Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021

2/4/2021

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας  και Αρχαιολογίας κατά τη Συνεδρίαση της 1/4/2021  ενέκρινε τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων της επιλογής των υποψηφίων για την Πρακτική Άσκηση 2020- 2021.

Κατόπιν τούτου και καθώς δεν υπήρξαν ενστάσεις επί του Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων, ανακοινώνεται ΕΔΩ ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021.

Ενημέρωση

Παρακαλείσθε όσοι δεν έχετε κάνει αίτηση εγγραφής στο e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ), να το κάνετε άμεσα, διότι εκεί πλέον θα αναρτώνται ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

Παρακαλείσθε όλοι  να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα της Πρακτικής  Άσκησης: https://grapas.uoa.gr/ , όπου είναι ανηρτημένες οι οδηγίες για τη σειρά των διαδικασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, καθώς  και τα πρότυπα  των εγγράφων που πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε για την έναρξη της Π.Α.

Παρακαλείσθε επίσης να δείτε προσεκτικά την αμέσως προηγούμενη ανακοίνωση της Ιστοσελίδας, όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες έναρξης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

►Μέχρι στιγμής ισχύει η απαγόρευση της πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση της άσκησης με τηλεργασία μετά από συνεννόηση των φοιτητών με τον φορέα, εφόσον ο φορέας συμφωνεί και έχει αυτή τη δυνατότητα. Συνεπώς, στις επαφές σας με τους φορείς πρέπει να συνεννοηθείτε για αυτή τη δυνατότητα, όπως και για το ότι μπορεί αυτό να αλλάξει σε δυνατότητα εργασίας με φυσική παρουσία από τη στιγμή που θα αλλάξουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και, κατά συνέπεια, και οι υπουργικές αποφάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλεργασία θα αναρτηθεί ανακοίνωση στο e-class μόλις οριστικοποιηθούν οι οδηγίες εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και του ΕΛΚΕ.
Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

24-3-202Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ

26-3-2021

Τα τελικά αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση 2020-21  θα ανακοινωθούν στις 2 Απριλίου, καθώς πρέπει να προηγηθεί έγκρισή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος , που θα πραγματοποιηθεί την 1/4/2021.

Οι ενέργειες εκ μέρους όλων μας θα ξεκινήσουν από εκείνη την ημερομηνία και μετά. Εντούτοις, για την έγκαιρη ενημέρωσή σας  και προετοιμασία σας,  μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα της Πρακτικής  Άσκησης: grapas.uoa.gr, όπου είναι ανηρτημένες όλες οι οδηγίες για τη σειρά των διαδικασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, καθώς  και τα πρότυπα  των εγγράφων που πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς και να κατατεθούν για την έναρξη της Π.Α.

Παρακαλείσθε, όσοι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει αίτημα εγγραφής στο  e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ), να εγγραφείτε,  καθώς εκεί θα αναρτώνται ανακοινώσεις, νέα, οδηγίες και ό,τι άλλο αφορά στην Π.Α. από τις αρχές Απριλίου και μετά (δηλαδή αφότου ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα).

Σας ενημερώνω ότι είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με τους γενικούς κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων, να υποβάλετε υπογεγραμμένη και Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης για τη χρήση τους (έντυπο Ν.1599/1986) ως εξής:

Προς Αρμοδίους Πρακτικής ΄Ασκησης ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ

Δηλώνω ότι: Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται τόσο στην αίτησή μου όσο και στα υποβαλλόμενα έγγραφα, από το ΕΚΠΑ, από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  του ΕΚΠΑ, από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ και από την Eπιστημονική Υπεύθυνη, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση της πρακτικής  μου άσκησης.

Την Υπεύθυνη Δήλωση αυτή θα την καταθέσετε σε εμένα (επιστημονική υπεύθυνη), όταν θα συναντηθούμε για την υπογραφή των Συμφωνητικών. Οι ημερομηνίες των συναντήσεών μας θα ανακοινωθούν στο e-class στις αρχές Απριλίου.

Προς ενημέρωσή σας αναφέρω τα ακόλουθα,  στα οποία πρέπει να προχωρήσετε ΜΕΤΑ την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα.

► Το πρώτο βήμα στις διαδικασίες για την Π.Α. είναι να μπείτε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, να επιλέξετε τη θέση που σας ενδιαφέρει και να επικοινωνήσετε  με τον φορέα. Αν συμφωνήσετε μεταξύ σας, σας δίνει ο φορέας ένα «Κωδικό GROUP». Προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση και να πάρετε «Κωδικό θέσης», αποστέλλετε  σχετικό e-mail στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ) και συγκεκριμένα στην κυρία Έλλη Μεϊμάρη, που είναι υπεύθυνη για το Τμήμα μας: emeimari[at]uoa[dot]gr

→Τον Κωδ GROUP τον αναγράφετε στο Συμφωνητικό, αλλά τον Κωδικό θέσης θα τον συμπληρώσουν στο ΓΡΑΠΑΣ, όταν θα πάτε να υποβάλλετε τα έγγραφα έναρξης.

► Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η συμπλήρωση και υπογραφή του Συμφωνητικού, το οποίο παρακαλούμε να διαβάσετε προηγουμένως προσεκτικά.

Το Συμφωνητικό υποβάλλεται εις τετραπλούν. Πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα (αλλά με κεφαλαία πολύ καθαρά στοιχεία και χωρίς σβησίματα) και να το εκτυπώσετε 4 φορές.

Στο Συμφωνητικό, στη σελ. 2,  πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής στοιχεία που ζητούνται:

Τίτλος Έργου: Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Κωδικός  Έργου: 13626

ΑΔΑ: 6Ι3Ξ46ΨΖ2Ν-0Α0  - Απόφαση ΕΛΚΕ από 12-3-2021.

Η μηνιαία αποζημίωση του φοιτητή είναι: 260 ευρώ/μήνα, άρα 560 ευρώ για το δίμηνο της Π.Α.

Στη συνέχεια, πρέπει να φροντίσετε να υπογραφούν και τα 4 αντίτυπα του Συμφωνητικού με ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ υπογραφές (μπλε στυλό):

 1.από εσάς, 2.από εμένα (επιστημονική υπεύθυνη) και 3. από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής (πρέπει, πλην της υπογραφής, να αναφέρεται και το όνομά του και να υπάρχει και μπλε σφραγίδα της υπηρεσίας. Να επισημάνω ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα μπορεί να είναι ο διευθυντής/ προϊστάμενος της υπηρεσίας και μπορεί να είναι είτε ο ίδιος είτε άλλος από τον υπεύθυνο/ επόπτη της πρακτικής σας άσκησης).

 ► Στη συνέχεια, πρέπει να καταθέσετε τα 4 αντίτυπα του Συμφωνητικού,  ►μαζί με τα υπόλοιπα Έγγραφα Έναρξης, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα, στο ΓΡΑΠΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Μαθηματικού).

Το ΓΡΑΠΑΣ τα προωθεί στον ΕΛΚΕ, όπου και υπογράφονται (4η υπογραφή) από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ.

 Όταν γίνει αυτό, το ΓΡΑΠΑΣ σας ειδοποιεί να παραλάβετε τα Συμφωνητικά.

Το ένα το καταθέτετε άμεσα  στον φορέα σας για να μπορεί να ξεκινήσει η άσκησή σας, με παράλληλη εγγραφή σας από τον φορέα σας (εργοδότη) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο είναι υποχρεωτικό (δείτε οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΓΡΑΠΑΣ).

Το δεύτερο το παραδίδετε στην επιστημονική υπεύθυνη. Το τρίτο το κρατάτε εσείς. Το τέταρτο παραμένει στο αρχείο του ΕΛΚΕ.

Επειδή η διαδικασία στον ΕΛΚΕ απαιτεί χρόνο, γι’ αυτό και πρέπει να καταθέσετε τα Συμφωνητικά και τα λοιπά έγγραφα στο ΓΡΑΠΑΣ ένα μήνα πριν από την έναρξη της άσκησής σας.

