Ελληνική αρχική σελίδα » Συλλογές/Εργαστήρια » Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Το Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης ανήκει στον Τομέα Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. (ΦΕΚ: 3448, τχ. β΄, 12.9.2019).

Στεγάζεται στην Kυψέλη 616, στον 6ο όροφο και στην κυψέλη 401, στον 4ο όροφο, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην Κυψέλη 401 στεγάζεται «Εργαστήριο Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημόσιου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (4ος-15ος αι.)» (Π.Δ. 91/1-42002 ΦΕΚ 69 Α’), το οποίο περιλαμβάνεται στο εργαστήριο.

Στο Εργαστήριο ανήκει αρχειακό υλικό, το οποίο αποτελούν οι παρακάτω προσωπικές συλλογές των ιστορικών, καθηγητών-τριων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κατόπιν του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας:

- Αρχείο Σπυρίδωνος Λάμπρου (1851-1919): 46 ταξινομικά κουτιά, και.

- Αρχείο Νικολάου Βλάχου (1893-1956): 61 ταξινομικά κουτιά

- Αρχείο Όλγας Κατσιαρδή-Hering: 23 ταξινομικά κουτιά.

Επίσης περιλαμβάνεται η Συλλογή Μάνου Χαριτάτου, δωρεά της κόρης του Αλεξάνδρας, που αποτελείται από 148 κιβώτια με cd και dvd σχετικά με την ιστορία.

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή την εργαστηριακή και επιστημονική υποστήριξη της έρευνας των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ, μέσω της συλλογής, καταγραφής και μελέτης υλικού πρόσφορου για την ιστορική έρευνα, αλλά και της επιστημονικής αξιοποίησης του παραπάνω αρχειακού υλικού. Επιπλέον, συμβάλλει στην κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα και επιστημονικά πεδία που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

Περαιτέρω στόχος του Εργαστηρίου είναι να συγκεντρώσει αρχεία των επιστημόνων που διετέλεσαν καθηγητές του Τμήματος και μέσω αυτών να επισημανθούν και να καταγραφούν στοιχεία για την επιστημονική και εκπαιδευτική διαδρομή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, όπως και για το έργο όσων υπηρέτησαν σε αυτό. Αποβλέπει επίσης, στη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Κατά το διάστημα 2008-2015 υπήρξε συστηματική μελέτη και ψηφιοποίηση εγγράφων του Αρχείου Λάμπρου, από το Εργαστήριο Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημόσιου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (προηγούμενη μορφή του Εργαστηρίου) και δημοσιοποίησή τους στην ιστοσελίδα «Αρχείο Λάμπρου» (http://lamprosarcheio.arch.uoa.gr/). Το 2017 ενσωματώθηκε το έργο στη συνολική ψηφιοποίηση του αρχείου,  που έγινε από το ΕΚΠΑ για  το ψηφιακό αποθετήριο Pergamos.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας κ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης  (ΦΕΚ  αρ. φ. 534/20.9.2018).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Εργαστηρίου αποτελείται από την Καθηγήτρια Σελήνη Ψωμά, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Νικολάου και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κώστα Γαγανάκη.

Το Εργαστήριο στελεχώνουν τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) δρ. Ανδρέας Αντωνόπουλος και δρ. Χαρίκλεια Μπαλή.

Επικοινωνία:

Τηλέφωνα: 210 7277686 και 210 7277932.