Ελληνική αρχική σελίδα » Συλλογές/Εργαστήρια » Εργαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Βαβουρανάκης

Ε.ΔΙ.Π.: Φωτεινή Μπαλλά

Κυψέλη 404

Τηλέφωνο: 210 727 7421

Email: fbala[at]arch.uoa[dot]gr

Το Εργαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης εντάσσεται στον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Ιδρύθηκε με τη σημερινή του μορφή το 2016 και προήλθε από τη μετονομασία του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας το οποίο λειτουργούσε επίσημα από το 2003.

Οι σκοποί του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν α) την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και των εφαρμογών τους στη μελέτη του παρελθόντος και β) την προσφορά υπηρεσιών διάθεσης υλικού τεκμηρίωσης της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης από τα αρχεία τα οποία διαθέτει.

Το Εργαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης διαρθρώνεται στις παρακάτω μονάδες:

  • α) Μονάδα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας.
  • β) Μονάδα Αρχαιομετρικών Ερευνών και Πειραματικής Αρχαιολογίας.
  • γ) Μονάδα Αρχείου Αρχαιολογικών Ερευνών.
  • δ) Μονάδα Τεχνοϊστορικής Έρευνας/ Τεκμηρίωσης (υπό ίδρυση).
  • ε) Μονάδα Μουσειολογικών Μελετών και Μουσειακών Εφαρμογών (υπό ίδρυση).
  • στ) Μονάδα Ψηφιακών Εφαρμογών στην Αρχαιολογική Έρευνα (υπό ίδρυση).
  • ζ) Μονάδα Ψηφιακής Διδασκαλίας (υπό ίδρυση)..
  • η) Μονάδα Πληροφορικής για την ηλεκτρονική υποστήριξη των αναγκών του Τμήματος.

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Ο περιβαλλοντικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει βασικούς ζωοαρχαιολογικούς άτλαντες, μικροσκόπιο και στερεοσκοπικό μικροσκόπιο, μικρές συλλογές αναφοράς καρπών, οστών ζώων και θαλασσίων οστρέων. Ο αρχαιομετρικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα φορητό φασματογράφο  (pxrf) Brooker Tracer pxrf, καθώς και ένα στεροσκοπικό μικροσκόπιο Leica με  with ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και προβολέα. Η Μονάδα Αρχείου Αρχαιολογικών Ερευνών επεξεργάζεται το αρχείο του Γεωργίου Κορρέ, το οποίο περιλαμβάνει διοικητικά έγγραφα, επιστολές, ανάτυπα και αποκόμματα εφημερίδων.

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με Εργαστήρια, Ερευνητικές Μονάδες, Ανώτατα Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, με επιστήμονες και φοιτητές από άλλα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναλαμβάνει έρευνες πεδίου αλλά και πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα. Διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες με καταξιωμένους επιστήμονες και συνεργάτες.

Μετονομασία του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΦΕΚ 864Β/31.03.2016)

Ίδρυση του παλαιού του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας (ΦΕΚ 1445/6.10.2003)