκη.
88. Σμπόνια Ηλέκτρα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
89. Σουλούλη Δήμητρα: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας
90. Σταυριανού Ειρήνη: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
91. Στυλιάρας Παναγιώτης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
92. Σωτηροπούλου Θεοδώρα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
93. Τρανουδάκη Ζωή : Ενάλια Εφορεία Αρχαιοτήτων
94. Τριανταφύλλου Αναστασία: Εθνική Βιβλιοθήκη
95. Τσάκα Λαμπρινή: Εθνική Βιβλιοθήκη
96. Τσαμκοσόγλου Ελευθερία: ΚΣΤ' ΕΠΚΑ
97. Τσίγκλας Πέτρος: Εθνική Βιβλιοθήκη
98. Τσιλίκα Θεοδώρα: ΓΕΣ/ΔΙΣ
99. Τσουράκη Ασπασία : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
100.Τσουτσουλίγα Αικατερίνη: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών
101.Φιλιπποπούλου Μαρία-Άννα: ΚΣΤ' ΕΠΚΑ
102.Φυρίππη Μαρία-Άννα: Δημοτική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
103.Φώτου Έφη: Νομός Αχαϊας
104.Ψαρά Μαρία: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Καλούνται οι παραπάνω φοιτητές να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να συμπληρώσουν τα προαπαιτούμενα έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής τους.
Πέμπτη 21/2/2013:
11:00 έως 12:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για την Εθνική Βιβλιοθήκη.
12:00 έως 14:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
14:00 έως 16:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για Α' , ΚΣΤ' ΕΠΚΑ, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας και Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
16:00 έως 17:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού, ΑΣΚΙ, Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Παρασκευή 22/2/2013
12:00 έως 14:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο, Επιγραφικό Μουσείο, Μουσείο Κοσμήματος Λαλαούνη.
14:00 έως 15:00 οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί σε φορείς εκτός Αθηνών.

Διευκρινίζεται πως όλοι οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των εξής εγγράφων.
1)Ταυτότητας
2)ΑΦΜ
3)ΑΜΚΑ
4) Πρώτη σελίδα λογαριασμού Τραπέζης
5) Αριθμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ (αν υπάρχει)

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 7/2/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, στο πλαίσιο πραγματοποίησης της νέας του έκθεσης "Νεκρή Φύση: Αριστουργήματα από το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης" προσφέρει δύο θέσεις πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει τον εν λόγω φορέα στην αίτησή τους να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κυψέλη 409, 4ος όροφος) Δευτέρα έως Πέμπτη 11:00-14:00 η εναλλακτικά στο 2107277693 και στο email mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 21/1/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την περίοδο Φεβρουάριος -Μάιος 2013 να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mcharisi2002@yahoo.gr, ή εκτυπωμένη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, από 22/01/2013 έως 10/2/2013.

Επισυνάπτεται η αίτηση.

Για τα κέντρα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν την ενδεικτική λίστα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 18/1/2013

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Eπικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή
Ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κυψέλη 409,15784.
Πληροφορίες: Μ. Χαρίση.
Τηλ. & Fax: 2107277693
Email: mcharisi2002@yahoo.gr

 

Πρακτική Άσκηση 2013-2014

Σας ενημερώνουμε πως το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης παρατείνεται έως τις 30/4/2014.

Η διάρκεια πρακτικής άσκησης στο τρέχον Πρόγραμμα θα είναι τρίμηνη και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 2ο , 3ο ,4ο έτος σπουδών (καθώς και οι επί πτυχίω) και δεν συμμετείχαν στο προηγούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Για υποβολή αιτήσεων θα ακολουθήσει σύντομα νέα ανακοίνωση.

Για απορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Χαρίση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κυψέλη 409, 4ος όροφος) Δευτέρα έως Πέμπτη 11:00-14:00 η εναλλακτικά στο 2107277693 και στο email mcharisi2002@yahoo.gr

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος

Επικ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή


Ημερίδα για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, 17/12/2012

"ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ"

Σας ενημερώνουμε πως τη Δευτέρα 17/12 θα πραγματοποιηθεί η 2η
ημερίδα για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ, με τίτλο
"ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ".


Αμφ. "Ιωάννης Δρακόπουλος.
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, ΤΚ 10679 Αθήνα.

Πρόγραμμα

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 4/7/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘ.: ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
4ος όροφος Κυψέλη 409, τηλ. 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Σας ενημερώνουμε ότι, η κλήρωση για τους φοιτητές του ΣΤ' εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί. Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση να προσέλθουν την Πέμπτη 5/7/2012 ώρες 10:00-13:00 και την Παρασκευή 6/7/2012 ώρες 11:00 – 15:00.

