Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις ακαδ. έτους 2019-2020

Επείγουσα ανακοίνωση σε σχέση με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών κατ/σης ακαδ. έτους 2020-2021

Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις δημόσιας υγείας και με βάση τις κεντρικές οδηγίες που έχουν προωθηθεί, η Πρακτική Άσκηση φοιτητών Κατεύθυνσης Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο αμφ. 440 της Σχολής, τον Δεκέμβριο 2020, κατά τις ημέρες και ώρες που έχει ανακοινωθεί, ΜΟΝΟΝ στον Β' και Γ' Κύκλο (από Δευτέρα 7/12 έως και Πέμπτη  17/12) και ΜΟΝΟΝ για τους τελειόφοιτους φοιτητές (τους εγγραφέντες, δηλαδή, από το ακαδ.έτος 2016 -2017 και πριν). Οι υπόλοιποι θα παρακολουθήσουν την Άσκηση την άνοιξη, περί τον μήνα Μάιο 2021, μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί. Θα υπάρξει ανακοίνωση επ' αυτού τον  Φεβρουάριο ή Μάρτιο 2021.

Τον Ιανουάριο 2021, στις εξετάσεις του μαθήματος "Μεθοδολογία της Ιστορίας" (διδ. αναπλ. Καθηγητής Βαγγέλης Καραμανωλάκης) μπορούν να προσέλθουν όλοι οι επιθυμούντες να εξετασθούν, ανεξαρτήτως εάν παρακολούθησαν την Πρακτική Άσκηση ή όχι, ωστόσο ο διδάσκων θα καταθέσει στη Γραμματεία τούς βαθμούς μόνον όσων έχουν παρακολουθήσει την Πρακτική Άσκηση. Οι βαθμοί των υπολοίπων θα ανακοινωθούν μεν στην Ηλεκτρονική Τάξη του μαθήματος, αλλά θα προωθηθούν στην Γραμματεία τον Σεπτέμβριο 2021, αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση κατά μήνα Μάιο 2021.Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

3/3/2020

Ανακοινώνεται ο οριστικός Κατάλογος επιλεγέντων και επιλαχόντων φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση μετά την έγκρισή του από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος της 27-2-2020.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν μέχρι τώρα εγγραφεί στο e-class παρακαλούνται να το κάνουν, ώστε να ενημερώνονται άμεσα μέσω ανακοινώσεων που θα αναρτώνται πλέον εκεί. Παρακαλούνται να εγγραφούν όχι μόνον οι επιλεγέντες αλλά και οι επιλαχόντες.

Θα χρειαστεί ένα μικρό διάστημα αναμονής μέχρι την έναρξη των διαδικασιών (δέσμευση θέσης στον Άτλαντα κλπ). Θα ενημερωθείτε σχετικά με ανακοίνωση και θα σας σταλούν μέσω του e-class λεπτομερείς οδηγίες.

ΚατάλογοςΑνακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

19/2/2020

Ο κατωτέρω κατάλογος επιλεγέντων – επιλαχόντων φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση 2020 καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίστηκε κατά την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στις 23-1-2020, αποτελούμενη από την κ. Αφρ. Χασιακού, ως επιστημονική υπεύθυνη της Π.Α. και τους καθηγητές κκ. Χρ. Κανελλόπουλο και Ευ. Καραμανωλάκη. Η επιλογή – κατάταξη των φοιτητών έγινε με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης.

Κατατέθηκαν 116 αιτήσεις. Οι θέσεις που έχουν δοθεί για το Τμήμα είναι 89, κατά συνέπεια τόσοι είναι οι φοιτητές που επελέγησαν, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.

Η επιλογή έγινε με μοριοδότηση των φοιτητών ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται, με βάση τον Πίνακα Μοριοδότησης του Εσωτερικού Κανονισμού (σελ. 6). Επί ισοψηφίας ελήφθη  υπ΄ οψιν ο βαθμός (Μέσος Όρος)  του φοιτητή για την σειρά της επιλογής, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας που εκδόθηκαν από την Γραμματεία του Τμήματος και κατατέθηκαν από τους φοιτητές μαζί με τις αιτήσεις.  Σε ορισμένες περιπτώσεις προστέθηκαν μόρια σε φοιτητές λόγω διακρίσεων (υποτροφιών κλπ), όπως σημειώνεται στον πίνακα μοριοδότησης ή επί τη βάσει κοινωνικών κριτηρίων (Εσωτ. Κανονισμός, σελ. 7).

Οι βαθμοί δεν δημοσιεύονται εδώ διότι θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.

Υπάρχει δικαίωμα ενστάσεων μέχρι και τις 25/2 : στο γραφείο της κ. Χασιακού (Κυψέλη 405) ή στο γραφείο της κ. Τσιώτα (Κυψέλη 404, Γραφείο Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Ο κατάλογος επιλεγέντων – επιλαχόντων θα τεθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος (27-2-2020)  και στη συνέχεια θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα ο Οριστικός Κατάλογος.

Μετά από αυτό οι επιλεγέντες μόνο (όχι οι επιλαχόντες) πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος 61ΠρΑσκ. διότι πλέον θα λαμβάνουν ενημερώσεις και οδηγίες με αυτόν τον τρόπο και όχι μέσω της Ιστοσελίδας.