Έτσι: π.χ. αν θέλετε να πραγματοποιήσετε την άσκησή σας Μάιο- Ιούνιο, πρέπει να καταθέσετε τα χαρτιά σας άμεσα, αρχές Απριλίου.  Αν προγραμματίζετε να κάνετε την άσκησή σας  π.χ. Ιούλιο- Αύγουστο, πρέπει να έχετε καταθέσετε τα έγγραφα μέχρι τέλη Μαϊου/ αρχές Ιουνίου  (φυσικά μπορείτε και πολύ νωρίτερα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Λόγω των δύσκολων υγειονομικών συνθηκών, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αλλαγές και διακυμάνσεις στον τρόπο πραγματοποίησης της Π.Α., ανάλογα με τα μέτρα προστασίας που ανακοινώνονται, δηλαδή άλλοτε με φυσική παρουσία και άλλοτε με τηλεργασία. Πρέπει να ενημερώσετε σχετικά και να συνεννοηθείτε με τον φορέα σας, αν μπορεί να στηρίξει εναλλακτικά και τους δύο τρόπους.

Αυτή τη στιγμή ΔΕΝ επιτρέπεται η πραγματοποίηση της Π.Α. με φυσική παρουσία. Επιτρέπεται με τηλεργασία. ΟΜΩΣ δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα έχουν τα πράγματα στις αρχές Μαίου, όταν θα μπορείτε εσείς να ξεκινήσετε.

Οπότε: Παρακαλώ να παρακολουθείτε σταθερά τις σχετικές ανακοινώσεις στο e-class.

Αν τα μέτρα και οι όροι για τις μετακινήσεις συνεχίσουν να είναι όπως τώρα (με μήνυμα), θα ανεβάσω στο e-class επίσημο έγγραφο για την ανάγκη μετακίνησής σας προς το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα μπορείτε να εκτυπώσετε και να έχετε μαζί σας για περίπτωση ελέγχου.

Για όσους βρίσκεστε εκτός Αθηνών λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν έχει ακόμη προκύψει κεντρική οδηγία για τον τρόπο υπογραφής και κατάθεσης εγγράφων. Μία σκέψη είναι να προγραμματίσετε την έναρξη της άσκησής σας προς το καλοκαίρι- φθινόπωρο, οπότε οι μετακινήσεις μπορεί να είναι ευκολότερες. Μία άλλη σκέψη είναι:  μετά από συνεννόηση με τον φορέα σας, να του αποστείλετε με κούριερ το συμφωνητικό προς υπογραφή (αφού θα το έχετε υπογράψει εσείς), να σας το αποστείλει πίσω υπογεγραμμένο και μετά να το αποστείλετε μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα έναρξης με κούριερ στο ΓΡΑΠΑΣ. Σε αυτή την περίπτωση τη δική μου υπογραφή στο Συμφωνητικό θα την βάλω πηγαίνοντας στο ΓΡΑΠΑΣ, όταν φθάσουν εκεί τα χαρτιά σας. Θα επικοινωνήσουμε ξανά σχετικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να κρατάτε απαραιτήτως για το προσωπικό σας αρχείο αντίγραφα όλων των εγγράφων που καταθέτετε.Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

24-3-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ για το 2020-2021

19-3-2021

Πίνακας κατάταξης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5032778, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Μέσω της ανωτέρω Πράξης καταβάλλεται στους φοιτητές που συμμετέχουν  στην Πρακτική Άσκηση η αποζημίωση από τον ΕΛΚΕ (Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας) του ΕΚΠΑ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνολικά υποβλήθηκαν 114 αιτήσεις για 117 προσφερόμενες θέσεις. Όλες οι αιτήσεις έγιναν δεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης, καθώς όλες πληρούν τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στον Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης και βάσει αλγορίθμου. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή απορριφθέντες.

Ειδικότερα:

Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά έχουν οριστεί στον Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης, σελ. 5 και 6, ο οποίος είναι ανηρτημένος στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, και στον οποίο ορίζεται ότι:

Προκειμένου οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. να έχουν ολοκληρώσει το Γ΄ εξάμηνο σπουδών τους και να έχουν περατώσει επιτυχώς τουλάχιστον δέκα (10) μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) των προηγούμενων εξαμήνων.

β. να ανήκουν κατά προτεραιότητα στο 8ο  και 6ο  εξάμηνα σπουδών.  Αν δεν καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις, ακολουθούν φοιτητές του 4ου εξαμήνου και, στη συνέχεια, οι επί πτυχίω φοιτητές (10ου εξαμήνου και εξής).

Η μοριοδότηση, σύμφωνα με ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, έχει ορισθεί ως εξής:

Ακαδημαϊκά κριτήρια

Εξάμηνο σπουδών

8ο

6ο

4ο

10ο

12ο και εξής

 

Διακρίσεις

Δημοσιεύσεις

Μόρια

100

90

80

70

60

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνικά κριτήρια

 

 • Άποροι γονείς, δηλαδή δικαιούχοι με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πριμοδοτούνται με 20 μόρια σωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι άποροι γονείς και οι φοιτητές που είναι προστατευόμενα μέλη άπορων γονέων.
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πριμοδοτούνται με 10 μόρια σωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι: πρόσφυγες, παλιννοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένα άτομα.
 • Φοιτητές ΑμεΑ πριμοδοτούνται με 10 μόρια.
 • Φοιτητές που είναι οι ίδιοι γονείς μονοπρόσωπης οικογένειας με προστατευόμενα ανήλικα τέκνα (5 μόρια)

 

Ο Αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξη είναι ο εξής:

(Αριθμός μαθημάτων επί Μέσο όρο βαθμολογίας) δια την σταθερή μονάδα 5

Π.χ. Φοιτητής Α: (49 μαθήματα Χ Μ.Ο. 8.8): 5 = 86,2 μόρια 

        Φοιτητής Β: (49 μαθήματα Χ Μ.Ο 6.2): 5 = 60,76  μόρια

Σε αυτά προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τα ακαδημαϊκά κριτήρια (εξάμηνο σπουδών) και προστίθενται επιπλέον όσα (όταν) προκύπτουν από κοινωνικά κριτήρια (βλ. ανωτ).   

Π.χ. Φοιτητής Α: (49 μαθήματα Χ Μ.Ο. 8.8): 5 = 86,2 μόρια + 100 μόρια (8ο εξάμηνο σπουδών) =186,2 μόρια συνολικά.

        Φοιτητής Β: (49 μαθήματα Χ Μ.Ο 6.2): 5 = 60,76  μόρια + 70 μόρια (10ο εξάμηνο σπουδών) =130,76 μόρια συνολικά.

Αν π.χ. ο Φοιτητής Α έχει κάποια υποτροφία ή ανήκει σε κάποια από τις ανωτέρω ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, λαμβάνει τα αντίστοιχα επιπλέον μόρια.

Επειδή από τον ανωτέρω αλγόριθμο προκύπτουν αρκετά δεκαδικά, δεν υπήρξαν απόλυτες ισοβαθμίες.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν δημοσιεύονται τα ονόματα των φοιτητών/τριών, αλλά ο Αριθμός Μητρώου και ο Αριθμός Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τον οποίο παρακαλούνται οι φοιτητές να κρατήσουν στο αρχείο τους. Τα αποτελέσματα θα παραμείνουν ανηρτημένα στην ιστοσελίδα, καθώς, σύμφωνα με τον κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης, πρέπει να παρέλθει διάστημα 5 ημερών για τυχόν ενστάσεις (π.χ. σε περιπτώσεις απόρριψης αιτήσεων ή σειράς επιλαχόντων), που εξετάζονται από ειδική επιτροπή.   

Στη συνέχεια, ο Πίνακας των αποτελεσμάτων θα υποβληθεί προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος και ακολούθως θα αναρτηθεί και πάλι στην Ιστοσελίδα (αρχές Απριλίου) ως «Τελικά Αποτελέσματα για συμμετοχή φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ- ΕΣΠΑ 2020-2021». Τότε θα αναρτηθούν  και οδηγίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την έναρξη της Άσκησης.


17-3-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Aρχαιολογίας μέσω του συνδέσμου καθηγητή Βαγγέλη Καραμανωλάκη συμμετέχει κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος  στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ της Βουλής των Ελλήνων και της Τηλεόρασης της Βουλής. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 52 πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας, καθηγητές και φοιτητές, και θα περιλαμβάνει σεμινάρια και ομάδες δημιουργίας φοιτητικών ντοκιμαντέρ. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα βρείτε παρακάτω.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος (κατεύθυνση Ιστορίας), που φοιτούν ή έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος ενδιαφέρονται, να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας

 1. το βιογραφικό τους
 2. αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας
 3. ένα σύντομο κείμενο (το πολύ μέχρι 500 λέξεις) στο οποίο θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι θα είναι για αυτούς/αυτές μια ωφέλιμη εμπειρία.

Οι αιτήσεις να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την Tετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 16.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  karamanolaki@arch.uoa.gr. Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες αποτελείται από τον αν. καθηγητή Βαγγέλη Καραμανωλάκη, την επ. καθ. Δήμητρα Λαμπροπούλου και τον αν. καθηγητή Σπυρίδωνα Γ. Πλουμίδη.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ 2021»

Το «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» είναι ένα διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα δημιουργικής πρακτικής άσκησης επίλεκτων φοιτητών ΑΕΙ, επιδοτούμενο επί ένα εξάμηνο από την Βουλή των Ελλήνων, με αντικείμενο την παραγωγή πρωτότυπου οπτικοακουστικού περιεχομένου με νεανική ματιά και αισθητική. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Τηλεόρασης της Βουλής, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιμόρφωσης της ΒτΕ, που ξεκίνησε πιλοτικά το 2015 σε συνεργασία με τον καθηγητή Γιάννη Σκοπετέα και 5 φοιτητές/φοιτήτριες ετησίως από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ από το 2018 εξελίχθηκε σε δια-τμηματικό πρόγραμμα. Το 2020 συμμετείχαν 35 φοιτήτριες/φοιτητές και 22 σύνδεσμοι καθηγήτριες/καθηγητές, από 15 Τμήματα και 8 Πανεπιστήμια.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, που επιλέγονται με ευθύνη των συνδέσμων καθηγητών και των Τμημάτων, παρακολουθούν αρχικά ένα τρίμηνο δια-τμηματικό σεμινάριο, που προσφέρουν εθελοντικά οι διδάσκοντες/διδάσκουσες. Έπειτα χωρίζονται σε ομάδες και, λειτουργώντας συνεργατικά, ερευνούν, προτείνουν, επιλέγουν, κινηματογραφούν, επεξεργάζονται (εικόνα, ήχο, μουσική, γραφικά) και τελικά υπογράφουν την σειρά δεκαπεντάλεπτων ντοκιμαντέρ «Φοιτητιβίσματα». Τα ντοκιμαντέρ προβάλλονται συστηματικά από το Κανάλι της Βουλής (πρώτη μετάδοση κάθε Κυριακή 10:30-11:00 με δύο ταινίες εβδομαδιαίως), αναρτώνται στο διαδίκτυο (YouTube), συμμετέχουν σε εγχώρια φεστιβάλ, παρουσιάζονται σε ημερίδες και συνέδρια. Κατά την πρώτη τριετία (2015-2017) δημιουργήθηκαν 25 ντοκιμαντέρ με τον γενικό τίτλο «Στο Ακαδημαϊκό Τέταρτο», ενώ στη δεύτερη τριετία (2018-2020) η συγκομιδή ξεπέρασε τα 100 «Φοιτητιβίσματα». Φέτος, εκτός από την παραγωγή των 60 περίπου νέων ταινιών, προβλέπεται η ολοκλήρωση του ιστότοπου του ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ από διατμηματική ομάδα φοιτητών, καθώς και ο σχεδιασμός ψηφιακού αποθετηρίου από το Τμήμα Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επιπλέον, σε συνεργασία με Τμήματα Μετάφρασης και Διερμηνείας, θα επιδιωχθεί ο υποτιτλισμός των ταινιών, τουλάχιστον στα αγγλικά, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε διεθνή φεστιβάλ.

Το ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ 2021 θα υλοποιηθεί με την συμμετοχή (έως) 65 φοιτητριών και φοιτητών, 52 συνδέσμων και 12 συμβούλων καθηγητριών/καθηγητών, από 52 Τμήματα και 17 ΑΕΙ:

ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΣΚΤ, ΠΑΔΑ, ΠΑΝΤΕΙΟ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αιγαίου, Πελοποννήσου, Πατρών, Ιονίου, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας, ΑΠΘ, Δημοκρίτειο.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες επιλέγονται από το 4ο έτος σπουδών, επιδοτούνται επί ένα εξάμηνο από την ΒτΕ και οφείλουν να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα έως το τέλος της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα συμμετοχής εθελοντών φοιτητών/εθελοντριών φοιτητριών από νέα τμήματα που δεν έχουν ακόμη τεταρτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες. Οι συμβάσεις των φοιτητών/φοιτητριών θα υπογραφούν μετά από συνεννόηση του Τμήματος Επιμόρφωσης της ΒτΕ με τις Γραμματείες των Τμημάτων και θα αφορούν στην περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2021. Το δίκτυο του ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ 2021 ΑΕΙ/Τμήματα/Σύνδεσμοι/Κατανομή φοιτητών απεικονίζεται σε συνημμένο πίνακα.

Στο πρόγραμμα καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων: κινηματογραφικών, θεατρικών και μουσικών σπουδών, γραφιστικής, εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών, δημοσιογραφίας, επικοινωνίας και ΜΜΕ, ψηφιακών τεχνών και μέσων, πολιτισμικών σπουδών, αρχιτεκτονικής, παιδαγωγικών σπουδών και αρχειονομίας. Για τις απαιτήσεις της φετινής θεματολογίας συμμετέχουν φοιτήτριες και φοιτητές, καθώς και σύμβουλοι και σύνδεσμοι καθηγήτριες και καθηγητές από όλα τα Ιστορικά Τμήματα της χώρας.

Θεματολογία 2021

Τη φετινή χρονιά οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα κληθούν να συνδέσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, σύμφωνα με το γνωστικό τους πεδίο, με θέματα που εμπνέονται ή συνδέονται με την Επανάσταση του 1821. Για την πλαισίωση της θεματολογίας αυτής, που έχει σχέση με μνήμη, Ιστορία, εθνική ταυτότητα, θα είναι πολύτιμη η συμβολή των καθηγητών Ιστορίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στην ανάπτυξη των σεναριακών ιδεών, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν την συνδρομή όλων των συνδέσμων και συμβούλων καθηγητών. Για την ιστορική τεκμηρίωση των θεμάτων θα δοθούν οδηγίες για αναζήτηση σε σχετική βιβλιογραφία, πηγές και βάσεις δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθεί και το ερευνητικό πρόγραμμα «Τόποι μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση, 19ος-20ός αιώνας», του Κέντρου Έρευνας Νεότερης Ιστορίας, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

9-3-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2021.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε στάδιο επεξεργασίας.

Θα ελεγχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα περί τις 22-24 Μαρτίου. Θα παραμείνουν ανηρτημένα για  5 ημέρες για την περίπτωση ενστάσεων. Στη συνέχεια, τα τελικά αποτελέσματα θα  υποβληθούν για έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα  περίπου στις 2-3 Απριλίου.

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Ευελπιστούμε ότι οι θέσεις θα επαρκέσουν για όλους. Αν όχι, θα υπάρξουν επιλαχόντες, οι οποίοι θα παίρνουν με τη σειρά μοριοδότησης τη θέση όσων φοιτητών τυχόν παραιτούνται για διάφορους προσωπικούς λόγους, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Προς το παρόν η ενημέρωση θα πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας. Μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, θα ζητήσουμε από τους φοιτητές να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος, μέσα από το οποίο πλέον θα λαμβάνουν ενημερώσεις και οδηγίες για τις επόμενες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, θα ζητηθεί τότε από τους φοιτητές να υποβάλουν  έγγραφα για την Έναρξη της άσκησης, για τα οποία θα αναρτηθούν στο  e-class αναλυτικές οδηγίες. Μεταξύ αυτών, όπως μας ενημέρωσαν από την Διαχειριστική Αρχή, (αφού όμως είχαμε ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση),  πρέπει, σύμφωνα με τους Κανονισμούς , να υποβάλουν οι φοιτητές και Υπεύθυνη Δήλωση- Συγκατάθεση ότι δέχονται το εξής: τα στοιχεία τους,  όπως αυτά εμφανίζονται  στην αίτηση, καθώς και η βεβαίωση βαθμολογίας, να τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου  (επιστημονικό υπεύθυνο, γραφείο Πρακτικής άσκησης και ΕΛΚΕ) προκειμένου να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση.

• Να επισημάνουμε ότι στην Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν μόνο ΜΙΑ φορά. Αν κάποιος, που είχε συμμετάσχει στην ΠΑ παλαιότερα και έχει τώρα κάνει αίτηση και πάλι, παρακαλείται να την αποσύρει εγκαίρως.

• Να επισημάνουμε, επίσης εκ των προτέρων και για καλύτερο προγραμματισμό, ότι πρέπει οι φοιτητές να προσέξουν κατά τη δήλωση μαθημάτων, ώστε με την Πρακτική Άσκηση να μην ξεπεράσουν τον  συνολικό αριθμό μαθημάτων για πτυχίο, διότι, ούτε βαθμό θα μπορούν να πάρουν για την άσκηση ούτε να πληρωθούν.

Στο επόμενο διάστημα,  προκειμένου οι φοιτητές να σκεφθούν και να προγραμματίσουν τις επιλογές και τις κινήσεις τους, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις υπάρχουσες θέσεις πρακτικής άσκησης, που δημοσιεύονται από ποικίλους φορείς υποδοχής φοιτητών στον ειδικό Άτλαντα, στο  https://atlas.grnet.gr. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν διερευνητικά και ενημερωτικά με τους φορείς, στους οποίους θα ενδιαφέρονταν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους, αλλά στην τελική συνεννόηση με τους φορείς και τη δέσμευση θέσης θα προχωρήσουν ΜΕΤΑ την έγκριση και την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και με συγκεκριμένη διαδικασία, για την οποία θα ενημερωθούν με σχετικές ανακοινώσεις.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι, αν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να πραγματοποιήσει την ΠΑ σε κάποιο φορέα που δεν είναι εγγεγραμμένος στον Άτλαντα, μπορεί να επικοινωνήσει με τον φορέα και εκείνος να εγγραφεί στον Άτλαντα «ανοίγοντας θέση» πρακτικής άσκησης, στην οποία βεβαίως, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και άλλοι τυχόν ενδιαφερόμενοι (δηλ. η εγγραφή αυτή δεν αποτελεί δέσμευση).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της δύσκολης υγειονομικής κατάστασης, δεν έχει ακόμα αποσαφηνισθεί ο χρόνος έναρξης της Πρακτικής άσκησης και ο τρόπος, δηλαδή αν θα είναι με φυσική παρουσία ή/ και με τηλεργασία. Αναμένονται υπουργικές αποφάσεις, για τις οποίες, βεβαίως, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των φοιτητών. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τακτικά την Ιστοσελίδα.
Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

5-2-2021

Επεξηγήσεις σχετικά με την αίτηση Πρακτικής Άσκησης

 1. Επειδή έλαβα ερωτήματα σχετικά με τη Βεβαίωση Αναλυτικής βαθμολογίας εξηγώ ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να τσεκάρετε το σχετικό κουτάκι στη 2η σελίδα του εντύπου της αίτησης. Αυτό επέχει θέση αίτησής σας προς την Γραμματεία, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τις βεβαιώσεις θα τις παραλάβω εγώ από τη Γραμματεία, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση. 
 2. Στο τέλος της αίτησης (δίπλα στην υπογραφή σας) μπορείτε να σημειώσετε ενδεικτικά τις ημερομηνίες (δίμηνο), κατά τις οποίες επιθυμείτε/ προτιμάτε να πραγματοποιήσετε την άσκηση, αλλά να γνωρίζετε ότι πιθανότατα θα χρειαστούν προσαρμογές λόγω της κατάστασης. 
 3. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι η Άσκηση θα αρχίσει όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες. 

Ανακοινώσεις ακαδ. έτους 2019-2020

Επείγουσα ανακοίνωση σε σχέση με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών κατ/σης ακαδ. έτους 2020-2021

Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις δημόσιας υγείας και με βάση τις κεντρικές οδηγίες που έχουν προωθηθεί, η Πρακτική Άσκηση φοιτητών Κατεύθυνσης Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο αμφ. 440 της Σχολής, τον Δεκέμβριο 2020, κατά τις ημέρες και ώρες που έχει ανακοινωθεί, ΜΟΝΟΝ στον Β' και Γ' Κύκλο (από Δευτέρα 7/12 έως και Πέμπτη  17/12) και ΜΟΝΟΝ για τους τελειόφοιτους φοιτητές (τους εγγραφέντες, δηλαδή, από το ακαδ.έτος 2016 -2017 και πριν). Οι υπόλοιποι θα παρακολουθήσουν την Άσκηση την άνοιξη, περί τον μήνα Μάιο 2021, μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί. Θα υπάρξει ανακοίνωση επ' αυτού τον  Φεβρουάριο ή Μάρτιο 2021.

Τον Ιανουάριο 2021, στις εξετάσεις του μαθήματος "Μεθοδολογία της Ιστορίας" (διδ. αναπλ. Καθηγητής Βαγγέλης Καραμανωλάκης) μπορούν να προσέλθουν όλοι οι επιθυμούντες να εξετασθούν, ανεξαρτήτως εάν παρακολούθησαν την Πρακτική Άσκηση ή όχι, ωστόσο ο διδάσκων θα καταθέσει στη Γραμματεία τούς βαθμούς μόνον όσων έχουν παρακολουθήσει την Πρακτική Άσκηση. Οι βαθμοί των υπολοίπων θα ανακοινωθούν μεν στην Ηλεκτρονική Τάξη του μαθήματος, αλλά θα προωθηθούν στην Γραμματεία τον Σεπτέμβριο 2021, αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση κατά μήνα Μάιο 2021.Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

3/3/2020

Ανακοινώνεται ο οριστικός Κατάλογος επιλεγέντων και επιλαχόντων φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση μετά την έγκρισή του από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος της 27-2-2020.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν μέχρι τώρα εγγραφεί στο e-class παρακαλούνται να το κάνουν, ώστε να ενημερώνονται άμεσα μέσω ανακοινώσεων που θα αναρτώνται πλέον εκεί. Παρακαλούνται να εγγραφούν όχι μόνον οι επιλεγέντες αλλά και οι επιλαχόντες.

Θα χρειαστεί ένα μικρό διάστημα αναμονής μέχρι την έναρξη των διαδικασιών (δέσμευση θέσης στον Άτλαντα κλπ). Θα ενημερωθείτε σχετικά με ανακοίνωση και θα σας σταλούν μέσω του e-class λεπτομερείς οδηγίες.

ΚατάλογοςΑνακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

19/2/2020

Ο κατωτέρω κατάλογος επιλεγέντων – επιλαχόντων φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση 2020 καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίστηκε κατά την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στις 23-1-2020, αποτελούμενη από την κ. Αφρ. Χασιακού, ως επιστημονική υπεύθυνη της Π.Α. και τους καθηγητές κκ. Χρ. Κανελλόπουλο και Ευ. Καραμανωλάκη. Η επιλογή – κατάταξη των φοιτητών έγινε με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης.

Κατατέθηκαν 116 αιτήσεις. Οι θέσεις που έχουν δοθεί για το Τμήμα είναι 89, κατά συνέπεια τόσοι είναι οι φοιτητές που επελέγησαν, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.

Η επιλογή έγινε με μοριοδότηση των φοιτητών ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται, με βάση τον Πίνακα Μοριοδότησης του Εσωτερικού Κανονισμού (σελ. 6). Επί ισοψηφίας ελήφθη  υπ΄ οψιν ο βαθμός (Μέσος Όρος)  του φοιτητή για την σειρά της επιλογής, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας που εκδόθηκαν από την Γραμματεία του Τμήματος και κατατέθηκαν από τους φοιτητές μαζί με τις αιτήσεις.  Σε ορισμένες περιπτώσεις προστέθηκαν μόρια σε φοιτητές λόγω διακρίσεων (υποτροφιών κλπ), όπως σημειώνεται στον πίνακα μοριοδότησης ή επί τη βάσει κοινωνικών κριτηρίων (Εσωτ. Κανονισμός, σελ. 7).

Οι βαθμοί δεν δημοσιεύονται εδώ διότι θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.

Υπάρχει δικαίωμα ενστάσεων μέχρι και τις 25/2 : στο γραφείο της κ. Χασιακού (Κυψέλη 405) ή στο γραφείο της κ. Τσιώτα (Κυψέλη 404, Γραφείο Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Ο κατάλογος επιλεγέντων – επιλαχόντων θα τεθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος (27-2-2020)  και στη συνέχεια θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα ο Οριστικός Κατάλογος.

Μετά από αυτό οι επιλεγέντες μόνο (όχι οι επιλαχόντες) πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος 61ΠρΑσκ. διότι πλέον θα λαμβάνουν ενημερώσεις και οδηγίες με αυτόν τον τρόπο και όχι μέσω της Ιστοσελίδας.

Εντούτοις, οι επιλαχόντες πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύ πιθανό να ειδοποιηθούν τους επόμενους μήνες για συμμετοχή τους στην Πρακτική  Άσκηση, καθώς πάντα υπάρχουν επιλεγέντες που τελικώς δεν μπορούν για διάφορους λόγους να πραγματοποιήσουν την Άσκηση.


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ - ΕΣΠΑ

3-2-2020

Έληξε το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης 2018- 2019.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει ακόμη το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με αναφορά στον Μέσο Όρο) να το προσκομίσουν μέχρι και τις 14/2/2020 στο γραφείο μου (Κυψέλη 405). Ημέρες υποδοχής: 12/2, 13/2, 14/2, ώρα 12-3. Αφρ. Χασιακού"


23-1-2020

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  ΕΚΠΑ -ΕΣΠΑ για το 2020.

Για το τρέχον πρόγραμμα προβλέφθηκαν 89 θέσεις για τους φοιτητές του Τμήματος.

 • Γενικά

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών στην έρευνα και την επαγγελματική δραστηριότητα στους φυσικούς χώρους της μελλοντικής τους απασχόλησης και στη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημιακού χώρου και των φορέων απασχόλησης.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/-τριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας πραγματοποιείται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που σχετίζονται με την Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης, όπως σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε Ερευνητικά Ιδρύματα και σε Ιδρύματα που σχετίζονται με τις Τέχνες, την Ιστορία  και τον Πολιτισμό.

Είναι προαιρετική, δίμηνη, αμειβόμενη και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα στα Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης και των δύο Τομέων του Τμήματος, με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες και με βαθμολόγηση. Συνεπώς, θα δηλώνεται ως μάθημα (βλ. Οδηγό Σπουδών).

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται πριν από οτιδήποτε άλλο να μελετήσουν προσεκτικά τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, που είναι ανηρτημένος στην Ιστοσελίδα, ώστε να γνωρίζουν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, τη σειρά των διαδικασιών, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους. Επίσης, θα πληροφορηθούν τον τρόπο ενημέρωσής τους για τους φορείς απασχόλησης (΄Αρθρο 6).

 • Χρόνος πραγματοποίησης της Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί (κατά τη βούληση του φοιτητή και τη δυνατότητα του φορέα) σε όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, αλλά και κατά τους θερινούς μήνες μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές του  8ου   Εξαμήνου  και οι επί πτυχίω, που πρόκειται να δώσουν τα τελευταία τους μαθήματα για πτυχίο στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αντίστοιχα μέχρι τέλος Ιουνίου ή τέλος Σεπτεμβρίου  ΚΑΙ την Πρακτική Άσκηση, διότι, όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανακηρύσσονται πτυχιούχοι και χάνουν την φοιτητική τους ιδιότητα (ανεξάρτητα αν έχουν ορκιστεί ή όχι), συνεπώς δεν μπορεί να εκκρεμεί η Πρακτική Άσκηση.

 • Η διαδικασία

Αναλυτικά περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Συνοπτικά εκτυλίσσεται στις εξής φάσεις:

1η φάση: αιτήσεις ενδιαφερόμενων φοιτητών, επιλογή συμμετεχόντων και επιλαχόντων (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που έχουν δοθεί στο Τμήμα). Ανάρτηση τελικού καταλόγου επιλεγέντων και επιλαχόντων στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

2η φάση: υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των επιλεγέντων για την «΄Εναρξη απασχόλησης».

3η φάση: πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.

4η φάση: υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την «Λήξη της Πρακτικής Άσκησης».

 • Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών

Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού, Κυψέλη 405, ahassia[at]arch.uoa[dot]gr, τηλ. 210- 7277655.

Την γραμματειακή υποστήριξη για το Τμήμα έχει η κα Δημ. Τσιώτα, Κυψέλη 404, ditsiota[at]uoa[dot]gr.

Την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος έχει ο κ. Δημ. Αδάμος, dadamos[at]elke.uoa[dot]gr

 • Αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν :

να συμπληρώσουν το Έντυπο αίτησης χειρόγραφα και να το υποβάλλουν στην επιστημονική υπεύθυνη.

να συνυποβάλλουν Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας με αναφορά στον Μέσο Όρο, την οποία θα ζητήσουν από την Γραμματεία του Τμήματος.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

29 και 31 Ιανουαρίου 2020  ΚΑΙ  3, 4, 5 Φεβρουαρίου 2020

ώρες 12.00-15.00

στο γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης (Κυψέλη 405)

 

Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να είναι βέβαιοι ότι διαθέτουν ΑΦΜ (αν δεν διαθέτουν μπορούν να αποκτήσουν από την Εφορία στην οποία ανήκουν) και Λογαριασμό Τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχοι.

 • Αξιολόγηση - Αποτελέσματα

Σύντομα μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των αιτήσεων, θα συνεδριάσει η 3μελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις με βάση τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό (΄Αρθρο 4).

Ο Κατάλογος Επιλεγέντων και Επιλαχόντων θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.

Θα υπάρξει περίοδος λίγων ημερών για τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι οποίες θα εξετασθούν από την επιτροπή.

Ο Τελικός Κατάλογος Επιλεγέντων και Επιλαχόντων θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, αφού εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 • Εγγραφή στο e-class

Οι επιλεγέντες και επιλαχόντες (μόνον αυτοί) θα εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ), ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση.

Μέσω του e-class θα ενημερωθούν για τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας και τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά.

 


Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ - ΕΣΠΑ

6-11-2019

Έληξε το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης 2018- 2019.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο μελλοντικό πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πρέπει να περιμένουν την Προκήρυξη του νέου προγράμματος για το 2020. Μέχρι τώρα οι προκηρύξεις γίνονται Νοέμβριο/ Δεκέμβριο εκάστου έτους και αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Ακολουθούν ανακοινώσεις με ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται από επιτροπή. Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν την Ιστοσελίδα. Για την διαδικασία και λεπτομέρειες του προγράμματος μπορούν να ενημερωθούν από τον Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος είναι ανηρτημένος στην Ιστοσελίδα.


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ - ΕΣΠΑ

9-9-2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης να ενημερωθούν σχετικά με την εξέταση και την παράδοση των εγγράφων λήξης από αναλυτική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο η-Τάξη.

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ - ΕΣΠΑ

1-7-2019

" Λόγω μη δυνατότητας πραγματοποίησης της άσκησης εκ μέρους ορισμένων εκ των επιλεγέντων, παρακαλούνται οι εξής επιλαχόντες να προχωρήσουν στη διαδικασία για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση¨

Γιαννούλη Αρετή, Κουμπούρης Αναστάσιος, Λιλικάκης Χρήστος, Κορέντη Μαρία- Γαρυφαλλιά, Γεωργίου Αθανάσιος.

Συγκεκριμένα πρέπει μέσω του Άτλαντα της Πρακτικής Άσκησης να επιλέξουν φορέα, να επικοινωνήσουν για το εάν και πότε μπορούν να γίνουν δεκτοί και, στη συνέχεια, να επικοινωνήσουν με τον κ. Κων. Τσερώνη, στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Σταδίου 5, για την αντιστοίχιση της θέσης τους και να ετοιμάσουν τα απαραίτητα για την έναρξη έγγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι ανηρτημένες και στην Ιστοσελίδα και στο e-class του μαθήματος. Επίσης, να εγγραφούν στο e-class.

Παρακαλούνται να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ στη διαδικασία, ακόμη και αν πρόκειται να πραγματοποιήσουν την άσκηση αργότερα. Για απορίες προς την επιστημονική υπεύθυνη στο ahassia[at]arch.uoa[dot]gr και στο ktseronis[at]uoa[dot]gr ».

 


Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ – ΕΣΠΑ - Αξιολόγηση των φοιτητών

21-6-2019

Καθώς η Πρακτική Άσκηση είναι εφέτος για πρώτη φορά κανονικό μάθημα, χρειάζεται να παραδοθεί βαθμολογία για κάθε φοιτητή/τρια που επέλεξε το μάθημα. Όμως: καθώς η Π.Α. πραγματοποιείται σε διάφορους φορείς με ποικίλες ειδικότητες και περιεχόμενο, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη, όπως στα συνήθη μαθήματα. Εξάλλου δεν είναι αυτός ο σκοπός της Π.Α.

Η Αρχή του προγράμματος ζητά προφορική εξέταση του φοιτητή από τον επιστημονικό υπεύθυνο κάθε Τμήματος. Παράλληλα, όμως, με την λήξη του προγράμματος είναι υποχρεωτικό να παραδοθεί γραπτή αξιολόγηση του φοιτητή από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και γραπτή έκθεση πεπραγμένων από τον ίδιο τον φοιτητή/τρια.

Έτσι, μετά από έγκριση της Γ.Σ του Τμήματος της 13-6-2019, θεσπίζεται ένας συνθετικός τρόπος αξιολόγησης, που θα περιλαμβάνει και θα συνυπολογίζει όλα τα παραπάνω ως εξής:

1.Η «Έκθεση επίδοσης του ασκουμένου από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής», θα περιλαμβάνει, πλην του κειμένου, και πίνακα αξιολόγησης – βαθμολόγησης του φοιτητή σε κλίμακα από 1-10 που θα αφορά τα εξής: «Προθυμία και συνέπεια», «Ικανότητες και απόδοση», «Συνεργατικότητα και Επαγγελματικό ήθος». Καθώς οι χώροι στους οποίους ασκούνται οι φοιτητές μας είναι αποκλειστικά επιστημονικοί και είναι στελεχωμένοι από συναδέλφους ιστορικούς και αρχαιολόγους, η αξιολόγησή τους θεωρείται έγκυρη.

2.Η Έκθεση Πεπραγμένων του φοιτητή θα είναι αναλυτική περιλαμβάνοντας θέματα σκεπτικού της απασχόλησής τους, μεθοδολογίας, ζητούμενου και αποτελέσματος. Η έκθεση αυτή θα αποτελεί ένα είδος γραπτής εξέτασης του φοιτητή.

3.Η προφορική εξέταση του φοιτητή/ τριας από τον επιστημονικό υπεύθυνο θα περιλαμβάνει συζήτηση και ερωτήσεις κρίσεως πάνω στο αντικείμενο της άσκησής του.

Προσοχή: στο e-class, στην κατηγορία «Έγγραφα» υπάρχει ΝΕΟ έγγραφο «Έκθεση επίδοσης του ασκουμένου από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής», που περιλαμβάνει και τον πίνακα αξιολόγησης. Οι φοιτητές παρακαλούνται να εκτυπώσουν και να προσκομίσουν αυτό το νέο έγγραφο αντί εκείνου που είχε αναρτηθεί παλαιότερα.

Ημερομηνίες εξέτασης:

 • Οι φοιτητές/ τριες που ολοκληρώνουν την Π.Α θα προσέρχονται στο γραφείο της επιστημονικής υπευθύνου για την προφορική εξέταση προσκομίζοντας συμπληρωμένα και τα έγγραφα λήξης, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα.
 • Όσοι ολοκληρώνουν την Π.Α. μέχρι 30 Ιουνίου θα προσέρχονται αρχές Ιουλίου.
 • Όσοι ολοκληρώνουν την Π.Α. μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα προσέρχονται άμεσα, τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.
 • Έτσι θα ολοκληρώνεται η διαδικασία και θα περιλαμβάνεται ο βαθμός τους στα αντίστοιχα βαθμολόγια των δύο εξεταστικών περιόδων.
 • Για τις ακριβείς ημέρες και ώρες θα δημοσιεύεται ανακοίνωση στο e-class και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Έκθεση επίδοσης ασκούμενου φοιτητή από τον εργασιακό επιβλέποντα

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ δεν έχουν εγγραφεί στο e-class να εγγραφούν άμεσα, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τις ενημερώσεις

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης Εrasmus +

13-6-2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2019-2020

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

15-4-2019

"Προσοχή στις προθεσμίες"

Παρακαλούνται οι φοιτητές να τηρούν αυστηρά τις προθεσμίες για την κατάθεση των συμφωνητικών και των λοιπών εγγράφων, διότι αλλιώς δημιουργούνται πολλά διαδικαστικά προβλήματα και καθυστερήσεις.

Ιδίως παρακαλούνται να σπεύσουν όσοι πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα την Πρακτική Άσκηση.

Επίσης παρακαλούνται όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο η-Τάξη του μαθήματος να το κάνουν άμεσα.


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

8-4-2019

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι φοιτητές - επιλεγέντες ΚΑΙ επιλαχόντες - να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος.

Δείτε Οδηγίες για την ακολουθητέα διαδικασία και κατεβάστε τα έντυπα των απαραίτητων δικαιολογητικών. Πριν την συμπλήρωση των εντύπων (με πρώτο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό), βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ακολουθήσει με ακρίβεια τις οδηγίες, αλλιώς θα υπάρξουν εμπλοκές και καθυστερήσεις.

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

2-4-2019

 • Επειδή μία από τις επιλεγείσες φοιτήτριες δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την Άσκηση, ειδοποιείται η α΄ επιλαχούσα, Ιωάννα Ασλαματζίδη ότι μπορεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση.
 • Η Πρακτική Άσκηση απέκτησε e-class. Παρακαλούνται οι επιλεγέντες αλλά και οι επιλαχόντες φοιτητές/ τριες να εγγραφούν, ώστε να λαμβάνουν πλέον ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις απευθείας στα μέιλ τους».
 • Όσοι φοιτητές δεν έχουν λάβει μέιλ εκ μέρους του κ. Τσερώνη (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης), σημαίνει μάλλον ότι δεν το είχαν αναγράψει καθαρά στην αίτηση και, συνεπώς, δεν έφτασε ποτέ. Παρακαλούνται, λοιπόν, να αποστείλουν το μέιλ τους ηλεκτρονικά στην κα Χασιακού.

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

26-3-2019

Πρακτική Άσκηση: Ενημερωτική Συνάντηση 29-3-2019

Την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, ώρα 12, θα γίνει συνάντηση για ενημέρωση των φοιτητών με τους αρμοδίους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και την Επιστημονική Υπεύθυνη στην αίθουσα 430

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης Εrasmus +

15-3-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση ανακοινώνουμε τη δυνατότητα μετακίνησης για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Αναλυτικά: https://goo.gl/FPtCzh

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 15/4/2019, 10:00π.μ. έως και την Τετάρτη 24/4/2019, 14:00μ.μ., ώρα Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ).
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html

Πληροφορίες

Αφροδίτη Βάσσου
Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πανεπιστημίου 30, Αθήνα 106 79
τηλ.:+30 210 3689722 fax: +30 210 3689720
e-mail:avassou@uoa.gr www.interel.uoa.gr/erasmus
www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html
Ημέρες και ώρες υποδοχής:
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη
11:00-13:00

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

12-3-2019

Ορθός Τελικός Κατάλογος Πρακτικής Άσκησης

«Επειδή στον ανηρτημένο Κατάλογο επιλεγέντων/ επιλαχόντων είχε αναγραφεί εκ παραδρομής δύο φορές το όνομα του ίδιου φοιτητή (Μεζίνης Κων/νος, θέση 13 ΚΑΙ θέση 39), ο κατάλογος διορθώθηκε και όλοι μετά την θέση 38 μετακινούνται μια θέση πιο πάνω. Κατά συνέπεια, η Άννα- Μαρία Σδράλια μετακινείται από πρώτη επιλαχούσα στη θέση 93».

 


Πρακτική Άσκηση. Διόρθωση στον Κατάλογο επιλεγέντων

22-2-2019

Εκ παραδρομής αποδόθηκαν λάθος μόρια στην Παναγιώτα Μητράκη, η οποία, επειδή φοιτά στο 8ο εξάμηνο, λαμβάνει 100 μόρια και μετακινείται στην 58η θέση. Κατά συνέπεια, η Άννα -Μαρία Σδράλια μετακινείται στην 94η θέση, ως πρώτη επιλαχούσα.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οδηγίες για τις διαδικασίες εκ μέρους των φοιτητών.

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

18-2-2019

Μετά από την εξέταση των ενστάσεων δημοσιεύεται ο Τελικός κατάλογος των επιλεγέντων και επιλαχόντων για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 2019. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές.

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

25-1-2019

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κατάλογος είναι προσωρινός . Τυχόν ενστάσεις θα γίνουν δεκτές , Τρίτη 29/01, Πέμπτη 31/01 και Παρασκευή 01/02/ 2019 ώρες 12:00 με 15:00 , στην κυψέλη 405, στο γραφείο της κ. Χασιακού.
 • Τα τελικά αποτελέσματα μαζί με οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018- 2019

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

αα Μόρια Ονοματεπώνυμο Εξ Μ.Ο
1 120 Μπότσα Αικατερίνη 8 8.93
2 120 Σουλελέ Άννα 8 8.74
3 120 Χρυσαδάκου Αλεξάνδρα 8 8.48
4 120 Αυγερινόπουλος Σπυρίδων 8 8.43
5 120 Κατσιγιάννης Κων/νος 8 7.81
6 120 Σκαλτσά Ελένη 8 7.7
7 120 Μαθιουδάκη Σοφία 8 7.45
8 120 Σπηλιώτη Χριστίνα 8 7.13
9 120 Καπετανάκης Κων/νος 8 7.04
10 110 Παπαδόγιαννη Αναστασία 6 8.62
11 110 Suvorov Konstantin 6 7.56
12 105 Κωτσάκης Αθανάσιος 8 8.13
13 105 Μεζίνης Κων/νος 8 6.41
14 100 Μηλιοπούλου Κων/να 8 8.95
15 100 Σεκλός Σωτήριος 8 8.74
16 100 Μόσχου Ευαγγελία 8 8.73
17 100 Λιόπετα Χριστίνα 8 8.72
18 100 Μάστορα Στεφανία-Σταμ 8 8.63
19 100 Μαύρος Ευστράτιος 8 8.56
20 100 Ευθυμιοπούλου Σοφία Μαρία Στεφανία 8 8.39
21 100 Πολυχρονάκη Νίκη 8 8.34
22 100 Μπαϊρακτάρης Κων/νος 8 8.33
23 100 Μάστορα Ραφαηλία-Σπυρ 8 8.1
24 100 Φωτεινόπουλος Φώτιος 8 8.09
25 100 Krasteva Lora 8 8.03
26 100 Αντωνιάδη Ελένη-Μαρία 8 8
27 100 Μπαδά Ευαγγελία 8 7.9
28 100 Αθανασίου Ευανθία 8 7.89
29 100 Βαρελά Κων/να 8 7.88
30 100 Βερεκέτη Ερμιόνη 8 7.87
31 100 Μιχαηλίδου Χρυσούλα 8 7.76
32 100 Πετσίτης Νικόλαος 8 7.74
33 100 Σωτηρόπουλος Σωτήριος 8 7.58
34 100 Στύλιος Σπυρίδων 8 7.53
35 100 Πρασίνου Κυριακή 8 7.52
36 100 Μανανά Χρυσούλα 8 7.48
37 100 Πετροπούλου Ειρήνη 8 7.39
38 100 Τσιτωνάκης Σταύρος 8 7.36
40 100 Σακελλαράκη Θωμαϊς 8 7.35
41 100 Ντούζου Αρτεμισία 8 7.31
42 100 Διαματάρη Παναγιώτα 8 7.16
43 100 Ζαπάντη Νίκη 8 7.11
44 100 Παπαγόρα Αθανασία 8 7.02
45 100 Σίμος Χαράλαμπος 8 7
46 100 Σταθέα Μαριλένα 8 6.95
47 100 Μπούρα Αντιγόνη 8 6.85
48 100 Δημητρίου Λορελάι-Βασιλ 8 6.79
49 100 Παστρικού Αγγελική 8 6.74
50 100 Πεππές Ιωάννης-Νικ 8 6.68
51 100 Κοπακάκη Ιωάννα 8 6.56
52 100 Χαλαστάρα Άρτεμις 8 6.55
53 100 Δεσίκου Αλεξάνδρα 8 6.54
54 100 Αχτσή Κων/να 8 6.5
55 100 Βασιλάκη Δέσποινα 8 6.48
56 100 Πανγκανίκας Χρήστος 8 6.41
57 100 Πρίτσα Ελένη 8 6.4
58 100 Μητράκη Παναγιώτα 8 5.96
59 90 Περυσινάκη Αναστασία 6 9.46
60 90 Σλότου Μικαέλλα-Ηλέκτρα 6 9.33
61 90 Χριστοπούλου Μαρία-Ιωάν 6 9.15
62 90 Μπίτα Ελπίδα 6 8.27
63 90 Κουτσιμπέλης Νικόλαος 10 7.77
64 90 Μετσίου Τατιάνα 6 7.69
65 90 Χρύσανθος Στέφανος 6 7.65
66 90 Ρεμπούτσικα Μαρία 10 7.56
67 90 Γεωργακάκη Βασιλ-Μαρία 6 7.04
68 90 Γούσια Δανάη 6 7
69 90 Ποθοπούλου Μαρία 6 6.95
70 90 Στεργίου Χριστίνα 6 6.89
71 90 Λιαροπούλου Θεοδώρα 6 6.76
72 90 Αναγνωστάκης Ιωάννης 10 6.39
73 90 Μυλωνάς Πλούτος Εκτωρ 6 6.27
74 80 Χολέβας Μανιάτης-Φοίβος 14 6.77
75 80 Στάθη Παναγιώτα 12 6.67
76 70 Μαστρογιάννη Ειρήνη 10 9.34
77 80 Παππάς Νικόλαος 10 8.85
78 80 Κωνσταντινίδη Μαρίνα 10 8.45
79 70 Γιαζτζή Μαρίνα 10 8.42
80 70 Βάσιου Νεφέλη 10 8.4
81 70 Κριεμπάρδη Αικατερίνη 10 8.26
82 70 Καρανάσου Δανάη 10 8.09
83 70 Φωτεινάκη Δήμητρα 10 8.09
84 70 Χατζάκη Χρυσή 10 7.78
85 70 Μπουζέα Γεωργία 10 7.37
86 70 Δαββέτας Παναγιώτης 10 7.36
87 70 Ταράντου Δήμητρα 10 7.3
88 70 Μπάκα Γρηγορία 10 7.03
89 70 Κωνσταντινίδης Ηλίας 10 7
90 70 Μιχαλοπούλου Ευσταθία 10 7
91 70 Τσονάκας Κων/νος 10 7
92 70 Θεοδώρου Κων/να 10 6.97
93 70 Σδράλια Άννα – Μαρία 10 6.92

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

αα Μόρια Ονοματεπώνυμο ΕΞ Μ.Ο
94 70 Ασλαματζίδη Ιωάννα Δεσπ 10 6.9
95 70 Κατσιάπη Μαρία-Ειρήνη 10 6.73
96 70 Δαλαχάνη Ιωάννα 10 6.66
97 70 Γιαννούλη Αρετή 10 6.54
98 70 Κουμπούρης Αναστάσιος 10 6.52
99 70 Λιλικάκης Χρήστος 10 6.4
100 70 Κορέντη Μαρία-Γαρυφαλλιά 10 6.06
101 60 Γεωργίου Αθανάσιος 12 7.82
102 60 Κόκκου Αναστασία 16 7.42
103 60 Καλεμικεράκη Αθηνά-Βαρβάρα 12 7.17
104 60 Μυτιληνού Αναστασία 16 6.97

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

7-1-2019

Αιτήσεις για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών θα γίνονται δεκτές την Παρασκευή, 11-1-2019, ώρα 10.00-14.00 στο γραφείο της κ. Χασιακού (Κυψέλη 405).

Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να ζητήσουν από την αρχή της εβδομάδας Αναλυτική Βαθμολογία με Μέσο Όρο από την Γραμματεία του Τμήματος, ώστε να την προσκομίσουν μαζί με την αίτηση.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στον ανηρτημένο "Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών".

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

17-12-2018

Στοιχεία απαραίτητα για την αίτηση της Πρακτικής Άσκησης

Προκειμένου οι φοιτητές να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ), πρέπει να συμπληρώσουν στο έντυπο της αίτησης το ΑΦΜ τους και αριθμό λογαριασμού τραπέζης, στον οποίο να υπάρχει το όνομά τους.

Όσοι δεν έχουν ΑΦΜ, πρέπει να επισκεφθούν την ΔΟΥ (Εφορεία της περιοχής τους) με την ταυτότητά τους και να ζητήσουν έκδοση/ απόδοση ΑΦΜ.