Διευκρινίζεται πως, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που το όνομά τους είχε αναρτηθεί στην προηγούμενη λίστα επιλεγόντων.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 22/6/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘ.: ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
4ος όροφος Κυψέλη 409, τηλ. 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


Καλούνται οι κάτωθι φοιτητές να προσέλθουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης από 25/6/2012 έως 3/7/2012 και ώρες 10:00-14:00 για να ενημερωθούν για τα κέντρα Πρακτικής Άσκησης. Υπενθυμίζουμε πως, οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

 • αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
 • φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου λογαριασμού Τραπέζης (Emporiki Bank ),
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜKΑ),
 • Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

Οι φοιτητές που είναι στο 6ο εξάμηνο θα τοποθετηθούν στα κέντρα πρακτικής άσκησης μετά από κλήρωση, ενώ οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου.

ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Αγαπητού Βαρβάρα
2. Αλεξοπούλου Μαρία
3. Αντύπας Μηνάς
4. Βαβυλουσάκη Σταματία
5. Βασιλοπούλου Χαρίκλεια
6. Βλάσση Νικολέττα
7. Γιαννιάδη Μαριλένα– Μεταξία
8. Γιαννίρης Κωνσταντίνος
9. Γώγος Χρήστος
10. Δελή Αντιγόνη
11. Δελής Παναγιώτης
12. Διαμαντόπουλος Παναγιώτης
13. Διαμαντοπούλου Άννα
14. Δημητρίου Ουρανία
15. Δημητροπούλου Αντωνία
16. Δουλκέρης Αλέξανδρος
17. Δρακουλάκου Κυριακή
18. Ζαρκάδη Τράκα Αικατερίνη
19. Ζαφειρόπουλος Χρήστος
20. Ζενζεφύλλη Εμμανουέλα
21. Καλολιμνιώτη Κων/να
22. Καραίσκου Ευαγγελία
23. Καρβέλη Ναταλία
24. Κάντζου Μαρία
25. Καπούλα Φωτεινή
26. Καζαμιάκη Ειρήνη
27. Κεφαλή Αικατερίνη
28. Κλώπα Ιφιγένεια
29. Κουδέρη Γεωργία
30. Κοράκη Σοφία
31. Κostyuk Ganna
32. Λάμπρου Μαρία
33. Λάβδα Γεωργία
34. Λουκοπούλου Ελένη
35. Μακρυγιάννη Χρυσούλα
36. Μαρκάτου Ευαγγελία
37. Μαυρογιάννη-Ιγνατιάδου Σελεύκεια
38. Μούχο Κλεμεντίνα
39. Μπασαντή Δανάη
40. Μπεκρή Ραφαέλλα
41. Μυλωνάκου Μαρία
42. Νακαμούλη Αικατερίνη
43. Νικολάου Νικολέττα
44. Οικονόμου Κων/να
45. Παναγιωτοπούλου Κων/να
46. Παναγιώτου Παναγιώτα
47. Περιβολάρης Νικόλαος
48. Περπερίδου Άννα
49. Πετραδάκη Άρτεμις
50. Πετροδασκαλάκη Χαριτίνη
51. Πουμπουρίδου Παναγιώτα
52. Πραντή Στυλιανή
53. Ρόρρη Αδαμανία
54. Σανιδά Αργυρώ
55. Σιάμου Αμαλία
56. Σιώκου Γαλάτεια
57. Σκαλκώτου Πηνελόπη
58. Σκέντζου Ελένη
59. Σολωμού Όλγα
60. Στασινού Μαρία
61. Σταθόπουλος Βασίλης
62. Τσιάλιου Κατερίνα
63. Τσορτανίδη Αναστασία
64. Τσουκαλά Αρμένη Μαρία
65. Τσούτσικα Αγγελική
66. Ξένου Ευαγγελία
67. Φλώρου Γεωργία
68. Χαρμπέας Κων/νος
69. Χαλδαίου Ειρήνη
70. Χρηστάκης Ανδρέας
71. Ψύχας Αδριανός

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 11/6/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘ.: ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
4ος όροφος Κυψέλη 409, τηλ. 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση μέχρι 30 Ιουνίου 2012, να προσκομίσουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου λογαριασμού Τραπέζης (Emporiki Bank ή άλλης Τράπεζας ), την Τρίτη 12/6/2012 ώρες 10:00-13:00 και την Τετάρτη 13/6/2012 ώρες 12:00 – 15:00.

Διευκρινίζεται πως, στους φοιτητές που δεν θα προσκομίσουν το παραπάνω έγγραφο θα υπάρξει πρόβλημα με την καταβολή της αμοιβής τους.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 1/6/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘ.: ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
4ος όροφος Κυψέλη 409, τηλ. 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τον μήνα Ιούνιο, να προσέλθουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης την Τρίτη 5/6/2012 και την Τετάρτη 6/6/2012 και ώρες 10:00-13:00, για να ενημερωθούν για τους συνεργαζόμενους φορείς και να παραλάβουν τα προαπαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 14/5/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘ.: ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
4ος όροφος Κυψέλη 409, τηλ. 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την περίοδο Ιούνιος-Σεπτεμβριος 2012 να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά στο mcharisi2002@yahoo.gr, από 14/5/2012 έως 25/5/2012.

Επισυνάπτεται η αίτηση, ο οδηγός καθώς και ενδεικτική λίστα κέντρων πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 11/5/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Σας ενημερώνουμε πως υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το μήνα Μαίο, στην ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων καθώς και στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν να στείλουν άμεσα email στην κα. Χαρίση στο mcharisi2002@yahoo.gr.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 24/4/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τον μήνα Μάιο, να προσέλθουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης από 25/04/2012 μέχρι 30/04/2012 και ώρες 10:00-13:00, για να ενημερωθούν για τους συνεργαζόμενους φορείς και να παραλάβουν τα προαπαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 23/3/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τον μήνα Απρίλιο, να προσέλθουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης από 26/03/2012 μέχρι 30/03/2012 και ώρες 10:00-13:00, για να ενημερωθούν για τους συνεργαζόμενους φορείς και να παραλάβουν τα προαπαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 7/3/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τους μήνες Απρίλιος-Μάϊος να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά στο mcharisi2002@yahoo.gr, μέχρι τις 15/03/2012.

Επισυνάπτεται η αίτηση, ο οδηγός καθώς και ενδεικτική λίστα κέντρων πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 16/2/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τον μήνα Μάρτιο, να προσέλθουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης από 20/02/2012 μέχρι 27/02/2012 και ώρες 10:00-13:00, για να ενημερωθούν για τους συνεργαζόμενους φορείς και να παραλάβουν τα προαπαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.

Υπενθυμίζουμε, ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο ΑΦΜ

2) Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ

3) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

4) Φωτοαντίγραφο ΑΜΑ (αν υπάρχει)

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 20/1/2012

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποίησουν την πρακτική άσκηση τον Φεβρουάριο, να προσέλθουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης μέχρι 26/01/2012 για να ενημερωθούν για τους συνεργαζόμενους φορείς και να παραλάβουν τα προαπαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 2/12/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές/τριες να προσκομίσουν μέχρι 7/12/2011 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας (Εmporiki Bank)

1. Ανδρεάκου Μαρία
2. Ανδρεοπούλου Ευγενία
3. Αρβανιτάκη Ευαγγελία
4. Βελιανίτη Βλάσια
5. Βλαστός Παναγιώτης
6. Γαρδίκα Θεοδώρα
7. Γεωργαντά Ανθή
8. Γκρόζου Κων/να
9. Δανιήλ Χρυσούλα – Δέσποινα
10. Ευθυμιοπούλου Χρυσοβαλάντου
11. Ζουλάκη Μαρία
12. Ζυγοβιστινού Αθανασία
13. Κακούρη Μαρία
14. Κοροβέση Μαρίνα
15. Λαζαρίδου Μαριάνθη
16. Λαμποβιτιάδη Σοφία
17. Λιανός Αθανάσιος
18. Λιώλη Ειρήνη
19. Μαρτάκου Νεφέλη
20. Μαστοκωστοπούλου Κων/να
21. Μαυρογονάτου Αφροδίτη
22. Μότσιου Παρασκευή
23. Μπάκα Γιόλα
24. Μπαρλιακού Ευθυμία
25. Μπατιστάκη Ιωάννα
26. Νικολάου Κων/νος
27. Οικονομόπουλος Ιωάννης
28. Πάνου Αικατερίνη
29. Παπαδήμα Ειρήνη
30. Παπαντωνίου Βασίλειος
31. Παπίγγης Θεόφιλος
32. Πιπέρη Μαρίνα
33. Πολίτη Ειρήνη
34. Ράμμος Κων/νος
35. Ριχάνη Σέρουα
36. Σιδερωμένου Καλλιόπη
37. Σκλήφα Μαρία
38. Στεργίου Αντωνία
39. Σωτηρόπουλος Παναγιώτης
40. Τζαννετάτου Ελπινίκη
41. Τσίπα Διονυσία Μαγδαληνή
42. Φαραός Διονύσιος
43. Χαμπιλού Μαρία Χριστίνα
44. Χρονοπούλου Χρόνη Αικατερίνη

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 21/11/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το μήνα Δεκέμβριο-Ιανουάριο, να προσέλθουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι τις 25 /11/2011 για να αποδεχτούν τις θέσεις και να παραλάβουν τα παραστατικά έγγραφα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

1)Φωτοαντίγραφο ΑΦΜ

2)Φωτοαντίγραφό Ταυτότητας

3)Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ

4)Φωτοαντίγραφο ΑΜΑ (αν υπάρχει)

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 2/11/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Σας ενημερώνουμε πως η υποβολή αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση παρατείνεται μέχρι της 10/11/2011. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων.

Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται για ενημέρωση στο γραφείο της κας Νικολέττας Γιαντσή, κάθε Τετάρτη στις 12:00.

Το γραφείο της κας. Γιαντσή βρίσκεται στον 6ο όροφο, στο Σουδαστήριο Ιστορίας

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα δέχεται φοιτητές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00 – 14:00.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 26/10/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2011-Μάϊος 2012, να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά στο mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr, μέχρι τις 4/11/2011.

Επισυνάπτεται η αίτηση καθώς και ενδεικτική λίστα κέντρων πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 3/10/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για πρακτική άσκηση, τους μήνες Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος, να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι 10/10/2011, για να αποδεχτούν τις θέσεις και να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα έναρξης.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 14/9/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση τους μήνες Οκτώβριο – Δεκέμβριο να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης από 15/09/2011 έως 22/09/2011.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έναρξη της πρακτικής άσκησης είναι:

1) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2) Φωτοαντίγραφο Α.Φ.Μ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)

3) Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α .(Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

4) Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Α (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ), αν υπάρχει.

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα δέχεται φοιτητές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00 – 14:00.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Από τη Γραμματεία του ΠρογράμματοςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 1/9/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές που oλοκληρώνουν την πρακτική άσκηση να προσκομίζουν εντός 15 ημερών, τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα βεβαίωσης της πρακτικής τους.

1) Βεβαίωση πρακτικής άσκησης από τον φορέα υλοποίησης

2) Αξιολόγηση από τον επόπτη της πρακτικής άσκησης

3) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του λογαριασμού της Εμπορικής Τράπεζας (Emporiki Bank)

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα δέχεται φοιτητές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00 – 14:00.

Για αιτήσεις πρακτικής άσκησης του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 θα ακολουθήσει νέα σχετική ανακοίνωση εντός του μήνα Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 7/7/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Όσοι φοιτητές έχουν υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση στην Αθήνα, τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος, να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να ενημερωθούν για τις υπάρχουσες θέσεις μέχρι 14/7/2011.

Διευκρινίζεται ότι, οι φοιτητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2005-2008, δεν μπορούν να ξαναμετάσχουν στο τρέχον πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 1/7/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Όσοι φοιτητές έχουν υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση στην Αθήνα, τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος, στα παρακάτω Ιδρύματα να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κα. Χαρίση μέχρι 6/7/2011.

Λίστα Ιδρύματων:

Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: Ιούλιος

ΓΕΣ/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού : Ιούλιος

Ά ΕΠΚΑ: Ιούλιος – Αύγουστος

Εθνικό οπτικοακουστικό Αρχείο: Ιούλιος-Αύγουστος

Ιστορικό Αρχείο της Αtebank: Ιούλιος – Αύγουστος

Ίδρυμα Κων/νος Μητσοτάκης: Ιούλιος – Αύγουστος

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Ιούλιος

Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής- Ίδρυμα Ψαροπούλου: Ιούλιος-Αύγουστος

Νομισματικό Μουσείο: Ιούλιος – Αύγουστος

Ίδρυμα Κων/νος Καραμανλής: Ιούλιος - Αύγουστος

Διευκρινίζεται ότι, οι φοιτητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2005-2008, δεν μπορούν να ξαναμετάσχουν στο τρέχον πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 21/6/2011

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Μ. ΧΑΡΙΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 409, 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ: 2107277693
Email: mcharisi2002[at]yahoo[dot]gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση σε Μουσεία, Ιστορικά – Ερευνητικά Ιδρύματα, Εφορείες Αρχαιοτήτων κ.λ.π, στους νομούς: Κορίνθου, Αχαίας, Εύβοιας, Δωδεκανήσου, Κεφαλονιάς, Καρδίτσας, Αρκαδίας, Ηλείας, την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κα. Χαρίση μέχρι 27/6/2011.

Διευκρινίζεται ότι, οι φοιτητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2005-2008, δεν μπορούν να ξαναμετάσχουν στο τρέχον πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος