Ελληνική αρχική σελίδα » Σελίδα ροής

Άλλες ειδήσεις

Ανακοίνωση εκλογής εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη ΓΣ του Τομέα Ιστορίας

________

Ανακοίνωση εκλογής εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη ΓΣ του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

________

Ανακοίνωση εκλογής εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

________

Ψήφισμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 24-6-2019

________

Ψήφισμα Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τη σύσταση νέου Τμήματος στην Πάτρα.

________

Ψήφισμα για την απώλεια της ομ. καθηγήτριας του Παν/μίου του Wuerzburg, Erika Simon

________

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ακαδημαϊκού υποτρόφου για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019

________

Ανακοίνωση Κοσμητείας για το ζήτημα συμμετοχής αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής σε θέσεις διοικητικών ΑΣΕΠ

________

Ανακοίνωση που αφορά την διδασκαλία των Λατινικών και της Ιστορίας στη Γ΄Λυκείου

________

Κείμενο Παρέμβαση του Τμήματος σχετικά με την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπ/σης.

________

Παρατηρήσεις του Τμήματος σχετικά με το "Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση"

________

Εξειδικευμένες Παρατηρήσεις (Ενδεικτικές) του Τμήματος σχετικά με το "Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση"

________

Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών (ΜΠΑΕ)

________

Απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

________

Περιοδικό του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

________

Ανακοίνωση Κοσμητείας για το ζήτημα συμμετοχής αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής σε θέσεις διοικητικών ΑΣΕΠ

________

Ανακοίνωση Κοσμητείας για το ζήτημα συμμετοχής αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής σε θέσεις διοικητικών ΑΣΕΠ

________

Ανακοίνωση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

________

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής

________

Ανακοίνωση Πρυτανικών Αρχών και Κοσμητείας

________

"Ανακοίνωση για την απώλεια του Στέργιου Φασουλάκη"

________

Ανακοίνωση που αφορά την διδασκαλία των Λατινικών και της Ιστορίας στη Γ΄Λυκείου

________

Κείμενο Παρέμβαση του Τμήματος σχετικά με την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπ/σης.

_______

Απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

________

Περιοδικό του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

_______

Δράσεις Φιλοσοφικής Σχολής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου

________

Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών (ΜΠΑΕ)

________

Ψήφισμα για τον Αντώνη Α. Ζώη

________

Ψήφισμα για την αιφνίδια απώλεια του Άγγελου Δεληβορριά

________

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος των ακαδ. ετών 2009-2010 έως και 2015-2016

________

Δήλωση Προέδρων των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, ΑΠΘ,Παν/μίου Ιωαννίνων και Κρήτης σχετικά με την ίδρυση κλάδου ΠΕ41

________

Ψήφισμα του Τμήματος σχετικά με την ανέγερση πολυώροφου εμπορικού κέντρου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος

________

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδάσκοντα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α

________

Αναβολή Προκήρυξης Εκλογής Δ/ντη του Εργαστηρίου Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τομέα Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

________

Πρόσκληση εκπροσώπων των Φοιτητών στη Συνέλευση του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορία της Τέχνης

________

Πρόσκληση εκπροσώπων των Φοιτητών στη Συνέλευση του Τομέα Ιστορίας

________

Ψήφισμα του Τμήματος για για τον Σπύρο Ασδραχά

________

Πρόσκληση εκπροσώπων των Φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος

________

Παρατηρήσεις του Τμήματος σχετικά με το "Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση"

________

Εξειδικευμένες Παρατηρήσεις (Ενδεικτικές) του Τμήματος σχετικά με το "Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση"

________

Κείμενο Παρέμβαση του Τμήματος σχετικά με την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπ/σης.

________

Ψήφισμα του Τμήματος για τη μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα ΑΕΙ σε θέσεις ΕΔΙΠ, 26/5/2016

________

Παιδαγωγική επάρκεια: Παρέμβαση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

________

Ανακοίνωση σχετικά με την Παιδαγωγική Επάρκεια

________

Ψήφισμα του Τμήματος για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

________

Έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης ακαδ. έτους 2008-2009

________