Ελληνική αρχική σελίδα » Συλλογές/Εργαστήρια » Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Το Εργαστήριο Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημόσιου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (4ος-15ος αι.) στεγάζεται στην Κυψέλη 401, στον 4ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ανήκει στον Τομέα Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Ως στόχο έχει την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών μέσω της συλλογής, καταγραφής και μελέτης υλικού, όπως είναι οι σφραγίδες, τα νομίσματα, οι επιγραφές, τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, οι απεικονίσεις παραστάσεων του Βίου των Βυζαντινών, καθώς και οι αφηγηματικές πηγές.

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή την εργαστηριακή και επιστημονική υποστήριξη της έρευνας των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Επιπλέον, συμβάλλει στην κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, βάσει των θεμάτων που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Έχει ως στόχο τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

Στην παρούσα φάση πραγματοποιείται από το Εργαστήριο η συνολική σάρωση των φακέλων που περιέχουν ανέκδοτο υλικό από το αρχείο του Σπ. Λάμπρου, το οποίο έχει κληροδοτηθεί και στεγάζεται στο Ιστορικό Σπουδαστήριο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, η επεξεργασία του εν λόγω υλικού και η καταχώρησή του σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία και καταχώρηση στη βάση δεδομένων του Αρχείου Σπ. Λάμπρου των φακέλων 13, Α1, Β1 και Β2, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, περιέχουν τις ανέκδοτες Κατηχήσεις του Μιχαήλ Χωνιάτη, τη Σύνοψη Χρονική του Θεόδωρου Κυζίκου και τμήμα της Αλληλογραφίας του Σπ. Λάμπρου. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου http://lamprosarcheio.arch.uoa.gr/, ενώ συνεχίζεται ο εμπλουτισμός με την ανέκδοτη αλληλογραφία του Βησσαρίωνος, με τις σημειώσεις του Σπ. Λάμπρου για την αρχαία και σύγχρονή του Βενετία, με τμήμα της Αλληλογραφίας του, όπως και με τα έγγραφά του σχετικά με την κατάσταση του Πανεπιστημίου Αθηνών και της εκπαίδευσης γενικότερα.

Επίσης, στο Εργαστήριο έχει συγκροτηθεί και εξακολουθεί να εμπλουτίζεται αρχείο με εικόνες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των Βυζαντινών, το οποίο προέρχεται από ψηφιοποίηση εικόνων και χαρτών από το διαδίκτυο, συλλογικούς τόμους και από φωτογράφιση αντικειμένων από εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε Μουσεία. Το αρχείο αποτελεί ένα λειτουργικό και χρήσιμο εργαλείο για τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να μελετήσουν ζητήματα σχετικά με το Βίο των Βυζαντινών.

Παράλληλα με τις παραπάνω εργασίες έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων, όπου εντάσσονται όλα τα επεξεργασμένα στοιχεία και στην οποία ο χρήστης μπορεί με τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά να βρίσκει ό,τι αναζητά. Οι παρεχόμενες από το Αρχείο πληροφορίες αλληλεπιδρούν και σχετίζονται μεταξύ τους, προκειμένου να δίδεται ανά πάσα στιγμή η εικόνα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των Βυζαντινών.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του γνωστικού αντικειμένου «Βυζαντινή Ιστορία» του Τομέα Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποστηρίζει τις παραπάνω εργασίες που εκτελούνται στο Εργαστήριο και προωθεί τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς φορείς.

Η εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου υποστηρίζεται και από την Δρ. Αγγελική Παπαγεωργίου, η οποία έχει επιφορτισθεί με την έρευνα, αποδελτίωση και κωδικοποίηση τμήματος του Αρχείου Σπ. Λάμπρου σε συνεργασία με μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Η κ. Παπαγεωργίου ασχολείται ακόμη με την αναζήτηση, τον χαρακτηρισμό και την καταγραφή εικόνων, φωτογραφιών και υλικού εν γένει αφορώντος στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των Βυζαντινών.

Τηλέφωνο: 210 727 7682