Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 2020-2021 (ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ)

Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ -ΕΣΠΑ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  για το 2020 -2021.

Για το τρέχον πρόγραμμα έχουν προβλεφθεί 117 θέσεις για τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι η Άσκηση θα αρχίσει όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Επεξηγήσεις σχετικά με την αίτηση Πρακτικής Άσκησης

 1. Επειδή έλαβα ερωτήματα σχετικά με τη Βεβαίωση Αναλυτικής βαθμολογίας εξηγώ ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να τσεκάρετε το σχετικό κουτάκι στη 2η σελίδα του εντύπου της αίτησης. Αυτό επέχει θέση αίτησής σας προς την Γραμματεία, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τις βεβαιώσεις θα τις παραλάβω εγώ από τη Γραμματεία, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση.  
 2. Στο τέλος της αίτησης (δίπλα στην υπογραφή σας) μπορείτε να σημειώσετε ενδεικτικά τις ημερομηνίες (δίμηνο), κατά τις οποίες επιθυμείτε/ προτιμάτε να πραγματοποιήσετε την άσκηση, αλλά να γνωρίζετε ότι πιθανότατα θα χρειαστούν προσαρμογές λόγω της κατάστασης.
 3. Παρακαλείσθε όσοι υποβάλετε αιτήσεις, να ενοποιείτε οπωσδήποτε σε ένα pdf τις δύο σελίδες του εντύπου της αίτησης

 

 • Γενικά

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών στην έρευνα και την επαγγελματική δραστηριότητα στους φυσικούς χώρους της μελλοντικής τους απασχόλησης και στη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημιακού χώρου και των φορέων απασχόλησης.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/-τριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας πραγματοποιείται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που σχετίζονται με την Ιστορία, την Αρχαιολογία, την Ιστορία της Τέχνης και τη Μουσειολογία, όπως σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πινακοθήκες, Υπηρεσίες Υπουργείων (όπως Πολιτισμού και Τουρισμού, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών), σε Ερευνητικά Ιδρύματα και, γενικώς, σε οργανισμούς (π.χ. τραπεζών, δήμων), που σχετίζονται με τις Τέχνες, την Ιστορία  και τον Πολιτισμό.

Είναι δίμηνη, αμειβόμενη (280  ευρώ/ μήνα) και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα στα Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης και των δύο Τομέων του Τμήματος, βαθμολογείται και λαμβάνει 5,5  πιστωτικές μονάδες.

Εσωτερικός Κανονισμός

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται πριν από οτιδήποτε άλλο να μελετήσουν προσεκτικά τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, που είναι ανηρτημένος στην Ιστοσελίδα, ώστε να γνωρίζουν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, τη σειρά των διαδικασιών, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν. Επίσης, θα πληροφορηθούν για τον τρόπο ενημέρωσής τους σχετικά με τους φορείς απασχόλησης (΄Αρθρο 6). 

 • Διάστημα πραγματοποίησης της Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση (ΠρΑ) μπορεί να πραγματοποιηθεί (κατά τη βούληση του φοιτητή και τη δυνατότητα του φορέα) σε όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, αλλά και κατά τους θερινούς μήνες μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά, πάντως, σε δύο συνεχόμενους μήνες και, κατά προτίμηση, από την αρχή του πρώτου μηνός.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα ανωτέρω αναφερόμενα για το διάστημα πραγματοποίησης της ΠρΑ ισχύουν υπό κανονικές συνθήκες. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης και των προβλημάτων με τον κορωνοϊό, είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές και καθυστερήσεις. Η ροή τής ΠρΑ θα εξαρτάται από τις επιδημιολογικές εξελίξεις και τις σχετικές αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν ακόμη να ορισθεί με βεβαιότητα ο χρόνος έναρξης της άσκησης, καθώς υπάρχει εντολή αναστολής της με φυσική παρουσία. Εντούτοις, είναι πιθανόν να επιτραπεί η τηλεργασία  υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ελπίζεται ότι οι θερινοί μήνες θα είναι ευνοϊκότεροι.  Κρίνοντας από όσα συνέβησαν με την Άσκηση 2019-20, αν εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, είναι πιθανό να παραταθεί η λήξη της. Για αυτόν τον λόγο η ΠρΑ αποτελεί μάθημα ΚΑΙ του χειμερινού εξαμήνου, ώστε να καλυφθεί αυτή η περίπτωση – όμως αυτό θα συζητηθεί ΑΝ υπάρξει τέτοια εξέλιξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 • Οι φοιτητές του  8ου   Εξαμήνου  και οι επί πτυχίω, που πρόκειται να δώσουν τα τελευταία τους μαθήματα για πτυχίο στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αντίστοιχα μέχρι τέλος Ιουνίου ή τέλος Σεπτεμβρίου  ΚΑΙ το δίμηνο της Πρακτικής Άσκησης. 
 • Επίσης, οι επί πτυχίω φοιτητές πρέπει να συνυπολογίσουν την ΠρΑ στον συνολικό αριθμό μαθημάτων τους, ώστε να μην τον ξεπεράσουν πριν την ολοκλήρωσή της.
 • Η διαδικασία

Αναλυτικά περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Συνοπτικά η Πρακτική Άσκηση εκτυλίσσεται στις εξής φάσεις:

1η φάση: αιτήσεις ενδιαφερμένων φοιτητών, επιλογή συμμετεχόντων και επιλαχόντων (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που έχουν δοθεί στο Τμήμα). Ανάρτηση τελικού καταλόγου επιλεγέντων και επιλαχόντων στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

2η φάση: υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των επιλεγέντων για την έναρξη.