Όσοι δεν έχουν Λογαριασμό σε Τράπεζα, μπορούν να ανοίξουν σε οποιοδήποτε κατάστημα προσκομίζοντας την ταυτότητά τους, το ΑΦΜ τους, το έντυπο Ε1 (δικό τους, αν κάνουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση, ή του γονέα τους) και λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας του τόπου κατοικίας τους. Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση δεν είναι μισθοδοσία/ τακτική πληρωμή, είναι μία εφάπαξ καταβολή ποσού για την συμμετοχή τους.

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

11-12-2018

Αίτηση για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκσησης

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ακαδ. έτους 2018-2019

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

5-12-2018


Στην συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 29ης -11-2018 εγκρίθηκαν διορθώσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.


Για τον τελικό Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης πατήστε εδώ.

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

5-12-2018

Σε λίγες ημέρες θα αναρτηθεί ανακοίνωση για την διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης για το 2018-2019 και οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Παρακαλούνται να έχουν προηγουμένως μελετήσει τον Εσωτερικό Κανονισμό, ώστε να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά και να γνωρίζουν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής.


Από φέτος (δεν ισχύει για τους παλαιούς) η ΠΑ εντάσσεται ως μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών στα επιλεγόμενα κατεύθυνσης και των δύο Τομέων του Τμήματος, με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες και με βαθμολόγηση. Συνεπώς, θα δηλώνεται ως μάθημα. Εμφανίζεται ήδη στον Οδηγό Σπουδών.


Η ΠΑ θα πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, αλλά και κατά τους θερινούς μήνες και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οπότε και λήγει το Πρόγραμμα.


ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου και οι επί πτυχίω, που πρόκειται να δώσουν τα τελευταία τους μαθήματα για πτυχίο σε συγκεκριμένη περίοδο, πρέπει να έχουν παράλληλα πραγματοποιήσει και την Πρακτική Άσκηση, διότι, όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα μαθήματα που οφείλουν, χάνουν την φοιτητική τους ιδιότητα, συνεπώς δεν πρέπει να εκκρεμεί η Πρακτική Άσκηση. Π.χ. αν κάποιος φοιτητής σκοπεύει να ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, πρέπει να έχει ολοκληρώσει και την Πρακτική Άσκηση μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ομοίως και για τον Σεπτέμβριο, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Αν όμως κάποιος φοιτητής σκοπεύει να ολοκληρώσει τις εξετάσεις των μαθημάτων του σε επόμενη φάση, τότε μπορεί να ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε συνήθως λήγει και το πρόγραμμα.


Ακαδημαϊκός επόπτης: Αφροδίτη Χασιακού, Κυψέλη 405.
E-mail: ahassia[at]arch.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής (γενικά), Τρίτη 1-3 και Τετάρτη 2-3. Θα ανακοινωθούν άλλες ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων.

 

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

13/11/2018


Στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 25-10-2018 (2η του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019) εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό.

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

9/10/2018


Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης κ. Αφρ. Χασιακού δέχεται τους φοιτητές στο γραφείο της κάθε Τρίτη 1-3 και Τετάρτη 2-3.

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

9/7/2018


Σχετικά με την Πρακτική άσκηση, η επιστημονική υπέθυνη του προγράμματος κ. Α. Χασιακού θα δεχτεί την Παρασκευή 13/7/2018 και ώρα 11.00-13.00 π.μ.

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

18/6/2018


Προς διευκόλυνση των φοιτητών που λαμβάνουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση, επισυνάπτονται και πάλι οι φόρμες των απαραίτητων εγγράφων. Δείτε ποια έγγραφα προσκομίζετε ΠΡΙΝ και ποια ΜΕΤΑ την Πρακτική Άσκηση. Ακολουθήστε τις γενικές Οδηγίες και τις Οδηγίες της Ανακοίνωσης της 18-6-2018.

 

 


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

18/6/2018

Όσοι φοιτητές θα λάβουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση παρακαλούνται να παραλάβουν τα έγγραφα που έχουν υπογράψει (Ιδιωτικά Συμφωνητικά κ.α.) από την Κυψέλη 405 είτε από το γραφείο της Γραμματέως του Τομέα Αρχαιολογίας κας Μ. Γκιώνη, είτε από το γραφείο της Επιστ. Υπευθύνου κας Αφρ. Χασιακού τις εξής ημέρες και ώρες:

 • Τρίτη, 19/6/18: 11.00 -14.00
 • Τετάρτη 20/6/18: 11.30- 14.00
 • Τρίτη 26/6/18: 11.00- 14.00

Τα έγγραφα : Ιδιωτικό Συμφωνητικό με ΕΚΠΑ, Συμφωνητικό ΕΚΠΑ –Φορέα, Φωτοτυπία Λογαριασμού Τραπέζης και Δήλωση Φυσικού Προσώπου για κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του κου Κ. Τσερώνη, Σταδίου 5 άμεσα και, πάντως, ένα μήνα ΠΡΙΝ την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης. Όσοι θα ξεκινήσουν την Άσκηση αρχές Αυγούστου πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα μέχρι 28/6/18.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους επιλαχόντες: Αρχ. Παπασημακοπούλου, Χ. Βενιανάκη, Φ. Στραγαλινού και Μ. Βενιέρη.

Όσοι δεν έχετε ακόμη κάνει επιλογή Φορέα, να το κάνετε , να πάρετε κωδικό. Την αντιστοίχιση με τον ΑΤΛΑΝΤΑ θα την κάνετε με τον κ. Τσερώνη, όταν πάτε για να καταθέσετε τα χαρτιά σας στο γραφείο του.

Όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση πρέπει να προσπαθήσετε να είστε συνεπείς. Αν για σοβαρούς λόγους δεν μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την Άσκηση πρέπει να το δηλώσετε οπωσδήποτε και εγκαίρως στην κα Γκιώνη ή στην κα Χασιακού, προκειμένου να προχωρήσετε η διαδικασία αποδέσμευσης της θέσης (και του ποσού που σας αντιστοιχεί) προκειμένου να μην παραμείνετε υπόλογοι αλλά και για να επωφεληθούν οι επιλαχόντες συμφοιτητές σας.

Οι επιλαχόντες παρακαλούνται να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις για την περίπτωση που προκύψουν θέσεις.

Με την ολοκλήρωση της Άσκησής σας, πρέπει να υποβάλετε τα εξής έγγραφα , πρότυπα των οποίων είναι ανεβασμένα στην Ιστοσελίδα

 1. Αξιολόγηση από τον επιβλέποντα του φορέα σας
 2. Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών από τον Υπεύθυνο του Φορέα όπου πραγματοποιήσατε την Πρακτική σας άσκηση. Ο επιβλέπων και ο υπεύθυνος μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά εσείς πρέπει να προσκομίσετε και τα δύο έγγραφα (αξιολόγηση και βεβαίωση)
 3. Βεβαίωση Επιστημονικού Υπευθύνου (Α. Χασιακού) για εκτέλεση εργασιών (μετά από έλεγχο εκ μέρους της των προηγούμενων εγγράφων)
 4. Έκθεση Πεπραγμένων από τον/ την φοιτητή/τρια.

Έκθεση Επίδοσης Ασκούμενου Φοιτητή απο τον Εργασιακό Επιβλέποντα


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

13/6/2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές της Πρακτικής Άσκησης στο επόμενο διάστημα να επικοινωνούν αντί με την κα Χαρίση στο γραφείο του Τομέα Ιστορίας, με την κα Γκιώνη στο γραφείο του Τομέα Αρχαιολογίας ή με την κα Χασιακού (Κυψέλη 405).


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

8/6/2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και δεν έχουν καταθέσει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου, να το προσκομίσουν οπωσδήποτε την Τρίτη 12/6/2018 και την Τετάρτη 13/6/2018 ώρες 11:00 – 13:00, στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κυψέλη 409.

Διευκρινίζεται επίσης, πως στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και οι κάτωθι φοιτητές/ τριες που είχαν οριστεί ως επιλαχόντες/ουσες:

1. Βερεκέτη Ερμιόνη 7,50 (έπειτα από κλήρωση καθώς ισοβαθμεί με την φοιτήτρια Βένερη Μαρία)

2. Βένερη Μαρία 7,50

3. Φαλία Μυρσίνη 7,28

4. Σπανοπούλου Ευμορφία - Μαρία 7,16

5. Κυριακώδη Αθηνά 7,00

6. Σπηλιώτη Χριστίνα 6,91

7. Βασιλάκη Δέσποινα 5,86