Εντούτοις, οι επιλαχόντες πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύ πιθανό να ειδοποιηθούν τους επόμενους μήνες για συμμετοχή τους στην Πρακτική  Άσκηση, καθώς πάντα υπάρχουν επιλεγέντες που τελικώς δεν μπορούν για διάφορους λόγους να πραγματοποιήσουν την Άσκηση.


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ - ΕΣΠΑ

3-2-2020

Έληξε το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης 2018- 2019.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει ακόμη το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με αναφορά στον Μέσο Όρο) να το προσκομίσουν μέχρι και τις 14/2/2020 στο γραφείο μου (Κυψέλη 405). Ημέρες υποδοχής: 12/2, 13/2, 14/2, ώρα 12-3. Αφρ. Χασιακού"


23-1-2020

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  ΕΚΠΑ -ΕΣΠΑ για το 2020.

Για το τρέχον πρόγραμμα προβλέφθηκαν 89 θέσεις για τους φοιτητές του Τμήματος.

  • Γενικά

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών στην έρευνα και την επαγγελματική δραστηριότητα στους φυσικούς χώρους της μελλοντικής τους απασχόλησης και στη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημιακού χώρου και των φορέων απασχόλησης.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/-τριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας πραγματοποιείται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που σχετίζονται με την Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης, όπως σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ιστορικά Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε Ερευνητικά Ιδρύματα και σε Ιδρύματα που σχετίζονται με τις Τέχνες, την Ιστορία  και τον Πολιτισμό.

Είναι προαιρετική, δίμηνη, αμειβόμενη και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα στα Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης και των δύο Τομέων του Τμήματος, με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες και με βαθμολόγηση. Συνεπώς, θα δηλώνεται ως μάθημα (βλ. Οδηγό Σπουδών).

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται πριν από οτιδήποτε άλλο να μελετήσουν προσεκτικά τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, που είναι ανηρτημένος στην Ιστοσελίδα, ώστε να γνωρίζουν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, τη σειρά των διαδικασιών, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους. Επίσης, θα πληροφορηθούν τον τρόπο ενημέρωσής τους για τους φορείς απασχόλησης (΄Αρθρο 6).

  • Χρόνος πραγματοποίησης της Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί (κατά τη βούληση του φοιτητή και τη δυνατότητα του φορέα) σε όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, αλλά και κατά τους θερινούς μήνες μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές του  8ου   Εξαμήνου  και οι επί πτυχίω, που πρόκειται να δώσουν τα τελευταία τους μαθήματα για πτυχίο στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αντίστοιχα μέχρι τέλος Ιουνίου ή τέλος Σεπτεμβρίου  ΚΑΙ την Πρακτική Άσκηση, διότι, όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανακηρύσσονται πτυχιούχοι και χάνουν την φοιτητική τους ιδιότητα (ανεξάρτητα αν έχουν ορκιστεί ή όχι), συνεπώς δεν μπορεί να εκκρεμεί η Πρακτική Άσκηση.

  • Η διαδικασία

Αναλυτικά περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Συνοπτικά εκτυλίσσεται στις εξής φάσεις:

1η φάση: αιτήσεις ενδιαφερόμενων φοιτητών, επιλογή συμμετεχόντων και επιλαχόντων (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που έχουν δοθεί στο Τμήμα). Ανάρτηση τελικού καταλόγου επιλεγέντων και επιλαχόντων στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

2η φάση: υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των επιλεγέντων για την «΄Εναρξη απασχόλησης».

3η φάση: πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.

4η φάση: υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την «Λήξη της Πρακτικής Άσκησης».

  • Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών

Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού, Κυψέλη 405, ahassia[at]arch.uoa[dot]gr, τηλ. 210- 7277655.

Την γραμματειακή υποστήριξη για το Τμήμα έχει η κα Δημ. Τσιώτα, Κυψέλη 404, ditsiota[at]uoa[dot]gr.

Την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος έχει ο κ. Δημ. Αδάμος, dadamos[at]elke.uoa[dot]gr

  • Αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν :

να συμπληρώσουν το Έντυπο αίτησης χειρόγραφα και να το υποβάλλουν στην επιστημονική υπεύθυνη.

να συνυποβάλλουν Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας με αναφορά στον Μέσο Όρο, την οποία θα ζητήσουν από την Γραμματεία του Τμήματος.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

29 και 31 Ιανουαρίου 2020  ΚΑΙ  3, 4, 5 Φεβρουαρίου 2020

ώρες 12.00-15.00

στο γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης (Κυψέλη 405)

 

Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να είναι βέβαιοι ότι διαθέτουν ΑΦΜ (αν δεν διαθέτουν μπορούν να αποκτήσουν από την Εφορία στην οποία ανήκουν) και Λογαριασμό Τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχοι.

  • Αξιολόγηση - Αποτελέσματα

Σύντομα μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των αιτήσεων, θα συνεδριάσει η 3μελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις με βάση τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό (΄Αρθρο 4).

Ο Κατάλογος Επιλεγέντων και Επιλαχόντων θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.

Θα υπάρξει περίοδος λίγων ημερών για τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι οποίες θα εξετασθούν από την επιτροπή.

Ο Τελικός Κατάλογος Επιλεγέντων και Επιλαχόντων θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, αφού εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

  • Εγγραφή στο e-class

Οι επιλεγέντες και επιλαχόντες (μόνον αυτοί) θα εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος (61ΠρΑσκ), ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση.

Μέσω του e-class θα ενημερωθούν για τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας και τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά.