Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα σπουδών » Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

 

Σημειώσεις:

 

  • Το προπτυχιακό σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας με κωδικό ΣΙ 217 θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη από 09 00 έως 12 00 στην αίθουσα 636. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να διαβάσουν πολύ προσεκτικά τις προϋποθέσεις οριστικής εγγραφής στο σεμινάριο, καθώς και την προοπτική ενδεχόμενης αξιολόγησης, όπως αυτές καθορίζονται στις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στην η τάξη. Εάν δεν πληρούν την βασική προϋπόθεση δεν θα καταστεί δυνατόν η εγγραφή τους να οριστικοποιηθεί.
  • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται κατά το προσεχές χειμερινό εξάμηνο να παρακολουθήσουν το προπτυχιακό σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας ΣΙ 79 – «Συλλογικές ταυτότητες και ατομικές διαδρμές στο Βυζάντιο της πρώιµης και μέσης εποχής», μπορούν να ενημερώνονται μέσω του e-class (https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH959/) για τις προϋποθέσεις και την προθεσμία δήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται κατά το προσεχές χειμερινό εξάμηνο να παρακολουθήσουν το προπτυχιακό σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΣΑ 133 - "Η μεσοβυζαντινή ναοδομία στην Αττική, 10ος-12ος αι.", μπορούν να ενημερώνονται μέσω του e-class (ARCH 968) για τις προϋποθέσεις και την προθεσμία δήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το προπτυχιακό σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας (κωδ. ΣΙ 217), το οποίο θα διεξαχθεί κατά το προσεχές χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την ανακοίνωση την σχετική με τις προϋποθέσεις εγγραφής, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στην η τάξη, στον χώρο που αφορά στο σεμινάριο.

Ειδικότερες ανακοινώσεις της Κοσμητείας για άλλα μαθήματα (ενημέρωση: 20/09/2022)


(Τελευταία ενημέρωση: 23/09/2022)