3η φάση: πραγματοποίηση της ΠρΑ.

4η φάση: υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την λήξη της ΠρΑ.

 • Πληροφορίες

Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού, Κυψέλη 405.

e-mail:  ahassia[at]arch.uoa[dot]gr,  τηλ. 210- 7277655.

Την γραμματειακή υποστήριξη για το Τμήμα έχει η κα Δημ. Τσιώτα, Κυψέλη 404, ditsiota[at]uoa[dot]gr.

Την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης emeimari[at]uoa[dot]gr

 • Αιτήσεις συμμετοχής

Προς αποφυγή μετακινήσεων των φοιτητών και συγχρωτισμού σε γραφεία, οι αιτήσεις  φέτος θα γίνουν ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το Έντυπο αίτησης συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση 2020-2021, που είναι ανηρτημένο στην Ιστοσελίδα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση praktikiaskisi.arch.uoa[at]gmail[dot]com, από όπου και θα τα λάβει η επιστημονική υπεύθυνη. Συγκεκριμένα, πρέπει να το εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν τα στοιχεία, να το υπογράψουν χειρόγραφα και, στη συνέχεια, να το σκανάρουν και να το αποστείλουν.

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 3-28 Φεβρουαρίου 2021

 

Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να είναι βέβαιοι ότι διαθέτουν:

 • ΑΦΜ (αν δεν διαθέτουν μπορούν να αποκτήσουν από την Εφορία στην οποία ανήκουν) και
 • Λογαριασμό Τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχοι, καθώς εκεί θα κατατεθεί η αποζημίωσή τους μετά τη λήξη της άσκησης.

 

 • Αξιολόγηση - Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των αιτήσεων,  συνεδριάζει η 3μελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, και η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις με βάση τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό (΄Αρθρο 4).

Ο Κατάλογος Επιλεγέντων αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Επίσης αναρτάται Κατάλογος επιλαχόντων, ο οποίος ενεργοποιείται, όταν και αν κάποιος από τους επιλεγέντες παραιτηθεί.

Μετά την ανάρτηση του Καταλόγου Επιλεγέντων – Επιλαχόντων δίδεται περίοδος λίγων ημερών για τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι οποίες εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, που επίσης ορίζεται από το Τμήμα.

Ο Τελικός Κατάλογος Επιλεγέντων και Επιλαχόντων αναρτάται στην Ιστοσελίδα, αφού εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 • Εγγραφή στο e-class

Μετά την τελική ανάρτηση, οι επιλεγέντες και οι επιλαχόντες πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ), ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση με την επιστημονική υπεύθυνη. Οι σχετικές ανακοινώσεις δεν θα αναρτώνται πλέον στην Ιστοσελίδα. Μέσω του e-class θα ενημερωθούν οι επιλεγέντες για τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας και τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα χρειαστεί να προσκομίσουν για την έναρξη της άσκησης.

 

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις του προγράμματος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΠΕΔΒΜ-ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στοχεύει στην ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στους φυσικούς χώρους επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συναφών προς αυτήν υπηρεσιών, με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/-τριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι προαιρετική και πραγματοποιείται σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες των Υπουργείων, Πολιτισμού και Τουρισμού, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και σε ερευνητικά ιδρύματα, τα σχετικά με την Ιστορία της Τέχνης. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/-τριών (ΠΠΑ) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Την επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης έχει η λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού-Αργυράκη. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος με κάθε νέα προκήρυξη θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στην κυρία Χασιακού, κυψέλη 405.

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις του προγράμματος.

 

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (Εθελοντική)

Στo πλαίσιo του Τοµέα Ιστορίας λειτουργεί πρόγραµµα εθελοντικής εργασίας των φοιτητών/-τριών του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε Αρχεία και Ερευνητικά Κέντρα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του προγράµµατος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μ. Ευθυµίου. Το Τμήμα προσφέρει επίσης πρακτικές ασκήσεις και ελεύθερα φροντιστήρια (βλ. σελ. 103-108).

 

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στο εξωτερικό

Η δράση ERASMUS+ πρακτική άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Μέσω της κινητικότητας για πρακτική άσκηση οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να:

 • Αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους
 • Συνδυάσουν τη γνώση με την εφαρμογή της σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας
 • Αναπτύξουν νέες δεξιότητες αναγκαίες στον κόσμο της εργασίας
 • Δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη
 • Βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους σε μία ξένη γλώσσα
 • Αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες
 • Γνωρίσουν και να κατανοήσουν την οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ζωή της χώρας υποδοχής

Αντικείμενο πρακτικής άσκησης

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία.

Συνεπώς, όσοι φοιτητές επιλέξουν ως φορέα πρακτικής άσκησης Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστημιακό/Ερευνητικό Ινστιτούτο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η συμμετοχή τους σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό έργο ή σε διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου υπό την επίβλεψη συγκεκριμένου Καθηγητή θα αφορά μόνο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και όχι παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση μέρους της μεταπτυχιακής/διδακτορικής τους εργασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων